Beszélgetések

Sorbarendezés:

2017.04.20. Szolgálat a pszichiátriai intézetben

méret: 4.9 MB

Tóth Árpád négy gyülekezet, Kisölved, Garamvezekény, Oroszka és Csata lelkipásztora. A klasszikus értelemben vett lelkészi feladatokon kívül sok mindent tesz. Garamvezekényen például a gyülekezet területén működő pszichiátriai intézet kezeltjeivel foglalkozik. Először erről a szolgálatáról kérdezte őt Ambrus Erika.

2017.04.12. Ifjúsági találkozó Ipolyságon

méret: 3.9 MB

Második alkalommal szerveztek ifjúsági találkozót a Barsi Református Egyházmegyében. A legutóbbi április 8-án került megrendezésre Ipolyságon, a FIRESZ szervezésében. Erről az alkalomról, de az ifjúsági alkalmak szükségességéről és az eddigi tapasztalatairól kérdezte a szervezőt, Végh Emesét Ambrus Erika.

2017.04.04. A siker és a példakép

méret: 6.2 MB

Bodrogköz egyetlen gimnáziuma Királyhelmecen van. A két-tannyelvű oktatási intézményben már harmadik alkalommal szervezett a református egyház a diákság számára programot, s a tematikus napot most a siker és a példakép témája köré építették. Az idei csillagpont főkoordinátora, Zsadon Zsuzsa által megtartott felvezető előadást követően a zempléni és az ungi egyházmegye lelkipásztorainak vezetésével a téma osztályokon belüli feldolgozására került sor. A rendezvény után Zsadon Zsuzsával a gimnáziumi alkalomról és a nyáron sorra kerülő ifjúsági rendezvényről beszélgetett Molnár István.

2017.03.29. Beszélgetés Bódiss Tamás énektanárral

méret: 20.6 MB

Az egyházzenei játék 2. fordulójának nyerteseit Dr. Bódiss Tamás énektanár, karvezető, orgonaművész, egyházzenész, a szabad művészetek doktora, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára sorsolta ki. Dr. Bódiss Tamás sokoldalú művész, zenei műveltsége bámulatosan sokrétű. A Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskola elvégzése után ugyanabban az évben (1985) szerez kántori oklevelet Debrecenben és diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán énektanárként és karvezetőként. Három évvel később ugyanitt a második diplomáját veheti át, ezúttal orgonaművészként és zeneelmélet szakon, újabb 8 évvel később, egyházzene szakon. Hűséges ehhez az intézményhez. Három diploma után itt szerez művészeti doktori címet is, értekezésének címe: Az 1948-as énekeskönyv a református egyházi éneklés történetében. 1993-tól itt tanít az időközben egyetemmé lett iskola egyházzene tanszékén orgonát, liturgikus szolgálatot, protestáns himnológiát és az egyházzene irodalmát. Közben kórust vezet, koncertezik, egyházzenészként képviseli a reformátusokat különböző konferenciákon, tudományos kongresszusokon ad elő egyházzene témában, a www.egyhazzene.reformatus.hu egyházzenei honlap szerkesztője, zenei kiadványok, kották és tanulmánykötetek szerkesztője, írója, az új énekeskönyv szerkesztőbizottságának tagja. Az istentiszteletre járók a budapesti Kálvin téri református gyülekezet művész-kántoraként ismerik. Aki ott hallja játszani, rögtön tisztába kerül vele, hogy orgonaművész szólaltatja meg a hangszert. A régi, Johann Sebastian Bach korában megszokott hagyomány szerint, minden versszakot máshogyan kísér az aktuális vers mondanivalójához alakítva a kíséretet.  Bodnár Noémi kérdezte őt a kántori hivatásról és a készülő új énekeskönyvről.

2017.03.20. A reformáció jegyében zajlik majd a barsi egyházmegye majálisa

méret: 6.5 MB

A reformáció jubileumi évében a Barsi Református Egyházmegyében az 5. alkalommal megrendezésre kerülő egyházmegyei majális lesz a fő rendezvény. A majálisnak Zselíz ad otthont. Ambrus Erika Révész Tibor zselízi lelkipásztorral beszélget a tervezett alkalomról.

