Beszélgetések

Sorbarendezés:

Igényes kivitelű színes könyvet adott ki a zempléni egyházmegye Itt van Isten köztünk címmel

méret: 8.7 MB

A felvidéki Zempléni Református Egyházmegye egy rendkívül különös módon is emlékezik idén a reformáció ötszáz éves jubileumára, mégpedig egy igényes kivitelű színes könyv kiadása által, amely az egyházmegye harmincnyolc templomát és tárgyi értékeit mutatja be. Az Itt van Isten köztünk címet viselő kiadvány a napokban jelent meg és jut el a lelkészi hivatalokon keresztük a gyülekezeti tagokhoz. A könyv megjelenése kapcsán beszélgetett Kendi Csaba esperessel, Németi Róberttel, a könyvbe került képek fotósával, valamint Tomojka Vojtko Bélával, aki a könyv tördelését, vizuális megjelenítését végezte.

Templomfelújítás Kisgéresben

méret: 10.8 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház sok gyülekezetében újultak meg idén templomok, amihez nagyban hozzájárult Magyarország kormányának támogatása is. Részben e támogatásból újulhatott meg a kisgéresi reformátusság istentiszteleti helye, a település egyetlen temploma. A felújítás folyamatáról és a gyülekezet életéről a helyi lelkipásztort, Blanár Eriket Molnár István kérdezte.

Lelkeszbeiktatas-Kiskovesden

méret: 4.7 MB

A közelmúltban ünnepi istentisztelet keretében iktatták be a felvidéki Zempléni Református Egyházmegyéhez tartozó kiskövesdi egyházközség lelkipásztori tisztébe Langschadl Istvánt. 2011-ben végzett a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán. Tanulmányait követően a kiskövesdi gyülekezetbe helyezték segédlelkészként, ahol 2013-tól, sikeres második lelkészképesítő vizsgája után már beosztott lelkipásztorként szolgál. Az egyházközség idén nyáron választotta meg lelkipásztorának. A lelkészbeiktatás alkalmáról Molnár István beszélget Langschadl István lelkipásztorral.

Csillagház és a gályarab-emlékmű

méret: 7.5 MB

Ünnepélyes keretek között adták át Rimaszombatban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház új ingatlanát, a több, mint 1 millió 160 ezer euró összköltséggel felépített Csillagházat, amelyben konferenciaterem, 24 szoba 50 férőhellyel, tanácsterem, irodák és étkező is helyet kapott. A két részből álló komplexum régebbi szárnyában a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményeinek intézménye működik, az új része pedig a jövőben a zsinati ülések helyszínévé válik, valamint turisztikai szolgáltatásokat is nyújtanak majd benne, de szállásadást és idegenvezetést is vállalnak. Erről beszélget Fazekas László püspökkel Iski Ibolya.

Luther vagy Kálvin?

méret: 5.9 MB

Milyen ember volt Luther Márton, a reformáció elinditója és Kálvin János, a reformáció második generációjának a képviselője, akit zseninek tartottak? Mi volt a különbség kettejük között, illetve milyen fejlődést eredményezett a reformáció, mi volt a hozadéka? Többek között ezekre a kérdésekről beszélget Iski Ibolya Békeffy Lajos református lelkésszel, újságíróval.

A nagykövesdi gyülekezet reformációs alkalmai

méret: 10.0 MB

A reformáció jubileumi évében Felvidék-szerte is sok egyházközségben hálát adtak, s különböző alkalmakon emlékeztek a reformációra. Így volt ez a Zempléni Református Egyházmegyéhez tartozó nagykövesdi gyülekezetben is, ahol az idén több tematikus programot szerveztek. Ezekről a rendkívüli alkalmakról önkéntes munkatársunk, Molnár István beszélget a nagykövesdi gyülekezet lelkészével, Böszörményi Tamással.

Negyven éves templomukért és a torony felújításáért adtak hálát Diósförgepatonyban

méret: 7.7 MB

Negyven évvel ezelőtt szentelték fel a diósförgepatonyiak modern, skandináv stílusban épült új templomát. Az idei évben pedig sikerült különböző források felhasználásával felújítani a veszélyessé vált tornyát. Mindezekért ünnepi istentisztelet keretében adott hálát a gyülekezet közössége. Felvidéki munkatársunk Iski Ibolya összeállitása.

