Beszélgetések

Sorbarendezés:

Adventi evangelizációs estek Jólészen

méret: 7.7 MB

Az abaúj-tornai egyházmegye berzétei, rozsnyói és szilicei gyülekezetek lelkipásztorainak az összefogásával ismét adventi evangelizációra került sor, ezúttal az alig harminc tagot számláló jólészi reformátusoknál. A község kultúrházában december 5. és 7. között az evangelizációs esteken Pándy Árpád nagykaposi lelkipásztor szolgált igehirdetéssel. Vele és az alkalom egyik szervezőjével, Mudi Róbert lelkipásztorral Molnár János beszélgetett.

Lelkészeket szenteltek Rimaszombatban

méret: 3.0 MB

November 28-án, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. ciklusának 10. ülésének nyitó istentiszteletén a rimaszombati református templomban kilenc lelkész tett esküt- és fogadalmat. Igét hirdetett Nagy Ákos Róbert, a gömöri egyházmegye esperese és  Marek Kačkoš bezői lelkipásztor, zsinati képviselők.  Az igeszolgálatok után Fazekas László püspök szólt azokhoz a felszentelés előtt álló lelkipásztorokhoz, akik sikeresen letették második lelkészképesítő vizsgájukat és esküvel kötelezik magukat a szolgálatra.“ Nem az embertől van a felszentelés – az mindig Isten adománya. Mi csak a külsőt tudjuk vizsgálni, s egyedül Isten az, aki az emberi szívekbe is belelát” – mondta a püspök. A felszentelt lelkipásztorokkal Iski Ibolya beszélgetett.

Fokozatosan újul meg a nagyölvedi templom

méret: 3.5 MB

Minden gyülekezet szeretné, ha rendben lenne a temploma, s minden gyülekezet meg is tesz mindent azért, hogy így legyen. Emberi lehetőségeink azonban korlátozottak, ezért csodaszámba megy, ha egy-egy templomon nemcsak karbantartási munkákat, vagy apróbb felújításokat tudnak elvégezni, hanem a templom "tetőttől-talpig" megújul. Egy ilyen csodáról beszél Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor Ambrus Erika mikrofonja előtt.

Mi lesz velünk, reformátusokkal?

méret: 6.6 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos honlapján a Reformatán november közepén jelent meg egy kérdőív  Mi lesz velünk, reformátusokkal? címmel. A rendszerváltás ugyanis hatalmas fejlődésen ment kerül a református egyház. Megújultak a templomok, gyakorlatilag teljesen lecserélődött a lelkészség. Vannak elnéptelenedő, de megújuló, erősödő gyülekezetek is. A kérdőívet  Batta István szóvivő, külügyi tanácsos dolgozta ki. Iski Ibolya beszélgetése.

Gazdag kapcsolatrendszer, apadó diáklétszám a Tompa Mihály Református Gimnáziumban

méret: 6.7 MB

A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban a közelmúltban pécsi református diákok jártak, a rimaszombatiak valamikor tavasszal viszonozzák a látogatást. Az iskola több magyarországi oktatási intézménnyel is intenzív kapcsolatban áll. Kapcsolatrendszeréről, aktuális dolgairól, a diáklétszám alakulásáról, az épületben működő szlovák evangélikus alapiskolával való együttműködésről Sebők Attila igazgatóval A. Kis Béla beszélgetett.  

Missziós munka a börtönben

méret: 5.9 MB

A 21 éve működő Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete közösen tartott közgyűlésére és konferenciájára a Szlovák Testvéri Börtöntársaság magyar munkatársai is meghívást kaptak. A rendezvényen Antala Éva, nagyölvedi lelkész, a Szlovák Testvéri Börtöntársaság ügyvezető igazgatója és munkatársai Ambrus Erika, ipolypásztó-garamsallói és Kuczy Lajos garammikolai lelkipásztorok vettek részt. Hogy milyen munkát végeznek a börtönmissziósok az igei szolgálaton kívül, az kiderül Ambrus Erika beszélgetéséből, aki Roszík Gábort, a Magyar Testvéri Börtöntársaság elnökét kérdezte.

Adventi szavalóversenyt rendeznek Kisgéresben

méret: 5.2 MB

A Kisgéresi Református Egyházközségben az idén is megszervezik a már hagyományossá vált adventi szavalóversenyt, amelyre a zempléni egyházmegyéből várják az istenes versekkel készülő szavalókat. A december 8-án, azaz advent második vasárnapján sorra kerülő megmérettetésre négy kategóriában lehet nevezni, s idén a szavalóversennyel egy rajzkiállítást is egybekötöttek a szervezők „Égből pottyant történetek” címmel. A rendezvény szervezőjét, Blanár Gabriella lelkipásztort Molnár István kérdezte.

