Beszélgetések

Sorbarendezés:

A nagykövesdi gyülekezet reformációs alkalmai

méret: 10.0 MB

A reformáció jubileumi évében Felvidék-szerte is sok egyházközségben hálát adtak, s különböző alkalmakon emlékeztek a reformációra. Így volt ez a Zempléni Református Egyházmegyéhez tartozó nagykövesdi gyülekezetben is, ahol az idén több tematikus programot szerveztek. Ezekről a rendkívüli alkalmakról önkéntes munkatársunk, Molnár István beszélget a nagykövesdi gyülekezet lelkészével, Böszörményi Tamással.

Negyven éves templomukért és a torony felújításáért adtak hálát Diósförgepatonyban

méret: 7.7 MB

Negyven évvel ezelőtt szentelték fel a diósförgepatonyiak modern, skandináv stílusban épült új templomát. Az idei évben pedig sikerült különböző források felhasználásával felújítani a veszélyessé vált tornyát. Mindezekért ünnepi istentisztelet keretében adott hálát a gyülekezet közössége. Felvidéki munkatársunk Iski Ibolya összeállitása.

Reformáció 500 a barsi egyházmegyében

méret: 4.2 MB

Egyházmegyei nap, reformációi egyházmegyei istentisztelet, prédikációs kötet kiadása, emléktáblák, kiállítás és még sok más módon ünnepelte és ünnepli a barsi egyházmegye a reformáció 500. évfordulóját. Erről számol be Ambrus Erika mikrofonja előtt az egyházmegye esperese, Kassai Gyula.

Reformációi emléknap a teológiai karon

méret: 4.2 MB

A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ közös rendezésében 2017. november 8-án szervezte meg a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a Tudomány és Technika Hete keretében a reformációi emléknapot, a reformáció  500. évfordulója alkalmából. A méltó megemlékezés igei üzenettel kezdődött,  könnyűzenei koncerttel folytatódott, majd egy előadással zárult, illetve a Soli Deo Glória – A reformáció öt évszázada képekben című kiállítás megnyitásával. A reformációi emléknapról Iski Ibolya kérdezte Lévai Attila dékánt.    

2017.11.10. Dinnyés József Huszár Gál énekeskönyvének zsoltárait és dícséreteit népszerűsítette

méret: 8.2 MB

Dinnyés József előadóművész a barsi egyházmegye gyülekezeteiben szolgált, Huszár Gál énekeskönyvének zsoltáraival és dícséreteivel. A garamsallói szolgálat után Ambrus Erika beszélgetett vele az énekeskönyvről, fellépéseiről, reformációról.

Hálaadó istentisztelet Újlóton

méret: 6.5 MB

Október 15-én ünnepelték Újlóton a reformáció 500. évfordulóját és templomuk 135. évfordulóját. Ambrus Erika a gyülekezet lelkészével, Sándor Veronikával beszélget az alkalmon avatott emléktábláról, a gyülekezeti címerről, s arról az időkapszuláról, amelyet erről az alkalomról helyeznek el a templomban.

Bibliaismereti verseny Pozbán

méret: 4.1 MB

Minden év őszén, más-más helyszínen rendezi meg a barsi egyházmegye a bibliaversenyt. Az ideinek a pozbai gyülekezet adott otthont, a falu iskolájának épületében. A versenyről Ambrus Erika kérdezi a gyülekezet lelkészét, Dukon Andrást.

Reformáció a Börzsöny vidékén

méret: 3.8 MB

A perőcsényi születésű, Vámosmikolán élő helytörténész Koczó József a barsi egyházmegye kicsi gyülekezetében, Ipolybélen a reformációi ünnepi istentiszteleten előadást tartott A reformáció a Börzsöny vidékén címmel. Mit jelent az Ipolymentiség, mi indít valakit arra, hogy ennek a vidéknek az egyháztörténetével, azon belül a reformációval foglalkozzon, többek között ezekre a kérdésekre adott választ Koczó József helytörténész Ambrus Erika mikrofonja előtt.

Újlóton hálát adtak a templomért

méret: 3.5 MB

Hálaadó istentiszteletet tartottak Újlóton, a reformáció ötszázadik és az újlóti református templom építésének 135-ik évfordulója alkalmából. Ennek apropója kapcsán kérdezte Pap Sándor gondnokot Ambrus Erika.