Reformáció 500 a barsi egyházmegyében

méret: 4.2 MB

Egyházmegyei nap, reformációi egyházmegyei istentisztelet, prédikációs kötet kiadása, emléktáblák, kiállítás és még sok más módon ünnepelte és ünnepli a barsi egyházmegye a reformáció 500. évfordulóját. Erről számol be Ambrus Erika mikrofonja előtt az egyházmegye esperese, Kassai Gyula.

Reformációi emléknap a teológiai karon

méret: 4.2 MB

A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ közös rendezésében 2017. november 8-án szervezte meg a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a Tudomány és Technika Hete keretében a reformációi emléknapot, a reformáció  500. évfordulója alkalmából. A méltó megemlékezés igei üzenettel kezdődött,  könnyűzenei koncerttel folytatódott, majd egy előadással zárult, illetve a Soli Deo Glória – A reformáció öt évszázada képekben című kiállítás megnyitásával. A reformációi emléknapról Iski Ibolya kérdezte Lévai Attila dékánt.    

2017.11.10. Dinnyés József Huszár Gál énekeskönyvének zsoltárait és dícséreteit népszerűsítette

méret: 8.2 MB

Dinnyés József előadóművész a barsi egyházmegye gyülekezeteiben szolgált, Huszár Gál énekeskönyvének zsoltáraival és dícséreteivel. A garamsallói szolgálat után Ambrus Erika beszélgetett vele az énekeskönyvről, fellépéseiről, reformációról.

Hálaadó istentisztelet Újlóton

méret: 6.5 MB

Október 15-én ünnepelték Újlóton a reformáció 500. évfordulóját és templomuk 135. évfordulóját. Ambrus Erika a gyülekezet lelkészével, Sándor Veronikával beszélget az alkalmon avatott emléktábláról, a gyülekezeti címerről, s arról az időkapszuláról, amelyet erről az alkalomról helyeznek el a templomban.

Bibliaismereti verseny Pozbán

méret: 4.1 MB

Minden év őszén, más-más helyszínen rendezi meg a barsi egyházmegye a bibliaversenyt. Az ideinek a pozbai gyülekezet adott otthont, a falu iskolájának épületében. A versenyről Ambrus Erika kérdezi a gyülekezet lelkészét, Dukon Andrást.

Reformáció a Börzsöny vidékén

méret: 3.8 MB

A perőcsényi születésű, Vámosmikolán élő helytörténész Koczó József a barsi egyházmegye kicsi gyülekezetében, Ipolybélen a reformációi ünnepi istentiszteleten előadást tartott A reformáció a Börzsöny vidékén címmel. Mit jelent az Ipolymentiség, mi indít valakit arra, hogy ennek a vidéknek az egyháztörténetével, azon belül a reformációval foglalkozzon, többek között ezekre a kérdésekre adott választ Koczó József helytörténész Ambrus Erika mikrofonja előtt.

Újlóton hálát adtak a templomért

méret: 3.5 MB

Hálaadó istentiszteletet tartottak Újlóton, a reformáció ötszázadik és az újlóti református templom építésének 135-ik évfordulója alkalmából. Ennek apropója kapcsán kérdezte Pap Sándor gondnokot Ambrus Erika.

Reformátusok Mindszenty szolgálatában

méret: 3.5 MB

Reformátusok Mindszenty szolgálatában címmel tartott előadást Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos, a Nemzeti Emlékezet Intézete Levéltári Főosztályának volt igazgatója a Hit és a közösség szolgálatában – Életutak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban címmel 2017. október 12-én Komáromban megtartott nemzetközi tudományos szemináriumon, amelyet a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke és a Tanárképző Kar Történelmi Tanszéke szervezett. Iski Ibolya kérdezte a részletekről.

A szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdése

méret: 5.0 MB

Hit és a közösség szolgálatában – Életutak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban címmel Komáromban megtartott nemzetközi tudományos szemináriumon Filep Tamás Gusztáv Péter Mihályt, /aki 1930-ban lett a Tiszán-inneni Egyházkerület püspök/e a két világháború közötti korszakban a felvidéki reformátusok egyik püspökét mutatta be, aki a korabeli publicisztikákon keresztül jelenítette meg a szlovákiai magyar reformátusok akkori problémáit, illetve beszélt a szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdéséről is. Hogy milyen kérdések foglalkoztatták abban a történelmi időben a reformátusokat arról Iski Ibolya kérdezte az előadót, Filep Tamás Gusztávot.

