Beszélgetések

Sorbarendezés:

2013. 03. 19. Egyházmegyei kórustalálkozó Örösben

méret: 3.0 MB

2013. március 24-én virágvasárnap, második alkalommal kerül sor a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeti kórusainak találkozójára, amelyen a kórusok bemutatkozhatnak énekeikkel és közösen is magasztalhatják az Urat. A II. Zempléni Református Egyházmegyei Kórustalálkozóra idén Örösben kerül sor. Az alkalomról, a jeles eseményre való készülődésről Kiss Miklós örösi lelkipásztorral beszélget Molnár István.

2013.03.18. ProChrist műholdas evangelizáció Kisgéresben

méret: 4.8 MB

Március 4. és 11. között került  sor a nemzetközi ProChrist evangelizációra, melynek igehirdetője Ulrich Parzany stuttgarti evangélikus lelkész volt.  A műholdas adásra bekapcsolódott a kisgéresi gyülekezet is.  Hogy milyen érdeklődést váltott ki  az első alkalommal meghirdetett ilyen jellegű  evangelizációs alkalom és milyen programokkal várták az érdeklődőket a szervező gyülekezet, arról  Győrky Szilvia beszélget Blanár Erik lelkipásztorral.

2013.03.15. Lévay Attila a SJE Református Teológiai Kar új dékánja

méret: 16.8 MB

Az elmúlt hónapban zajlott le a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán  a dékánválasztás, mivel az előző dékánnak, Dr. Molnár Jánosnak már lejárt a négy évre szóló megbizatási ideje. Két négyéves ciklust tudhat maga mögött, így őt  már nem is jelölhették erre a posztra. A dékáni posztra végül csak egy személy kapott jelölést, aki március elsejétől már hivatalosan is a Teológiai Kar dékánja. Dr. Lévai Attilával Iski Ibolya beszélgetett a Pátria rádió Hangadó című műsorában.

2013.03.13. Tíz éves a kassai Laudate Dominum kórus

méret: 7.8 MB

A kassai magyar református gyülekezet énekkara 2003-ban alakult, lelkes gyülekezeti tagokból. A közel húsz tagból álló énekkar méltósággal öregbíti a református zenei hagyomány hírnevét. A karnagyi hivatásról a zene szeretetéről valamint a kassai magyar református gyülekezet Laudate Dominum énekkaráról Pándy Kovács Tímea beszélget Kovács Palcsó Edittel, az énekkar karnagyával.

20130306 Ifj. Csomós József: Gyülekezeti modellek – előadás

méret: 68.6 MB

Ifj. Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referense „Gyülekezeti modellek” című előadása. Elhangzott 2013. március 6-án Hanván tartott egyházmegyei presbiteri esten.

2013.03.08. Balczó András hitvallása

méret: 8.1 MB

Balczó András a papgyerek, Balczó András az élsportoló , Balczó András a temlom padjaiban Isten igéjét hallgató ember, Balczó András, 12 gyermek édesapja, Balczó András a hitvalló. Címszavakban így lehetne jellemezni Balczó András életútját, amelyről bizonyságtételében vall Ambrus Erika mikrofonja előtt.  

2013.02.28. 110 évvel ezelőtt került Lévára Birta József lelkipásztor

méret: 7.8 MB

Birtha József a lévai gyülekezet lelkésze volt  1903-1919 között,  de egyben politikus és közéleti személyiség is. Léva református gyülekezete sokat köszönhet egykori tiszteletesének. Őt mutatja be Kassai Gyula lelkipásztor.  Ambrus Erika felvétele. 

2013.02.25. Kisvárdaiak szolgáltak Királyhelmecen

méret: 9.1 MB

Február 23-án és 24-én a kisvárdai református gyülekezet ifjúsági csoportja, valamint az Andante zenekar érkezett a felvidéki Zempléni Református Egyházmegyébe, ill. a királyhelmeci gyülekezetbe. A közel harmincfős csoport az egyházmegye 3 az 1-ben elnevezésű ifjúsági délutánján szolgált, az Andante zenekar pedig a királyhelmeci művelődési központban adott koncertet. A kisvárdaiak a vasárnap délelőtti istentiszteleten is szolgáltak Királyhelmecen. A közös hétvégéről Százvai László kisvárdai ifjúsági lelkésszel, Bumberák Évával és Valla Gáborral az ifjúsági csoport két tagjával beszélget Molnár István.

