Határtalan

Igehirdetések

Előadások

Beszélgetések

  • 2016.10.24. Templomfelújítás Bacskában MP3 / 6.3 MB / 2016-10-24 A bacskai gyülekezet ez éven kezdte el templomának felújítását. Első lépésként a belső berendezési tárgyak cseréjét végezték el. A mindössze 141 választójogú egyháztagot számláló gyülekezet tervét nagyban segítette a Magyarországi Emberi Erőforrás Minisztériumától érkező támogatás, ami mellett a saját odaszánásukra, fizikai és anyagi hozzájárulásukra is nagy szükség volt, hogy az ez évre tervezett feladatokat el tudják végezni. A bacskai gyülekezet templombelsőjének felújításáról a helyi lelkipásztorral, Kendi Csabával Molnár István beszélgetett.
  • 2016.10.20. Nagysikerű tinitábor volt Borzován MP3 / 7.7 MB / 2016-10-20 Több, mint égy évtizede szervez a Firesz évente tini tábort a szilicei fensík peremén, Borzován. Idén több, mint negyven 13-17 éves fiatal töltött együtt 5 napot,. miközben a boldogság témájával foglalkozott. Erről faggatta őket és a főszervezőt Molnár Árpád.
  • 2016.10.20. Kettős lelkészbeiktatás volt Rozsnyón MP3 / 3.6 MB / 2016-10-19 Kettős lelkészbeiktatásnak adott otthont a Rozsnyói Reformáts Egyházközség. Buza Zsoltot és hitvesét Arankát iktatta be gyülekezeti lelkészi tisztségébe Fazekas László püspök. A rozsnyói gyülekezet élére beiktatott Buza lelkészházaspárt  Molnár Árpád kérdezte további szolgálatukról és terveikről.

Útravaló

Hungarikum – Dr. Enghy Sándor (ism.)

Kép: Hungarikum – Dr. Enghy Sándor (ism.)

A tömegcikk soha nem érték, csak az egyedi. Ezért kell az, ami különleges. Egy ország olyan, mint a benne élő emberek, akik a nemzetet alkotják...

A megosztott öröm – György András (ism.)

Kép: A megosztott öröm – György András (ism.)

A portás bácsi szokatlanul nagy csoportot nevettetett a pultja előtt, közelebb érve azt is látta, hogy apró poharak sorakoznak a pulton. Az öreg, mikor észrevette, intett neki is, hogy jöjjön közelebb...

Őszinteség – Thoma László (ism.)

Kép: Őszinteség – Thoma László (ism.)

Talán közhelyszerű megállapítás, de mégis igaz. A környezetünkben lévő kapcsolatok jó része azért nem működik, mert nem vagyunk egymással őszinték...

Események

Zenés áhítatok

2016.10.25. / Kisgéres / A Kisgéresi Református Egyházközség idén is megszervezi a Kisgéresi Zenés Áhítatok címet viselő programsorozatát, amelyre 2016. október 25. és 28. között ... ...

Evangelizáció

2016.10.26. / Szepsi / Az új borért való hálaadásra és úrvacsorára való készülődés céljából evangelizációs alkalmakat tartanak 2016. október 26. és 29. között 18.00 ... ...

Evangelizáció

2016.10.26. / Dunaszerdahely / A Dunaszerdahelyi Református Egyházközség szervezésében 2016. október 26. és 28. között 18.00 órai kezdéssel evangelizációs estékre kerül sor a református ... ...

Munkatársi hétvége

2016.10.28. / Jóka / A Firesz – Duna Mente őszi munkatársi hétvégét szervez 2016. október 28. és 30. között Jókán, a Betlehem Missziós Központban. Az alkalom ... ...

Labora tábor

2016.10.28. / Alistál / A Komárom Református Egyházközség 2016. október 28. és 31. között LABORA tábort szervez a 16 éven felüli fiataloknak Alistálon a missziói ... ...

