Beszélgetések

Sorbarendezés:

2013.06.12. Az ég három kulcsa - a kisgéresi Mustármag a Duna Menti Tavaszon

méret: 7.4 MB

Az amatőr bábosok és színjátszók seregszemléjén, a XXXVIII. Duna Menti Tavasz országos versenyén Dunaszerdalyen a kisgéresi alapiskola Mustármag bábcsoportja is lehetőséget kapott legújabb bábjátékuknak, az Ég három kulcsának a bemutatására. A zsűri döntése alapján ezüstsávos minősítést kaptak produkciójukért. A bábcsoport vezetőjével Blanár Gabriella lelkipásztorral Iski Ibolya beszélgetett a Pátria rádió Hangadó műsorában.  

2013.06.11. Ezüstsávos minősítést kapott a hetényi Tábita bábcsoport

méret: 10.0 MB

A XXXVIII. Duna Menti Tavaszon, a Gyermek Bábosok és Színjátszók Országos Fesztiválján eztüstsávos minősítést kapott a hetényi református gyülekezet Tábita bábcsoportja Bábel tornya című előadásukért. A darab rendezőjével, Écsi Gyöngyivel Iski Ibolya beszélgetett a Pátria rádió Hangadó cimű műsorában 2013. 06. 10-én.  

2013. 06. 10. Kisgéresi Mustármag bábcsoport

méret: 4.0 MB

A kisgéresi alapiskola Mustármag bábcsoportja bibliai történeteket vagy keresztyén értékeket közvetítő darabokat  dolgoz fel, amelyet a helyi bemutatót követően több helyszínen is előadnak. Így lesz ez június 15-én is, amikor a Mustármag bábcsoport Kassára, az Északkeleti Reformátusok Találkozójára is ellátogat, s az egész napos gyermekeknek szánt programok között ők is fellépnek. A bábcsoport eljutott Dunaszerdahelyre is, a   Gyermek Bábosok és Színjátszók Országos Fesztiváljára, a XXXVIII. Duna Menti Tavaszra is, ahol az elmúlt héten pénteken ezüstsávos minősítést kaptak előadásukért.  A bábcsoportról  annak vezetőjét, Blanár Gabriella kisgéresi lelkipásztort felvidéki önkéntes munkatársunk Molnár István kérdezte.

2013.06.03. A sárói öregotthon lakóinak szolgálata

méret: 1.7 MB

A sárói idősek otthonának a lakói is részt vettek azon az ünnepségen, amelyen a református gyülekezet az eddig megtett útért adott hálát. Szolgálatukról  Kiss Klára igazgatónővel Ambrus Erika beszélgetett.

2013.06. 03. Tanulmányi Központ kirándulásai

méret: 6.3 MB

2013. május 8-án a felvidéki ungi- és a zempléni egyházmegyék lelkészeinek és gyülekezeti tagjainak mintegy 20 fős csoportja vett részt azon a tanulmányi kiránduláson, amely ez alkalommal dél-kelet Magyarország műemlék templomai megtekintését tűzte ki célul. Erről a kirándulásról beszélget Györky Szilvia a Csoma Lászlóval, deregnyői Református Tanulmányi Központ igazgatójával.

2013.05.31. Bibliaismereti verseny Királyhelmecen

méret: 8.4 MB

Május 25-én Királyhelmecen szervezték meg a zempléni egyházmegye bibliaismereti vetélkedőjét a gyermekek számára.  A vetélkedőről Molnár István kérdezte Molnár Éva, királyhelmeci lelkipásztort, a vetélkedő egyik szervezőjét; Langschadl István lelkészt, a kiskövesdi gyerekek felkészítőjét, valamint a vetélkedőn részt vevő gyerekeket. 

2013.05.30. Az eddig megtett útról emlékeztek meg Sárón

méret: 4.4 MB

A sárói gyülekezet Szentháromság vasárnapja délutánjára zenés hálaadó istentiszteletre, kiállításra, emléktáblaleleplezésre és szeretetvendégségre hívta a barsi egyházmegye templomos népét. Hálát adtak az eddig megtett útért, a templom tornyának és parókiának a felújításért, emléktáblát avattak a gyülekezet gályarab prédikátor Szódói Balogh András és Pap József lelkipásztor emlékére. Az alkalomról Ambrus Erika beszélget Révészné Bellai Csilla sárói lelkipásztorral.  

2013.05.29. Kisoroszi élmény

méret: 2.6 MB

Pünkösd hétfőn a Budapest budai református egyházközség szervezésében családi napra és szabadtéri istentiszteletre került sor Kisorosziban, melyre a barsi egyházmegye néhány gyülekezete is meghivást kapott. Az ott szerzett élményekről Ambrus Erika kérdezte Péter Bertát.

2013.05.28. Az egység napja Kiskövesden

méret: 4.7 MB

Május 22-e úgy vonult be a reformátusság köztudatába, mint a református egység napja. 2009 óta minden évben számtalan programot, kisebb, vagy nagyobb református rendezvényt igazítanak ehhez a dátumhoz, hogy e programok által is kifejezzék összetartozásunkat. Van, amikor a Kárpát-medencében élő reformátusságot szólítják meg egy-egy programmal, s van, amikor egy kisebb régió, esetleg egy gyülekezet református közösségét próbálják erősíteni a református egység napjához kötődő rendezvénnyel. Így van ez a felvidéki zempléni egyházmegyéhez tartozó kiskövesdi gyülekezetben is, ahol idén másodszor szervezték meg a református egység napját a gyülekezet tagjai, kiváltképpen a fiatalabb nemzedék számára. Az alkalomról Molnár István kérdezte Langschadl István kiskövesdi lelkészt.

