Beszélgetések

Sorbarendezés:

2017.06.22. Zempléni Egyházmegyei Nap Bodrogszentesen

méret: 10.2 MB

Az utóbbi időben egyre több református gyülekezet érzi annak szükségességét, hogy kilépjen a templom falai közül és nagy nyilvánosság előtt tegyen bizonyságot Uráról, vagy éppen egy-egy rendkívüli esemény által olyanokat is elérjen, akik egyébként nehezen szólíthatók meg. Így gondolkodtak a felvidéki Zempléni Református Egyházmegye gyülekezetei is, amikor egyházmegyei napot hirdettek, s e cél, vagyis Istenünk utcákon és tereken való megvallása, valamint a gyülekezetek találkozása vezérelte őket. A sok-sok programból álló harmadik Egyházmegyei Napra idén Bodrogszentesben került sor. Az egyházmegyei rendezvényről Kendi Csaba esperest kérdezte Molnár István.

2017.05.06. Biblaismereti verseny Alsóláncon

méret: 2.6 MB

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye bibliaismereti vetélkedőjének immár másodszor adott otthont az alsólánci református gyülekezet, 2017. május első szombatján. 58 gyermek, 18 felnőtt: felkészítő és kísérő, sereglett össze a helyi kastélyban, hogy bibliás felkészültségüket három korosztályban összemérjék. A szervezők úgy gondolták, a versenyszellemet a legnemesebb vitorlába fogják, hogy a legszentebb ismeretben egyre mélyebbre evezhessenek a gyülekezetek hittanosai. Az idei téma: Jézus példázatai voltak. A verseny legfiatalabb nyerteseivel – a kassai Labuda Dusánnal, Orémus Ágotával és Ötvös Dáviddal – Molnár Árpád beszélgetett a verseny végén.

2017.06.02. Rendezvények és kiadványok a REF500 jegyében

méret: 3.1 MB

A Pozsonyi Református Egyházmegye számos programot tervez a reformáció 500. jubileumi évfordulója alkalmából.  Nemcsak az egyes egyházközségek szerveznek előadásokkal egybekötött megemlékezéseket, hanem az egyházmegye is tervez közös rendezvényeket, sőt kiadványokat is. Ezekről kérdezte felvidéki munkatársunk Iski Ibolya Somogyi Alfréd esperest.

2017.06.02. Szeretethíd, amely összeköt

méret: 3.9 MB

Az idei, 2017. évi Szeretethíd felvidéki május 17-ei megnyitóján, amelynek a rozsnyói gyülekezet református alapiskolája adott otthont, Géresi Róbert, a Szlovákai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese, Balog Barnabás, a Református Szeretetszolgálat lelkésze, és Haris Szilárd, a Diakóniai Központ diakóniai lelkésze nyilatkozott a Szeretethíd hitbeli jelentőségéről, a kárpát-medencei reformátusságot egyesítő erejéről, és az elkövetkező nemzedékre való formáló hatásáról Molnár Árpád mikrofonja előtt.

2017.05.31. Bölcsöde és óvodafejlesztési program

méret: 4.5 MB

A magyar kormány 3,1 milliárd forinttal támogatja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház bölcsőde- és óvodaalapítási programjának megvalósítását. A keretösszeg lehetőséget teremt akár 20 egyházi fentartású oktatási intézmény létrehozására, illetve a meglévők bővítésére is, gazdagítva ezzel a meglévő szlovákiai magyar oktatási intézményrendszert. A témával kapcsolatban Iski Ibolya kérdezte Géresi Róbert püspökhelyettest.

2017.05.23. A Világ Legerősebb Családja

méret: 5.5 MB

2017. május 20-án sportnapot tartottak Zalabán, mint minden rendezvény ez is igei bevezetővel kezdődött. A fő attrakció a Világ Legerősebb Családja címet viselő Fekete család, Fekete László és két fia, László és Miklós műsora volt. Ambrus Erika az édesapát. a sokszoros világbajnokot az értékekről, életéről, indíttatásáról kérdezi.

2017.05.12. Barsi Egyházmegyei Majális

méret: 6.3 MB

A barsi egyházmegye kiemelt jubileumi rendezvénye, az egyházmegyei majális, amely Zselízen tartatott. A fő szervezők, a zselíziek képviseletében Révész Csilla lelkésszel és Cserba Gabriella gondnokasszonnyal Ambrus Erika beszélget.