Koncert

2016.10.29. / Komárom / „A magyarországi Reformáció Emlékbizottság" szervezésében, a Reformáció 500. évfordulójára való emlékezés rendezvénysorozatának keretében több kárpát-medencei neves város mellett 2016. október 29-én ... ...

Reformációs istentisztelet

2016.10.30. / Ipolypásztó / A Barsi Református Egyházmegye reformációs istentiszteletet tart 2016. november 30-án az ipolypásztói református templomban. ...

Őszi tinihétvége

2016.11.04. / Jóka / A Firesz Duna-mente szervezésében 2016. november 4. és 6. között A kereszt örökösei címmel őszi tinihétvégére kerül sor Jókán, a Betlehem ... ...

Zsinati ülés

2016.11.04. / Rimaszombat / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata IX. ülésszakának 4. ülésére 2016. november 4-én, pénteken 9.00 órai kezdettel kerül sor Rimaszombatban ... ...

The Trinity Forum

2016.11.05. / Csallóközaranyos / A Firesz Duna Mente a magyarországi KEVE – Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságával karöltve 2016. november 5-én, 9.00 órai kezdéssel Csallóközaranyoson ... ...

Olvasható híreink

Már nálunk is hallgatható a Világosság egyházi műsor

A Sola Rádió honlapján november 25-től kezdődően a Pátria rádió Világosság református egyházi műsora is meghallgatható. A friss műsorok a közvetítést követő napon a korábban elhangzottak pedig fokozatosan kerülnek fel a honlapunkra.

Sola Rádió

A Kárpát-medencei Református Egyházkerületek elnökségei 2010. augusztus 17-én létrehívták a Kárpát-medencei Református Rádiómisszió Tanácsot. A testület munkájában alapításától fogva részt vesz egyházunk, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is. Tagjai még: Sion Rádió (Kárpátalja), Európa Rádió (Tiszáninnen és Tiszántúl), Harangszó Rádió (Királyhágómellék) és Agnus Dei Rádió (Erdély). Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés, és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a rádió hullámain, ill. a világhálón keresztül. Közös együttműködésünk Isten áldotta hallható és látható eredménye a saját internetes rádiónk, a Sola Rádió, amely 2012. november 13-tól megtalálható és hallgatható a világhálón www.refradio.eu/radio/sola/, valamint a Határtalan magazin, amely naponta ugyanott meghallgatható.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Nemesócsán elfogadták a REF500 egyházmegyei programját

A nemesócsai református templom adott otthont 2016. október 22-én a Pozsonyi Református Egyházmegye őszi közgyűlésének. Jóváhagyták a közalapi segélykérelmek besorolását és az egyházmegye 2017. évi ... ...

Pályázat

TIMOTEUS n.o. pályázatot hirdet a komáromi Idősek Otthona és az egész évi bentlakásos Specializált Intézmény igazgatói posztjának betöltésére. A pályázati feltételnek eleget tévő érdeklődők ... ...

Lelesz adott otthont az Egyházmegyei Közgyűlésnek

A közelmúltban megújult leleszi református templomban került sor 2016. október 16-án a Zempléni Református Egyházmegye őszi Egyházmegyei Közgyűlésére. ...

Hálaadó istentiszteletet tartottak Udvardon a magyar kormány támogatásából elvégzett munkákért

A Komáromi Református Egyházmegye 144 200 euró keretösszeget kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától a 2015-ös évben az Egyetemes Egyház számára juttatott egymilliárd forintos támogatásából. A ... ...

Megújult a templom belső berendezése Bacskában

Kicserélték a régi szószéket és a padozatot a bacskai református templomba. A költségek fedezésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak nyújtott ... ...

