Beszélgetések

Sorbarendezés:

2017.02.06. Kötet jelentet meg a tíz éves Diakóniai Központról

méret: 5.3 MB

Tíz éve működik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálati intézménye, a Diakóniai Központ. A jubileum kapcsán egy ünnepi kötet jelent meg, amelynek első bemutatójára Királyhelmecen került sor. A kötet szerzője, szerkesztője Haris Szilárd, a Diakóniai Központ lelkipásztora volt. Molnár István beszélget vele a kiadványról.

2017.01.13. Reformációi emlékkiállítás nyílt Királyhelmecen

méret: 5.5 MB

Egy vándorkiállítás bemutatójával vette kezdetét a reformáció emlékéve a Zempléni Református Egyházmegyében. A Királyhelmeci Református Egyházközség által készíttetett tárlat előadásokkal tarkított bemutatójára 2017 január második vasárnapján, Királyhelmecen került sor. Az esemény kapcsán Molnár István a kiállítás egyik alkotóját, Millisits Máté művelődéstörténészt kérdezte.

2016.12.30. Tabulatúra felvidéki adventi koncertje

méret: 4.1 MB

A Tabulatúra régizene együttes 15 éve járja a felvidéki református gyülekezeteket adventi koncertjeivel. Az idén is így volt ez, Ipolypásztón, Zalabán és Szetén adtak koncertet, most megjelent 6. lemezük anyagából. A lemezről, s a terveikről a reformáció 500. évfordulóján Rossa Levente Borssal, a zenekar vezetőjével beszélget Ambrus Erika.  

2016.12.30.Beszélgetés Szilágyi Zoltán lelkipásztorral

méret: 3.1 MB

A zselizi gyülekezetben tartott evangelizációs istentiszteletet Szilágyi Zoltán cserépfalui lelkipásztor. Vele készitett beszélgetést Ambrus Erika.

2016.12.29. Az EMMI támogatásból megvalósult beruházások a barsi egyházmegyében

méret: 6.2 MB

A barsi egyházmegyében 2016. december 11-én, Nagysallón tartották meg az egyházmegye hálaadó istentiszteletét, amelyen hálát adtak az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatásokért. Ambrus Erika az egyházmegye esperesével, Kassai Gyulával beszélget a megvalósult beruházásokról.

2016.12.22. Felnőttképző estek a gömöri egyházmegyében

méret: 6.6 MB

Az idén ötödik, egyben utolsó alkalommal került megrendezésre a felnőttképző est a Gömöri Református Egyházmegyében. Ennek az estnek a témája a koreai egyház kialakulása, élete, mindennapjaik volt, Park Sungkon (ejtsd: szongon) misszionárius szemszögéből. Az est után vele, és az egyházmegye missziói előadójával Szarvas Lászlóval beszélgetett felvidéki önkéntes munkatársunk, Mikos Tamás.

2016.12.21. Két kiállítás és könyvbemutató Léván

méret: 5.6 MB

Léván, a Református Lelkészi Hivatal dísztermében 2016. december 11-én, 18:00-kor két kiállítás megnyitójára és könyvbemutatóra is sor került. A közös, a kapocs ezek között Milisits Máté művészettörténész. Felvidéki önkéntes munkatársunk Ambrus Erika beszélget vele.

2016.12.20. Adventi koncert a börtönben

méret: 5.8 MB

2016. november 27-én Nagyölveden a református gyülekezet templomában a magyarországi Pilisszentkeresztről érkezett a Pilisszentkeresztért Polgári Társulás hét tagú kórusa, amely Galda Levente vezetésével egy órás karácsonyi koncert adott magyar, szlovák, ószláv és latin nyelven. Gregorián dallamok, majd későbbi középkori szerzemények, népdalok, népénekek csendültek fel. Az éneklők népviseletben érkeztek, ami érdekesebbé is tette a fellépést. A nap másik részének a folytatására a nagypusztai börtönben került sor, ahol már másodízben lépett fel a pilisszentkereszti kórus közel nyolcvan elítélt előtt. Az alkalmat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Szlovák Testvéri Börtöntársaság közösen szervezte. Az alkalomról Ambrus Erika beszélget Antala Éva nagyölvedi lelkipásztorral.