2017.05.04. Cigánymisszió Csatán

méret: 4.6 MB

Csatán működik a Romane Jíle polgári társulás, akik a cigány közsség összetartását és a cigány kultúra megőrzését tűzték zászlajukra. Vezetőjük Babindák István. Fölkeresték az egyházakat, tanítanák meg őket imádkozni, vinnék közéjük Isten igéjét. Kérésük meghallgatásra talált, s a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Cigánymissziója reagált a kérésre, ma rendszeres alkalmak tartatnak a közösségben. Ki és milyen szolgálatot végez, milyen szerepet vállalt a református gyülekezet, hogy élik meg ezt-s hasonló kérdések alapján tájékozódhatunk Ambrus Erika Tóth Árpád lelkipásztorral készített beszélgetéséből.

2017.04.27. Oroszkán szépen haladnak a templom építésével

méret: 3.9 MB

Oroszkán református gyülekezet sem volt, ma tető alatt az új templom, gyülekezeti ház. Minden lehetőséget megragadva, gyűjtve, pályázva, ruhákat árulva-dolgoznak azon, hogy a templom mihamarabb befejeződjön. Hogy még milyen munkák vannak hátra, ill. magáról a templomépítésről, arról Ambrus Erika beszélget a gyülekezet lelkipásztorával, Tóth Árpáddal.

2017.04.25. KOEN - Vakációs Bibliahét központi bemutatója

méret: 8.2 MB

A Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány, vagyis a KOEN Vakációs Bibliahét program több mint két évtizede ismert a Kárpát-medencében, amelynek segítségével több száz gyülekezet szervez nyári napközis táborokat. Az idei tábori programot a KOEN felvidéki munkacsoportja készítette, s a program központi bemutatójára Deregnyőben került sor. Az ez évi tábori programról, a táborvezetők felkészülését segítő bemutató napról Molnár Évát, a felvidéki munkacsoport koordinátorát kérdezte Molnár István.

2017.04.20. Szolgálat a pszichiátriai intézetben

méret: 4.9 MB

Tóth Árpád négy gyülekezet, Kisölved, Garamvezekény, Oroszka és Csata lelkipásztora. A klasszikus értelemben vett lelkészi feladatokon kívül sok mindent tesz. Garamvezekényen például a gyülekezet területén működő pszichiátriai intézet kezeltjeivel foglalkozik. Először erről a szolgálatáról kérdezte őt Ambrus Erika.

2017.04.12. Ifjúsági találkozó Ipolyságon

méret: 3.9 MB

Második alkalommal szerveztek ifjúsági találkozót a Barsi Református Egyházmegyében. A legutóbbi április 8-án került megrendezésre Ipolyságon, a FIRESZ szervezésében. Erről az alkalomról, de az ifjúsági alkalmak szükségességéről és az eddigi tapasztalatairól kérdezte a szervezőt, Végh Emesét Ambrus Erika.

2017.04.04. A siker és a példakép

méret: 6.2 MB

Bodrogköz egyetlen gimnáziuma Királyhelmecen van. A két-tannyelvű oktatási intézményben már harmadik alkalommal szervezett a református egyház a diákság számára programot, s a tematikus napot most a siker és a példakép témája köré építették. Az idei csillagpont főkoordinátora, Zsadon Zsuzsa által megtartott felvezető előadást követően a zempléni és az ungi egyházmegye lelkipásztorainak vezetésével a téma osztályokon belüli feldolgozására került sor. A rendezvény után Zsadon Zsuzsával a gimnáziumi alkalomról és a nyáron sorra kerülő ifjúsági rendezvényről beszélgetett Molnár István.

2017.03.29. Beszélgetés Bódiss Tamás énektanárral

méret: 20.6 MB

Az egyházzenei játék 2. fordulójának nyerteseit Dr. Bódiss Tamás énektanár, karvezető, orgonaművész, egyházzenész, a szabad művészetek doktora, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára sorsolta ki. Dr. Bódiss Tamás sokoldalú művész, zenei műveltsége bámulatosan sokrétű. A Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskola elvégzése után ugyanabban az évben (1985) szerez kántori oklevelet Debrecenben és diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán énektanárként és karvezetőként. Három évvel később ugyanitt a második diplomáját veheti át, ezúttal orgonaművészként és zeneelmélet szakon, újabb 8 évvel később, egyházzene szakon. Hűséges ehhez az intézményhez. Három diploma után itt szerez művészeti doktori címet is, értekezésének címe: Az 1948-as énekeskönyv a református egyházi éneklés történetében. 1993-tól itt tanít az időközben egyetemmé lett iskola egyházzene tanszékén orgonát, liturgikus szolgálatot, protestáns himnológiát és az egyházzene irodalmát. Közben kórust vezet, koncertezik, egyházzenészként képviseli a reformátusokat különböző konferenciákon, tudományos kongresszusokon ad elő egyházzene témában, a www.egyhazzene.reformatus.hu egyházzenei honlap szerkesztője, zenei kiadványok, kották és tanulmánykötetek szerkesztője, írója, az új énekeskönyv szerkesztőbizottságának tagja. Az istentiszteletre járók a budapesti Kálvin téri református gyülekezet művész-kántoraként ismerik. Aki ott hallja játszani, rögtön tisztába kerül vele, hogy orgonaművész szólaltatja meg a hangszert. A régi, Johann Sebastian Bach korában megszokott hagyomány szerint, minden versszakot máshogyan kísér az aktuális vers mondanivalójához alakítva a kíséretet.  Bodnár Noémi kérdezte őt a kántori hivatásról és a készülő új énekeskönyvről.

