Beszélgetések

Sorbarendezés:

A nagykövesdi gyülekezet reformációs alkalmai

méret: 10.0 MB

A reformáció jubileumi évében Felvidék-szerte is sok egyházközségben hálát adtak, s különböző alkalmakon emlékeztek a reformációra. Így volt ez a Zempléni Református Egyházmegyéhez tartozó nagykövesdi gyülekezetben is, ahol az idén több tematikus programot szerveztek. Ezekről a rendkívüli alkalmakról önkéntes munkatársunk, Molnár István beszélget a nagykövesdi gyülekezet lelkészével, Böszörményi Tamással.

Negyven éves templomukért és a torony felújításáért adtak hálát Diósförgepatonyban

méret: 7.7 MB

Negyven évvel ezelőtt szentelték fel a diósförgepatonyiak modern, skandináv stílusban épült új templomát. Az idei évben pedig sikerült különböző források felhasználásával felújítani a veszélyessé vált tornyát. Mindezekért ünnepi istentisztelet keretében adott hálát a gyülekezet közössége. Felvidéki munkatársunk Iski Ibolya összeállitása.

Reformáció 500 a barsi egyházmegyében

méret: 4.2 MB

Egyházmegyei nap, reformációi egyházmegyei istentisztelet, prédikációs kötet kiadása, emléktáblák, kiállítás és még sok más módon ünnepelte és ünnepli a barsi egyházmegye a reformáció 500. évfordulóját. Erről számol be Ambrus Erika mikrofonja előtt az egyházmegye esperese, Kassai Gyula.

Reformációi emléknap a teológiai karon

méret: 4.2 MB

A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ közös rendezésében 2017. november 8-án szervezte meg a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a Tudomány és Technika Hete keretében a reformációi emléknapot, a reformáció  500. évfordulója alkalmából. A méltó megemlékezés igei üzenettel kezdődött,  könnyűzenei koncerttel folytatódott, majd egy előadással zárult, illetve a Soli Deo Glória – A reformáció öt évszázada képekben című kiállítás megnyitásával. A reformációi emléknapról Iski Ibolya kérdezte Lévai Attila dékánt.    

2017.11.10. Dinnyés József Huszár Gál énekeskönyvének zsoltárait és dícséreteit népszerűsítette

méret: 8.2 MB

Dinnyés József előadóművész a barsi egyházmegye gyülekezeteiben szolgált, Huszár Gál énekeskönyvének zsoltáraival és dícséreteivel. A garamsallói szolgálat után Ambrus Erika beszélgetett vele az énekeskönyvről, fellépéseiről, reformációról.

Hálaadó istentisztelet Újlóton

méret: 6.5 MB

Október 15-én ünnepelték Újlóton a reformáció 500. évfordulóját és templomuk 135. évfordulóját. Ambrus Erika a gyülekezet lelkészével, Sándor Veronikával beszélget az alkalmon avatott emléktábláról, a gyülekezeti címerről, s arról az időkapszuláról, amelyet erről az alkalomról helyeznek el a templomban.

Bibliaismereti verseny Pozbán

méret: 4.1 MB

Minden év őszén, más-más helyszínen rendezi meg a barsi egyházmegye a bibliaversenyt. Az ideinek a pozbai gyülekezet adott otthont, a falu iskolájának épületében. A versenyről Ambrus Erika kérdezi a gyülekezet lelkészét, Dukon Andrást.

Reformáció a Börzsöny vidékén

méret: 3.8 MB

A perőcsényi születésű, Vámosmikolán élő helytörténész Koczó József a barsi egyházmegye kicsi gyülekezetében, Ipolybélen a reformációi ünnepi istentiszteleten előadást tartott A reformáció a Börzsöny vidékén címmel. Mit jelent az Ipolymentiség, mi indít valakit arra, hogy ennek a vidéknek az egyháztörténetével, azon belül a reformációval foglalkozzon, többek között ezekre a kérdésekre adott választ Koczó József helytörténész Ambrus Erika mikrofonja előtt.

