Beszélgetések

Sorbarendezés:

2013.05.13.2013.05.13. Czeglédi Péter Napok - összkórus

méret: 4.3 MB

A Czeglédi Péter Napok keretében a Barsi egyházmegyei összkórusa is fellépett. Ambrus Erika felvétele.

2013.05.13. Megtartotta közgyűlését az ungi egyházmegye nöszövetsége

méret: 2.2 MB

2013. április 14-én az Ungi Egyházmegye Nőegyesülete tartott közgyűlést Deregnyőn. Az eseményről Györky Szilvia beszélget az országos elnökkel, Porubán Fülöp Angélával.

2013. 05. 13. Cantate Domino canticum novum - Egyhazmegyei Korustalalkozo Kassan

méret: 2.5 MB

Kassa adott otthont az április 28-án az ondava-hernádi szlovák egyházmegye kórustalálkozójának.
A kórustalálkozó eseményeiről Pándy Kovács Tímea beszélget Bodnár Noémivel,  a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztályának munkatársával.

2013.05.09. Konfirmáció Királyhelmecen

méret: 5.0 MB

A pünkösd előtti időszak, s különösen a Szentlélek kitöltetése ünnepét megelőző vasárnap a legtöbb gyülekezetben a konfirmáció vasárnapja, amikor a gyülekezet ifjai vallást tesznek hitükről, s fogadást, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői lesznek. Így van ez a felvidéki Zempléni Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek nagy részében, így Királyhelmecen is. A konfirmációról Molnár Elemér esperessel, a királyhelmeci gyülekezet lelkipásztorával, valamint az idén konfirmáló fiatalokkal Molnár István beszélgetett.

2013.05.13. Tanulmányút Molnár Mária nyomában

méret: 8.0 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálata, a komáromi székhelyű Diakóniai Központ országos vetélkedőt szervezett Molnár Mária misszionárius mártírhalálának 70. évfordulójára emlékezve. A vetélkedő résztvevői között egy autóbusz kirándulást is kisorsoltak, a nyertesek pedig bejárhatták azokat az útvonalakat, amelyek kapcsolódtak Molnár Máriához. Az út Komáromból indult, ahol először  a református templom falán lévő domborműnél tették le tiszteletüket a mártírhalált halt misszionáriu előtt, majd Dunaalmás, Várpalota, Budapest útvonalon felkeresték a Magyarországi Református Egyház szeretetotthonait is. Iski Ibolya összeállitása a Pátria rádióban hangzott el 2013. 05. 10-én.

2013. 05. 10. Kirchentagi reflexiók III.

méret: 5.6 MB

A 34. Kirchentagon a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közel harminc fős küldöttségének a tagja volt Batta Istán lelkész, külügyi tanácsos is. Az ötnapos rendezvényen szerzett benyomásairól Iski Ibolya kérdezte. /A beszélgetés egy része elhangzott a Pátria rádióban./

2013. 05. 10. Kirchentagi reflexiók II.

méret: 7.5 MB

A 34. Kirchentagon Hamburgban részt vett a Magyarországi Református Egyház. A standjuk szemben volt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházéval, így mindenki figyelemmel kísérhette, hogy mi zajlik a túloldalon. Iski Ibolya a külügyi iroda vezetőjével Ódor Balázssal beszélgetett. /A beszélgetés egy része elhangzott a Pátria rádióban./

2013.05.10. Kirchentagi reflexiók I.

méret: 5.8 MB

2013. május 1. és 5. között rendezte meg a németországi Evangélikus Egyház  Hamburgban a 34. német protestáns egyházi napokat, a Kirchentagot, amelynek mottójaként Mózes második könyvének 16. fejezetéből a 18. verset választották: „Amennyire szükséged van”.  A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház az idén egy közel harminc fős küldöttséggell képviseltette magát, köztük volt Fekete Vince az egyház főgondnoka is. Benyomásait Iski Ibolya mikrofonja előtt is megosztotta. /A riport egy részlete elhangzott a  Pátria rádióban./  