Visszatekintés a nyári börtönmissziós táborra

méret: 2.9 MB

Az őszi napsütés visszaidézi  a nyár eseményeit, a táborozásokat is. Egy különös táborról beszélget Antala Éva nagyölvedi lelkésszel, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház börtönmissziójának koordinátorával Ambrus Erika.

Hit és a közösség szolgálatában - nemzetközi tudományos szeminárium

méret: 5.2 MB

Nemzetközi tudományos szemináriumot szervezett Hit és a közösség szolgálatában – Életutak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban címmel Komáromban a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke és a Tanárképző Kar Történelmi Tanszéke. Hogy milyen céllal szervezték meg és milyen hozadéka lehet egy ilyen szemináriumnak, arról Iski Ibolya kérdezte Lévai Attila dékánt.

Bemutatták a Theologiai Szemle Reformáció 500 ünnepi számát

méret: 7.7 MB

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóiratát,  a Theologiai Szemlének a reformáció 500. évfordulója alkalmából összeállitott tematikus lapszámát mutatták  2017. október 17-én, először Komáromban, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán, majd Pozsonyban, a református gyülekezet közösségi termében. A 92 éves lap kezdeteiről, az inditásának az apropójáról, az eltelt időszakról, valamint a most megjelent ünnepi számról Felvidéki munkatársunk Iski Ibolya kérdezte Bóna Zoltán főszerkesztőt.

Nyitott nap a lévai Czeglédi Péter Református Gimnáziumban

méret: 9.2 MB

Nyitott napot tartott október 12-én a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium a környék kilencedikes diákjainak. A foglalkozások szünetében az intézmény igazgatójával, Kiss Beátával Ambrus Erika beszélgetett az iskoláról, az eredményekről, a tervekről.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Jókán harmónium helyett már orgona kíséri az énekeket

Többek régi álma vált valóra a reformáció 500. évfordulóján Jókán, amikor felszentelték az új orgonát. Nyolcvanhárom év után harmónium helyett ezentúl már orgona kíséri a ... ...

Megújult a 170 évvel ezelőtt felszentelt kulcsodi templom

Külsőleg részlegesen, de belülről teljesen megújult a 19. század negyvenes éveiben épült, 1847 novemberében felszentelt templom köszönhetően a hívek adományának és a jelentős magyarországi támogatásnak ... ...

A Világosság református egyházi műsor 2017. december 25-ei ajánlata

2017. december 25-én, karácsony első napján 9.00 órai kezdéssel a Pátria rádió élő istentiszteletet közvetít az érsekújvári református templomból. Igét hirdet Sasák Attila lelkipásztor ... ...

Hiánypótló színes kiadvány jelent meg a Zempléni Református Egyházmegye templomairól

„Itt van Isten köztünk” hirdeti immár az ismert református énekvers sorait az a kiadvány is, aminek ünnepélyes bemutatására 2017. december 10-én Kisgéresben, a XI. Bethlen ... ...

In memoriam - id. Erdélyi Pál (1936-1997)

2017. december 10-én az ógyallai templomban az örömteli, Krisztust váró ádventi előkészületbe a fájó emlékezés szomorúsága is vegyült. Kerek húsz esztendő telt el azóta, hogy ... ...

Események

Presbiterek III. Bibliaismereti Versenye

2017.12.16. / Bátorkeszi / A Komáromi Református Egyházmegye harmadik alkalommal szervezi meg a presbiterek bibliaismereti versenyét 2017. december 16-án, szombaton 9.00 órai kezdéssel a ... ...

Adventi zenés áhítat

2017.12.16. / Alistál / A Te Deum Laudamus kórus adventi zenés áhítatára kerül sor 2017. december 16-án, szombaton 17.00 órakor az alistáli református templomban. ...

Ünnepélyes alapkőletétel

2017.12.17. / Komárom / Advent harmadik vasárnapján, 2017. december 17-én, 14.00 órakor kerül sor Komáromban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház óvodafejlesztési programja első felépítésre ... ...

Könyvbemutató

2017.12.19. / Ipolyság / A Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria valamint az Ipolysági Református Egyházközség közösen szervezi ... ...

A Világosság református egyházi műsor 2017. december 25-ei ajánlata

2017.12.25. / Érsekújvár / 2017. december 25-én, karácsony első napján 9.00 órai kezdéssel a Pátria rádió élő istentiszteletet közvetít az érsekújvári református templomból. Igét ... ...