Agnus Rádió - online!

Most már EGÉSZ NAP hallgatható online az

Agnus Rádió!

Új ablakba nyitás

Jóhír

 

Április 24., hétfő - György, Debora

Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr! (Zsolt 40,17b)

Jézus... így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. (Lk 19,5–6) 

 Luther Kiadó, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Agnus Rádió műsorait a kolozsvári református egyházközségek támogatják.

Facebook

Agnus Rádió


Műsorajánló

Keresztyén Élet felekezetközi magazin

Keresztyén Élet felekezetközi magazinműsorunk keretében ma Groundwork angol nyelvű műsorunkat sugározzuk 14 óra 20 perctől.

Portréműsor

Hajnal Éva írásaiban a játékosság, a közvetlenség, a ritmus és a részletek teljessége költői mindenséget teremt. A Lélek csendéletét és a visszaérzékítés mágiáját is kivetítő versek közelebb hoznak az áramlás szabadságához: "Minden szóból egy /madár száll földi vándor/ repülni tanul"- írja Szómadarak című haikujában, amely legutóbbi és azonos címet viselő kötetében jelent meg április 11-én, a magyar költészet napján. Festményverseit,amelyek nyelvi energiát és eksztatikus harmóniát sugároznak, Kovács Emil Lajos képei ihlették.Tehetségmentori szemléletét és hitvallását Sára meséjében és Gyermek című versében is kifejezi:" Apró kezével/ sorsodba öleli az /élet mosolyát." A Litera-Túra Irodalmi és Művészeti Magazin szerkesztőjeként fontos feladatának tartja a pécsi kortárs összművészeti alkotócsoport megalakítását és művészeti események megszervezését. Portréműsorunkban Saruim című versét Bodolai Balázs színművész közvetíti.

Az űrlap letölthető ITT!

A  kitöltött és aláírt űrlapot mindenkinek személyesen kell leadnia május 25-ig abban az adóhivatalban ahova tartozik.