2013. 05. 10. Kassa-ÉRT - Református kulturális fesztivál júniusban

méret: 4.2 MB

A 2013-as évben a franciaországi Marseille mellett Kassa is elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet. A jeles év kapcsán a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetése együttműködve a magyarországi Tiszáninneni Református Egyházkerülettel közösen szervezi meg a Kassa-ÉRT - Református kulturális fesztivált. Az alkalomra június 14-16-a között kerül sor Kassa történelmi belvárosában. A fesztiváljellegű találkozóra amely széleskörű programokat kínál, több mint 1500 érdeklődőt várnak. Kassa -ÉRT Északi Református Találkozó, célkitűzése a magyar reformátusság történelmi, kulturális, lelki-szellemi örökségének bemutatása és népszerűsítése.  Az alkalomról Pándy Kovács Tímea beszélget Géresi Róberttel a Szlovákiai Református Keresztény Egyház püspökhelyettesével, a fesztivál fő koordinátorával.

2013.05.09. Barsi egyházmegyei majális Hontfüzesgyarmaton

méret: 7.2 MB

Első ízben került megrendezésre Barsban, a református majálisra. Az ötletgazda, a főszervező a lévai gyülekezet és lelkészei, Kassai Gyula és Kassainé Mártha Tímea, azt szerették volna, ha a templom falain kívül, a gyülekezet talajáról kimozdulva, hitünket élő szóval és zenével is meg tudnánk élni és mutatni. A rendezvénynek, melyre mintegy ötszáz vendég érkezett az egyházmegyéből és Magyarországról is, Hontfüzesgyarmat adott otthont. A majálisról Kassai Gyula lelkipásztorral Ambrus Erika beszélget.

2013.05.09. „Amennyire szükséged van” - Benyomások a Hamburgban megrendezett 34. Kirchentagról

méret: 13.1 MB

2013. május 1. és 5. között rendezte meg a németországi Evangélikus Egyház  Hamburgban a 34. német protestáns egyházi napokat, a Kirchentagot, amelynek mottójaként Mózes második könyvének 16. fejezetéből a 18. verset választották: „Amennyire szükséged van”. A rendezvénynek több mint 500 ezer látogatója volt. A hamburgi alkalmon a gyengék mellé állásról, a helyes és felelősségteljes gazdaságról is szó volt. A találkozó mottója utalt a más kultúrákból és vallásokból jöttek integrációjára is, valamint a más vallásokkal és felekezetekkel folytatott párbeszédre is, így Hamburgban egy különleges, ökumenikus egyházi rendezvényben is része lehetett az odalátogatóknak. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház az idén egy közel harminc fős csapattal képviseltette magát, akik az  ún. Lehetőségek piacán mutatta be egyes szolgálati területeit.  Iski Ibolya riportja a Pátria rádióban hangzott el.

2013.05.09. Református Cigánymisszió

méret: 20.6 MB

Mit tartalmas a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház romaszissziós stratégiája? Hogyan közelitsünk a romákhoz? Erről beszélgetett  Tóth Zsuzsannával, a Református Cigánymisszió igazgatójával Iski Ibolya a Pátria rádióban 2013. 05. 04-én.

2013.04.30. Barsi egyházmegyei majális

méret: 9.4 MB

Harmadik alkalommal szervezi meg a Lévai Református Egyházközség a barsi egyházmegyével közösen a Czeglédi Péter Napokat. Kassai Gyulával, a lévai gyülekezet lelkipásztorával, a rendezvény főszervezőjével Iski Ibolya beszégletett a Pátria rádióban.

2013.04.29. "A nők férfi szemmel" - Csoma László lelkipásztor előadása

méret: 29.6 MB

2013. április 14-én, Deregnyőn, a Szlovákiai Református Nőegyesület országos közgyűlésén Csoma László tartott előadást, "A nők férfi szemmel’ címmel. Felvételt rögzítette Győrky Szilvia. 

2013.04.25. Lelkészbeiktatás Pozbán

méret: 4.1 MB

Az iktatás tulajdonképpen egy gyülekezet és lelkésze közötti szoros együttműködés megpecsételésének, a megválasztásnak az utolsó mozzanata. A lelkész, a gyülekezet és az egyházmegye ünnepe. Hogy éli meg ezt a lelkész? Erről beszélgetett Dukon András lelkipásztorral Ambrus Erika, akit április 21-én iktattak be hivatalába a barsi egyházmegyében lévő pozbai egyházközség élére.  