Lelkészbeiktatás, hálaadás és emléktábla avatás is volt Deákin

méret: 6.4 MB

Ünnepi istentiszteleten iktatták be hivatalába november 10-én a Deáki  Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorát, Édes Ákost.  Az ünnepségen hálát adtak a 222. éves templom külsejének  a megújulásáért is, valamint leleplezték az 56-os mártír-lelkipásztor, Gulyás Lajos emlékére elhelyezett emléktáblát is. Iski Ibolya összeállítása.

Nyilas Misi karácsonya

méret: 9.8 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja ötödik alkalommal hirdette meg a Nyilas Misi Karácsonya elnevezésű jótékonysági programot. A részletekről Iski Ibolya kérdezte a Pátria rádióban Ráczné Édes Jolánt, a Diakóniai Központ megbízott igazgatóját.

A Firesz Cantate Domino kórusa az ének szolgálatában

méret: 4.1 MB

A Fiatal Reformátusok Szövetségének Cantate Domino kórusa énekszóval, igeolvasással, imádsággal dicséri megváltó Urunkat. A rendhagyó istentiszteleti alkalomra az abaújszinai és miglécnémeti református gyülekezetben került sor. Az énekkar múltjáról, jelenéről és elszánt lélekkel folytatott szolgálatról Pándy Kovács Tímea beszélget Süll Kingával az énekkar karnagyával.

Megújult a kistoronyai templom tetőzete

méret: 6.2 MB

Március idusa kapcsán általában az 1848/49-es szabadságharcra emlékeznek a Kárpát-medence sok településén. Ez évtől azonban a március sokak számára más miatt is emlékezetes marad, s így vannak ezzel a felvidéki zempléni egyházmegyéhez tartozó kistoronyai gyülekezet reformátusai is, akiknek a márciusi tél és szélvihar annyira megrongálta a templomtetőt, hogy azt ki kellett cserélni. A kis lélekszámú gyülekezet minden erejét összeszedve hozzákezdett a munkálatokhoz, s idén őszre azt sikerült elvégezni. A kistoronyai templom tetőzetének felújításáról, ill. a gyülekezetről Molnár István kérdezte Pusztai Zoltán helyi lelkipásztort.

Ahol kevés gyermek születik - Egyre apad a körtvélyesi gyülekezet

méret: 8.3 MB

Körtvélyes Rozsnyótól tizenhat kilométerre délkeletre, a Gömör-tornai-karsztban fekszik. A legutóbbi népszámláláskor a falunak 334 lakosa volt, ebből 172  vallották magukat a református felekezethez tartozónak. 2011. augusztusától szolgál a gyülekezetben Molnár János lelkipásztor. Az eltelt időszak alatt már sikerült megismerkednie az egyre csökkenő létszámú gyülekezettel, ahol szinte alig születik gyermek. De milyen reménysége lehet ilyen helyzetben egy lelkipásztornak? Iski Ibolya beszélgetett Molnár Jánossal.

Oszd szét a szeretetet - bizonyságtétellel egybekötött könyvbemutató volt Bodrogszentesen

méret: 5.2 MB

Nem első alkalommal szerveztek a zempléni egyházmegyéhez tartozó Bodrogszentesen olyan gyülekezeti alkalmat, amelyen kiemelt szerepet kaptak a versek, egy-egy kortárs költőnk költeményei. A legutóbbi verses délutánon, melyre november 3-án került sor, a Budapesten élő Leleszi Balázs Károly legújabb verseskötetét mutatták be, amely az „Oszd szét a szeretetet!” címet viseli. Az alkalomról, a verseskötet bemutatását is célul tűző délutánról Molnár István kérdezte Szopó Ferenc bodrogszentesi lelkipásztort, az alkalom szervezőjét.

Hogyan tovább felvidéki magyar ifjúság?

méret: 6.3 MB

Hogyan tovább felvidéki magyar ifjúság? címmel tartott konferenciát a németországi Hunnia Baráti Kör Komáromban. Ezzel kapcsolatban kérdezte az istentiszteletet tartó Fazekas László püspököt és a rendezvény egyik szervezőjét Feszty Zsoltot Molnár Árpád.