2013.02.22. Elkészült a bősiek gyülekezeti helyisége

méret: 9.5 MB

Évek óta a helyi önkormányzat által biztosított helyiségben tartotta rendszeres gyülekezeti alkalmait a Dunaszerdahelyi Református  Anyaegyházközséghez tartozó bősi leányegyházközség. Álmuk az volt, hogy saját épületben tarthassák meg alkalmaikat. Ezt az álmuk mára már megvalósult. A gyülekezet lelkipásztora Oros Csaba, aki emellett több mint 28 éve látszerészként is tevékenykedik, sikeres vállalkozásának köszönhetően tevékenysége kibővítése céljából egy impozáns ingatlant vásárolt feleségével együtt a falu központjában, ahol most már külön helyiség áll a gyülekezet rendelkezésére. Iski Ibolya beszélgetett vele a Pátria rádió Hangadó című műsorban.

2013.02.19. Népfőiskolai képzés

méret: 8.7 MB

A zempléni egyházmegyében az elmúlt év őszén indult el a Sárospataki Református Teológiai Akadémia népfőiskolai képzése. Az akadémia előadói nagy áldozatvállalásának és a népfőiskolát egy-egy alkalomra befogadó gyülekezeteknek köszönhetően közel negyven résztvevő hallgathatja hónapról hónapra az építő előadásokat. Az negyedik képzési alkalomra ezúttal Kisgéresben került sor, ahol Asszonyi Árpádot, a kisgéresi gyülekezet presbiterét és a népfőiskola egyik hallgatóját, valamint dr. Szabó Dánielt, a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnökét, a presbiterképzés egyik lelkes mozgatóját és a népfőiskola előadóját Molnár István kérdezte.

2013.02.18. Ipolybéli megemlékezések

méret: 3.2 MB

Ipolybél, ahogy a nevében is van, egy Ipoly parti kis falucska. Az év folyamán különböző ünnepeket, koncerteket, megemlékezéseket, falunapot, búcsút tartanak a falu és(vagy) az egyházközségek szervezésében. Az egyik alkalomról, a hősi halottakról való megemlékezésről beszélget a falu polgármesterével Skladan Irénnel Ambrus Erika.

2013.02.18. VI. Zselízi gyülekezeti bál

méret: 4.6 MB

Hatodil alkalommal szervezte meg jótékonysági bálját a Zselizi Református Egyházközség. Erről beszélget Ambrus Erika Révész Tibor lelkipásztorral.

2013.02.17. Vetélkedő Molnár Mária mártirhalált halt misszionárius emlékére

méret: 8.4 MB

Vetélkedővel emlékezik a komáromi székhelyű Diakóniai Központ a 70 évvel ezelőtt mártírhalált halt misszionáriusra, Molnár Máriára.  Rácz Jolán megbízott igazgatóval Iski Ibolya beszélgetett a Pátria rádió Világosság egyházi műsorban.  

2013.02.15. Voces énekegyüttes

méret: 6.0 MB

A kassai Voces énekegyüttes több mint négy éve hirdeti a zene örömüzenetét. A tíz főből álló énekegyüttes múltjáról, jelenéről, jövőjéről Pándy Kovács Tímea beszélget Ferencei Andreával az énekegyüttes karnagyával, a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola igazgatóhelyettesével.

2013.02.13. Lónyai Gábor Polgári Társulás

méret: 4.3 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén a gyülekezetek anyagi hátterének biztosítása megköveteli, hogy minden forrást megkeressenek az egyházközségek. Ennek egyik formája a jövedelemadóból felajánlott két százalékos adónak az egyházi célokra való átutalása. De mivel a gyülekezetek nem jogosultak erre, ezért különböző alapokat hoztak létre, hogy a hívek ezen keresztül tudják támogatni egyházközségüket. Ezek közé tartozik a deregnyői székhelyű Lónyai Gábor Polgári Társulás. Csoma László igazgatóval, a helyi gyülekezet lelkipásztorával Győrky Szilvia beszélget.

2013.02.11. Lelkészek választásáról szóló törvény

méret: 6.5 MB

A Zsinat az elmúlt év novemberében hagyta jóvá a lelkészek választásáról szóló törvényt. A január elsejétől hatályos törvény újdonságairól Rákos Lóránt zsinati tanácsossal Iski Ibolya beszélget.

