2012.11.21. Határtalan

Mai összeállításunk erdélyi, kárpátaljai, partiumi és az anyaországi híreket tartalmaz.

Facebook megosztás IWIW megosztás Twitter megosztás A+ A- Nyomtatás Nyomtatás

A Debreceni Kistemplomban beiktatták lelkipásztori tisztségébe Szakács Györgyöt.  A kistemplomi ispotályi református egyházközség  nov 18-i ünnepi istentiszteletén Bölcskei Gusztáv, a Tiszántuli Ref egyhk püspöke hirdetett igét, aki az Istenhez kötődés jelentőségét hangsúlyozta a hitét lés hitelét vesztett világunkban- A lelkészbeiktatási alkalmon a püspök arra hívta fel a figyelmet, a lelkésznek tudnia kell: örökség van rábízva.  A gyülekezet a maga örökségével, hagyományaival, és Krisztus ígérettel teli örömöt hozó öröksége. A lelkészbeiktatás szolgálatát végző Vad Zsigmond, a Debreceni Egyházmegye esperese méltatásában kiemelte Szakács György tanulási vágyát, valamint korán megmutatkozott kórusművészeti és egyházzenei érdeklődését. Bulik Péter összeállítását hallják.

Hóstáti múzeum szobát nyitottak meg Vasárnap a Kolozsvár Alsóvárosi gyülekezet Kétágú templomában. Az emlékszobát vasárnap avatták fel istentisztelet és ünnepség keretében a Kétágú templom keleti, felújított tornyában. Székely József lelkipásztorral Szecsődi Árpád, kolozsvári munkatársunk beszélgetett.

Hétvégén a királyhágómelléki Zöld Házban tartották az Ecosunhome, vagyis Az ifjúság, a természet és a szeretet otthona című határon átívelő projekt indító tanácskozását. Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke köszöntötte a résztvevőket. A Csengersimai Református Egyházközség projektjének céljai között egy fiatal és aktív környezetbarátokból álló közösségek létrehozása szerepel a határ menti térségben. Az EcoSunHome (A természet és a szeretet otthona) projektről Csűry István püspököt, Kovács Sándor esperest, Ilonczai Zsombor projektaszisztenst és Békéssy Erzsébet környezetvédelmi igazgatónőt kérdeztük. Az összeállíátst Rácz Ervin készítette.

A „málenkij robot” kárpátaljai magyar elhurcoltjainak tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezést a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola november 19-én. A főiskola Győr termében dr. Csatáry György, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék vezetője nyitotta meg a megemlékezést. Majd Molnár D. Erzsébet történész „Málenkij robot” és a kárpátaljai magyarság” címmel tartott előadást. Zárszót dr. Orosz Ildikó, az intézmény elnöke mondott. A Rákóczi-főiskola színjátszó szakköre verses összeállítással készült a megemlékezésre. A rendezvényt követően az emlékezők gyertyát gyújtottak, és fáklyás menetben vonultak a beregszászi elhurcoltak emlékművéhez koszorúzásra. Dr. Csatáry Györgyöt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének vezetőjét, Molnár D. Erzsébet történészt és dr. Orosz Ildikót, az intézmény elnökét hallják. Az alkalomról Fábián Kata tudósított.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Református istentisztelet

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2022. január 23-án, vasárnap 8.05 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Izsmán Jónás ipolysági lelkipásztor. ...

Fogyott a reformátusok száma Szlovákiában

A Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett népszámlálási adatai alapján 2021-ben Szlovákia lakosságának 1,56 százaléka vallotta magát reformátusnak, ami 85 271 főt jelent. A református felekezethez ... ...

2022. január 21., péntek

5Móz 27 és Mt 9,18–26 (ÓSZ) „Ezen a napon lettél Istenednek, az ÚRnak a népe” (9). Mire vagy büszke, testvérem? „Légy csendben” egy ... ...

2022. január 20., csütörtök

5Móz 26 és Mt 9,9–17 (ÓSZ) „Kivittem házamból a szent tizedet, oda is adtam a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek ... ...

2022. január 19., szerda

5Móz 25 és Mt 9,1–8 (ÓSZ) „Ha a bűnös verést érdemel...” (2). A mai napig fel tudom idézni azt, hogy gyerekkoromban egy-egy magyar ... ...