3in1 Kistárkányban

méret: 5.4 MB

A zempléni egyházmegyében 2010-től rendszeresen hirdetik meg a 3in1-ben ifjúsági alkalmakat, amelyek az egyházmegye különböző gyülekezeteiben valósulnak meg. Egy-egy ilyen ifjúsági találkozó programját a házigazda lelkész, ill. lelkészek készítik elő, gondolják át a délután menetét. Így volt ez október 19-én is, amikor Kistárkányba várták az konfirmációra készülő, ill. már konfirmált fiatalokat az ifjúsági délutánra. A programot Tarr Ferdinánd és felesége, Tarrné Bial Ivett, az ifjúsági alkalomnak helyet adó gyülekezet lelkészei készítettek elő. A 3in1-ben találkozóról  Molnár István készített összeállítást.

2013.10.17. Helytörténeti kiállítás Garamsallón

méret: 8.3 MB

Garamsallón, az üresen álló parókia termeiben került megrendezésre az a helytörténeti - főleg fényképekből és dokumentumokból-készített kiállítás, mely Garamsalló és a környező falvak és városok múltját elevenítette fel. Ugyanekkor egy készülő könyvet is bemutattunk, amely ugyancsak a falu történetét dolgozza fel. A polgármesterasszonnyal, Božena Kapšovával (bozsena kapsová), a kiállítóval, Juhász Gáborral, a Garamsallóról készülő könyv egyik szerzőjével, Zsigmond Istvánnal és a gyülekezet egyik presbiterével, Molnár Lajossal Ambrus Erika beszélgetett.

2013.10.16. Presbiteri konferenciát terveznek Királyhelmecen

méret: 5.5 MB

Október 20-án a királyhelmeci református templom ad otthont a zempléni egyházmegye presbiteri konferenciájának. Az alkalomra az egyházmegye 20 anyaegyházközségéből és 18 leányegyházközségéből várják a lelkipásztorokat, presbitereket, ill. minden érdeklődő gyülekezeti tagot. A konferenciáról, annak programjáról Molnár István beszélgetett az egyházmegye esperesével, Molnár Elemérrel.

2013.10.15. Ahol közösségépítési feladatokat is felvállalnak

méret: 8.0 MB

Csicsó az Alsó-Csallóközben, Nagymegyertől délre, Komáromtól nyugatra fekszik a Duna bal partjának közelében. Református temploma 1788-ban épült klasszicista stílusban, tornyát 1796-ban építették. A legutóbbi népszámlálási adatok szerint 1292 lakosából  471 vallották magukat reformátusnak, de sok a felekezeten kívüli és az egyik valláshoz sem tartozó is. Mégis jó közösségnek tartja a csicsóiakat Lévay Attila lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának a dékánja, aki már 13 éve pásztorolja a gyülekezetet.  Felvidéki munkatársunk, Iski Ibolya beszélgetéséből kiderül, hogy miért.

2013.10.09. Nagykeszin hálát adtak a 300 éves templomért

méret: 4.8 MB

Pontosan háromszáz évvel ezelőtt, 1713-ban épített először templomot Nagykeszin, az akkor még alig 22 családból álló település reformátussága. Erre az eseményre emlékeztek meg azon a hálaadó ünnepi istentiszteleten, amelyen szépen megtelt a ma már  540 személyt befogadó templom padsorai. Az esemény kapcsán Iski Ibolya beszélgetett Szabó Sarolta lelkipásztorral és Fitos András gondnokkal. 

2013.10.08. Antala Éva a Faggató című könyvben

méret: 4.4 MB

Léván mutatták be Miklósi Péter Faggató című riportkönyvét. A bemutató egyik résztvevője Antala Éva, nagyölvedi lelkipásztor volt. Hogy miért, hogy került a könyvbe, erről beszél Ambrus Erika mikrofonja előtt.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Református istentisztelet

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2022. január 23-án, vasárnap 8.05 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Izsmán Jónás ipolysági lelkipásztor. ...

Fogyott a reformátusok száma Szlovákiában

A Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett népszámlálási adatai alapján 2021-ben Szlovákia lakosságának 1,56 százaléka vallotta magát reformátusnak, ami 85 271 főt jelent. A református felekezethez ... ...

2022. január 21., péntek

5Móz 27 és Mt 9,18–26 (ÓSZ) „Ezen a napon lettél Istenednek, az ÚRnak a népe” (9). Mire vagy büszke, testvérem? „Légy csendben” egy ... ...

2022. január 20., csütörtök

5Móz 26 és Mt 9,9–17 (ÓSZ) „Kivittem házamból a szent tizedet, oda is adtam a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek ... ...

2022. január 19., szerda

5Móz 25 és Mt 9,1–8 (ÓSZ) „Ha a bűnös verést érdemel...” (2). A mai napig fel tudom idézni azt, hogy gyerekkoromban egy-egy magyar ... ...