Beszélgetések

Sorbarendezés:

2013.02.18. Ipolybéli megemlékezések

méret: 3.2 MB

Ipolybél, ahogy a nevében is van, egy Ipoly parti kis falucska. Az év folyamán különböző ünnepeket, koncerteket, megemlékezéseket, falunapot, búcsút tartanak a falu és(vagy) az egyházközségek szervezésében. Az egyik alkalomról, a hősi halottakról való megemlékezésről beszélget a falu polgármesterével Skladan Irénnel Ambrus Erika.

2013.02.18. VI. Zselízi gyülekezeti bál

méret: 4.6 MB

Hatodil alkalommal szervezte meg jótékonysági bálját a Zselizi Református Egyházközség. Erről beszélget Ambrus Erika Révész Tibor lelkipásztorral.

2013.02.17. Vetélkedő Molnár Mária mártirhalált halt misszionárius emlékére

méret: 8.4 MB

Vetélkedővel emlékezik a komáromi székhelyű Diakóniai Központ a 70 évvel ezelőtt mártírhalált halt misszionáriusra, Molnár Máriára.  Rácz Jolán megbízott igazgatóval Iski Ibolya beszélgetett a Pátria rádió Világosság egyházi műsorban.  

2013.02.15. Voces énekegyüttes

méret: 6.0 MB

A kassai Voces énekegyüttes több mint négy éve hirdeti a zene örömüzenetét. A tíz főből álló énekegyüttes múltjáról, jelenéről, jövőjéről Pándy Kovács Tímea beszélget Ferencei Andreával az énekegyüttes karnagyával, a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola igazgatóhelyettesével.

2013.02.13. Lónyai Gábor Polgári Társulás

méret: 4.3 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén a gyülekezetek anyagi hátterének biztosítása megköveteli, hogy minden forrást megkeressenek az egyházközségek. Ennek egyik formája a jövedelemadóból felajánlott két százalékos adónak az egyházi célokra való átutalása. De mivel a gyülekezetek nem jogosultak erre, ezért különböző alapokat hoztak létre, hogy a hívek ezen keresztül tudják támogatni egyházközségüket. Ezek közé tartozik a deregnyői székhelyű Lónyai Gábor Polgári Társulás. Csoma László igazgatóval, a helyi gyülekezet lelkipásztorával Győrky Szilvia beszélget.

2013.02.11. Lelkészek választásáról szóló törvény

méret: 6.5 MB

A Zsinat az elmúlt év novemberében hagyta jóvá a lelkészek választásáról szóló törvényt. A január elsejétől hatályos törvény újdonságairól Rákos Lóránt zsinati tanácsossal Iski Ibolya beszélget.

2013.02.08. Megújult a szilicei templom értékes papi széke

méret: 5.1 MB

Húsz esztendeje zajlik kisebb-nagyobb megszakításokkal a szilicei református templom felújítása. A munkálatok menetét sok tényező befolyásolta eddig is, de főleg az anyagiak, amit a mintegy 270 fős gyülekezeti közösség nehezen tud előteremteni saját adakozásából. A Bethlen Gábor Alap százezer forintos támogatásának köszönhetően  a napokban fejeződött be a papi szék restaurálása. A munkálatok összköltsége 1515 eurót tett ki. Iski Ibolya beszélgetése André János lelkipásztorral.
   

2013.02.04. Kassa Terasza városrész református gyülekezete

méret: 5.4 MB

A kassai magyar református gyülekezet részét képezi a Terasza városrész missziós gyülekezete. Ez a kicsiny magyar közösség idős gyülekezeti tagokat tömörít, akik aktívan bekapcsolódnak a gyülekezeti életbe. A lelkipásztori hivatásról, diákévekről, valamint a teraszai missziós gyülekezet életéről Pándy Kovács Tímea beszélget Bodnár Noémi kassai beosztott lelkipásztorral.

2013.02.01. 45 évvel ezelőtt kezdődött el az alsómihalyi templom újjáépítése

méret: 3.9 MB

Az alsómihalyi református  gyülekezet minden év januárjában, immár negyvenöt éve megemlékezik a II. világháború idején felrobbantott 1785-ben épült templomuk 1968-as újjáépítésének kezdeteiről. Györky Szilvia Szathmáry György gondnokkal beszélget. 

2013.01.30. Megállapodás a közös teherhordozásról Bacska leányegyházközségei között

méret: 4.6 MB

Az elmúlt éven megállapodás született a bacskai anyaegyházközség és két leányegyházközsége, a bélyi és a leleszi között, amelyben nem csupán az összetartozást és a közös úton való járást nyilvánították ki, hanem a gyülekezetek teherhordozásának a kereteit is lefektették. Erről készült Molnár István beszélgetése Kendi Csaba lelkipásztorral.    

2013.01.29. Ökumenikus imahét

méret: 7.7 MB

A Krisztus-hívők egységéért tartott imahéten, melynek témája a Mit kíván tőlünk az Isten? volt, többek között a barsi egyházmegyében is tartottak közös istentiszteletet. A négy református templomban megtartott ökumenikus alkalmát követően az ott szolgáló római katolikus lelkipásztorokkal Galgóczi Rudolf zselízi, Ďuráš Márk kisgyarmati és Križan Marian ipolyszakállosi plébánosokkal Ambrus Erika beszélgetett.  

