Beszélgetések

Sorbarendezés:

2013.07.16. Napközis tábor Bátorkeszin a Rét utcai óvodában

méret: 12.0 MB

Június utolsó hetében tartották meg Bátorkeszin a Rét utcai óvodában az óvodások napközis programját a holland KOEN  alapítvány támogatása alapján készült program alapján. Iski Ibolya beszélgetése a Pátria rádióban hangzott el.

2013.07.07. Templomszentelés Leleszen

méret: 4.8 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zempléni egyházmegyéjébe tartozik a leleszi leányegyházközség, amely kis lélekszáma ellenére is nagy feladatba kezdett 2009-ben, amikor hozzálátott a templomának teljes felújításához. A templom teljes külső és belső felújítását négy év alatt sikerült elvégezniük, amely munkálatok végeztével a gyülekezetben hálaadó istentiszteletet tartanak. A megújult leleszi templom felszentelésére július 14-én kerül sor. A templomfelújításról, a leleszi gyülekezetben végzett munkálatokról Kendi Csaba helyi lelkipásztort Molnár István kérdezte.

2013.06.21. Hét nap élet - Rákos Lóránt könyve

méret: 6.6 MB

Nemrég jelent meg a A „Hét nap élet” című drámai költemény egy olyan szerző tollából, aki első alkalommal jelentkezett művével az olvasóközönség előtt. Rákos Lórántnak, aki egyébként a naprágyi gyülekezet lelkipásztora, de a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház jogi tanácsosa is, egy régi vágya teljesült a könyv megjelenésével, de az olvasói figyelmét a hit reménységére is felhivja a figyelmet, mint a tragédia végső feloldása egy halálon túlmutató, jobb világban. A szerzővel Iski Ibolya beszélgetett a Pátria rádióban.

2013.06.18. Milyen legyen a gyászunk?

méret: 9.3 MB

Milyen legyen a gyászunk? Mikor kezdjünk el gyászolni? A halál után vagy már előtte is gyászoljuk azt akiről tudjuk, hogy gyógyíthatatlan beteg? Meg kell-e mondanunk, hogy mi a diagnózis és fel kell-e készítenünk a hozzátartozónkat az eltávozására? Mindezekről a kérdésekről szó volt Dunaszerdahelyen, az Egy lépés címmel megszervezett konferencián, amely a református egyházközség és a helyi református nőszövetség, valamint a Kálvin Polgári Társulás jóvoltából jött létre. Iski Ibolya Dr. Pilling János, thanatológussal, pszichiáterrel, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének előadójával beszélgetett a Pátria rádióban.

2013.06.17. Halál a társadalomban

méret: 6.6 MB

Hogyan szemléljük a halált a társadalmunknak? Miért a tragédiával végződő halál érdekes a média számára? Megvannak-e még azok a hagyományok, rítusok, amelyekkel korábban búcsúztatták a halottakat? Mindezekről szó volt az Egy lépés című konferencián, amelyet Dunaszerdahelyen rendeztek meg a helyi református gyülekezet, nőszövetség és a Kálvin Polgári Társulás jóvoltából. A témáról Iski Ibolya beszélgetett Dr. Zana Ágnessel, antropológussal, magatartáskutatóval, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének előadójával, a, a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület önkéntesével.
.

2013.06.17. Kassa-Ért Északkeleti Találkozó hangulatképekben

méret: 4.7 MB

Június 14. és 16. között rendezték meg Kassán az Északkeleti Református Találkozót. Győrky Szilvia a résztvevőkkel beszélgetett.

2013.06.14. Az Oltalom Alapitvány és Szúdy Nándor festményei

méret: 6.3 MB

Szúdy Nándor festő-lelkipásztor képei az Oltalom Alapítvány jóvoltából kerültek a felvidéki Garamszentgyyörgyre arra a kiállításra, melyet a festő születésének 100. évfordulóján nyitottak meg. Az alapítvány elnökével és munkatársával, Reizinger Jánossal és Margitfalvy Terézzel Ambrus Erika beszélgetett.  

2013.06.14. Milyen a jó halál?

méret: 5.1 MB

Milyen a jó halál? Van-e jó halál? Milyen halált szeretnének maguknak az emberek és miért? - mindezekről a kérdésekről szól volt a Dunaszerdahelyen megrendezett  Egy lépés című konferencián. A témáról Iski Ibolya beszélgetett Dr. Hegedűs Katalinnal, a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület vezetőségének tagjával, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének docensével, mentálhigiénes szakemberrel a Pátria rádióban.

2013.06.13. Egy lépés - konferencia Dunaszerdahelyen

méret: 6.0 MB

A Dunaszerdahelyi Református Egyházközség, a Dunaszerdahelyi Református Nőszövetség és a  Kálvin Polgári Társulás szervezésében az elmúlt hétvégén Egy lépés címmel konferenciát szervezett a református templomban a  betegek, haldoklók, gyászolók, egyedül maradtak lelkigondozásáról és a szeretetszolgálatban nyújtandó segítségről. Iski Ibolya beszélgetése a konferencia egyik szervezőjével Kudrna Máriával.

