Beszélgetések

Sorbarendezés:

2013.05.09. „Amennyire szükséged van” - Benyomások a Hamburgban megrendezett 34. Kirchentagról

méret: 13.1 MB

2013. május 1. és 5. között rendezte meg a németországi Evangélikus Egyház  Hamburgban a 34. német protestáns egyházi napokat, a Kirchentagot, amelynek mottójaként Mózes második könyvének 16. fejezetéből a 18. verset választották: „Amennyire szükséged van”. A rendezvénynek több mint 500 ezer látogatója volt. A hamburgi alkalmon a gyengék mellé állásról, a helyes és felelősségteljes gazdaságról is szó volt. A találkozó mottója utalt a más kultúrákból és vallásokból jöttek integrációjára is, valamint a más vallásokkal és felekezetekkel folytatott párbeszédre is, így Hamburgban egy különleges, ökumenikus egyházi rendezvényben is része lehetett az odalátogatóknak. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház az idén egy közel harminc fős csapattal képviseltette magát, akik az  ún. Lehetőségek piacán mutatta be egyes szolgálati területeit.  Iski Ibolya riportja a Pátria rádióban hangzott el.

2013.05.09. Református Cigánymisszió

méret: 20.6 MB

Mit tartalmas a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház romaszissziós stratégiája? Hogyan közelitsünk a romákhoz? Erről beszélgetett  Tóth Zsuzsannával, a Református Cigánymisszió igazgatójával Iski Ibolya a Pátria rádióban 2013. 05. 04-én.

2013.04.30. Barsi egyházmegyei majális

méret: 9.4 MB

Harmadik alkalommal szervezi meg a Lévai Református Egyházközség a barsi egyházmegyével közösen a Czeglédi Péter Napokat. Kassai Gyulával, a lévai gyülekezet lelkipásztorával, a rendezvény főszervezőjével Iski Ibolya beszégletett a Pátria rádióban.

2013.04.29. "A nők férfi szemmel" - Csoma László lelkipásztor előadása

méret: 29.6 MB

2013. április 14-én, Deregnyőn, a Szlovákiai Református Nőegyesület országos közgyűlésén Csoma László tartott előadást, "A nők férfi szemmel’ címmel. Felvételt rögzítette Győrky Szilvia. 

2013.04.25. Lelkészbeiktatás Pozbán

méret: 4.1 MB

Az iktatás tulajdonképpen egy gyülekezet és lelkésze közötti szoros együttműködés megpecsételésének, a megválasztásnak az utolsó mozzanata. A lelkész, a gyülekezet és az egyházmegye ünnepe. Hogy éli meg ezt a lelkész? Erről beszélgetett Dukon András lelkipásztorral Ambrus Erika, akit április 21-én iktattak be hivatalába a barsi egyházmegyében lévő pozbai egyházközség élére.  

2013.04.22. Amaro Del - küldetés a romák között

méret: 3.1 MB

Az Amaro Del kárpátaljai keresztyén cigányzenekar hét helyszínen adott koncertet és evangelizált a Felvidéken. Az utolsó, dunaszerdahelyi alkalmat követően a zenekar gitárosával, Jankovszki Ruszlánnal és Makszim Norberttel, a zenakar menedzserével, a Kelet-Európa Misszió munkatársával Molnár Árpád beszélgetett az együttes küldetéséről.

2013.04.16. Ismét Szlovákiában koncertezik az Amaro Del

méret: 10.3 MB

Április 18-21-e között ismét Szlovákiában koncertezik a Kárpátaljai, munkácsi Amaro Del, vagyis a Mi Istenünk  keresztyén cigány együttes a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Református Cigánymissziója meghívására.  A zenekar feladatának érzi a keresztyén kultúra és üzenet terjesztését, de javítani szeretné a magyarság és a cigányság közötti párbeszédet is. A hitmélyítő, evangelizációs jellegű koncert helyszínei: Deregnyő, Kistárkány, Tiszacsernyő, Rimaszécs, Kálosa, Udvard, Szentpéter, Dunaszerdahely. Az Amero Del fellépéséről és a zenés evangelizációk hatékonyságáról Iski Ibolya Tóth Zsuzsannával, a Református Cigánymisszió igazgtójával beszélgetett a Pátria rádió Hangadó című műsorában.

