Határtalan

Előadások

Beszélgetések

  • 2016.09.20. Életképek a nagykövesdi gyülekezet életéből MP3 / 9.5 MB / 2016-09-20 A zempléni egyházmegyéhez tartozó nagykövesdi gyülekezetbe pár hónappal ezelőtt került új lelkipásztor. Ez idő alatt a parókiafelújítás mellett a lelki építkezéssel is foglalkoztak. De hogy milyen munkálatokat sikerült elvégezni és milyen alkalmakat tudtak szervezni az elmúlt hónapokban Nagykövesden, arról Böszörményi Tamással, a gyülekezet helyben lakó lelkipásztorával Molnár István beszélgetett.
  • 2016.09.19. A Teleki László Alapítvány kiállítása Királyhelmecen MP3 / 8.7 MB / 2016-09-19 A Teleki László Alapítvány neve sok kárpát-medencei település és református gyülekezet előtt ismert, hiszen a közel két évtizedes működés alatt több száz értékes épület, templom felújítását támogatta, vagy éppen az épületek teljes felújítását végezte. A felújított épületek egy részét mutatja be az a kiállítás, amelynek királyhelmeci megnyitójára szeptember derekán került sor. A kiállításról, valamint a Teleki László Alapítvány munkájáról az igazgatót, Diószegi Lászlót Molnár István kérdezte.

Útravaló

Hungarikum – Dr. Enghy Sándor (ism.)

Kép: Hungarikum – Dr. Enghy Sándor (ism.)

A tömegcikk soha nem érték, csak az egyedi. Ezért kell az, ami különleges. Egy ország olyan, mint a benne élő emberek, akik a nemzetet alkotják...

A megosztott öröm – György András (ism.)

Kép: A megosztott öröm – György András (ism.)

A portás bácsi szokatlanul nagy csoportot nevettetett a pultja előtt, közelebb érve azt is látta, hogy apró poharak sorakoznak a pulton. Az öreg, mikor észrevette, intett neki is, hogy jöjjön közelebb...

Őszinteség – Thoma László (ism.)

Kép: Őszinteség – Thoma László (ism.)

Talán közhelyszerű megállapítás, de mégis igaz. A környezetünkben lévő kapcsolatok jó része azért nem működik, mert nem vagyunk egymással őszinték...

Események

Virrasztás

2016.09.30. / Nagymegyer / A Firesz Duna Mente szeptember 30-án, 19.00 órai kezdéssel ismét megszervezi a "Virrasztás" című programját, amelynek ezúttal a nagymegyeri református ... ...

Felnőttképző est

2016.09.30. / Hanva / A Gömöri Református Egyházmegye szervezésében 2016. szeptember 30-án, 18.00 órai kezdéssel felnőttképzős estre kerül sor Hanván. ...

Evangelizáció

2016.09.30. / Padány / A padányi református templomban 2016. szeptember 30-án, 18.00 órakor evangelizációra kerül sor. Igét hirdet Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor. ...

Hívő szemmel a természetgyógyászatról

2016.10.01. / Ipolyság / Az Ipolysági Református Egyházközség szervezésében 2016. október 1-én, 14.00 órai kezdéssel Dr. Erdélyi Judit tart előadást a református templomban Természetgyógyászat ... ...

Presbiteri találkozó

2016.10.01. / Kiskövesd / A Kiskövesdi Református Egyházközség presbiteri találkozót szervez a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek presbitereinek, lelkipásztorainak és minden érdeklődőnek. Az alkalomra 2016. október ... ...

Őszi nőszövetségi találkozó

2016.10.02. / Csallóközaranyos / A komáromi egyházmegye 2016. október 2-án, 15.00 órakor őszi nőszövetségi találkozót szervez a csallóközaranyosi református templomban. Téma: A keresztyén család ... ...

Kárpát-medencei Magyarok Zenéje 2016

2016.10.04. / Dunaszerdahely / A Stereo Kft. és a Periferic Records szervezésében 2016. október 4-én, 19.00 órai kezdéssel Dunaszerdahelyen, a Csaplár Benedek Művelődési Központban ... ...

Bibliaiskola

2016.10.05. / Somorja / A somorjai református templomban a Bibliaiskola következő előadására 2016. október 5-én, 18.00 órakor kerül sor. Az ősatyák kora sorozat keretén ... ...

Szociál-etikai képzés

2016.10.05. / Komárom / A komáromi Calvin János Teológiai Akadémia által meghirdetett szociál-etikai képzés következő alkalmára 2016. október 5-én kerül sor 10.00 órai kezdéssel. ...

IV. Jótékonysági bál

2016.10.07. / Deáki / A Komáromi Református Egyházmegye negyedik alkalommal szervezi meg Jótékonysági bálját, amelyre 2016. október 7-én, 20.00 órai kezdéssel kerül sor a ... ...

Olvasható híreink

Már nálunk is hallgatható a Világosság egyházi műsor

A Sola Rádió honlapján november 25-től kezdődően a Pátria rádió Világosság református egyházi műsora is meghallgatható. A friss műsorok a közvetítést követő napon a korábban elhangzottak pedig fokozatosan kerülnek fel a honlapunkra.

