Határtalan

Előadások

Beszélgetések

  • 2017.03.20. A reformáció jegyében zajlik majd a barsi egyházmegye majálisa MP3 / 6.5 MB / 2017-03-20 A reformáció jubileumi évében a Barsi Református Egyházmegyében az 5. alkalommal megrendezésre kerülő egyházmegyei majális lesz a fő rendezvény. A majálisnak Zselíz ad otthont. Ambrus Erika Révész Tibor zselízi lelkipásztorral beszélget a tervezett alkalomról.
  • 2017.03.16. Diakónusi szolgálatban a romák között MP3 / 6.3 MB / 2017-03-16 Bohák Ildikó Érsekkétyről, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház felszentelt diakónusa. Hét gyermek édesanyja, a helyi iskolai étkezde konyhafőnöke. A csatai Romane Jíle polgári társulás kérésére 2016 szeptembertől az ottani romák között végez szolgálatot, Kétyen pedig az iskola diakónusa. Hogy mit jelent mindez, hogy dolgozik, hogy egyezteti össze szolgálatát a családi életével, arről Ambrus Erika kérdezte őt.
  • 2017.03.06. Bemutatjuk Borsányi Márton Péter orgona- és csembalóművészt MP3 / 7.3 MB / 2017-03-06 Az Egyházzenei Osztály által a reformáció 500. évfordulójának évében rendezett egyházzenei kvízjáték 1. fordulójának nyerteseit Borsányi Márton Péter orgona- és csembalóművész sorsolta ki. Középiskolai tanulmányait a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában végezte orgona és csembaló szakokon. Ebben az időszakban volt a budafoki református gyülekezet kántora. 2003-ban a Szegedi Egyetem Régi zenei tanszékének hallgatója, majd 2005 és 2010 között a lipcsei Felix Mendelssohn-Bartholdy főiskolán tanul mint csembalista, tanára Nicholas Parle. Harmadik diplomáját a bázeli Schola Cantorum Basiliensis hallgatójaként generálbasszus és együttes vezetés szakon szerzi. Jelenleg is Baselben él. Ifjú kora ellenére (1984-ben született Budapesten) a grazi Kunsuniversität (művészeti egyetem) tanára. Ettől a rövid bemutatástól azonban sokkal többet árul el róla a játéka. Felkészült, érzékeny művész, aki anyanyelvi szinten „beszéli” a barokk zenét, Johann Sebastian Bachot, Johann Pachelbellt és a többi 17. századi zenei óriás nyelvét. Hallgatva őt nemcsak a kikezdhetetlen zenei ízlése és játéktechnikai felkészültsége tűnik fel, nemcsak gyönyörűnek és virtuóz módon előadottnak lehet hallani az általa játszott műveket, hanem örök üzenet érkezik hozzánk. Olyan, mint az az igehirdető, aki teológusként szorgalmas diák volt, minden fontos tudást magába szívott. Most, hogy ott áll a gyülekezet előtt és hirdetheti az Igét, teljes felelőssége tudatában azt mondja, amit fentről kapott. Jó őt hallgatni. Felkészült és igényes, de valami egészen különlegeset tud: boncolgatja a csodát. Érti az általa játszott művek kortörténetét, az író szándékát, de ami a legfontosabb: a játszott darabban elhangzó örök üzenetet viszi el a hallgatóknak. És amikor ő maga leborul a csoda szerzője, az Alkotó előtt, a hallgatót is arra ösztönzi, hogy szintén leboruljon. A csoda mindenkihez kézzel fogható közelségbe kerül. Az összes tudását az ÜZENET átadásának szolgálatába állítja. Napi gyakorlásával, önmaga állandó képzésével magát teljes alázattal az üzenet alá szorítja, mert az üzenet a fontos, nem az átadó. Emberként is különleges, mert megvan benne a küldetéses emberek „öntörvényűsége”. Az a keveseknek megadatott bátorság, amit a próféták mondhattak magukénak, hogy másodlagos, sőt mindegy is, hogy sokan mit mondanak, hogyan reagálnak; ő fentről kapott útját járja és a fentről kapott üzenetet hirdeti. Végzi tántoríthatatlanul a maga küldetését. Másként nem tehet. Bodnár Noémi beszélgetése.

Útravaló

Hungarikum – Dr. Enghy Sándor (ism.)

Kép: Hungarikum – Dr. Enghy Sándor (ism.)