2013.04.15. Gyümölcsnek gyümölcse

méret: 11.2 MB

A Vakációs Bibliahét idei programját a KOEN alapítvány felvidéki munkacsoportja állította össze, s így a tábori program kárpát-medencei bemutatására is itt kerülhetett sor. A bemutatónapon a táborvezetők kézikönyvén túl a  Gyümölcsnek gyümölcse című könyv is bemutatásra került, amely a Lélek gyümölcseit az élménypedagógia módszereivel dolgozza fel, egyfajta segítségnyújtásként a hitoktatóknak, lelkészeknek, pedagógusoknak a téma fiatalokhoz való közelebb vitelében. Az élménypedagógia módszerének a hitoktatásba való bevonását segítő könyvről, annak szerkesztőjét Demeter Irénnel Molnár István beszélget.

2013.04.08. Nyéki Miklós koncertje Kisgéresben

méret: 6.8 MB

Április 8-án, a zempléni egyházmegyéhez tartozó kisgéresi gyülekezetben adott zongorakoncertet Nyéky Miklós szalóci lelkész. A lelkipásztor a Besztercebányai Zeneművészeti Akadémia zongora szakának utolsó éves hallgatója, s a sorra került koncert a diplomahangversenye főpróbájának is tekinthető. A felcsendülő Schubert, Beethoven, Bach és Bartók darabjai között igeszakaszokat olvasott az előadó. A kisgéresi zongorakoncert után Molnár István beszélgetett Nyéky Miklós lelkésszel, zongoristával.

2013.04.05. Lelkészbeiktatás Kulcsodon

méret: 5.3 MB

Március 24-én ünnepi istentisztelet keretén belül iktatták be hivatalába Szuhay Györgyöt, a kulcsodi gyülekezet megválasztott lelkipásztorát. Ebből az alkalomból Iski Ibolya beszélgetett vele.

2013.04.04. Öt éve épül az ipolyságiak temploma

méret: 4.2 MB

Templomot és parókiát föntartani sem könnyű dolog, hát még újat építeni! Erre a nehéz feladatra vállalkozott évekkel ezelőtt az ipolysági református gyülekezet. A munkákról a gyülekezet lelkészével, Izsmán Jónással Ambrus Erika beszélget.

2013.04.03. Hittanóra a fogyatékosok között

méret: 29.6 MB

A Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosok Ápoló és Gondozó Intézményében tartott hittanórát rögzitette Ambrus Erika.

2013.04.03. ProChrist Oroszkán

méret: 3.0 MB

Talán a modern technika világában élő embernek érdekesebb volt a műholdas evangelizáció alkalmaira elmenni, mint az istentiszteletre hívú szó, hiszen az Oroszkán megvalósított Pro Christ evangelizációs estéken tőbben vettek részt, mint az istentiszetleti alkalmakon. Ambrus Erika beszélgetése  az oroszkai református gyülekezet lelkészével, Tóth Árpáddal.

2013.04.01. Húsvéti hagyományok Legenyén

méret: 3.1 MB

A húsvéti hagyományokról beszélget Györky Szilvia a Legenyén élő Szathmáry Györgyné Etelkával.

2013.03.31. Oláh Ilona húsvétja

méret: 7.7 MB

A húsvéti készülődésről egykor és ma Oláh Ilona nyugalmazott tanárral, a komáromi gyülekezet gondnoknőjével  Molnár Árpád beszélget.

2013.03.29. Cseri Kálmán - Az egyház szolgálata és a misszió

méret: 5.3 MB

A komáromi házi bibliakörök találkozóján szó volt többek között az egyház szolgálatáról és a misszióról is. A témáról  Cseri Kálmán, nyugalmazott lelkipászor tartott előadást. Molnár Árpád beszélgetése.

2013.03.28. Cseri Kálmán - Imádság ereje

méret: 8.7 MB

A komáromi házi bibliakörök találkozóján szó volt többek között az egyház szolgálatáról és a misszióról is. A témáról  Cseri Kálmán, nyugalmazott lelkipászor tartott előadást. Molnár Árpád beszélgetése.