Reformátusok Mindszenty szolgálatában

méret: 3.5 MB

Reformátusok Mindszenty szolgálatában címmel tartott előadást Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos, a Nemzeti Emlékezet Intézete Levéltári Főosztályának volt igazgatója a Hit és a közösség szolgálatában – Életutak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban címmel 2017. október 12-én Komáromban megtartott nemzetközi tudományos szemináriumon, amelyet a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke és a Tanárképző Kar Történelmi Tanszéke szervezett. Iski Ibolya kérdezte a részletekről.

A szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdése

méret: 5.0 MB

Hit és a közösség szolgálatában – Életutak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban címmel Komáromban megtartott nemzetközi tudományos szemináriumon Filep Tamás Gusztáv Péter Mihályt, /aki 1930-ban lett a Tiszán-inneni Egyházkerület püspök/e a két világháború közötti korszakban a felvidéki reformátusok egyik püspökét mutatta be, aki a korabeli publicisztikákon keresztül jelenítette meg a szlovákiai magyar reformátusok akkori problémáit, illetve beszélt a szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdéséről is. Hogy milyen kérdések foglalkoztatták abban a történelmi időben a reformátusokat arról Iski Ibolya kérdezte az előadót, Filep Tamás Gusztávot.

Visszatekintés a nyári börtönmissziós táborra

méret: 2.9 MB

Az őszi napsütés visszaidézi  a nyár eseményeit, a táborozásokat is. Egy különös táborról beszélget Antala Éva nagyölvedi lelkésszel, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház börtönmissziójának koordinátorával Ambrus Erika.

Hit és a közösség szolgálatában - nemzetközi tudományos szeminárium

méret: 5.2 MB

Nemzetközi tudományos szemináriumot szervezett Hit és a közösség szolgálatában – Életutak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban címmel Komáromban a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke és a Tanárképző Kar Történelmi Tanszéke. Hogy milyen céllal szervezték meg és milyen hozadéka lehet egy ilyen szemináriumnak, arról Iski Ibolya kérdezte Lévai Attila dékánt.

Bemutatták a Theologiai Szemle Reformáció 500 ünnepi számát

méret: 7.7 MB

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóiratát,  a Theologiai Szemlének a reformáció 500. évfordulója alkalmából összeállitott tematikus lapszámát mutatták  2017. október 17-én, először Komáromban, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán, majd Pozsonyban, a református gyülekezet közösségi termében. A 92 éves lap kezdeteiről, az inditásának az apropójáról, az eltelt időszakról, valamint a most megjelent ünnepi számról Felvidéki munkatársunk Iski Ibolya kérdezte Bóna Zoltán főszerkesztőt.

Nyitott nap a lévai Czeglédi Péter Református Gimnáziumban

méret: 9.2 MB

Nyitott napot tartott október 12-én a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium a környék kilencedikes diákjainak. A foglalkozások szünetében az intézmény igazgatójával, Kiss Beátával Ambrus Erika beszélgetett az iskoláról, az eredményekről, a tervekről.

Könyvbemutató gróf Bethlen Miklósról, a református államférfiről

méret: 6.0 MB

A magyar reformáció 500 évének jubileuma alkalmából szervezett előadássorozat első állomásaként a Dunaszerdahelyen  mutatta be gróf Bethlen Miklós, a református államférfi (1642-1716) című kötetét Albert András tápszentmiklósi lelkipásztor, aki könyve megírásának az apropóját a teológiai tanulmányai idejéből született cikkei adták, amelyek később indíttatást adtak a számára, hogy a Bethlen családdal foglalkozzon, de a Bethlen Miklósról szóló könyvének a megalapozását a Dél-Erdélyben töltött három éves (1997-2000) lelkipásztori szolgálata is adta, de az is hozzájárult mindehhez, hogy szolgálhatott abban a templomban, amelyet ő építtetett. Iski Ibolya beszélgetett a könyv szerzőjével. 

Magyar Református Központ lett az egykori polgárházból

méret: 5.3 MB

Kassán, a református templom közvetlen közelében lévő, 14. századból származó egykori polgárházat 15 évvel ezelőtt vásárolta meg az Illyés Alapítvány jóvoltából a Fiatal Reformátusok Szövetsége. Az épület nagyon lepusztult állapotban volt, ami komoly építészeti kihívások elé állította a tervezőket és kivitelezőket egyaránt. A 2002-es évektől kezdődően a kisebb nagyobb támogatásokból sikerült elvégezni a szükséges állagmegőrző munkálatokat, vagy rendbe hozni a tetőzetet a további károsodás megakadályozása érdekében. Azonban csak a magyar kormány jelentős anyagi támogatásának köszönhetően sikerült a 2016-os évben teljes mértékben felújítani az épületet, amely az ünnepélyes átadása után a Magyar Református Központnak ad otthont. A felújítási munkálatokat Krcho János építészmérnök, műemlékkutató, a Magyar Művészeti Akadémia tagja is felügyelte. Hogy miként sikerült felújítani az egykori épületet és milyen beavatkozásokat kellett rajta elvégezni, arról felvidéki munkatársunk Iski Ibolya kérdezte.