Világosság – Pátria rádió

  • A Pátria rádió Világosság református egyházi műsor adásai.
  • 2016.10.16. Világosság - Pátria rádió MP3 / 34.8 MB / 2016-10-17 A műsor fő témája a világosságban való járás. Ennek a fontosságáról szól a hallgatókhoz Nagyné Révész Andrea hanvai lelkipásztor. Martsa Dániel református lelkipásztor 2016. október 14-én lett volna 100 éves. Pályafutása során volt komáromi segédlelkész, tatai lelkipásztor, de szolgált Padányban is, majd haláláig 22 éven keresztül a tanyi gyülekezet beiktatott lelkipásztora. Az ő személyét elevenítjük fel unokája, Antala Zsuzsanna segítségével. Hálaadó istentiszteletet tartottak 2016. október 9-én Szentpéteren, a református templomon elvégzett felújítási munkálatokért, de a hatvan évvel ezelőtt, illetve korábban konfirmáltak találkozóját is megszervezték. Egy rövid részlet hangzik el Fazakas László püspök igehirdetéséből, Szénási Szilárd esperes köszöntőjéből, majd a felújítási munkálatokról számol be a gyülekezet gondnoka Kocsis László és Bernáthné Holop Krisztina lelkipásztor, akit a hatvan évvel ezelőtt és korábban konfirmáltak találkozójáról is kérdezzük. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
  • 2016.10.02. Világosság - Pátria rádió MP3 / 34.7 MB / 2016-10-04 A műsor fő témája az Isten felé irányuló fohász a nyomorúság vagy a nehéz élethelyzet idején, illetve a „Miért hagytál el engem?” kérdésnek a boncolgatása. Én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engem? – hangzott az imádság erejével bíró sóhaj először Dávidtól a nyomorúsága idején, de ugyanez a kétségbeesett kérdés hangzik el a keresztfára szegezett Jézustól is. E két párhuzam alapján írta meg az idei év elején a Jakab István Alapítvány által meghirdetett Erős vár a nyelv című pályázatra prédikációját Takács Klaudia komáromi segédlelkész, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának doktorandusz hallgatója. A szakértői bizottság döntése alapján ő lett Jakab István-díj első helyezettje. Ez az igehirdetés hallható majd rövidített formában. Első alkalommal szervezett missziói napot a Pozsonyi Református Egyházmegye, amelynek az alistáli gyülekezet adott otthont szeptember közepén. A rendezvényen közel kétszázötvenen vettek részt. Az evangelizáció, a bizonyságtétel és zenés szolgálatok is arról tettek bizonyságot, hogy Isten választ ad a nyomorúságban lévők segélykiáltására. A műsorban felidézzük Somogyi Alfréd esperes nyitó gondolatait, majd beszélgetés hangzik el Szeverényi János magyarországi missziói lelkipásztorral, a váci börtönben húsz évet letöltő Boros Lajossal és Vámos Béla egyházmegyei missziói előadóval, valamint részletek hangzanak el Prazsák László és felesége Csilla zenei szolgálatából. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
  • 2016.09.04. Világosság - Pátria rádió MP3 / 33.9 MB / 2016-09-08 A műsor fő témája, hogy a zsidók meg akarják kövezni Jézust. De vajon mit tett, hogy ilyen döntésre jutottak? A cselekedetei nem tetszenek nekik vagy éppen a kijelentése, hogy ő és az Atya egy? Vajon Jézus hogyan reagál az érveikre? Minderről bővebben Ficzere Tamás nyitrai lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Mintegy ötven gyermek töltött el tartalmas öt napot Nagymegyeren, a gyülekezeti bibliai napközis táborban. A tábor fő témája - az idei KOEN programból kiindulva – itt is a szeretet volt. Mi a célja a napközis tábort szervezésének a nyár folyamán? Milyen üzeneteket visznek magukkal haza a résztvevők? Mi a feladatuk a csoportvezetőknek és a tábor segítőinek? Mindez kiderül a táborról készült összeállításból. Kétszázharminc évvel ezelőtt, 1786. július 26-án született Ekelen Tudós Hetényi János református lelkipásztor, a Magyar Tudományos Akadémia hét ízben koszorúzott tagja. De valójában ki is volt ő? Milyen példát adhat személye az utókor számára? A tudós lelkipásztor életútját Tanítóné Tusai Viktória ekeli lelkipásztor ismerteti. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.