Újlóton hálát adtak a templomért

méret: 3.5 MB

Hálaadó istentiszteletet tartottak Újlóton, a reformáció ötszázadik és az újlóti református templom építésének 135-ik évfordulója alkalmából. Ennek apropója kapcsán kérdezte Pap Sándor gondnokot Ambrus Erika.

Reformátusok Mindszenty szolgálatában

méret: 3.5 MB

Reformátusok Mindszenty szolgálatában címmel tartott előadást Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos, a Nemzeti Emlékezet Intézete Levéltári Főosztályának volt igazgatója a Hit és a közösség szolgálatában – Életutak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban címmel 2017. október 12-én Komáromban megtartott nemzetközi tudományos szemináriumon, amelyet a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke és a Tanárképző Kar Történelmi Tanszéke szervezett. Iski Ibolya kérdezte a részletekről.

A szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdése

méret: 5.0 MB

Hit és a közösség szolgálatában – Életutak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban címmel Komáromban megtartott nemzetközi tudományos szemináriumon Filep Tamás Gusztáv Péter Mihályt, /aki 1930-ban lett a Tiszán-inneni Egyházkerület püspök/e a két világháború közötti korszakban a felvidéki reformátusok egyik püspökét mutatta be, aki a korabeli publicisztikákon keresztül jelenítette meg a szlovákiai magyar reformátusok akkori problémáit, illetve beszélt a szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdéséről is. Hogy milyen kérdések foglalkoztatták abban a történelmi időben a reformátusokat arról Iski Ibolya kérdezte az előadót, Filep Tamás Gusztávot.

Visszatekintés a nyári börtönmissziós táborra

méret: 2.9 MB

Az őszi napsütés visszaidézi  a nyár eseményeit, a táborozásokat is. Egy különös táborról beszélget Antala Éva nagyölvedi lelkésszel, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház börtönmissziójának koordinátorával Ambrus Erika.

Hit és a közösség szolgálatában - nemzetközi tudományos szeminárium

méret: 5.2 MB

Nemzetközi tudományos szemináriumot szervezett Hit és a közösség szolgálatában – Életutak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban címmel Komáromban a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke és a Tanárképző Kar Történelmi Tanszéke. Hogy milyen céllal szervezték meg és milyen hozadéka lehet egy ilyen szemináriumnak, arról Iski Ibolya kérdezte Lévai Attila dékánt.

Bemutatták a Theologiai Szemle Reformáció 500 ünnepi számát

méret: 7.7 MB

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóiratát,  a Theologiai Szemlének a reformáció 500. évfordulója alkalmából összeállitott tematikus lapszámát mutatták  2017. október 17-én, először Komáromban, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán, majd Pozsonyban, a református gyülekezet közösségi termében. A 92 éves lap kezdeteiről, az inditásának az apropójáról, az eltelt időszakról, valamint a most megjelent ünnepi számról Felvidéki munkatársunk Iski Ibolya kérdezte Bóna Zoltán főszerkesztőt.

Nyitott nap a lévai Czeglédi Péter Református Gimnáziumban

méret: 9.2 MB

Nyitott napot tartott október 12-én a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium a környék kilencedikes diákjainak. A foglalkozások szünetében az intézmény igazgatójával, Kiss Beátával Ambrus Erika beszélgetett az iskoláról, az eredményekről, a tervekről.

Könyvbemutató gróf Bethlen Miklósról, a református államférfiről

méret: 6.0 MB

A magyar reformáció 500 évének jubileuma alkalmából szervezett előadássorozat első állomásaként a Dunaszerdahelyen  mutatta be gróf Bethlen Miklós, a református államférfi (1642-1716) című kötetét Albert András tápszentmiklósi lelkipásztor, aki könyve megírásának az apropóját a teológiai tanulmányai idejéből született cikkei adták, amelyek később indíttatást adtak a számára, hogy a Bethlen családdal foglalkozzon, de a Bethlen Miklósról szóló könyvének a megalapozását a Dél-Erdélyben töltött három éves (1997-2000) lelkipásztori szolgálata is adta, de az is hozzájárult mindehhez, hogy szolgálhatott abban a templomban, amelyet ő építtetett. Iski Ibolya beszélgetett a könyv szerzőjével. 

