Határtalan

Előadások

Beszélgetések

  • 2016.05.24. Mentálhigiénés műhely-konferencia MP3 / 4.3 MB / 2016-05-24 A Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpont és a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség közös szervezésében április végén egy műhely-konferencia tartatott Léván. A konferenciáról, annak programjáról, előadókról és hallgatókról Ambrus Erika kérdezte Szathmáry Zsuzsannát, a Nagykálnai Református Egyházközség lelkipásztorát, mentálhigiénés szakembert.
  • 2016.05.23. Szeretethíd 2016 MP3 / 7.5 MB / 2016-05-23 A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezetei is csatlakoznak a kárpát-medencei református önkéntes naphoz, a Szeretethídhoz. Így a program két napja során Felvidéken is több ezren indultak a „Mozdulj! Segíts! Szeress!” jelszavak ütemére, és végeztek önkéntes munkát akár a gyülekezet területén, de több esetben a templom falai közül és a gyülekezet területéről kilépve a települések, községek, vagy oktatási intézmények szépítésén fáradoztak. A felvidéki Szeretethíd ünnepélyes megnyitójára Királyhelmecen került sor május 19-én. Ezt követően kérdezte Molnár István a programot koordináló Diakóniai Központ intézeti lelkészét Haris Szilárdot a Szeretethídról, a felvidéki szervezéséről, illetve az önkéntes programmal kapcsolatos gondolatairól. 
  • 2016.05.20. Barsi egyházmegyei majális MP3 / 10.5 MB / 2016-05-20 Az idei egyházmegyei majálist a barsi egyházmegye legnagyobb rendezvényét, amely egyben a Czeglédi Péter Napok főrendezvénye is, az idei évben Léván szervezték meg. Az alkalomról a lévai gyülekezet lelkészével, Kassainé Mártha Tímeával Ambrus Erika beszélget.

Útravaló

Máté evangéliuma 7,11–17

Kép: Máté evangéliuma 7,11–17

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták...”

Felelősség a világért – Turcsik Ferenc (ism.)

Kép: Felelősség a világért – Turcsik Ferenc (ism.)

Óvni, védeni, takarékoskodni és minél kevesebbet rombolni: talán ez lehetne a röviden összefoglalt életprogramja a XXI. század emberének...

A legjobb érv a demokrácia ellen – Thoma László (ism.)

Kép: A legjobb érv a demokrácia ellen – Thoma László (ism.)

Természetesen lehetetlen, hogy a teljesen tiszta demokrácia valaha is bárhol megvalósuljon, de a majdnem tökéletes és a teljesen rossz között, azért lényeges eltérések vannak...

Események

II. Egyházmegyei Focitorna

2016.06.03. / Vágfarkasd / A Komáromi Református Egyházmegyében 2016. június 3-án, 9.00 órai kezdéssel második alkalommal szervezik meg Vágfarkasdon az Egyházmegyei Focitornát a református ... ...

Egyházmegyei focitorna

2016.06.03. / Vágfarkasd / A Vágfarkasdi Református Egyházközség 2015. június 3-án, 9.00 órai kezdettel idén is megszervezi az Egyházmegyei Focitornát a református hitoktatást látogató ... ...

Keskeny út tábor

2016.06.04. / A Marcelházi Református Egyházközség június 4-e és 8-a között közösen a tiszafüredi Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonával az idén is megrendezi a „Keskeny ... ...

Emmaus családi nap

2016.06.04. / Jóka / A jókai székhelyű Emmaus Polgári Társulás 2016. június 4-én, 9.00 órától Családi Napot szervez a Betlehem Missziós Központban. ...

Koncert

2016.06.04. / Réte / A réte-boldogfai gyülekezet énekkarának a koncertjére kerül sor 2016. június 4-én, 18.00 órai kezdéssel a rétei kultúrházban. ...

Nemzeti összetartozás napja

2016.06.05. / Léva / 2016. június 5-én kerül sor a Nemzeti Összetartozás Napjának a megünneplésére Léván, a református templomban. A 15.00 órakor kezdődő istentiszteleten ... ...

Lelkészcsaládok találkozója

2016.06.05. / Perbete / A Komáromi Református Egyházmegye harmadik alkalommal szervezi meg a lelkészcsaládok találkozóját, amelyre 2016. június 5-én, 15.00 órai kezdéssel kerül sor ... ...

XV. Református Énekek

2016.07.02. / Budapest / 2016. július 2-án 19.30 órai kezdéssel a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében kerül sor a XV. Református Énekek hangversenyre. ...

Egyházmegyei családi nap

2016.07.02. / Kövecses / A gömöri egyházmegye július 2-án családi napot szervez Kövecsesen. ...

Közép-Európai Keresztény Találkozó

2016.07.07. / Budapest / A Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében Budapesten 2016. július 7-10. között kerül megrendezésre a Közép-Európai Keresztény Találkozó, melynek mottója: „Ti vagytok a ... ...

Olvasható híreink

Már nálunk is hallgatható a Világosság egyházi műsor

A Sola Rádió honlapján november 25-től kezdődően a Pátria rádió Világosság református egyházi műsora is meghallgatható. A friss műsorok a közvetítést követő napon a korábban elhangzottak pedig fokozatosan kerülnek fel a honlapunkra.