A tömegcikk soha nem érték, csak az egyedi. Ezért kell az, ami különleges. Egy ország olyan, mint a benne élő emberek, akik a nemzetet alkotják...

A megosztott öröm – György András (ism.)

Kép: A megosztott öröm – György András (ism.)

A portás bácsi szokatlanul nagy csoportot nevettetett a pultja előtt, közelebb érve azt is látta, hogy apró poharak sorakoznak a pulton. Az öreg, mikor észrevette, intett neki is, hogy jöjjön közelebb...

Őszinteség – Thoma László (ism.)

Kép: Őszinteség – Thoma László (ism.)

Talán közhelyszerű megállapítás, de mégis igaz. A környezetünkben lévő kapcsolatok jó része azért nem működik, mert nem vagyunk egymással őszinték...

Események

Kórustalálkozó

2017.03.26. / Zsigárd / A Komáromi Református Egyházmegye 2017. március 26-án, vasárnap 15.00 órakor kórustalálkozót szervez a zsigárdi református templomban. ...

Egyházmegyei böjti bibliaóra

2017.03.28. / Hontfüzesgyarmat / A böjti időszakban a barsi egyházmegye közös bibliaórájára kerül sor 2017. március 28-án, kedden 17.00 órakor a hontfüzesgyarmati parókia iroda ... ...

Koncert

2017.03.29. / Ipolyság / Az Ipolysági Református Egyházközség és a helyi Szondi György Gimnázium szervezésében 2017. március 29-én, szerdán 17.00 órakor a református templomban ... ...

Felnőttképző hétvége

2017.03.31. / Mályi / A Gömöri Református Egyházmegye 2017. március 31-én és április 1-én felnőttképző hétvégét szervez Mályiban. Az alkalom pénteken 17.00 órakor kezdődik ... ...

Felvidéki Református Szavalóverseny országos döntője

2017.04.01. / Rimaszombat / "És zeng apáink drága nyelve!" címmel hirdette meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Felvidéki Református ... ...

Reformátusok nagygyűlése

2017.04.02. / Lakszakállas / Lakszakállas-Szilasi Református Egyházközség szervezésében a két településen élő református családok nagygyűlésére kerül sor 2017. április 2-án a lakszakállasi templomban. ...

Egyházmegyei közgyűlés

2017.04.02. / Kisújfalu / A Komáromi Református Egyházmegye 2017. április 2-án, 15.00 órakor a kisújfalui református templomban tartja meg egyházmegyei közgyűlését. Igét hirdet Bernáth ... ...

Böjti zenés áhítat

2017.04.02. / Kassa / A kassai református egyházközségek szervezésében 2017. április 2-án, 17.00 órakor a református templomban böjti zenés áhítatra kerül sor. Isten igéje ... ...

Egyházmegyei böjti bibliaóra

2017.04.04. / Hontfüzesgyarmat / A böjti időszakban a barsi egyházmegye közös bibliaórájára kerül sor 2017. április 4-én, kedden 17.00 órakor a hontfüzesgyarmati parókia iroda ... ...

Egyházmegyei bibliaismereti és egyháztörténet-ismereti verseny

2017.04.08. / Kövecses / A Gömöri Református Egyházmegye 2017. április 8-án Kövecsesen szervezi meg egyházmegyei bibliaismereti és egyháztörténet-ismereti versenyét. ...

Olvasható híreink

Már nálunk is hallgatható a Világosság egyházi műsor

A Sola Rádió honlapján november 25-től kezdődően a Pátria rádió Világosság református egyházi műsora is meghallgatható. A friss műsorok a közvetítést követő napon a korábban elhangzottak pedig fokozatosan kerülnek fel a honlapunkra.

Sola Rádió

A Kárpát-medencei Református Egyházkerületek elnökségei 2010. augusztus 17-én létrehívták a Kárpát-medencei Református Rádiómisszió Tanácsot. A testület munkájában alapításától fogva részt vesz egyházunk, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is. Tagjai még: Sion Rádió (Kárpátalja), Európa Rádió (Tiszáninnen és Tiszántúl), Harangszó Rádió (Királyhágómellék) és Agnus Dei Rádió (Erdély). Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés, és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a rádió hullámain, ill. a világhálón keresztül. Közös együttműködésünk Isten áldotta hallható és látható eredménye a saját internetes rádiónk, a Sola Rádió, amely 2012. november 13-tól megtalálható és hallgatható a világhálón www.refradio.eu/radio/sola/, valamint a Határtalan magazin, amely naponta ugyanott meghallgatható.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Új reformáció - Nemzetközi konferencia Komáromban

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin János Teológiai Akadémia közös szervezésében 2017. március 22-én Révkomáromban, az ... ...