2013.03.28. Beszélgetés Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspökkel

méret: 5.3 MB

Március 23-án tartotta a Johannita Lovagrend Magyar Tagozatának csendesnapját  Leányvárott. A Nagyböjt - kisebbségben témában Ambrus Erika református lelkipásztor a szlovákiai  Ipolypásztóról, Korom Imre római katolikus spirituális lelkész Gyulafehérvárról és Zán Fábián Sándor református püspök Kárpátaljáról tartottak igei alapú előadást a témában. Zán Fábián Sándor püspökkel Ambrus Erika beszélget.

2013. 03. 21. ProChrist műholdas evangelizáció Királyhelmecen

méret: 7.1 MB

A királyelmeci egyházközség  - négy év elteltével –  második alkalommal kapcsolódott be a németországi műholdas evangelizációba. A nyolc estét kitevő programsorozatot ezúttal egyedül  szervezték meg, de számoltak a környező településről érkezők  és más felekezetű  hivek érdeklődésére is. Győrky Szilvia beszélgetése Molnár István királyhelmeci lelkipásztorral.

2013. 03. 20. Elkészült a Vakációs Bibliahét programja

méret: 5.6 MB

A Vakációs Bibliahét program több mint két évtizede ismert a Kárpát-medencében, amelynek segítségével több száz gyülekezet szervez nyári napközis táborokat. Az idei tábori programot, a Vakációs Bibliahét programjait összefogó KOEN alapítvány felvidéki munkacsoportja készítette. Az ez évi tábori programról, a táborvezetők felkészülését segítő bemutató napokról Molnár Évával, a felvidéki munkacsoport koordinátorával Molnár István beszélget.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Eltörlik az egyházi esküvőért fizetendő illetéket

Az egyházi esküvőért fizetendő tíz eurós illeték eltörlése mellett döntött Robert Kaliňák belügyminiszter a petíciót indító Keresztény Intézmények Fóruma (FKI) tagjaival való találkozás után. ...

Istentől kapott hatalom

Feloldozni és gyógyítani – e kettőt együtt nevezte a tisztségébe január 19-én beiktatott horvátországi református püspök, Szenn Péter legfőbb feladatának dunamelléki szolgatársa, Bogárdi Szabó István. Az ... ...

Búcsú a harangoktól

Vegyes érzések… Ez volt a leggyakrabban elhangzó szókapcsolat január 21-én, a Szútorban tartott istentiszteleten, amelyet követően a mára romossá vált templom két harangját leengedték a ... ...

„Reformáció AKKOR és MOST” - Adventi csendes esték Felsőláncon

Negyedik alkalommal rendezték meg 2017. december 13-14 között a felsőlánci csendes estéket, amellyel egyrészt az Úr eljövetelére való készülést közös elcsendesedéssel, valamint a lelki-szellemi növekedéssel ... ...

Közös istentisztelettel kezdődött az ökumenikus imahét

2018. január 14-én, vasárnap a pozsonyi református templomban tartották meg az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács által meghirdetett ökumenikus világimahetet megnyitó ... ...

Események

Médiamissziós műhely

2018.01.25. / Rimaszombat / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2018. január 25-é, 10.00 órai kezdéssel médiamissziós műhelyt szervez a rimaszombati Csillagházban. A szervezők a ... ...

Előadás a családról és a házasságról

2018.01.27. / Marcelháza / A Komáromi Református Egyházmegye Missziós Bizottsága szervezésében 2018. január 27-én, szombaton 16.30 órakor "Nem jó az embernek egyedül" címmel előadásra ... ...

Nyitott nap

2018.02.14. / Komárom / A komáromi Selye János Egyetem 2018. február 14-én nyilt napot tart. A rendezvény keretében látogatók részletes és pontos tájékoztatást kapnak az ... ...

Pedagógusok VI. Bibliaismereti Versenye

2018.02.17. / Bátorkeszi / A Komáromi Református Egyházmegye hatodik alkalommal szervezi meg 2018. február 17-én, szombaton 9.00 órai kezdéssel a Pedagógusok Bibliaismereti Versenyét Bátorkeszin ... ...

Tavaszi tábor

2018.03.05. / Jóka / Az Emmaus polgári társulás 2018. március 5. és 9. között tavaszi tábort szervez Jókán, a Betlehem Missziós Központban a 8 és ... ...