2017. 10. 06. Templomot építettek a zétényi reformátusok

méret: 10.4 MB

A Zempléni Református Egyházmegyébe tartozik a zétényi leányegyházközség, amely kis lélekszáma ellenére is templomépítésbe kezdett. A több évig tartó építkezési munkálatok után, a templom elkészülését követően a gyülekezet fontosnak tartotta, hogy hálaadó istentiszteletet tartsanak, amire október első vasárnapján került sor. A templomszentelésről, a templom építéséről és a zétényi gyülekezetről Szopó Ferenc helyi lelkipásztort, valamint Fazekas Lászlót, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét Molnár István kérdezte.

2017. 10. 01. Lelkészbeiktatás Szádelőn

méret: 2.4 MB

A szádelői református gyülekezet beiktatott lelkipásztorával, Vargha Balázzsal beszélget Molnár Árpád.

2017. 09. 12. Két ember barátságból egyházmegyei kapcsolat

méret: 5.6 MB

Két ember barátságból egyházmegyei kapcsolat - ez ehetne a mottója a barsi egyházmegye és a dési egyházmegye kapcsolatának. Hogyan alakult ki a két egyházmegye közötti kapcsolat, miért van erre szükség, mit hozhat ez a kapcsolat. Ezekre a kédésekre keresi Ambrus Erika a választ Kassai Gyula barsi és Bányai Csaba dési esperestől. A beszélgetés Rettegen, a dési egyházmegye központjában készült a felvidéki lelkészek és családjaik látogatásakor.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Az egységnek megtartó ereje és hatása van

Verőfényes napsütés fogadta május 18-án az Egység napjára a Debrecenbe érkezőket. Az előző napok viharfelhői egy időre máshová költöztek, hogy semmi se zavarja meg a ... ...

Nyugalmasabb év volt a tavalyi - Zsinati ülés II. rész

A számbavétel, határozatképesség megállapítása, a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a tárgysorozati pontok jóváhagyása után a zsinati képviselők elfogadták az előző, 8. ülés jegyzőkönyvét. A zsinati képviselők ... ...

A Világosság református egyházi műsor 2019. május 19-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái Pál hajótörése Máltán, 110 éves a barsbaracskai templom és egyházmegyei majálist tartott a barsi egyházmegye. ...

Átadták az első közösségi kertet

2019. április 27-én, szombaton délelőtt került sor a komáromi református gyülekezet tulajdonában lévő, 2017 óta működő keresztyén szellemiségű nyugdíjas otthon területén megvalósított, ún. permakultúrás kert ... ...

Korokon átívelő egységünk

„Őrizzen meg az Úr Isten, ki legyen néktek is, kedves hittestvér utódaink gondviselő jó Atyátok…” – szól az üzenet nekünk, ma élő reformátusoknak hat évtizeddel korábbról ... ...

Események

Egyházmegyei bibliaóra

2019.05.20. / Alistál / A Pozsonyi Református Egyházmegye 2019. május 20-án, 18.30 órakor az alistáli imaházban tartja következő bibliaóráját. Az alkalom igei magyarázatát Édes ... ...

Szeretethíd 2019

2019.05.24. / Kárpát-medence / A Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében 2019. május 24-én és 25-én kerül sor a Kárpát-medencei Önkéntes Napokra, a Szeretethídra. ...

Szeretethíd megnyitója

2019.05.24. / Nagyölved / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja szervezésében 2019. május 24-én, pénteken 9.00 órakor Nagyölveden kerül sor a Szeretethíd felvidéki ... ...

Egyházmegyei közgyűlés

2019.05.26. / Lenke / A Gömöri Református Egyházmegye tavaszi közgyűlésére 2019. május 26-án, vasárnap 15.00 órakor kerül sor a lenkei református templomban. ...

Felnőttképző est

2019.05.29. / Hanva / A Gömöri Református Egyházmegye felnőttképző estjére 2019. május 29-én, szerdán 18.00 órakor kerül sor Hanván. Előadást tart Bölcskei Gusztáv A ... ...