Beszélgetések

Sorbarendezés:

2013.05.13.2013.05.13. Czeglédi Péter Napok - összkórus

méret: 4.3 MB

A Czeglédi Péter Napok keretében a Barsi egyházmegyei összkórusa is fellépett. Ambrus Erika felvétele.

2013.05.13. Megtartotta közgyűlését az ungi egyházmegye nöszövetsége

méret: 2.2 MB

2013. április 14-én az Ungi Egyházmegye Nőegyesülete tartott közgyűlést Deregnyőn. Az eseményről Györky Szilvia beszélget az országos elnökkel, Porubán Fülöp Angélával.

2013. 05. 13. Cantate Domino canticum novum - Egyhazmegyei Korustalalkozo Kassan

méret: 2.5 MB

Kassa adott otthont az április 28-án az ondava-hernádi szlovák egyházmegye kórustalálkozójának.
A kórustalálkozó eseményeiről Pándy Kovács Tímea beszélget Bodnár Noémivel,  a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztályának munkatársával.

2013.05.09. Konfirmáció Királyhelmecen

méret: 5.0 MB

A pünkösd előtti időszak, s különösen a Szentlélek kitöltetése ünnepét megelőző vasárnap a legtöbb gyülekezetben a konfirmáció vasárnapja, amikor a gyülekezet ifjai vallást tesznek hitükről, s fogadást, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői lesznek. Így van ez a felvidéki Zempléni Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek nagy részében, így Királyhelmecen is. A konfirmációról Molnár Elemér esperessel, a királyhelmeci gyülekezet lelkipásztorával, valamint az idén konfirmáló fiatalokkal Molnár István beszélgetett.

2013.05.13. Tanulmányút Molnár Mária nyomában

méret: 8.0 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálata, a komáromi székhelyű Diakóniai Központ országos vetélkedőt szervezett Molnár Mária misszionárius mártírhalálának 70. évfordulójára emlékezve. A vetélkedő résztvevői között egy autóbusz kirándulást is kisorsoltak, a nyertesek pedig bejárhatták azokat az útvonalakat, amelyek kapcsolódtak Molnár Máriához. Az út Komáromból indult, ahol először  a református templom falán lévő domborműnél tették le tiszteletüket a mártírhalált halt misszionáriu előtt, majd Dunaalmás, Várpalota, Budapest útvonalon felkeresték a Magyarországi Református Egyház szeretetotthonait is. Iski Ibolya összeállitása a Pátria rádióban hangzott el 2013. 05. 10-én.

2013. 05. 10. Kirchentagi reflexiók III.

méret: 5.6 MB

A 34. Kirchentagon a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közel harminc fős küldöttségének a tagja volt Batta Istán lelkész, külügyi tanácsos is. Az ötnapos rendezvényen szerzett benyomásairól Iski Ibolya kérdezte. /A beszélgetés egy része elhangzott a Pátria rádióban./

2013. 05. 10. Kirchentagi reflexiók II.

méret: 7.5 MB

A 34. Kirchentagon Hamburgban részt vett a Magyarországi Református Egyház. A standjuk szemben volt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházéval, így mindenki figyelemmel kísérhette, hogy mi zajlik a túloldalon. Iski Ibolya a külügyi iroda vezetőjével Ódor Balázssal beszélgetett. /A beszélgetés egy része elhangzott a Pátria rádióban./

2013.05.10. Kirchentagi reflexiók I.

méret: 5.8 MB

2013. május 1. és 5. között rendezte meg a németországi Evangélikus Egyház  Hamburgban a 34. német protestáns egyházi napokat, a Kirchentagot, amelynek mottójaként Mózes második könyvének 16. fejezetéből a 18. verset választották: „Amennyire szükséged van”.  A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház az idén egy közel harminc fős küldöttséggell képviseltette magát, köztük volt Fekete Vince az egyház főgondnoka is. Benyomásait Iski Ibolya mikrofonja előtt is megosztotta. /A riport egy részlete elhangzott a  Pátria rádióban./  

2013. 05. 10. Kassa-ÉRT - Református kulturális fesztivál júniusban

méret: 4.2 MB

A 2013-as évben a franciaországi Marseille mellett Kassa is elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet. A jeles év kapcsán a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetése együttműködve a magyarországi Tiszáninneni Református Egyházkerülettel közösen szervezi meg a Kassa-ÉRT - Református kulturális fesztivált. Az alkalomra június 14-16-a között kerül sor Kassa történelmi belvárosában. A fesztiváljellegű találkozóra amely széleskörű programokat kínál, több mint 1500 érdeklődőt várnak. Kassa -ÉRT Északi Református Találkozó, célkitűzése a magyar reformátusság történelmi, kulturális, lelki-szellemi örökségének bemutatása és népszerűsítése.  Az alkalomról Pándy Kovács Tímea beszélget Géresi Róberttel a Szlovákiai Református Keresztény Egyház püspökhelyettesével, a fesztivál fő koordinátorával.

2013.05.09. Barsi egyházmegyei majális Hontfüzesgyarmaton

méret: 7.2 MB

Első ízben került megrendezésre Barsban, a református majálisra. Az ötletgazda, a főszervező a lévai gyülekezet és lelkészei, Kassai Gyula és Kassainé Mártha Tímea, azt szerették volna, ha a templom falain kívül, a gyülekezet talajáról kimozdulva, hitünket élő szóval és zenével is meg tudnánk élni és mutatni. A rendezvénynek, melyre mintegy ötszáz vendég érkezett az egyházmegyéből és Magyarországról is, Hontfüzesgyarmat adott otthont. A majálisról Kassai Gyula lelkipásztorral Ambrus Erika beszélget.

2013.05.09. „Amennyire szükséged van” - Benyomások a Hamburgban megrendezett 34. Kirchentagról

méret: 13.1 MB

2013. május 1. és 5. között rendezte meg a németországi Evangélikus Egyház  Hamburgban a 34. német protestáns egyházi napokat, a Kirchentagot, amelynek mottójaként Mózes második könyvének 16. fejezetéből a 18. verset választották: „Amennyire szükséged van”. A rendezvénynek több mint 500 ezer látogatója volt. A hamburgi alkalmon a gyengék mellé állásról, a helyes és felelősségteljes gazdaságról is szó volt. A találkozó mottója utalt a más kultúrákból és vallásokból jöttek integrációjára is, valamint a más vallásokkal és felekezetekkel folytatott párbeszédre is, így Hamburgban egy különleges, ökumenikus egyházi rendezvényben is része lehetett az odalátogatóknak. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház az idén egy közel harminc fős csapattal képviseltette magát, akik az  ún. Lehetőségek piacán mutatta be egyes szolgálati területeit.  Iski Ibolya riportja a Pátria rádióban hangzott el.

2013.05.09. Református Cigánymisszió

méret: 20.6 MB

Mit tartalmas a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház romaszissziós stratégiája? Hogyan közelitsünk a romákhoz? Erről beszélgetett  Tóth Zsuzsannával, a Református Cigánymisszió igazgatójával Iski Ibolya a Pátria rádióban 2013. 05. 04-én.

2013.04.30. Barsi egyházmegyei majális

méret: 9.4 MB

Harmadik alkalommal szervezi meg a Lévai Református Egyházközség a barsi egyházmegyével közösen a Czeglédi Péter Napokat. Kassai Gyulával, a lévai gyülekezet lelkipásztorával, a rendezvény főszervezőjével Iski Ibolya beszégletett a Pátria rádióban.

2013.04.29. "A nők férfi szemmel" - Csoma László lelkipásztor előadása

méret: 29.6 MB

2013. április 14-én, Deregnyőn, a Szlovákiai Református Nőegyesület országos közgyűlésén Csoma László tartott előadást, "A nők férfi szemmel’ címmel. Felvételt rögzítette Győrky Szilvia. 

2013.04.25. Lelkészbeiktatás Pozbán

méret: 4.1 MB

Az iktatás tulajdonképpen egy gyülekezet és lelkésze közötti szoros együttműködés megpecsételésének, a megválasztásnak az utolsó mozzanata. A lelkész, a gyülekezet és az egyházmegye ünnepe. Hogy éli meg ezt a lelkész? Erről beszélgetett Dukon András lelkipásztorral Ambrus Erika, akit április 21-én iktattak be hivatalába a barsi egyházmegyében lévő pozbai egyházközség élére.  

2013.04.22. Amaro Del - küldetés a romák között

méret: 3.1 MB

Az Amaro Del kárpátaljai keresztyén cigányzenekar hét helyszínen adott koncertet és evangelizált a Felvidéken. Az utolsó, dunaszerdahelyi alkalmat követően a zenekar gitárosával, Jankovszki Ruszlánnal és Makszim Norberttel, a zenakar menedzserével, a Kelet-Európa Misszió munkatársával Molnár Árpád beszélgetett az együttes küldetéséről.

2013.04.16. Ismét Szlovákiában koncertezik az Amaro Del

méret: 10.3 MB

Április 18-21-e között ismét Szlovákiában koncertezik a Kárpátaljai, munkácsi Amaro Del, vagyis a Mi Istenünk  keresztyén cigány együttes a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Református Cigánymissziója meghívására.  A zenekar feladatának érzi a keresztyén kultúra és üzenet terjesztését, de javítani szeretné a magyarság és a cigányság közötti párbeszédet is. A hitmélyítő, evangelizációs jellegű koncert helyszínei: Deregnyő, Kistárkány, Tiszacsernyő, Rimaszécs, Kálosa, Udvard, Szentpéter, Dunaszerdahely. Az Amero Del fellépéséről és a zenés evangelizációk hatékonyságáról Iski Ibolya Tóth Zsuzsannával, a Református Cigánymisszió igazgtójával beszélgetett a Pátria rádió Hangadó című műsorában.

2013.04.15. Gyümölcsnek gyümölcse

méret: 11.2 MB

A Vakációs Bibliahét idei programját a KOEN alapítvány felvidéki munkacsoportja állította össze, s így a tábori program kárpát-medencei bemutatására is itt kerülhetett sor. A bemutatónapon a táborvezetők kézikönyvén túl a  Gyümölcsnek gyümölcse című könyv is bemutatásra került, amely a Lélek gyümölcseit az élménypedagógia módszereivel dolgozza fel, egyfajta segítségnyújtásként a hitoktatóknak, lelkészeknek, pedagógusoknak a téma fiatalokhoz való közelebb vitelében. Az élménypedagógia módszerének a hitoktatásba való bevonását segítő könyvről, annak szerkesztőjét Demeter Irénnel Molnár István beszélget.

2013.04.08. Nyéki Miklós koncertje Kisgéresben

méret: 6.8 MB

Április 8-án, a zempléni egyházmegyéhez tartozó kisgéresi gyülekezetben adott zongorakoncertet Nyéky Miklós szalóci lelkész. A lelkipásztor a Besztercebányai Zeneművészeti Akadémia zongora szakának utolsó éves hallgatója, s a sorra került koncert a diplomahangversenye főpróbájának is tekinthető. A felcsendülő Schubert, Beethoven, Bach és Bartók darabjai között igeszakaszokat olvasott az előadó. A kisgéresi zongorakoncert után Molnár István beszélgetett Nyéky Miklós lelkésszel, zongoristával.

2013.04.05. Lelkészbeiktatás Kulcsodon

méret: 5.3 MB

Március 24-én ünnepi istentisztelet keretén belül iktatták be hivatalába Szuhay Györgyöt, a kulcsodi gyülekezet megválasztott lelkipásztorát. Ebből az alkalomból Iski Ibolya beszélgetett vele.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Az egységnek megtartó ereje és hatása van

Verőfényes napsütés fogadta május 18-án az Egység napjára a Debrecenbe érkezőket. Az előző napok viharfelhői egy időre máshová költöztek, hogy semmi se zavarja meg a ... ...

Hálás szívvel - A Magyar Református Egyház ünnepi nyilatkozata

Tíz évvel ezelőtt Debrecenben erősítettük meg összetartozásunkat mi, magyar reformátusok. Hálát adunk Istennek, hogy az elmúlt évtizedben megtartott bennünket. Szabadságot kaptunk az evangélium hirdetésére és ... ...

Nyugalmasabb év volt a tavalyi - Zsinati ülés II. rész

A számbavétel, határozatképesség megállapítása, a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a tárgysorozati pontok jóváhagyása után a zsinati képviselők elfogadták az előző, 8. ülés jegyzőkönyvét. A zsinati képviselők ... ...

A Világosság református egyházi műsor 2019. május 19-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái Pál hajótörése Máltán, 110 éves a barsbaracskai templom és egyházmegyei majálist tartott a barsi egyházmegye. ...

Átadták az első közösségi kertet

2019. április 27-én, szombaton délelőtt került sor a komáromi református gyülekezet tulajdonában lévő, 2017 óta működő keresztyén szellemiségű nyugdíjas otthon területén megvalósított, ún. permakultúrás kert ... ...

Események

Egyházmegyei bibliaóra

2019.05.20. / Alistál / A Pozsonyi Református Egyházmegye 2019. május 20-án, 18.30 órakor az alistáli imaházban tartja következő bibliaóráját. Az alkalom igei magyarázatát Édes ... ...

Szeretethíd 2019

2019.05.24. / Kárpát-medence / A Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében 2019. május 24-én és 25-én kerül sor a Kárpát-medencei Önkéntes Napokra, a Szeretethídra. ...

Szeretethíd megnyitója

2019.05.24. / Nagyölved / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja szervezésében 2019. május 24-én, pénteken 9.00 órakor Nagyölveden kerül sor a Szeretethíd felvidéki ... ...

Egyházmegyei közgyűlés

2019.05.26. / Lenke / A Gömöri Református Egyházmegye tavaszi közgyűlésére 2019. május 26-án, vasárnap 15.00 órakor kerül sor a lenkei református templomban. ...

Felnőttképző est

2019.05.29. / Hanva / A Gömöri Református Egyházmegye felnőttképző estjére 2019. május 29-én, szerdán 18.00 órakor kerül sor Hanván. Előadást tart Bölcskei Gusztáv A ... ...