Határtalan

Igehirdetések

Előadások

 • Házastársi délután Örösben MP3 / 44.0 MB / 2018-03-01 Az Örösi Református Egyházközség szervezi évek óta a Zempléni Református Egyházmegye központi rendezvényét a házasság hetében, amelyen a hangsúly a kapcsolatok, házasságok megerősítésén van. Ezeknek az alkalmaknak a programja változó, de mindig hangsúlyos szerepet kap az igei tanítás, útmutatás egy-egy előadó, bizonyságtevő tolmácsolásában. A 2018-as esztendő vendégelőadója Beňadik Adrián abarai lelkipásztor volt, aki Só és világosság a családban – só és világosság a család címmel tartott előadást.
 • Emlékezés Zalabai Zsigmondra MP3 / 10.5 MB / 2018-02-24 Az ipolypásztói születésű Zalabai Zsigmond 2018. január 29-én lett volna 70 éves. Őrá emlékeztek szülőfalujában a vasárnapi gyülekezet és családja körében az istentisztelet után. Ambrus Erika lelkipásztor Koncsol László gondolatait elevenítette fel, a falu képviseletében pedig az alpolgármester, Sejli Csaba emlékezett rá.
 • III. Párkapcsolati csendesnapok MP3 / 69.8 MB / 2018-02-16 A Kulcsodi Reformtás Egyházközség szervezésében a 2018. február 9. és 11. között zajló Párkapcsolati csendesnap Farkas Péter lelkipásztor harmadik előadása az Isten szerinti szimmetrikus házasságról szólt az újszövetség válogatott igehelyei alapján Akvila és Priszcilla házassága alapján. Az igemagyarázat után Károlyi József és Károlyi Eszter győri házaspár mondta el bizonyságtételét Isten nélkül kötött házasságukról, majd a feleség megtéréséről, a tíz év felemás igáról, majd a férj megtérése óta 15 éve tartó Krisztus-követő életükről, melyet az Úr hét gyermekkel áldott meg.
 • II. Párkapcsolati csendesnapok - Asszimetrikus házasság - 1Sám 25 és a 2Kir 4, 8-37 MP3 / 95.8 MB / 2018-02-15 Párkapcsolati csendesnapok második napján Kulcsodon Farkas Péter lelkipásztor az asszimetrikus házasságról szólt 1Sám 25 (Nábál és Abigail) és a 2Kir 4, 8-37 (sunemita asszony házassága) alapján, amelyben az igehirdető elsősorban a felemás igában élőkhöz szólt. Az igemagyarázat előtt Molnár Lajos, a rétei gyülekezet gondnoka és felesége Molnár Zsuzsanna mondta el bizonyságtételét.

Beszélgetések

 • Letették az épülő templom alapkövét Bősön MP3 / 8.9 MB / 2018-03-15 A kilencvenes évek kezdetén formálódó bősi református közösség kezdetben különféle helyeken tartotta alkalmait. 2013-ban lelkipásztoruk  saját vállalkozásra vásárolt ingatlanban kaptak helyiségeket. A magyar kormánynak, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak 2016-ban és 2017-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumán és a Bethlen Gábor Alapon keresztül nyújtott jelentős anyagi támogatásából irányoztak elő két alkalommal is a kiemelt beruházásként kezelt projekt megvalósítására 25 500  és 32 500 euró hozzájárulást. Ebből először egy családi házas telket vásároltak meg, majd telekrendezésre, tervdokumentációk elkészítésére és a szükséges engedélyek beszerzésére fodították a támogatást. Reménység szerint az ünnepélyes alapkőletétel után már tavasszal elkezdődhet a beruházás. Iski Ibolya összeállítása.
 • Tanítványképző Akadémia MP3 / 4.5 MB / 2018-03-14 2018. február 16-án és 17-én Kassán, a Magyar Református Központban a FIRESZ Abaújtorna-Zemplén területi egysége és az Exodus egyesület közös szervezésben Tanítványképző Akadémiára került sor. A két napos képzés előadója Bogyó András, az Exodus egyesület igazgatója volt, akivel Hozák Viktor beszélgetett az egyesületről és annak céljáról.
 • A család mint megtartó erő MP3 / 2.5 MB / 2018-03-09 2018. február 18-án a vajáni református gyülekezetben második alkalommal szervezték meg a Házasság hete alkalmából a Házasok délutánját. Ezen alkalmon A család, mint megtartó erő címmel előadást tartott Horváth Pál egykori egyházmegyei gondnok, nyolc gyermekes családapa. Az előadást követően beszélgetett vele Hozák Viktor.

Útravaló

Hungarikum – Dr. Enghy Sándor (ism.)

Kép: Hungarikum – Dr. Enghy Sándor (ism.)