2013.05.27. Kassa-Ért - programelőzetes

méret: 5.8 MB

Május 22-én a kassai magyar református gyülekezet adott otthont annak a sajtótájékoztatónak, amelyen a  június 14.  és 16. között megrendezésre kerülő Kassa -ÉRT fesztivál megvalósulásáról, kulturális programjairól valamint küldetéséről volt szó. Pándy Kovács Tímea beszélget Csomós Józseffel,  a tiszáninneni református egyházkerület püspökével.

2013.05.24. Szolgálat a leprások között

méret: 9.0 MB

Azok, akik leprás betegségük miatt a megszokott közösségből kirekesztve a számukra kijelölt telepen élnek távol a családjuktól és a világ zajától, sokszor csak Isten szeretetébe kapaszkodhatnak. Ezt a szeretetet viszi közéjük a Kárpátalján szolgáló lepramissziós lelkipásztor Hánykovich Leonárd, aki munkatársaival együtt keresi fel őket. Szolgálatáról vall Ambrus Erika mikrofonja előtt.

2013.05.21. Johannita Lovagrend Magyar Tagozata

méret: 11.3 MB

A lovagkori eszményekre vágyakozva gondolunk, milyen más volt akkor a világ, kár, hogy lovagok nincsenek. Ám lovagok ma is vannak, a Johannita Lovagrendet és annak Magyar Tagozatát, Bánffy Miklós, a Johannita Lovagrend Magyar Tagozatának kommendátora mutatja be Ambrus Erika kérdéseire válaszolva.

2013.05.20. Barsi egyházmegye összkórusa

méret: 5.3 MB

A Czeglédi Péter Napok keretén belül került sor a barsi egyházmegyei napra Hontfüzesgyarmaton, ahol Ficzere Tamás vezetésével a gyülekezetek énekkarából összeállt kórus is szolgált. Erről készült Ambrus Erika beszélgetése.

2013.05.16. Magyar Református Szeretetszolgálat

méret: 3.0 MB

A Magyar Református Egyház Szeretetszolgálatáról készült Iski Ibolya beszélgetése, amely a Pátria rádióban hangzott el 2013. május 10-én.

2013.05.15. Látogatás az Albert Schweiter Szeretetotthonban

méret: 3.5 MB

A SZRKE Diakóniai Központja által szervezett tanulmányút résztvevői meglátogatták Budapesten az Albert Schweiter Szeretetotthont is. Iski Ibolya beszélgetése a Pátria rádióban hangzott el 2013. május 14-én.

2013.05.14. Dunaalmási Szeretetotthon

méret: 4.4 MB

Magyarországi Református Egyház Dunaalmási Szeretetotthonában 180 súlyos és halmozottan sérült férfiakról gondoskodnak. Ide is ellátogatott a SZRKE Diakóniai Központja által szervezett tanulmányút résztvevői. Iski Ibolya beszélgetése a Pátria rádióban hangzott el 2013. május 14-én.

2013.05.14. Látogatás az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthonban

méret: 7.6 MB

Őrbottánban a református tulajdonú, egykor Kvassay-birtokon álló épületegyüttesben áldásos munka folyik: az értelmi fogyatékos és súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek ápolása és gondozása. Az intázményt Naftz Katalin intézményvezető és Soós Erika vezető pedagógus mutatja be Ambrus Erika mikrofonja előtt, aki két diakónushallgató, Števár Andrea és Tuloki Anita kíséreteként, az ipolypásztói és garamsallói gyülekezetek ajándékait vitte az otthon lakóinak.  

2013.05.13. Egyházmegyei kórustalálkozó Nagymihályban

méret: 2.3 MB

A Nagymihályi szlovák nyelvű református egyházmegye kórustalálkozójára április elején került sor. A nagymihályi templomban nyolc kórus dicsérte Istent énekével. Az alkalom eseményeiről, a megélt élményekről Pándy Kovács Tímea beszélget Bodnár Noémivel, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztályának munkatársával. 

2013.05.13. Sándor László, a nádképek készítője

méret: 3.3 MB

A Barsi Egyházmegyei Napon kiállította képeit a nádszegi Sándor László is. Ambrus Erika beszélgetett vele.

2013. 05. 13. Barsi Egyházmegyei Nap

méret: 2.3 MB

A Barsi Egyházmegyei Napnak Hontfüzesgyarmat adott otthont. Erről beszélgetett Ambrus Erika a község polgármesterével Pilinszky Károllyal.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Református istentisztelet

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2022. január 23-án, vasárnap 8.05 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Izsmán Jónás ipolysági lelkipásztor. ...

Fogyott a reformátusok száma Szlovákiában

A Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett népszámlálási adatai alapján 2021-ben Szlovákia lakosságának 1,56 százaléka vallotta magát reformátusnak, ami 85 271 főt jelent. A református felekezethez ... ...

2022. január 21., péntek

5Móz 27 és Mt 9,18–26 (ÓSZ) „Ezen a napon lettél Istenednek, az ÚRnak a népe” (9). Mire vagy büszke, testvérem? „Légy csendben” egy ... ...

2022. január 20., csütörtök

5Móz 26 és Mt 9,9–17 (ÓSZ) „Kivittem házamból a szent tizedet, oda is adtam a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek ... ...

2022. január 19., szerda

5Móz 25 és Mt 9,1–8 (ÓSZ) „Ha a bűnös verést érdemel...” (2). A mai napig fel tudom idézni azt, hogy gyerekkoromban egy-egy magyar ... ...