2017.03.20. A reformáció jegyében zajlik majd a barsi egyházmegye majálisa

méret: 6.5 MB

A reformáció jubileumi évében a Barsi Református Egyházmegyében az 5. alkalommal megrendezésre kerülő egyházmegyei majális lesz a fő rendezvény. A majálisnak Zselíz ad otthont. Ambrus Erika Révész Tibor zselízi lelkipásztorral beszélget a tervezett alkalomról.

2017.03.16. Diakónusi szolgálatban a romák között

méret: 6.3 MB

Bohák Ildikó Érsekkétyről, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház felszentelt diakónusa. Hét gyermek édesanyja, a helyi iskolai étkezde konyhafőnöke. A csatai Romane Jíle polgári társulás kérésére 2016 szeptembertől az ottani romák között végez szolgálatot, Kétyen pedig az iskola diakónusa. Hogy mit jelent mindez, hogy dolgozik, hogy egyezteti össze szolgálatát a családi életével, arről Ambrus Erika kérdezte őt.

2017.03.06. Bemutatjuk Borsányi Márton Péter orgona- és csembalóművészt

méret: 7.3 MB

Az Egyházzenei Osztály által a reformáció 500. évfordulójának évében rendezett egyházzenei kvízjáték 1. fordulójának nyerteseit Borsányi Márton Péter orgona- és csembalóművész sorsolta ki. Középiskolai tanulmányait a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában végezte orgona és csembaló szakokon. Ebben az időszakban volt a budafoki református gyülekezet kántora. 2003-ban a Szegedi Egyetem Régi zenei tanszékének hallgatója, majd 2005 és 2010 között a lipcsei Felix Mendelssohn-Bartholdy főiskolán tanul mint csembalista, tanára Nicholas Parle. Harmadik diplomáját a bázeli Schola Cantorum Basiliensis hallgatójaként generálbasszus és együttes vezetés szakon szerzi. Jelenleg is Baselben él. Ifjú kora ellenére (1984-ben született Budapesten) a grazi Kunsuniversität (művészeti egyetem) tanára. Ettől a rövid bemutatástól azonban sokkal többet árul el róla a játéka. Felkészült, érzékeny művész, aki anyanyelvi szinten „beszéli” a barokk zenét, Johann Sebastian Bachot, Johann Pachelbellt és a többi 17. századi zenei óriás nyelvét. Hallgatva őt nemcsak a kikezdhetetlen zenei ízlése és játéktechnikai felkészültsége tűnik fel, nemcsak gyönyörűnek és virtuóz módon előadottnak lehet hallani az általa játszott műveket, hanem örök üzenet érkezik hozzánk. Olyan, mint az az igehirdető, aki teológusként szorgalmas diák volt, minden fontos tudást magába szívott. Most, hogy ott áll a gyülekezet előtt és hirdetheti az Igét, teljes felelőssége tudatában azt mondja, amit fentről kapott. Jó őt hallgatni. Felkészült és igényes, de valami egészen különlegeset tud: boncolgatja a csodát. Érti az általa játszott művek kortörténetét, az író szándékát, de ami a legfontosabb: a játszott darabban elhangzó örök üzenetet viszi el a hallgatóknak. És amikor ő maga leborul a csoda szerzője, az Alkotó előtt, a hallgatót is arra ösztönzi, hogy szintén leboruljon. A csoda mindenkihez kézzel fogható közelségbe kerül. Az összes tudását az ÜZENET átadásának szolgálatába állítja. Napi gyakorlásával, önmaga állandó képzésével magát teljes alázattal az üzenet alá szorítja, mert az üzenet a fontos, nem az átadó. Emberként is különleges, mert megvan benne a küldetéses emberek „öntörvényűsége”. Az a keveseknek megadatott bátorság, amit a próféták mondhattak magukénak, hogy másodlagos, sőt mindegy is, hogy sokan mit mondanak, hogyan reagálnak; ő fentről kapott útját járja és a fentről kapott üzenetet hirdeti. Végzi tántoríthatatlanul a maga küldetését. Másként nem tehet. Bodnár Noémi beszélgetése.