2016.12.16. X. Országos Énekverseny értékelése

méret: 4.8 MB

Marczi Ernő a Tiszántúli Református Egyházkerület zenei titkára, és a Debreceni Kántus szervező karnagya, emellett országos kántorképző tanfolyamok állandó tanára Debrecenben és Nagyváradon. A felvidékiek legutoljára a X. Országos énekverseny zsűrielnökeként élvezhették frappáns beénekeltetését, zenei felkészültségét, az énekek autentikus elénekléséről alkotott megalapozott véleményét. Könnyed, természetes stílusával, szép énekbemutatásaival nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a versenyzők biztonságban érezzék magukat és letegyék annak feszültségét, hogy mások előtt kell énekelniük. Bodnár Noémi beszélgetett vele.

2016.12.08. Bethlen Kata szavalóverseny Kisgéresen

méret: 7.9 MB

A zempléni egyházmegyében a Kisgéresi Református Egyházközség tizedik alkalommal szervezte meg advent második vasárnapján adventi szavalóversenyét, amit idén már Bethlen Kata szavalóversenyként hirdettek meg. Az elmúlt évtízed adventi eseményéről, a szavalóverseny új elnevezéséről és a jubileumi alkalomról a szavalóverseny szervezőjét Blanár Gabriella lelkipásztort Molnár István kérdezte.

2016.12.07. Emlékezés a szolgálati évekre Kuczy Lajos nyugalmazott lelkipásztorral

méret: 21.4 MB

Kuczy Lajos garammikolai lelkész, 70 éves. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház törvényei alapján végleges nyugdíjba vonul. A Barsi Református Egyházmegye rendes őszi közgyűlésén, amelyen ő hirdette Isten igéjét, az esperes, Kassai Gyula köszöntötte őt. A szolgálatról, az elmúlt esztendőkről Ambrus Erika beszélget a nyugállományba vonuló lelkipásztorral.

2016.12.06. Hálaadó ünnepi istentisztelet az ungi egyházmegyében

méret: 3.3 MB

2016. november 26-án a nagykaposi református templomban adtak hálát az Ungi Református Egyházmegyében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából megvalósuló  hét beruházásért. Erről kérdezte Hozák Viktor Kraus Viktor esperest.

2016. 12. 05. Adventi jótékonysági vásár Gergelyfalván

méret: 4.7 MB

Gergelyfalvában, a gömöri egyházmegye egyik apró gyülekezetében második alkalommal került megrendezésre az adventi vásár. A helyszínen Tóth Zsuzsannát, a vásár egyik szervezőjével, valamint portékáikat kínáló gömöri kézművesekkel beszélget Mikos Tamás.

2016.12.02. Barsi egyházmegye szavalóversenye

méret: 2.2 MB

November 12-én zajlott a barsi egyházmegye szavalóversenye, melynek a vámosladányi gyülekezet adott otthont. A szervező lelkész, Icso Sándor és a gyülekezet tagjai a kultúrházban szervezték a versenyt, s gondoskodtak arról is, hogy a gyermekeknek a lévai óvoda pedagógusainak köszönhetően kézműves foglalkozásuk legyen, illetve szórakozásuk, amíg a zsűri értékelt, a Hont Község Színjátszó csoportja szórakoztatta a közönséget. A versenyről a zsűri elnökével, Bók Szilviával, a Balassagyarmati Gimnázium igazgatónőjével Ambrus Erika beszélget.

2016.12.01. Eseményekben gazdag volt a barsi egyházmegye

méret: 5.7 MB

A Barsi Református Egyházmegyében sosincs "uborkaszezon", de az idei ősz különösen gazdag volt egyházmegyei alkalmakban is. Ezekről faggatja Ambrus Erika Kassai Gyula esperest.

2016.11.14. Hálaadó istentisztelet Tornagörgőn az EMMI támogatásokért

méret: 3.0 MB

Hálaadó istentiszteleten adtak hálát Tornagörgőn 2016. november 6-án az Abaúj-tornai Református Egyházmegye gyülekezetei a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma által az egyházmegye számára folyósított támogatás segítségével is megvalósult tizenkét beruházásért. A felújítások és a támogatás jelentőségéről Fazekas László püspököt, Orémus Zoltán helyi esperest és Géresi Róbert püspökhelyettest Molnár Árpád kérdezte.