2017.03.16. Diakónusi szolgálatban a romák között

méret: 6.3 MB

Bohák Ildikó Érsekkétyről, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház felszentelt diakónusa. Hét gyermek édesanyja, a helyi iskolai étkezde konyhafőnöke. A csatai Romane Jíle polgári társulás kérésére 2016 szeptembertől az ottani romák között végez szolgálatot, Kétyen pedig az iskola diakónusa. Hogy mit jelent mindez, hogy dolgozik, hogy egyezteti össze szolgálatát a családi életével, arről Ambrus Erika kérdezte őt.

2017.03.06. Bemutatjuk Borsányi Márton Péter orgona- és csembalóművészt

méret: 7.3 MB

Az Egyházzenei Osztály által a reformáció 500. évfordulójának évében rendezett egyházzenei kvízjáték 1. fordulójának nyerteseit Borsányi Márton Péter orgona- és csembalóművész sorsolta ki. Középiskolai tanulmányait a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában végezte orgona és csembaló szakokon. Ebben az időszakban volt a budafoki református gyülekezet kántora. 2003-ban a Szegedi Egyetem Régi zenei tanszékének hallgatója, majd 2005 és 2010 között a lipcsei Felix Mendelssohn-Bartholdy főiskolán tanul mint csembalista, tanára Nicholas Parle. Harmadik diplomáját a bázeli Schola Cantorum Basiliensis hallgatójaként generálbasszus és együttes vezetés szakon szerzi. Jelenleg is Baselben él. Ifjú kora ellenére (1984-ben született Budapesten) a grazi Kunsuniversität (művészeti egyetem) tanára. Ettől a rövid bemutatástól azonban sokkal többet árul el róla a játéka. Felkészült, érzékeny művész, aki anyanyelvi szinten „beszéli” a barokk zenét, Johann Sebastian Bachot, Johann Pachelbellt és a többi 17. századi zenei óriás nyelvét. Hallgatva őt nemcsak a kikezdhetetlen zenei ízlése és játéktechnikai felkészültsége tűnik fel, nemcsak gyönyörűnek és virtuóz módon előadottnak lehet hallani az általa játszott műveket, hanem örök üzenet érkezik hozzánk. Olyan, mint az az igehirdető, aki teológusként szorgalmas diák volt, minden fontos tudást magába szívott. Most, hogy ott áll a gyülekezet előtt és hirdetheti az Igét, teljes felelőssége tudatában azt mondja, amit fentről kapott. Jó őt hallgatni. Felkészült és igényes, de valami egészen különlegeset tud: boncolgatja a csodát. Érti az általa játszott művek kortörténetét, az író szándékát, de ami a legfontosabb: a játszott darabban elhangzó örök üzenetet viszi el a hallgatóknak. És amikor ő maga leborul a csoda szerzője, az Alkotó előtt, a hallgatót is arra ösztönzi, hogy szintén leboruljon. A csoda mindenkihez kézzel fogható közelségbe kerül. Az összes tudását az ÜZENET átadásának szolgálatába állítja. Napi gyakorlásával, önmaga állandó képzésével magát teljes alázattal az üzenet alá szorítja, mert az üzenet a fontos, nem az átadó. Emberként is különleges, mert megvan benne a küldetéses emberek „öntörvényűsége”. Az a keveseknek megadatott bátorság, amit a próféták mondhattak magukénak, hogy másodlagos, sőt mindegy is, hogy sokan mit mondanak, hogyan reagálnak; ő fentről kapott útját járja és a fentről kapott üzenetet hirdeti. Végzi tántoríthatatlanul a maga küldetését. Másként nem tehet. Bodnár Noémi beszélgetése.

2017.03.02. 3in1 - Kisgéresben a reformációról

méret: 7.4 MB

A zempléni egyházmegyében évek óta megszervezik a 3 az 1-ben ifjúsági alkalmakat, amelyek az egyházmegye különböző gyülekezeteiben valósulnak meg. Egy-egy ilyen ifjúsági alkalom programját mindig a házigazda lelkész, ill. lelkészek készítik elő, gondolják át a délután menetét. Legutóbb Kisgéresben volt ilyen alkalom, de az ifjak mellett már a felnőtteknek is külön délutánt szerveztek a reformáció témájában. Az alkalomról Molnár István felvidéki kérdezte a gyülekezet lelkipásztorát, Blanár Eriket.

2017.02.22. Minőségi idő a házasságban

méret: 4.3 MB

A vajáni református gyülekezetben első alkalommal szervezték meg a Házasság hete alkalmából a Házasok délutánját. A 2017. február 19-én megtartott alkalmon Minőségi idő a házasságban címmel Fejér Zoltán, a Sárospataki Református Gimnázium igazgatóhelyettese tartott előadást. Hozák Viktor beszélgetett vele.