A tömegcikk soha nem érték, csak az egyedi. Ezért kell az, ami különleges. Egy ország olyan, mint a benne élő emberek, akik a nemzetet alkotják...

A megosztott öröm – György András (ism.)

Kép: A megosztott öröm – György András (ism.)

A portás bácsi szokatlanul nagy csoportot nevettetett a pultja előtt, közelebb érve azt is látta, hogy apró poharak sorakoznak a pulton. Az öreg, mikor észrevette, intett neki is, hogy jöjjön közelebb...

Őszinteség – Thoma László (ism.)

Kép: Őszinteség – Thoma László (ism.)

Talán közhelyszerű megállapítás, de mégis igaz. A környezetünkben lévő kapcsolatok jó része azért nem működik, mert nem vagyunk egymással őszinték...

Események

Gyermekmunkások alaptanfolyama

2018.03.23. / Jóka / A jókai Emmaus polgári társulás szervezésében 2018. március 23-tól 25-ig gyermekmunkás alaptanfolyamra kerül sor a Bethlehem missziós központban. a 14 éven ... ...

Kórustalálkozó

2018.03.25. / Nagykövesd / A Zempléni Református Egyházmegye 2018. március 25-én, virágvasárnap 15.00 órakor kórustalálkozót szervez a nagykövesdi református templomban. Az alkalmon igét hirdet ... ...

Egyházmegyei közgyűlés

2018.03.25. / Madar / A Komáromi Református Egyházmegye 2018. március 25-én, 15.00 órakor a madari református templomban tartja a rendes tavaszi közgyűlését. Igét hirdet ... ...

Egyházmegyei konferencia

2018.03.25. / Kassa / Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye 2018. március 25-én, virágvasárnap 15:00 órai kezdettel a család éve alkalmából „Biblia, család, gyülekezet” címmel egyházmegyei ... ...

Emlék-szimpózium

2018.03.27. / Jóka / A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, a Calvin János Teológiai Akadémia, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Pozsonyi Református ... ...

Bormustra

2018.04.06. / Vágfarkasd / A Vágfarkasdi Református Egyházközség szervezésében 018. április 6-án, pénteken 18.00 órai kezdettel kerül sor a Komáromi Református Egyházmegye bortermelőinek bormustrájára ... ...

KOEN bemutató nap

2018.04.13. / Királyhelmec / KOEN bemutató napot tartanak 2018. április 13-án 15:00 órától Királyhelmecen a református gyülekezeti otthonban a gömöri, abaúj-tornai, zempléni és ungi ... ...

KOEN bemutató nap

2018.04.14. / Rozsnyó / KOEN - A Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány 2018. április 14-én 9:30 órától mutatja be az idei évi Állati küldetés ... ...

Bibliaismereti vetélkedő

2018.04.21. / Alsólánc / Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye 2018. április 21-én, szombaton 9.30 órai kezdéssel bibliaismereti vetélkedőt szervez az alsólánci kastélyban. A megmérettetés témája ... ...

Tanítványképző Akadémia

2018.04.27. / Kassa / A Fiatal Reformátusok Abaúj-Zemplén Területi Egysége 2018. április 27-én és 28-án Tanítványképző Akadémiát szervez Kassán, a Magyar Református Központban /Miklós-börtön utca ... ...

Olvasható híreink

Már nálunk is hallgatható a Világosság egyházi műsor

A Sola Rádió honlapján november 25-től kezdődően a Pátria rádió Világosság református egyházi műsora is meghallgatható. A friss műsorok a közvetítést követő napon a korábban elhangzottak pedig fokozatosan kerülnek fel a honlapunkra.

Sola Rádió

A Kárpát-medencei Református Egyházkerületek elnökségei 2010. augusztus 17-én létrehívták a Kárpát-medencei Református Rádiómisszió Tanácsot. A testület munkájában alapításától fogva részt vesz egyházunk, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is. Tagjai még: Sion Rádió (Kárpátalja), Európa Rádió (Tiszáninnen és Tiszántúl), Harangszó Rádió (Királyhágómellék) és Agnus Dei Rádió (Erdély). Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés, és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a rádió hullámain, ill. a világhálón keresztül. Közös együttműködésünk Isten áldotta hallható és látható eredménye a saját internetes rádiónk, a Sola Rádió, amely 2012. november 13-tól megtalálható és hallgatható a világhálón www.refradio.eu/radio/sola/, valamint a Határtalan magazin, amely naponta ugyanott meghallgatható.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Huszonnyolc csoport mérte össze tudását a jókai bibliai versenyen

A jókai székhelyű Emmaus polgári társulás az idén is megszervezte az alapiskolások bibliaismereti versenyét, amelynek a Betlehem missziós központ adott otthont. A megmérettetésre a pozsonyi ... ...

Húsvéti körlevél

A Generális Konvent Elnökségének húsvéti körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára. ...