2016.11.13. Hálaadó ünnepség Bátkán

méret: 2.4 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház idén jelentős mennyiségű anyagi támogatást kapott a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumától a közösségei megújítására, amelynek kapcsán országszerte számos gyülekezet kezdett közösségi épületei felújításába. Ezek lezárásaként egyházmegyénként hálaadó istentiszteleteket tartottak. A gömöri egyházmegyéről Mikos Tamás kérdezi Nagy Ákos Róbert esperest az egyházmegyében lezajlott munkálatokról.

2016.11.08. Megújult a buzitai református templom

méret: 3.2 MB

Ünnepi istentiszteleten adott hálát a buzitai gyülekezet templomának teljes felújításáért. Az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával megvalósított munkáról és annak jelentőségéről Nagy Gábor lelkipásztor nyilatkozott.

2016.10.26. Sepsiszentgyörgyiek látogattak el Felvidékre

méret: 4.0 MB

Felvidéken jártak a székelyek, azaz a sepsiszentgyörgyi református gyülekezet fiataljai lelkészükkel, Búcsi Zsolttal. Hogy milyen apropóból és hogy fogadták őket, erről Ambrus Erika faggatja a vendéglátó zselízi gyülekezet lelkészét, Révész Csillát.

2016.10.24. Templomfelújítás Bacskában

méret: 6.3 MB

A bacskai gyülekezet ez éven kezdte el templomának felújítását. Első lépésként a belső berendezési tárgyak cseréjét végezték el. A mindössze 141 választójogú egyháztagot számláló gyülekezet tervét nagyban segítette a Magyarországi Emberi Erőforrás Minisztériumától érkező támogatás, ami mellett a saját odaszánásukra, fizikai és anyagi hozzájárulásukra is nagy szükség volt, hogy az ez évre tervezett feladatokat el tudják végezni. A bacskai gyülekezet templombelsőjének felújításáról a helyi lelkipásztorral, Kendi Csabával Molnár István beszélgetett.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Emléktábla, avagy nyomkő - A reformáció 500. évfordulójára emlékeztek a sajórecskei reformátusok

2017. szeptember 3-án ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg a sajórecskei református – vagyis a „gömöri ferdetornyos” – templomban a hívek a reformáció 500. évfordulójáról, amelynek nyomaként emléktáblát ... ...

Megújult az iskei műemlék templom

Ünnepi istentiszteleten adtak hálát 2017. szeptember 2-án Iskén a műemlék templom külső felújításáért, amely a külhoni magyar műemlékek felújítását segítő Rómer Flóris Terv keretében és ... ...

Erőt adó alkalom volt Somorján - Ünnepelt a pozsonyi egyházmegye

A pozsonyi egyházmegye gyülekezetei számára a vasárnap délelőtti istentisztelet szeptember 3-án rendhagyó módon, közösen, a somorjai templomban zajlott. Ekkor került sor ugyanis az egyházmegye nagyszabású ... ...

Átadták a Magyar Református Központot

A szeptember 17-én került sor a kassai Magyar Református Központ épületének átadására, amely nemcsak az idén fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Fiatal Reformátusok Szövetségének, a Firesz-nek ... ...

Gazdag program várta a híveket az Abarán megtartott egyházmegyei napon

Első alkalommal szervezte meg a gyülekezetek egész napot felölelő találkozóját az Ungi Református Egyházmegye. A reformáció szellemében zajló egyházmegyei napnak Abara adott otthont. ...

Események

Kórustalálkozó

2017.09.23. / Rimaszécs / A Gömöri Református Egyházmegye szervezésében 2017. szeptember 23-án, 14.00 órakor kórustalálkozóra kerül sor Rimaszécsen. ...

Koncert

2017.09.23. / Csilizpatas / A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017. szeptember 23-án, szombaton 17.00 órakor jubileumi koncertet ad Kegye János pánsípművész a csilizpatasi református ... ...

Konferencia

2017.09.23. / Komárom / Szeptember 23-án 15.00 órától Komáromban, a Kollégium gyülekezeti termében konferenciára kerül sor A felvidéki magyarok mindennapjai a Beneš-dekrétumok árnyékában címmel. ...

Emléktábla avatás

2017.09.24. / Komárom / A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017. szeptember 24-én, 10.00 órakor ünnepi istentiszteletre és emléktábla avatására kerül sor a komáromi református ... ...

Szolgálatcsere

2017.09.24. / A Gömöri Református Egyházmegyében 2017. szeptember 24-én, vasárnap ismét sor kerül a lelkipásztorok között az ún. "szolgálatcsere" programra. ...