2017.02.09. Gyökössy Intézet továbbképzése Királyhelmecen

méret: 8.5 MB

Az elmúlt év őszén elkezdődött továbbképző második háromnapos alkalma valósult meg Királyhelmecen a zempléni egyházmegye lelkipásztorai számára. A műhelymunkaszerű gyakorlati továbbképzés vezetői a budapesti Gyökössy Intézet munkatársai voltak, akik a résztvevők által felvetett témákban igyekeztek segítséget nyújtani. A Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet vezetőjével, Tóth János szupervízorral Molnár István beszélgetett.

2017.02.08. Husz János, az előreformátor

méret: 2.6 MB

A Gömöri Református Egyházmegye felnőttképző estjein új témakör indult. Idén a reformáció alakjai életével ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Első alkalommal Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor tartott előadást Husz János életéről, valamint adott betekintést a konstanzi zsinatról. Az előadás után Mikos Tamás beszélgetett vele.

2017.02.07. Kárpátaljaiak házigondozói képzése Királyhelmecen

méret: 5.1 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja a közelmúltban kezdte el házigondozói szolgálatát. Az ebben tevékenykedő szolgálók nagy részét a saját tanfolyamain készítette fel a betegek és idősek gondozására. Kárpátalján a Kárpátaljai Keresztyén Diakóniai Jótékonysági Alapítvány keretén belül ugyancsak elindult a házigondozói szolgálat. A munkatársai az akkreditált képzést Királyhelmecen tudták végezték el a Diakóniai Központ közreműködésével. A tanfolyamról, a két célszervezet együttműködéséről a kárpátaljai alapítvány munkatárssával, Gogola Istvánnal Molnár István beszélget.

2017.02.06. Kötet jelentet meg a tíz éves Diakóniai Központról

méret: 5.3 MB

Tíz éve működik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálati intézménye, a Diakóniai Központ. A jubileum kapcsán egy ünnepi kötet jelent meg, amelynek első bemutatójára Királyhelmecen került sor. A kötet szerzője, szerkesztője Haris Szilárd, a Diakóniai Központ lelkipásztora volt. Molnár István beszélget vele a kiadványról.

2017.01.13. Reformációi emlékkiállítás nyílt Királyhelmecen

méret: 5.5 MB

Egy vándorkiállítás bemutatójával vette kezdetét a reformáció emlékéve a Zempléni Református Egyházmegyében. A Királyhelmeci Református Egyházközség által készíttetett tárlat előadásokkal tarkított bemutatójára 2017 január második vasárnapján, Királyhelmecen került sor. Az esemény kapcsán Molnár István a kiállítás egyik alkotóját, Millisits Máté művelődéstörténészt kérdezte.

2016.12.30. Tabulatúra felvidéki adventi koncertje

méret: 4.1 MB

A Tabulatúra régizene együttes 15 éve járja a felvidéki református gyülekezeteket adventi koncertjeivel. Az idén is így volt ez, Ipolypásztón, Zalabán és Szetén adtak koncertet, most megjelent 6. lemezük anyagából. A lemezről, s a terveikről a reformáció 500. évfordulóján Rossa Levente Borssal, a zenekar vezetőjével beszélget Ambrus Erika.  

2016.12.30.Beszélgetés Szilágyi Zoltán lelkipásztorral

méret: 3.1 MB

A zselizi gyülekezetben tartott evangelizációs istentiszteletet Szilágyi Zoltán cserépfalui lelkipásztor. Vele készitett beszélgetést Ambrus Erika.

2016.12.29. Az EMMI támogatásból megvalósult beruházások a barsi egyházmegyében

méret: 6.2 MB

A barsi egyházmegyében 2016. december 11-én, Nagysallón tartották meg az egyházmegye hálaadó istentiszteletét, amelyen hálát adtak az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatásokért. Ambrus Erika az egyházmegye esperesével, Kassai Gyulával beszélget a megvalósult beruházásokról.

2016.12.22. Felnőttképző estek a gömöri egyházmegyében

méret: 6.6 MB

Az idén ötödik, egyben utolsó alkalommal került megrendezésre a felnőttképző est a Gömöri Református Egyházmegyében. Ennek az estnek a témája a koreai egyház kialakulása, élete, mindennapjaik volt, Park Sungkon (ejtsd: szongon) misszionárius szemszögéből. Az est után vele, és az egyházmegye missziói előadójával Szarvas Lászlóval beszélgetett felvidéki önkéntes munkatársunk, Mikos Tamás.