2017.03.02. 3in1 - Kisgéresben a reformációról

méret: 7.4 MB

A zempléni egyházmegyében évek óta megszervezik a 3 az 1-ben ifjúsági alkalmakat, amelyek az egyházmegye különböző gyülekezeteiben valósulnak meg. Egy-egy ilyen ifjúsági alkalom programját mindig a házigazda lelkész, ill. lelkészek készítik elő, gondolják át a délután menetét. Legutóbb Kisgéresben volt ilyen alkalom, de az ifjak mellett már a felnőtteknek is külön délutánt szerveztek a reformáció témájában. Az alkalomról Molnár István felvidéki kérdezte a gyülekezet lelkipásztorát, Blanár Eriket.

2017.02.22. Minőségi idő a házasságban

méret: 4.3 MB

A vajáni református gyülekezetben első alkalommal szervezték meg a Házasság hete alkalmából a Házasok délutánját. A 2017. február 19-én megtartott alkalmon Minőségi idő a házasságban címmel Fejér Zoltán, a Sárospataki Református Gimnázium igazgatóhelyettese tartott előadást. Hozák Viktor beszélgetett vele.

2017.02.09. Gyökössy Intézet továbbképzése Királyhelmecen

méret: 8.5 MB

Az elmúlt év őszén elkezdődött továbbképző második háromnapos alkalma valósult meg Királyhelmecen a zempléni egyházmegye lelkipásztorai számára. A műhelymunkaszerű gyakorlati továbbképzés vezetői a budapesti Gyökössy Intézet munkatársai voltak, akik a résztvevők által felvetett témákban igyekeztek segítséget nyújtani. A Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet vezetőjével, Tóth János szupervízorral Molnár István beszélgetett.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

A Világosság református egyházi műsor 2017. június 25-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az imádság meghallgatása. De szó lesz az idén fennállásának 25 évfordulóját ünneplő Alistáli Református Egyházi ... ...

Pünkösdölés a Rozsnyói Református Egyházközségben és Alapiskolájában

A Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájának növendékei és tanárai számára értékes délelőtt szerveződött a templomkertben 2017. június 5-én, pünkösdhétfőn. A presbitériuma úgy határozott, hogy a Reformáció ... ...

Hálaadás és örvendezés az Egyházmegyei Napon Bodrogszentesben

A Zempléni Református Egyházmegye harmadik alkalommal szervezte meg Egyházmegyei Nap, Zempléni Református Nap elnevezésű rendezvényét ezúttal Bodrogszentesen. A június 17-én megvalósult, az egyházmegye 38 gyülekezetét ... ...

Összeül a Magyar Református Egyház zsinata

Közös zsinati üléssel és szabadtéri istentisztelettel emlékezik meg a Kárpát-medencei reformátusság hitvalló közösségének 450 évvel ezelőtti megalakulásáról 2017. június 24-én, Debrecenben. ...

Költségcsökkentő megoldás a fűtésre

Nyolcezer eurós kiadással valósították meg a talajfűtést felváltó padfűtést a rozsnyói református templomban. A munkálatokat anyagilag támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. ...

Események

Egyházmegyei nap –„500 református találkozik”

2017.06.24. / Szádalmás / Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017. június 24-én, szombaton egyházmegyei családi napot tart Szádalmáson. ...

Felvidéki Református Gyermektalálkozó

2017.06.24. / Alistál / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szervezésében Felvidéki Református Gyermektalálkozóra kerül sor 2017. június 24-én 10.00 órai kezdéssel az alistáli sportpályán. ...

Pintér Béla koncert

2017.06.24. / Kiskövesd / A keresztyén könnyűzenét szívesen hallgatók körében ismert Pintér Béla neve, hiszen e műfajban talán a legismertebb zenei előadó Kárpát-medencében. A keresztyén ... ...

Gyülekezeti nap

2017.06.25. / Komárom / A Komáromi Református Egyházközség 2017. június 25-én, 10.00 órai kezdéssel gyülekezeti napot tart. Az alkalom tanévzáró gyermek-istentisztelettel kezdődik a református ... ...

Továbbtanulási lehetőségek

2017.06.30. / Komárom / A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet a missziólógia, diakónia szociális gondoskodás, református teológia tanulmányi programokra, valamint doktorandusz képzésre ... ...