Sola Rádió

A Kárpát-medencei Református Egyházkerületek elnökségei 2010. augusztus 17-én létrehívták a Kárpát-medencei Református Rádiómisszió Tanácsot. A testület munkájában alapításától fogva részt vesz egyházunk, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is. Tagjai még: Sion Rádió (Kárpátalja), Európa Rádió (Tiszáninnen és Tiszántúl), Harangszó Rádió (Királyhágómellék) és Agnus Dei Rádió (Erdély). Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés, és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a rádió hullámain, ill. a világhálón keresztül. Közös együttműködésünk Isten áldotta hallható és látható eredménye a saját internetes rádiónk, a Sola Rádió, amely 2012. november 13-tól megtalálható és hallgatható a világhálón www.refradio.eu/radio/sola/, valamint a Határtalan magazin, amely naponta ugyanott meghallgatható.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

A Világosság református egyházi műsor 2016. október 2-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05 órakor jelentkező műsor fő témája az Isten felé irányuló fohász a nyomorúság vagy a nehéz élethelyzet idején, illetve a ... ...

Megújúlt Kisráska templomának egyik ékessége, az orgona

Kisráska református templomának egyik felbecsülhetetlen ékessége a múlt század első évtizedeiben Kerékgyártó István, a neves debreceni orgonamester által készített négy regiszteres manuálos kúpszelepes mechanikus orgona ... ...

A Hallei Református Egyházkerület küldöttségének látogatása

A Hallei Református Egyházkerület tizenkét tagú delegációja Dr. Jutta Noetzl hallei lelkész-esperesnő vezetésével 2016. szeptember 15-18. között tett hivatalos, testvér-egyházkerületi látogatást a Szlovákiai Református Keresztyén ... ...

Az Országos énekverseny énekei a 2016-os évben

Az alább olvashatóak az Országos énekverseny énekei kategóriák szerint. ...

Egy hónapig látható Királyhelmecen a Teleki Alapítvány kiállítása

A Teleki László Alapítvány munkájának a bemutatását is célul tűzve született meg az a kiállítás, amelyet a budapesti Magyarság Házával közösen hoztak létre három évvel ... ...

Világosság – Pátria rádió

  • A Pátria rádió Világosság református egyházi műsor adásai.
  • 2016.09.04. Világosság - Pátria rádió MP3 / 33.9 MB / 2016-09-08 A műsor fő témája, hogy a zsidók meg akarják kövezni Jézust. De vajon mit tett, hogy ilyen döntésre jutottak? A cselekedetei nem tetszenek nekik vagy éppen a kijelentése, hogy ő és az Atya egy? Vajon Jézus hogyan reagál az érveikre? Minderről bővebben Ficzere Tamás nyitrai lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Mintegy ötven gyermek töltött el tartalmas öt napot Nagymegyeren, a gyülekezeti bibliai napközis táborban. A tábor fő témája - az idei KOEN programból kiindulva – itt is a szeretet volt. Mi a célja a napközis tábort szervezésének a nyár folyamán? Milyen üzeneteket visznek magukkal haza a résztvevők? Mi a feladatuk a csoportvezetőknek és a tábor segítőinek? Mindez kiderül a táborról készült összeállításból. Kétszázharminc évvel ezelőtt, 1786. július 26-án született Ekelen Tudós Hetényi János református lelkipásztor, a Magyar Tudományos Akadémia hét ízben koszorúzott tagja. De valójában ki is volt ő? Milyen példát adhat személye az utókor számára? A tudós lelkipásztor életútját Tanítóné Tusai Viktória ekeli lelkipásztor ismerteti. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
  • 2016.09. 18. Világosság – Pátria rádió MP3 / 34.0 MB / 2016-09-19 A műsor fő témája Lázár feltámasztása. Feltámasztja a négy napja halott Lázárt, Márta és Mária testvérét, akik azzal fogadják Jézust, hogy ha itt lett volna, akkor nem halt volna meg a testvérük. Vajon miért nem sietett a beteg Lázárhoz, mi volt késlekedésének az oka? Erről szól majd igehirdetésében Tarr Ferdinánd kistárkányi lelkipásztor. A tetőzet cseréjével kezdődtek el a felújítási munkálatok a feledi református templomon. A kilenc évvel ezelőtti munkálatok 2013-ban folytatódtak, s három év elteltével a gyülekezeti tagok adakozásának és főleg a sikeres pályázatoknak köszönhetően 2016 nyarán teljesen megújulhatott a templom. A hálaadó istentiszteletet augusztus végén tartották meg. Hogy mi minden újult meg és milyen forrásból arról Feledy Zoltán, a gyülekezet presbitere ad tájékoztatást. A Gyülekezeteink című rovatban bemutatjuk a gömörhorkai gyülekezetet Szaszák Malvin lelkipásztor segítségével, akit öt évvel ezelőtt  választottak meg az egyházközség élére. A gyülekezet összetételéről, az alkalmakról, a közösség összefogásáról, jövőbeli tervekről és arról, hogy milyenek is gömörhorkai reformátusok – ez kiderül a vele készült beszélgetésből. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
  • 2016.08.21. Világosság – Pátria rádió MP3 / 33.9 MB / 2016-08-22 A műsor fő témája a jó pásztor, aki életét adja az övéiért. Jézus azt mondja magáról, hogy ő jó pásztor. De milyen is egy jó pásztor? Mit képes megtennie a juhaiért? Ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében Dukon András pozbai lelkipásztor. Tizennegyedik alkalommal szervezték meg Dunaszerdahelyen a négy napos kézműves-bibliai napközis tábort mintegy hetven alapiskolás korú gyermek részvételével. Hogy kinek mit üzentek a szereteten alapuló történetek és miért jó részt venni egy napközis táborban, az kiderül az ott készült összeállításból. A Selye János Egyetem Református Teológiai Karán tudományos doktori címet szerzettek között volt Erdélyiné Kürty Anita vágfarkasdi beosztott lelkipásztor is. A doktori értekezésének témájáról beszélgetünk vele. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.