Aktualitások

  • 1Kor 11,23kk - Dávid István: virágvasárnapi úrvacsorai beszéd - FIKE istentrisztelet - 2017. ápril. 9. MP3 / 17.0 MB / 2017-04-12 1Kor 11,23kk - Dávid István: virágvasárnapi úrvacsorai beszéd - FIKE istentisztelet - 2017. ápril. 9."Virágvásárnap - a farizeusokat felháborítja a rendetlenség, Jézus arról beszél hogy ha az ember már képtelen arra hogy megszólaljon vagy csak egyszerűen gyáva, akkor majd a kövek fognak, miközben ahogy ilyenkor lenni szokott a társadalmi és a vallási rend miatt aggódó elit mellett a rajongók tábora zengi a zsoltárt. Nem értitek? kérdezi Jézus. Jó hír csak annyi, hogy a történet nem itt ér véget..."
  • 1Móz 16,13 - Dávid István: Látás Istene - FIKE istentisztelet - 2017.ápril.4. MP3 / 25.5 MB / 2017-04-12 1Móz 16,13 - Dávid István: Látás Istene - FIKE istentisztelet - 2017.ápril.4."Nem lát, nem hall, nem beszél, nem cselekszik!Van három, illetve négy majom. Az egyik a szemét, a másik a fülét, a harmadik a száját takarja el. Mellettük a negyedik a nemi szervét.Nem lát, nem hall, nem beszél, nem cselekszik. Az egyik értelmezés szerint a majmoknak ez a szoborba, képekben megrajzolt ősrégi története a helyes látásról, hallásról, beszédről és cselekvésről mesél. Nem mindegy, hogy mire nézünk, mit mondunk, mire figyelünk és mit cselekszünk. Sok baj elkerülhető lenne, ha szert tehetnénk arra a tudásra, ami az érzékelés, a figyelem, a befogadás és cselekvés helyes módját összegezné.Persze a majmok meséje szólhat a passzivitásról, a közömbösségről is. Ne szólj szám nem fáj fejem. Ha nem látom nem zavar, ha nem hallgatom meg, olyan mintha nem is lenne. Ha nem teszek semmit, nem hibázhatok.Ábrahám, Sára, Hágár történetében egyszerre figyelhető meg az érzékek beszűkülése, a tompultság, a céltévesztett problémacentrikus látásmód, és az érzékenység, figyelem kitágítása. Hágár a látás Istenéről beszél. De a Bibliában nem csak ő. A valóság, a világ, a lehetőségek másfajta tere is megnyílik ott, ahol az Isten hangja hallhatóvá válik. A hang, a szó és a látomás."
  • 1Móz 21,10 - Dávid István: Örökség és kirekesztés - FIKE istentisztelet - 2017. márc. 26. MP3 / 22.9 MB / 2017-04-12 1Móz 21,10 - Dávid István: Örökség és kirekesztés - FIKE istentisztelet - 2017. márc. 26."amikor már nyeregben érzed magad, amikor már zavar a mások öröme, amikor azt érzed minden eszközöd meg van arra, hogy mások élete fölött rendelkezz, amikor minden rádhulló áldás ellenére több benned az irigység,amikor már mindend megvan és mégis mindenkiben ellenséget látsz,amikor Istent is kisajátítanádamikor Isten hellyel kínál,amikor Isten veled együtt örül,amikor minden eszközét beveti, hogy életet szerezzen neked,amikor minden szükségeset rendekezésedre bocsát,amikor mindenéről lemond, hogy a legalkalmatlanabb is kész egyen a befogadásra,amikor Isten felszabadít"
  • Lk 17,28-33/1Móz 19,15-29 - Dávid István: Ne nézz vissza! - FIKE istentisztelet - 2017. márc. 12. MP3 / 28.1 MB / 2017-04-12 Lk 17,28-33/1Móz 19,15-29 - Dávid István: Ne nézz vissza! - FIKE istentisztelet - 2017. márc. 12."A visszatekintés sokszor nem más, mint az emlékeink iránti tisztelet, összegzése és egybenlátása annak amiből vagyok. Ősök, történelem, nagyok, baklövések, kegyelet, tanulság. Csak közben nem hazudni.A bűnbánat, a számvetés is valami ilyen visszatekintésféle. Látom, belátom, elengedem. Megfordulok és megyek tovább. Haladok? Sokszor csak egyszerűen járok. Van, ami kár és van, ami szemét, van, ami meg kincs ott a szívben.Csak ha visszatekintek tudom, hogy már jóadag megtett út van mögöttem. Mégha sokszor körbe-körbe jártam is.Aztán nekifeszülök annak ami előttem van. Sokszor ellenszélben."
  • 1Móz 45,1-8 - Szikszai Szabolcs: Származás és identitás - FIKE istentisztelet - 2017.márc.5. MP3 / 28.8 MB / 2017-04-12 1Móz 45,1-8 - Szikszai Szabolcs: Származás és identitás - FIKE istentisztelet - 2017.márc.5."Származhat-e valami jó Názáretből? Mit kezd az ember a családdal, az országgal, a nemzettel, a szülőkkel, a tesókkal, a hiedelmekkel, identitásokkal, identitás-elvárásokkkal és idetitás-megfelelésekkel? Tényleg nem lehetek "jobb" elődeimnél, ezért jobb meghalnom, mint élnem?
    Hol a határ a származási család és az egyéni történetem, identitásom között? A hegy megy Mohamedhez, vagy Mohamed megy a hegyhez?"Meglepő módon nem József tér "haza", hanem a családja költözik Józsefhez. Megváltozik az otthon. Folyhat-e visszafelé a folyó? Avagy vissza kell-e mennem anyám méhébe, a gyerekszerepbe, vagy a család másként egyesül újra?"

Támogatóink