Doktorokat is képeznek a Református Teológiai Karon

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a református teológusok képzése mellett a missziológiai, diakónia és szociális gondoskodás területen szolgálatot vállalók felkészítésén túl doktori ... ...

Megjelent a Kálvinista Szemle márciusi száma

Szathmáry Zsuzsanna nagykálnai lelkipásztor vezércikkével indul a lap, melyben a keresztyén közösségek megtartó erejéről, Jézus Krisztus-központúságának fontosságáról ír. ...

Kitüntették Géresi Róbert püspökhelyettest

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a magyar kormány az idén is állami kitüntetéseket adott át. A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek ... ...

Világosság – Pátria rádió

 • A Pátria rádió Világosság református egyházi műsor adásai.
 • 2018.03.11. Világosság - Pátria rádió MP3 / 34.8 MB / 2018-03-14 A műsor fő émája: Péter csodát tesz Lippában és Joppéban. Éneász nyolc éve fekszik bénultan, Tábita pedig megbetegszik, majd meghal. Péter mindkettőjükön csodát tesz Jézus Krisztus nevében. A béna meggyógyul, a halott feltámad. A történetek üzenetéről Tóth Zoltán garamlöki lelkipásztor osztja meg gondolatait. Bősi református templom alapkőletétele alkalmából február 25-én hálaadó ünnepi istentiszteletre került sor a művelődési központban. Az itteni református közösség húsz évvel a dunaszerdahelyi anyaegyházközség leányegyházközségévé váló válása után kezdheti el régi álma, egy saját templom építésének a megvalósulását beteljesíteni köszönhetően a magyar kormány által a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak nyújtott jelentős anyagi támogatásnak. Az eseményről készült összeállításban megszólal Somogyi Alfréd esperes, Oros Csaba lelkipásztor, Hegedűs László gondnok, Nagy Anikó gyülekezeti tag, Fenes Iván Bős polgármestere és Fazekas László püspök. Az 1992-ben alapított, először alsó tagozatos, majd teljes szervezettségű Alistáli Református Egyházi Alapiskola új épülete 2010-ben készült el. A magyar kormány anyagi támogatásának és a tanulók létszámának fokozatos növekedésének köszönhetően az idén egy új épületszárnnyal bővül. A fejlesztésről kérdezzük Édes Enikő iskolaigazgatót. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
 • 2018.02.25. Világosság - Pátria rádió MP3 / 35.0 MB / 2018-02-27 A műsor fő témája a böjt. Hogyan és miért böjtöljünk, milyen legyen az igazi böjtölés? Milyen az Istennek tetsző böjt? A böjttel kapcsolatos gondolatait Szenci Varga Csilla padányi lelkipásztor osztja meg a hallgatókkal. A Fiatal Reformátusok Szövetsége Abaúj-Zempléni Területi Egysége novemberben indította el közösen az Exodus munkacsoporttal a Tanítványképző Akadémiát Kassán, a Magyar Református Központban. Februárban került sor a folytatásra. A tanítványságról, tanítványokról, az Akadémia céljáról beszélgetünk Kiss Miklós Firesz-elnökkel. A kistárkányi anyaegyházközségnek, akik közé tartoznak a nagytárkányi reformátusok is, két leányegyháza van, az egyik Tiszacsernyőn, a másik Ágcsernyőn. Annak ellenére, hogy a két település közvetlenül egymás mellett fekszik és csak egy felüljáró választja el őket egymástól, mindkét gyülekezetnek megvan a maga sajátossága. Ezekről a különbségekről kérdezzük Tarrné Bial Ivett lelkipásztort. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
 • 2018.02.11. Világosság - Pátria rádió MP3 / 34.8 MB / 2018-02-13 A műsor fő témája: A keresztyéneket üldöző Saul megtérése a damaszkuszi úton. Mennyei fény, földre esés, egy hang, kábultan álló férfiak, majd három napos vakság. Ezek a jelenségek érték a keresztyéneket üldöző Sault a damaszkuszi úton. Jézus szólítja meg őt, akinek feltétel nélkül engedelmeskedik. Az úton történt esemény üzenetéről Szabóné Köblös Valéria nagymegyeri lelkipásztor osztja meg gondolatait. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa a 2018-as évet a Család évévé nyilvánította. Erre kapcsolódik a Komáromi Református Egyházmegye Missziói Bizottsága által indított Család és házasság című előadássorozat. A kezdeményezésről beszélgetünk Süll Tamás lelkésszel, az egyházmegye missziói előadójával. 234 évvel ezelőtt emelték a kisgéresi reformátusok kőből épült templomát, amely a jelentős anyagi támogatásnak köszönhetően újulhatott meg. A felújítás fontosságáról, a munkálatok részleteiről és a rendelkezésre álló forrásokról kérdezzük Blanár Erik lelkipásztort. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.