Magyar Református Központ lett az egykori polgárházból

méret: 5.3 MB

Kassán, a református templom közvetlen közelében lévő, 14. századból származó egykori polgárházat 15 évvel ezelőtt vásárolta meg az Illyés Alapítvány jóvoltából a Fiatal Reformátusok Szövetsége. Az épület nagyon lepusztult állapotban volt, ami komoly építészeti kihívások elé állította a tervezőket és kivitelezőket egyaránt. A 2002-es évektől kezdődően a kisebb nagyobb támogatásokból sikerült elvégezni a szükséges állagmegőrző munkálatokat, vagy rendbe hozni a tetőzetet a további károsodás megakadályozása érdekében. Azonban csak a magyar kormány jelentős anyagi támogatásának köszönhetően sikerült a 2016-os évben teljes mértékben felújítani az épületet, amely az ünnepélyes átadása után a Magyar Református Központnak ad otthont. A felújítási munkálatokat Krcho János építészmérnök, műemlékkutató, a Magyar Művészeti Akadémia tagja is felügyelte. Hogy miként sikerült felújítani az egykori épületet és milyen beavatkozásokat kellett rajta elvégezni, arról felvidéki munkatársunk Iski Ibolya kérdezte.

2017. 10. 06. Templomot építettek a zétényi reformátusok

méret: 10.4 MB

A Zempléni Református Egyházmegyébe tartozik a zétényi leányegyházközség, amely kis lélekszáma ellenére is templomépítésbe kezdett. A több évig tartó építkezési munkálatok után, a templom elkészülését követően a gyülekezet fontosnak tartotta, hogy hálaadó istentiszteletet tartsanak, amire október első vasárnapján került sor. A templomszentelésről, a templom építéséről és a zétényi gyülekezetről Szopó Ferenc helyi lelkipásztort, valamint Fazekas Lászlót, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét Molnár István kérdezte.

2017. 10. 01. Lelkészbeiktatás Szádelőn

méret: 2.4 MB

A szádelői református gyülekezet beiktatott lelkipásztorával, Vargha Balázzsal beszélget Molnár Árpád.

2017. 09. 12. Két ember barátságból egyházmegyei kapcsolat

méret: 5.6 MB

Két ember barátságból egyházmegyei kapcsolat - ez ehetne a mottója a barsi egyházmegye és a dési egyházmegye kapcsolatának. Hogyan alakult ki a két egyházmegye közötti kapcsolat, miért van erre szükség, mit hozhat ez a kapcsolat. Ezekre a kédésekre keresi Ambrus Erika a választ Kassai Gyula barsi és Bányai Csaba dési esperestől. A beszélgetés Rettegen, a dési egyházmegye központjában készült a felvidéki lelkészek és családjaik látogatásakor.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Állásajánlat

A rimaszombati Református Oktatási Központba magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos tanárt keresnek azonnali belépéssel. ...

Tájékoztatás

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége tisztelettel tájékoztatja az egyházmegyéket és egyházközségeket, hogy a járványkezelés kapcsán hozott hatályos állami rendelkezések ellehetetlenítették egyházunkban a templomi ... ...

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. november 28-án, advent első vasárnapján 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Sasák Attila érsekújvári ... ...

Mindig meg kell tenni, amit lehet

Házasság és válás a lelkészi szolgálatában címmel szervezte meg egy év kihagyás után lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A pozsonyi, komáromi és a barsi ... ...

Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szőke Noémi, a Budapest-Zuglói Református Egyházközség lelkipásztora, aki korábban férjével Bodrogszentest és a hozzá tartozó gyülekezeteket is beszolgálta, 2021. november 23-án ... ...