2016.12.21. Két kiállítás és könyvbemutató Léván

méret: 5.6 MB

Léván, a Református Lelkészi Hivatal dísztermében 2016. december 11-én, 18:00-kor két kiállítás megnyitójára és könyvbemutatóra is sor került. A közös, a kapocs ezek között Milisits Máté művészettörténész. Felvidéki önkéntes munkatársunk Ambrus Erika beszélget vele.

2016.12.20. Adventi koncert a börtönben

méret: 5.8 MB

2016. november 27-én Nagyölveden a református gyülekezet templomában a magyarországi Pilisszentkeresztről érkezett a Pilisszentkeresztért Polgári Társulás hét tagú kórusa, amely Galda Levente vezetésével egy órás karácsonyi koncert adott magyar, szlovák, ószláv és latin nyelven. Gregorián dallamok, majd későbbi középkori szerzemények, népdalok, népénekek csendültek fel. Az éneklők népviseletben érkeztek, ami érdekesebbé is tette a fellépést. A nap másik részének a folytatására a nagypusztai börtönben került sor, ahol már másodízben lépett fel a pilisszentkereszti kórus közel nyolcvan elítélt előtt. Az alkalmat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Szlovák Testvéri Börtöntársaság közösen szervezte. Az alkalomról Ambrus Erika beszélget Antala Éva nagyölvedi lelkipásztorral.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Ima csellóra és írott Szóra

Az egyházzenei játék 3. fordulójának nyerteseit Füle Tamásné Miklóssy Hajnalka, a Dunamelléki Református Egyházkerület Bibliás könyvesboltjának vezetője sorsolta ki. Bodnár Noémi kérdezte őt a zenéhez ... ...

Budapesten vendégszerepelt a hetényi Tábita bábcsoport

Virágvasárnap, 2017. április 10-én a Budapest-fasori református gyülekezetbe látogatott el a hetényi Tábita bábcsoport, 18 gyermek és 3 felnőtt kísérővel, élükön a helyi lelkésznővel, a ... ...

Erőm és énekem az Úr

A Zempléni Református Egyházmegye VI. kórustalálkozójára a hagyományokhoz híven virágvasárnap került sor a kistárkányi református templomban hét kórus részvételével. ...

Gyászhír

Özv. Ásványi Jánosné szül. Nyitrai Katalin, a királyhelmeci egyházközség néhai lelkipásztorának felesége életének 77. évében teremtő Urához költözött. Búcsúztatására a feltámadás reményében 2017. április 15-én ... ...

Nagypénteki egyházmegyei istentisztelet

A reformáció 500 évfordulója alkalmából a Komáromi Református Egyházmegye 2017. április 14-én, 10.00 órakor közös, nagypénteki istentiszteletet tartott a komáromi református templomban. Igét hirdetett ... ...

Események

Egyházmegyei közgyűlés

2017.04.23. / Léva / A Barsi Református Egyházmegye 2017. április 23-án, vasárnap 15.00 órakor Léván tartja meg tavaszi egyházmegyei közgyűlését. Az istentiszteletre, amelyen igét ... ...

Egyházmegyei közgyűlés

2017.04.23. / Pelsőc / Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye 2017. április 23-án, vasárnap 15.00 órakor Pelsőcön, a Vállalkozói Ház nagytermében tartja meg tavaszi egyházmegyei közgyűlését ... ...

Reformáció 500 – Tanulmányi kirándulás

2017.04.24. / Németország / A Reformáció 500 évfordulójának keretében a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület 2017. április 24. és 28. között tanulmányi kirándulást szervez, amelyen a ... ...

Pap Gábor emlékkiállítás

2017.04.27. / Komárom / A Komáromi Napok keretén belül Pap Gábornak, a Dunántúli Református Egyházkerület hajdani püspökének, 1878-tól 1895-ig révkomáromi lelkipásztornak, a 19. századi keresztény-zsidó ... ...

Vakációs Bibliahét bemutatója

2017.04.29. / Rozsnyó / A KOEN Alapítvány Felvidéki Munkacsoportja 2017. április 29-én, szombaton 9.30 órakor bemutatónapot tart Rozsnyón, a Református Egyházi Alapiskolában (Kozmonautov 1791 ... ...