2013.06.12. Szúdy Nándor emlékkiállitás nyilt Garamszentgyörgyön

méret: 5.4 MB

Egy kis falu számára fontosak "nagyjai", akik példát, reménységet adnak. Garamszentgyörgy számára a reménytadó példa Szúdy Nándor lelkipásztor, aki festőművészként is alkotott, kiállításaival bejárta Európát. Születése 100. évfordulóján a falu és a református gyülekezet ünnepi istentisztelettel és egy kiállítással adózott emlékének. Az ünnepség megálmodóival és szervezőivel Duba Gizellával és a falu polgármestével Elena Valentovával Ambrus Erika beszélgetett.

2013.06.12. Az ég három kulcsa - a kisgéresi Mustármag a Duna Menti Tavaszon

méret: 7.4 MB

Az amatőr bábosok és színjátszók seregszemléjén, a XXXVIII. Duna Menti Tavasz országos versenyén Dunaszerdalyen a kisgéresi alapiskola Mustármag bábcsoportja is lehetőséget kapott legújabb bábjátékuknak, az Ég három kulcsának a bemutatására. A zsűri döntése alapján ezüstsávos minősítést kaptak produkciójukért. A bábcsoport vezetőjével Blanár Gabriella lelkipásztorral Iski Ibolya beszélgetett a Pátria rádió Hangadó műsorában.  

2013.06.11. Ezüstsávos minősítést kapott a hetényi Tábita bábcsoport

méret: 10.0 MB

A XXXVIII. Duna Menti Tavaszon, a Gyermek Bábosok és Színjátszók Országos Fesztiválján eztüstsávos minősítést kapott a hetényi református gyülekezet Tábita bábcsoportja Bábel tornya című előadásukért. A darab rendezőjével, Écsi Gyöngyivel Iski Ibolya beszélgetett a Pátria rádió Hangadó cimű műsorában 2013. 06. 10-én.  

2013. 06. 10. Kisgéresi Mustármag bábcsoport

méret: 4.0 MB

A kisgéresi alapiskola Mustármag bábcsoportja bibliai történeteket vagy keresztyén értékeket közvetítő darabokat  dolgoz fel, amelyet a helyi bemutatót követően több helyszínen is előadnak. Így lesz ez június 15-én is, amikor a Mustármag bábcsoport Kassára, az Északkeleti Reformátusok Találkozójára is ellátogat, s az egész napos gyermekeknek szánt programok között ők is fellépnek. A bábcsoport eljutott Dunaszerdahelyre is, a   Gyermek Bábosok és Színjátszók Országos Fesztiváljára, a XXXVIII. Duna Menti Tavaszra is, ahol az elmúlt héten pénteken ezüstsávos minősítést kaptak előadásukért.  A bábcsoportról  annak vezetőjét, Blanár Gabriella kisgéresi lelkipásztort felvidéki önkéntes munkatársunk Molnár István kérdezte.

2013.06.03. A sárói öregotthon lakóinak szolgálata

méret: 1.7 MB

A sárói idősek otthonának a lakói is részt vettek azon az ünnepségen, amelyen a református gyülekezet az eddig megtett útért adott hálát. Szolgálatukról  Kiss Klára igazgatónővel Ambrus Erika beszélgetett.

2013.06. 03. Tanulmányi Központ kirándulásai

méret: 6.3 MB

2013. május 8-án a felvidéki ungi- és a zempléni egyházmegyék lelkészeinek és gyülekezeti tagjainak mintegy 20 fős csoportja vett részt azon a tanulmányi kiránduláson, amely ez alkalommal dél-kelet Magyarország műemlék templomai megtekintését tűzte ki célul. Erről a kirándulásról beszélget Györky Szilvia a Csoma Lászlóval, deregnyői Református Tanulmányi Központ igazgatójával.

2013.05.31. Bibliaismereti verseny Királyhelmecen

méret: 8.4 MB

Május 25-én Királyhelmecen szervezték meg a zempléni egyházmegye bibliaismereti vetélkedőjét a gyermekek számára.  A vetélkedőről Molnár István kérdezte Molnár Éva, királyhelmeci lelkipásztort, a vetélkedő egyik szervezőjét; Langschadl István lelkészt, a kiskövesdi gyerekek felkészítőjét, valamint a vetélkedőn részt vevő gyerekeket. 