2013.04.22. Amaro Del - küldetés a romák között

méret: 3.1 MB

Az Amaro Del kárpátaljai keresztyén cigányzenekar hét helyszínen adott koncertet és evangelizált a Felvidéken. Az utolsó, dunaszerdahelyi alkalmat követően a zenekar gitárosával, Jankovszki Ruszlánnal és Makszim Norberttel, a zenakar menedzserével, a Kelet-Európa Misszió munkatársával Molnár Árpád beszélgetett az együttes küldetéséről.

2013.04.16. Ismét Szlovákiában koncertezik az Amaro Del

méret: 10.3 MB

Április 18-21-e között ismét Szlovákiában koncertezik a Kárpátaljai, munkácsi Amaro Del, vagyis a Mi Istenünk  keresztyén cigány együttes a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Református Cigánymissziója meghívására.  A zenekar feladatának érzi a keresztyén kultúra és üzenet terjesztését, de javítani szeretné a magyarság és a cigányság közötti párbeszédet is. A hitmélyítő, evangelizációs jellegű koncert helyszínei: Deregnyő, Kistárkány, Tiszacsernyő, Rimaszécs, Kálosa, Udvard, Szentpéter, Dunaszerdahely. Az Amero Del fellépéséről és a zenés evangelizációk hatékonyságáról Iski Ibolya Tóth Zsuzsannával, a Református Cigánymisszió igazgtójával beszélgetett a Pátria rádió Hangadó című műsorában.

2013.04.15. Gyümölcsnek gyümölcse

méret: 11.2 MB

A Vakációs Bibliahét idei programját a KOEN alapítvány felvidéki munkacsoportja állította össze, s így a tábori program kárpát-medencei bemutatására is itt kerülhetett sor. A bemutatónapon a táborvezetők kézikönyvén túl a  Gyümölcsnek gyümölcse című könyv is bemutatásra került, amely a Lélek gyümölcseit az élménypedagógia módszereivel dolgozza fel, egyfajta segítségnyújtásként a hitoktatóknak, lelkészeknek, pedagógusoknak a téma fiatalokhoz való közelebb vitelében. Az élménypedagógia módszerének a hitoktatásba való bevonását segítő könyvről, annak szerkesztőjét Demeter Irénnel Molnár István beszélget.

2013.04.08. Nyéki Miklós koncertje Kisgéresben

méret: 6.8 MB

Április 8-án, a zempléni egyházmegyéhez tartozó kisgéresi gyülekezetben adott zongorakoncertet Nyéky Miklós szalóci lelkész. A lelkipásztor a Besztercebányai Zeneművészeti Akadémia zongora szakának utolsó éves hallgatója, s a sorra került koncert a diplomahangversenye főpróbájának is tekinthető. A felcsendülő Schubert, Beethoven, Bach és Bartók darabjai között igeszakaszokat olvasott az előadó. A kisgéresi zongorakoncert után Molnár István beszélgetett Nyéky Miklós lelkésszel, zongoristával.

2013.04.05. Lelkészbeiktatás Kulcsodon

méret: 5.3 MB

Március 24-én ünnepi istentisztelet keretén belül iktatták be hivatalába Szuhay Györgyöt, a kulcsodi gyülekezet megválasztott lelkipásztorát. Ebből az alkalomból Iski Ibolya beszélgetett vele.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Isten az életünkbe való nagy belépésre vár

Isten meghallgat, mert ha Ő nem figyelne ránk, akkor nem szolgálná az idő sem az Ő velünk való kapcsolattartásának a lehetőségeit, márpedig még az idő ... ...

Állásajánlat

A rimaszombati Református Oktatási Központba magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos tanárt keresnek azonnali belépéssel. ...

Tájékoztatás

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége tisztelettel tájékoztatja az egyházmegyéket és egyházközségeket, hogy a járványkezelés kapcsán hozott hatályos állami rendelkezések ellehetetlenítették egyházunkban a templomi ... ...

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. november 28-án, advent első vasárnapján 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Sasák Attila érsekújvári ... ...

Mindig meg kell tenni, amit lehet

Házasság és válás a lelkészi szolgálatában címmel szervezte meg egy év kihagyás után lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A pozsonyi, komáromi és a barsi ... ...