„És zengett apáink drága nyelve“ – Felvidéki Református Szavalóverseny

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából szavalóversenyt hirdetett meg a felvidéki magyar református gyülekezetek, valamint református alap- és középiskolák diákjai számára ... ...

A Világosság református egyházi műsor 2017. március 26-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a Mester és tanítványai, de beszámolunk a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdetett Felvidéki Református Szavalóverseny ... ...

Istenetek, az ÚR, aki előttetek jár, harcolni fog értetek – Lelkészbeiktatás Sókszelőcén

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be 2017. március 19-én a sókszelőcei egyházközség megüresedett lelkészi állásába Dobai Egyeg Kamilla megválasztott lelkipásztort. ...

Erős vár a mi Istenünk! (III.) - A rend bontó Luther

A reformáció 500. évfordulójának megünneplésére készülnek a protestáns egyházak. Bátor tettével 1517-ben Luther Márton indította el a tisztulást hozó változást, hisszük: Isten akaratából. Rend bontó ... ...

Világosság – Pátria rádió

  • A Pátria rádió Világosság református egyházi műsor adásai.
  • 2017.02.26. Világosság - Pátria rádió MP3 / 34.7 MB / 2017-03-01 A műsor fő témája a krisztusi alázat. Jézus megmossa tanítványai lábát. A miértre való kérdést Szuhay György kulcsodi lelkipásztor fogalmazza meg igehirdetésében. Az idén hatodik alkalommal szervezik meg a barsi egyházmegyében a böjti imaközösséget, amely a kezdetekben a lelkipásztorok körében valósult meg, de később bevonták a helyi és más gyülekezeti tagokat is. Az alkalmakról, - amelynek Hontfüzesgyarmat ad otthont - Csernyíkné Tóth Magdolna lelkipásztort kérdezzük. Tíz éve folynak a felújítási munkálatok a zempléni református templomon. Az elmúlt éven is jelentős támogatás érkezett az tervezett munkálatok elvégzésére. Szaszák József lelkipásztortól megtudjuk, hogy mi minden újult meg eddig, milyen költséggel és források felhasználásával. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
  • 2017.02.12. Világosság - Pátria rádió MP3 / 34.9 MB / 2017-02-13 A műsor fő témája a krisztusi szeretet. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket – mondta Jézus a tanítványainak. De vajon milyen ez a krisztusi szeretet? A témával kapcsolatban Csonthóné Kocsi Aranka negyedi lelkipásztor osztja meg gondolatait a hallgatókkal. Ki volt Husz János? Miért tartjuk előreformátornak? Mit hirdetett és mi ellen lépett fel? Miért ítélték máglyahalálra? A cseh papról, egyetemi tanárról, a huszitizmus megalapítójáról Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztorral beszélgetünk. Központi rendezvények, gyülekezeti alkalmak, egynapos egyházmegyei találkozók, ifjúsági napok, különböző versenyek a református iskolák tanulói számára, illetve programok és kiadványok is gazdagítják a reformáció 500. évfordulójára való megemlékezést. A részletekről Fazekas László püspököt kérdezzük. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya
  • 2017.01.15. Világosság - Pátria rádió MP3 / 34.9 MB / 2017-01-16 A műsor fő témája a reformáció 500 évfordulója. Erre kapcsolódik a földbe esett búzaszem példázata is, amelyről Révészné Bellai Csilla zselízi lelkipásztor az elvetett búzaszem példázata alapján szól a hallgatókhoz. A Királyhelmeci Református Egyházközség szervezésében reformációi emlékkiállítás nyílt január 8-án Királyhelmece. A tárlatról kapcsolatos tudnivalókat Molnár István lelkipásztor osztja meg a hallgatókkal, de kiderül az is, hogy milyen céllal készítettek a királyhelmeciek reformációi emléktáblát és helyeztek el új Szentírást a templom úrasztalára. Vágfarkasdon 1577-ben, hatvan évvel a reformáció 1517-es elindulásától alakult meg a református egyházközség. Azóta sok minden történt a gyülekezet életében – templomelvétel, visszaadás, új templom építése, kitelepítés. A múltból táplálkozik a jelen, amelyről Erdélyi Pál lelkipásztorral beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya