Beszélgetések

Sorbarendezés:

2013.02.19. Népfőiskolai képzés

méret: 8.7 MB

A zempléni egyházmegyében az elmúlt év őszén indult el a Sárospataki Református Teológiai Akadémia népfőiskolai képzése. Az akadémia előadói nagy áldozatvállalásának és a népfőiskolát egy-egy alkalomra befogadó gyülekezeteknek köszönhetően közel negyven résztvevő hallgathatja hónapról hónapra az építő előadásokat. Az negyedik képzési alkalomra ezúttal Kisgéresben került sor, ahol Asszonyi Árpádot, a kisgéresi gyülekezet presbiterét és a népfőiskola egyik hallgatóját, valamint dr. Szabó Dánielt, a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnökét, a presbiterképzés egyik lelkes mozgatóját és a népfőiskola előadóját Molnár István kérdezte.

2013.02.18. Ipolybéli megemlékezések

méret: 3.2 MB

Ipolybél, ahogy a nevében is van, egy Ipoly parti kis falucska. Az év folyamán különböző ünnepeket, koncerteket, megemlékezéseket, falunapot, búcsút tartanak a falu és(vagy) az egyházközségek szervezésében. Az egyik alkalomról, a hősi halottakról való megemlékezésről beszélget a falu polgármesterével Skladan Irénnel Ambrus Erika.

2013.02.18. VI. Zselízi gyülekezeti bál

méret: 4.6 MB

Hatodil alkalommal szervezte meg jótékonysági bálját a Zselizi Református Egyházközség. Erről beszélget Ambrus Erika Révész Tibor lelkipásztorral.

2013.02.17. Vetélkedő Molnár Mária mártirhalált halt misszionárius emlékére

méret: 8.4 MB

Vetélkedővel emlékezik a komáromi székhelyű Diakóniai Központ a 70 évvel ezelőtt mártírhalált halt misszionáriusra, Molnár Máriára.  Rácz Jolán megbízott igazgatóval Iski Ibolya beszélgetett a Pátria rádió Világosság egyházi műsorban.  

2013.02.15. Voces énekegyüttes

méret: 6.0 MB

A kassai Voces énekegyüttes több mint négy éve hirdeti a zene örömüzenetét. A tíz főből álló énekegyüttes múltjáról, jelenéről, jövőjéről Pándy Kovács Tímea beszélget Ferencei Andreával az énekegyüttes karnagyával, a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola igazgatóhelyettesével.

2013.02.13. Lónyai Gábor Polgári Társulás

méret: 4.3 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén a gyülekezetek anyagi hátterének biztosítása megköveteli, hogy minden forrást megkeressenek az egyházközségek. Ennek egyik formája a jövedelemadóból felajánlott két százalékos adónak az egyházi célokra való átutalása. De mivel a gyülekezetek nem jogosultak erre, ezért különböző alapokat hoztak létre, hogy a hívek ezen keresztül tudják támogatni egyházközségüket. Ezek közé tartozik a deregnyői székhelyű Lónyai Gábor Polgári Társulás. Csoma László igazgatóval, a helyi gyülekezet lelkipásztorával Győrky Szilvia beszélget.

2013.02.11. Lelkészek választásáról szóló törvény

méret: 6.5 MB

A Zsinat az elmúlt év novemberében hagyta jóvá a lelkészek választásáról szóló törvényt. A január elsejétől hatályos törvény újdonságairól Rákos Lóránt zsinati tanácsossal Iski Ibolya beszélget.

2013.02.08. Megújult a szilicei templom értékes papi széke

méret: 5.1 MB

Húsz esztendeje zajlik kisebb-nagyobb megszakításokkal a szilicei református templom felújítása. A munkálatok menetét sok tényező befolyásolta eddig is, de főleg az anyagiak, amit a mintegy 270 fős gyülekezeti közösség nehezen tud előteremteni saját adakozásából. A Bethlen Gábor Alap százezer forintos támogatásának köszönhetően  a napokban fejeződött be a papi szék restaurálása. A munkálatok összköltsége 1515 eurót tett ki. Iski Ibolya beszélgetése André János lelkipásztorral.
   

2013.02.04. Kassa Terasza városrész református gyülekezete

méret: 5.4 MB

A kassai magyar református gyülekezet részét képezi a Terasza városrész missziós gyülekezete. Ez a kicsiny magyar közösség idős gyülekezeti tagokat tömörít, akik aktívan bekapcsolódnak a gyülekezeti életbe. A lelkipásztori hivatásról, diákévekről, valamint a teraszai missziós gyülekezet életéről Pándy Kovács Tímea beszélget Bodnár Noémi kassai beosztott lelkipásztorral.

2013.02.01. 45 évvel ezelőtt kezdődött el az alsómihalyi templom újjáépítése

méret: 3.9 MB

Az alsómihalyi református  gyülekezet minden év januárjában, immár negyvenöt éve megemlékezik a II. világháború idején felrobbantott 1785-ben épült templomuk 1968-as újjáépítésének kezdeteiről. Györky Szilvia Szathmáry György gondnokkal beszélget. 

2013.01.30. Megállapodás a közös teherhordozásról Bacska leányegyházközségei között

méret: 4.6 MB

Az elmúlt éven megállapodás született a bacskai anyaegyházközség és két leányegyházközsége, a bélyi és a leleszi között, amelyben nem csupán az összetartozást és a közös úton való járást nyilvánították ki, hanem a gyülekezetek teherhordozásának a kereteit is lefektették. Erről készült Molnár István beszélgetése Kendi Csaba lelkipásztorral.    

2013.01.29. Ökumenikus imahét

méret: 7.7 MB

A Krisztus-hívők egységéért tartott imahéten, melynek témája a Mit kíván tőlünk az Isten? volt, többek között a barsi egyházmegyében is tartottak közös istentiszteletet. A négy református templomban megtartott ökumenikus alkalmát követően az ott szolgáló római katolikus lelkipásztorokkal Galgóczi Rudolf zselízi, Ďuráš Márk kisgyarmati és Križan Marian ipolyszakállosi plébánosokkal Ambrus Erika beszélgetett.  

2013.01.28. Kisóvári templom felújítása

méret: 6.3 MB

Az elmúlt évben fejeződött be a kisóvári református templom külső felújítása, amelyhez anyagi támogatást nyújtott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapja is. A mindössze hat tagot számláló gyülekezetnek óriási áldozatvállalást kellett hoznia, de mások is hozzájárultak anyagiakkal a munkálatok mielőbbi befejezéséhez. Kiss Gyula megbízott gondokkal Iski Ibolya beszélgetett a Pátria rádió Világosság 2012. november 25-ei műsorában.

2013.01.25. Ötven éves a zselízi templom

méret: 4.7 MB

Az elmúlt évben ünnepelte a zselizi gyülekezet a templomuk épitésének az ötvenedik évfordulóját. A II. világháborúban felrobbantott templom újjáépitéséért sokat tett az akkori lelkipásztor Kovács Károly, akit Zselíz városa in memorian a város diszpolgárává választották. Ambrus Erika beszélgetés Révész Tibor lelkipásztorra.    

2013.01.24. Körtvélyesi gyülekezet

méret: 7.3 MB

Az abaúj-tornai egyházmegyéhez tartozó körtvélyesi egyházközség élére az elmúlt évben iktattak be Molnár János lelkipásztort. A gyülekezet életéről és jövőbeli tervekről Iski Ibolya kérdezte.    

2013.01.22. A Zsinat történéseiről Fazekas László püspökkel

méret: 14.1 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Rimakokován ülésező őszi zsinatán többek között szó volt a  lelkészek választásáról szóló törvénytervetről, a választási törvény esetleges megnyitásának kérdéséről, de a parázs vitát kiváltott Szlovákiai Református Keresztyénség Megújulásának Konventjéről is. A zsinati képviselők döntöttek a Magyar Református Egyház közös Zsinatának a megtartartásáról is. A Zsinat történéseiről Iski Ibolya beszélgetett Fazekas László püspökkel. /A felvétel egy része elhangzott a Pátria rádió Világosság egyházi műsorban./

2013.01.18. Gyülekezetépítő szolgálat Bacskában

méret: 7.4 MB

A zempléni egyházmegyében található a bacskai anyaegyházközség, amelyhez leányegyházközségként tartozik Bély és Lelesz. 2008 óta e gyülekezeteknek két lelkésze van Kendi Csaba és felesége, Kendi Henrietta személyében, akik gyülekezetépítő szolgálataik között fontosnak tartják, hogy a gyülekezetek szoros kapcsolatban legyenek egymással. A gyülekezetek életéről, összetartozásukról Kendi Csaba beiktatott lelkipásztorral Molnár István beszélget    

2013.01.16. Bemutatjuk a nagykálnai gyülekezet énekkarát

méret: 3.9 MB

Decemberben  Ipolypásztón és Garamsallón szolgált a nagykálnai gyülekezet énekkara.  Ebből az apropóból beszélgetett az énekkar vezetőjével Ambrus Erika  Mészáros Szilviával és a gyülekezet lelkipásztorával, Szathmáry Zsuzsannával, aki maga is az énekkar tagja. A beszélgetés előtt elhangzik egy bemutatkozás az énekkar részéről, valamint egy ének.

2013.01.15. Református Fesztivál Kassán

méret: 5.5 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház június 14-16-a között Református Fesztivált szervez Kassán. Ennek előkészületeiről Iski Ibolya beszélget Géresi Róbert püspökhelyettessel, a projekt koordinátorával.

2013.01.14. Megkezdte működését a lelkészegyesület Segélypénztára

méret: 3.4 MB

A Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület még az elmúlt éven a Szádalmáson megtartott közgyűlésén hagyta jóvá, hogy 2013. január elsejétől ismét segélypénztárat működtetnek a nehéz helyzetben lévő lelkészek támogatására. Győrky Szilvia beszélgetése Csoma Lászlóval, a lelkészegyesület elnökével.  

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Emléktábla, avagy nyomkő - A reformáció 500. évfordulójára emlékeztek a sajórecskei reformátusok

2017. szeptember 3-án ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg a sajórecskei református – vagyis a „gömöri ferdetornyos” – templomban a hívek a reformáció 500. évfordulójáról, amelynek nyomaként emléktáblát ... ...

Megújult az iskei műemlék templom

Ünnepi istentiszteleten adtak hálát 2017. szeptember 2-án Iskén a műemlék templom külső felújításáért, amely a külhoni magyar műemlékek felújítását segítő Rómer Flóris Terv keretében és ... ...

Erőt adó alkalom volt Somorján - Ünnepelt a pozsonyi egyházmegye

A pozsonyi egyházmegye gyülekezetei számára a vasárnap délelőtti istentisztelet szeptember 3-án rendhagyó módon, közösen, a somorjai templomban zajlott. Ekkor került sor ugyanis az egyházmegye nagyszabású ... ...

Átadták a Magyar Református Központot

A szeptember 17-én került sor a kassai Magyar Református Központ épületének átadására, amely nemcsak az idén fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Fiatal Reformátusok Szövetségének, a Firesz-nek ... ...

Gazdag program várta a híveket az Abarán megtartott egyházmegyei napon

Első alkalommal szervezte meg a gyülekezetek egész napot felölelő találkozóját az Ungi Református Egyházmegye. A reformáció szellemében zajló egyházmegyei napnak Abara adott otthont. ...

Események

Kórustalálkozó

2017.09.23. / Rimaszécs / A Gömöri Református Egyházmegye szervezésében 2017. szeptember 23-án, 14.00 órakor kórustalálkozóra kerül sor Rimaszécsen. ...

Koncert

2017.09.23. / Csilizpatas / A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017. szeptember 23-án, szombaton 17.00 órakor jubileumi koncertet ad Kegye János pánsípművész a csilizpatasi református ... ...

Konferencia

2017.09.23. / Komárom / Szeptember 23-án 15.00 órától Komáromban, a Kollégium gyülekezeti termében konferenciára kerül sor A felvidéki magyarok mindennapjai a Beneš-dekrétumok árnyékában címmel. ...

Emléktábla avatás

2017.09.24. / Komárom / A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017. szeptember 24-én, 10.00 órakor ünnepi istentiszteletre és emléktábla avatására kerül sor a komáromi református ... ...

Szolgálatcsere

2017.09.24. / A Gömöri Református Egyházmegyében 2017. szeptember 24-én, vasárnap ismét sor kerül a lelkipásztorok között az ún. "szolgálatcsere" programra. ...