2013.05.30. Az eddig megtett útról emlékeztek meg Sárón

méret: 4.4 MB

A sárói gyülekezet Szentháromság vasárnapja délutánjára zenés hálaadó istentiszteletre, kiállításra, emléktáblaleleplezésre és szeretetvendégségre hívta a barsi egyházmegye templomos népét. Hálát adtak az eddig megtett útért, a templom tornyának és parókiának a felújításért, emléktáblát avattak a gyülekezet gályarab prédikátor Szódói Balogh András és Pap József lelkipásztor emlékére. Az alkalomról Ambrus Erika beszélget Révészné Bellai Csilla sárói lelkipásztorral.  

2013.05.29. Kisoroszi élmény

méret: 2.6 MB

Pünkösd hétfőn a Budapest budai református egyházközség szervezésében családi napra és szabadtéri istentiszteletre került sor Kisorosziban, melyre a barsi egyházmegye néhány gyülekezete is meghivást kapott. Az ott szerzett élményekről Ambrus Erika kérdezte Péter Bertát.

2013.05.28. Az egység napja Kiskövesden

méret: 4.7 MB

Május 22-e úgy vonult be a reformátusság köztudatába, mint a református egység napja. 2009 óta minden évben számtalan programot, kisebb, vagy nagyobb református rendezvényt igazítanak ehhez a dátumhoz, hogy e programok által is kifejezzék összetartozásunkat. Van, amikor a Kárpát-medencében élő reformátusságot szólítják meg egy-egy programmal, s van, amikor egy kisebb régió, esetleg egy gyülekezet református közösségét próbálják erősíteni a református egység napjához kötődő rendezvénnyel. Így van ez a felvidéki zempléni egyházmegyéhez tartozó kiskövesdi gyülekezetben is, ahol idén másodszor szervezték meg a református egység napját a gyülekezet tagjai, kiváltképpen a fiatalabb nemzedék számára. Az alkalomról Molnár István kérdezte Langschadl István kiskövesdi lelkészt.

2013.05.27. Kassa-Ért - programelőzetes

méret: 5.8 MB

Május 22-én a kassai magyar református gyülekezet adott otthont annak a sajtótájékoztatónak, amelyen a  június 14.  és 16. között megrendezésre kerülő Kassa -ÉRT fesztivál megvalósulásáról, kulturális programjairól valamint küldetéséről volt szó. Pándy Kovács Tímea beszélget Csomós Józseffel,  a tiszáninneni református egyházkerület püspökével.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Eltörlik az egyházi esküvőért fizetendő illetéket

Az egyházi esküvőért fizetendő tíz eurós illeték eltörlése mellett döntött Robert Kaliňák belügyminiszter a petíciót indító Keresztény Intézmények Fóruma (FKI) tagjaival való találkozás után. ...

Istentől kapott hatalom

Feloldozni és gyógyítani – e kettőt együtt nevezte a tisztségébe január 19-én beiktatott horvátországi református püspök, Szenn Péter legfőbb feladatának dunamelléki szolgatársa, Bogárdi Szabó István. Az ... ...

Búcsú a harangoktól

Vegyes érzések… Ez volt a leggyakrabban elhangzó szókapcsolat január 21-én, a Szútorban tartott istentiszteleten, amelyet követően a mára romossá vált templom két harangját leengedték a ... ...

„Reformáció AKKOR és MOST” - Adventi csendes esték Felsőláncon

Negyedik alkalommal rendezték meg 2017. december 13-14 között a felsőlánci csendes estéket, amellyel egyrészt az Úr eljövetelére való készülést közös elcsendesedéssel, valamint a lelki-szellemi növekedéssel ... ...

Közös istentisztelettel kezdődött az ökumenikus imahét

2018. január 14-én, vasárnap a pozsonyi református templomban tartották meg az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács által meghirdetett ökumenikus világimahetet megnyitó ... ...

Események

Médiamissziós műhely

2018.01.25. / Rimaszombat / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2018. január 25-é, 10.00 órai kezdéssel médiamissziós műhelyt szervez a rimaszombati Csillagházban. A szervezők a ... ...

Előadás a családról és a házasságról

2018.01.27. / Marcelháza / A Komáromi Református Egyházmegye Missziós Bizottsága szervezésében 2018. január 27-én, szombaton 16.30 órakor "Nem jó az embernek egyedül" címmel előadásra ... ...

Nyitott nap

2018.02.14. / Komárom / A komáromi Selye János Egyetem 2018. február 14-én nyilt napot tart. A rendezvény keretében látogatók részletes és pontos tájékoztatást kapnak az ... ...

Pedagógusok VI. Bibliaismereti Versenye

2018.02.17. / Bátorkeszi / A Komáromi Református Egyházmegye hatodik alkalommal szervezi meg 2018. február 17-én, szombaton 9.00 órai kezdéssel a Pedagógusok Bibliaismereti Versenyét Bátorkeszin ... ...

Tavaszi tábor

2018.03.05. / Jóka / Az Emmaus polgári társulás 2018. március 5. és 9. között tavaszi tábort szervez Jókán, a Betlehem Missziós Központban a 8 és ... ...