Sola Rádió

A Kárpát-medencei Református Egyházkerületek elnökségei 2010. augusztus 17-én létrehívták a Kárpát-medencei Református Rádiómisszió Tanácsot. A testület munkájában alapításától fogva részt vesz egyházunk, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is. Tagjai még: Sion Rádió (Kárpátalja), Európa Rádió (Tiszáninnen és Tiszántúl), Harangszó Rádió (Királyhágómellék) és Agnus Dei Rádió (Erdély). Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés, és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a rádió hullámain, ill. a világhálón keresztül. Közös együttműködésünk Isten áldotta hallható és látható eredménye a saját internetes rádiónk, a Sola Rádió, amely 2012. november 13-tól megtalálható és hallgatható a világhálón www.refradio.eu/radio/sola/, valamint a Határtalan magazin, amely naponta ugyanott meghallgatható.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

A Pátria rádió Világosság református műsorának 2016. május 29-ei ajánlata

A Pátria rádióban 2016. május 29-én, a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz Jézusról, mint a világ világosságáról, a hontvarsányi Árpád-kori templom felújításáról és elhangzik ... ...

Pótfelvételi

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara pótfelvételit hirdet a 2015/2016-os évre missziológia, diakónia, szociális gondoskodás bakkalaureusi és református teológia magiszteri tanulmányi programra. ...

A Szeretethíd hídfője Királyhelmecen épült

A Szeretethíd fogalma egyre többek számára ismert szerte a Kárpát-medencében, s egyre több településen csatlakoznak lelkes önkéntesek ehhez a programhoz. A református gyülekezetek nagy részében ... ...

Veszteségek ajándéka

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja szervezésében 2016. április 22-én Alistálon került sor Singer Magdolna gyászterapeuta, mentálhigiénés szakember, "Veszteségek ajándéka" című előadására. ...

Rekordszámú résztvevő a Szeretethídon

A Szeretethíd Kárpát-medencei Önkéntes Napok évről évre nagyobb figyelemnek örvendenek. A 2016-os évben 20 700 önkéntes jelezte részvételi szándékát, a valós létszám pedig még ennél ... ...

Világosság – Pátria rádió

  • A Pátria rádió Világosság református egyházi műsor adásai.
  • 2016.05.15. Világosság - Pátria rádió MP3 / 56.3 MB / 2016-05-18 Pünkösdi élő istentiszteletet közvetítésére került sor a királyhelmeci református templomból. Igét hirdetett Molnár Elemér tiszteletbeli esperes. Az ige- és a liturgia szolgálatát Molnár István és Molnár Éva lelkipásztorok végezték. Szerkesztő: Iski Ibolya.
  • 2016.05.01. Világosság - Pátria rádió MP3 / 36.6 MB / 2016-05-03 A műsor fő témája az élő víz. Jézus élő vizet ígér a szomjazónak. Sőt, az is mondta, hogy aki hisz benne az Írás szerint, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Mire utalt ezzel a kijelentéssel és milyen eredménye lehet annak, aki él ezzel a lehetőséggel? A kérdésre a választ Szabóné Hires Erzsébet sókszelőcei lelkipásztor adja meg igehirdetésében. Első alkalommal szerveztek konfirmandus találkozót a pozsonyi egyházmegyében a konfirmáció előtt álló fiataloknak Dunaszerdahelyen, amelyen szó volt az Istenhitről a tudományos világban és a migrációval kapcsolatban a muszlimokról is. Ennek kapcsán beszélgetés hangzik el Vámos Béla missziói előadóval, felsőpatonyi lelkipásztorral, Varga László lakszakállasi lelkipásztorral és a résztvevő fiatalokkal. Tornagörgőn a legutóbbi népszámlálás szerint az 1137 lakosból 939-en magyar nemzetiségűnek, 516-an pedig reformátusnak vallották magukat. A közösséghez azonban nem mindenki ragaszkodik, ami megmutatkozik az istentiszteletek látogatottságán is. Ehhez hozzájárul a gyülekezet létszámának a fokozatos csökkenése is. Van-e kiút ebből a helyzetről? A jelent és a jövőbeli terveket Hranyo Mihály lelkipásztor vázolja fel. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
  • 2016.04.17. Világosság - Pátria rádió MP3 / 36.5 MB / 2016-04-19 A műsor fő témája a látszat szerinti ítélkezés. A zsidók látszatra ítélték meg a jeruzsálemi templomban tanító Jézust. Úgy gondolták, hogy aki nem tanulta az írásokat, az nem is ismerheti azokat. Ezért is mondta nekik Jézus, hogy ne ítéljenek látszat szerint, hanem hozzanak igazságos ítéletet. A témáról Szaszák Malvin gömörhorkai lelkipásztor szól a igehirdetésében a hallgatókhoz. A zselízi gyülekezet még az elmúlt évben döntött arról, hogy kibővíti a templom- és parókia épületegyüttest. Hogy miért van szükség a fejlesztésre és mit jelent majd ez a gyülekezet számára? A beruházás részleteit Révész Tibor lelkipásztor ismerteti. Nő a vádlottak padján. Bűne, hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. De miért csak őt állítják pellengérre, holott a tett elkövetésénél nem egyedül volt a paradicsomban. De mi a helyzet Ádámmal, a tettestárssal? Őt hogyan kell megítélnünk? A kérdésekre Takács Klaudia komáromi segédlelkész adja meg a válaszokat, aki a teológiai szakdolgozatának egyik fejezetében foglalkozott ezzel a témával. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.