2013.01.28. Kisóvári templom felújítása

méret: 6.3 MB

Az elmúlt évben fejeződött be a kisóvári református templom külső felújítása, amelyhez anyagi támogatást nyújtott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapja is. A mindössze hat tagot számláló gyülekezetnek óriási áldozatvállalást kellett hoznia, de mások is hozzájárultak anyagiakkal a munkálatok mielőbbi befejezéséhez. Kiss Gyula megbízott gondokkal Iski Ibolya beszélgetett a Pátria rádió Világosság 2012. november 25-ei műsorában.

2013.01.25. Ötven éves a zselízi templom

méret: 4.7 MB

Az elmúlt évben ünnepelte a zselizi gyülekezet a templomuk épitésének az ötvenedik évfordulóját. A II. világháborúban felrobbantott templom újjáépitéséért sokat tett az akkori lelkipásztor Kovács Károly, akit Zselíz városa in memorian a város diszpolgárává választották. Ambrus Erika beszélgetés Révész Tibor lelkipásztorra.    

2013.01.24. Körtvélyesi gyülekezet

méret: 7.3 MB

Az abaúj-tornai egyházmegyéhez tartozó körtvélyesi egyházközség élére az elmúlt évben iktattak be Molnár János lelkipásztort. A gyülekezet életéről és jövőbeli tervekről Iski Ibolya kérdezte.    

2013.01.22. A Zsinat történéseiről Fazekas László püspökkel

méret: 14.1 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Rimakokován ülésező őszi zsinatán többek között szó volt a  lelkészek választásáról szóló törvénytervetről, a választási törvény esetleges megnyitásának kérdéséről, de a parázs vitát kiváltott Szlovákiai Református Keresztyénség Megújulásának Konventjéről is. A zsinati képviselők döntöttek a Magyar Református Egyház közös Zsinatának a megtartartásáról is. A Zsinat történéseiről Iski Ibolya beszélgetett Fazekas László püspökkel. /A felvétel egy része elhangzott a Pátria rádió Világosság egyházi műsorban./

2013.01.18. Gyülekezetépítő szolgálat Bacskában

méret: 7.4 MB

A zempléni egyházmegyében található a bacskai anyaegyházközség, amelyhez leányegyházközségként tartozik Bély és Lelesz. 2008 óta e gyülekezeteknek két lelkésze van Kendi Csaba és felesége, Kendi Henrietta személyében, akik gyülekezetépítő szolgálataik között fontosnak tartják, hogy a gyülekezetek szoros kapcsolatban legyenek egymással. A gyülekezetek életéről, összetartozásukról Kendi Csaba beiktatott lelkipásztorral Molnár István beszélget    

2013.01.16. Bemutatjuk a nagykálnai gyülekezet énekkarát

méret: 3.9 MB

Decemberben  Ipolypásztón és Garamsallón szolgált a nagykálnai gyülekezet énekkara.  Ebből az apropóból beszélgetett az énekkar vezetőjével Ambrus Erika  Mészáros Szilviával és a gyülekezet lelkipásztorával, Szathmáry Zsuzsannával, aki maga is az énekkar tagja. A beszélgetés előtt elhangzik egy bemutatkozás az énekkar részéről, valamint egy ének.

2013.01.15. Református Fesztivál Kassán

méret: 5.5 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház június 14-16-a között Református Fesztivált szervez Kassán. Ennek előkészületeiről Iski Ibolya beszélget Géresi Róbert püspökhelyettessel, a projekt koordinátorával.

2013.01.14. Megkezdte működését a lelkészegyesület Segélypénztára

méret: 3.4 MB

A Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület még az elmúlt éven a Szádalmáson megtartott közgyűlésén hagyta jóvá, hogy 2013. január elsejétől ismét segélypénztárat működtetnek a nehéz helyzetben lévő lelkészek támogatására. Győrky Szilvia beszélgetése Csoma Lászlóval, a lelkészegyesület elnökével.  

2013.01.10. Écsi Gyöngyi hetényi lelkipásztor a Buenos Aeros-i reformátusok között

méret: 14.4 MB

Argentina fővárosában, Buenos Airesben van egy kis magyar református közösség, aki még mindig igényli azt, hogy időnként magyar nyelvű igehirdetéseket hallgasson, hogy igy is ápolni tudják magyarságukat és hűek tudjanak maradni gyökereikhez. De mi élteti ezt a kis közösséget és miért is fontos számukra mindez? Erről Iski Ibolya beszélgetett Écsi Gyöngyi hetényi beosztott református lelkipásztorral a Pátria rádió Hangadó című műsorában.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Isten az életünkbe való nagy belépésre vár

Isten meghallgat, mert ha Ő nem figyelne ránk, akkor nem szolgálná az idő sem az Ő velünk való kapcsolattartásának a lehetőségeit, márpedig még az idő ... ...

Állásajánlat

A rimaszombati Református Oktatási Központba magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos tanárt keresnek azonnali belépéssel. ...

Tájékoztatás

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége tisztelettel tájékoztatja az egyházmegyéket és egyházközségeket, hogy a járványkezelés kapcsán hozott hatályos állami rendelkezések ellehetetlenítették egyházunkban a templomi ... ...

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. november 28-án, advent első vasárnapján 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Sasák Attila érsekújvári ... ...

Mindig meg kell tenni, amit lehet

Házasság és válás a lelkészi szolgálatában címmel szervezte meg egy év kihagyás után lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A pozsonyi, komáromi és a barsi ... ...