2013.02.08. Megújult a szilicei templom értékes papi széke

méret: 5.1 MB

Húsz esztendeje zajlik kisebb-nagyobb megszakításokkal a szilicei református templom felújítása. A munkálatok menetét sok tényező befolyásolta eddig is, de főleg az anyagiak, amit a mintegy 270 fős gyülekezeti közösség nehezen tud előteremteni saját adakozásából. A Bethlen Gábor Alap százezer forintos támogatásának köszönhetően  a napokban fejeződött be a papi szék restaurálása. A munkálatok összköltsége 1515 eurót tett ki. Iski Ibolya beszélgetése André János lelkipásztorral.
   

2013.02.04. Kassa Terasza városrész református gyülekezete

méret: 5.4 MB

A kassai magyar református gyülekezet részét képezi a Terasza városrész missziós gyülekezete. Ez a kicsiny magyar közösség idős gyülekezeti tagokat tömörít, akik aktívan bekapcsolódnak a gyülekezeti életbe. A lelkipásztori hivatásról, diákévekről, valamint a teraszai missziós gyülekezet életéről Pándy Kovács Tímea beszélget Bodnár Noémi kassai beosztott lelkipásztorral.

2013.02.01. 45 évvel ezelőtt kezdődött el az alsómihalyi templom újjáépítése

méret: 3.9 MB

Az alsómihalyi református  gyülekezet minden év januárjában, immár negyvenöt éve megemlékezik a II. világháború idején felrobbantott 1785-ben épült templomuk 1968-as újjáépítésének kezdeteiről. Györky Szilvia Szathmáry György gondnokkal beszélget. 

2013.01.30. Megállapodás a közös teherhordozásról Bacska leányegyházközségei között

méret: 4.6 MB

Az elmúlt éven megállapodás született a bacskai anyaegyházközség és két leányegyházközsége, a bélyi és a leleszi között, amelyben nem csupán az összetartozást és a közös úton való járást nyilvánították ki, hanem a gyülekezetek teherhordozásának a kereteit is lefektették. Erről készült Molnár István beszélgetése Kendi Csaba lelkipásztorral.    

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Eltörlik az egyházi esküvőért fizetendő illetéket

Az egyházi esküvőért fizetendő tíz eurós illeték eltörlése mellett döntött Robert Kaliňák belügyminiszter a petíciót indító Keresztény Intézmények Fóruma (FKI) tagjaival való találkozás után. ...

Istentől kapott hatalom

Feloldozni és gyógyítani – e kettőt együtt nevezte a tisztségébe január 19-én beiktatott horvátországi református püspök, Szenn Péter legfőbb feladatának dunamelléki szolgatársa, Bogárdi Szabó István. Az ... ...

Búcsú a harangoktól

Vegyes érzések… Ez volt a leggyakrabban elhangzó szókapcsolat január 21-én, a Szútorban tartott istentiszteleten, amelyet követően a mára romossá vált templom két harangját leengedték a ... ...

„Reformáció AKKOR és MOST” - Adventi csendes esték Felsőláncon

Negyedik alkalommal rendezték meg 2017. december 13-14 között a felsőlánci csendes estéket, amellyel egyrészt az Úr eljövetelére való készülést közös elcsendesedéssel, valamint a lelki-szellemi növekedéssel ... ...

Közös istentisztelettel kezdődött az ökumenikus imahét

2018. január 14-én, vasárnap a pozsonyi református templomban tartották meg az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács által meghirdetett ökumenikus világimahetet megnyitó ... ...

Események

Médiamissziós műhely

2018.01.25. / Rimaszombat / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2018. január 25-é, 10.00 órai kezdéssel médiamissziós műhelyt szervez a rimaszombati Csillagházban. A szervezők a ... ...

Előadás a családról és a házasságról

2018.01.27. / Marcelháza / A Komáromi Református Egyházmegye Missziós Bizottsága szervezésében 2018. január 27-én, szombaton 16.30 órakor "Nem jó az embernek egyedül" címmel előadásra ... ...

Nyitott nap

2018.02.14. / Komárom / A komáromi Selye János Egyetem 2018. február 14-én nyilt napot tart. A rendezvény keretében látogatók részletes és pontos tájékoztatást kapnak az ... ...

Pedagógusok VI. Bibliaismereti Versenye

2018.02.17. / Bátorkeszi / A Komáromi Református Egyházmegye hatodik alkalommal szervezi meg 2018. február 17-én, szombaton 9.00 órai kezdéssel a Pedagógusok Bibliaismereti Versenyét Bátorkeszin ... ...

Tavaszi tábor

2018.03.05. / Jóka / Az Emmaus polgári társulás 2018. március 5. és 9. között tavaszi tábort szervez Jókán, a Betlehem Missziós Központban a 8 és ... ...