Beszélgetések

Sorbarendezés:

2016.10.20. Kettős lelkészbeiktatás volt Rozsnyón

méret: 3.6 MB

Kettős lelkészbeiktatásnak adott otthont a Rozsnyói Reformáts Egyházközség. Buza Zsoltot és hitvesét Arankát iktatta be gyülekezeti lelkészi tisztségébe Fazekas László püspök. A rozsnyói gyülekezet élére beiktatott Buza lelkészházaspárt  Molnár Árpád kérdezte további szolgálatukról és terveikről.

2016.10.19. Gyülekezeti látogatás Oroszkán és Garamsallón

méret: 5.2 MB

A budai Szilágyi Dezső téri gyülekezet diakóniai csoportja lelkészükkel a hétvégén a barsi egyházmegyében, Oroszkán és Garamsallón járt. Látogatásuk céljáról Ambrus Erika Csenki Zsuzsa diakóniai gondnokot faggatja.

2016.10.18. A magyar Szent Korona Kisgyarmaton

méret: 3.6 MB

A magyar Szent Korona felvidékre látogatott október 8-án. Kisgyarmaton, ebben a kicsi faluban örülhetett a falu és környék népe a koronának. Az ünnepélyes fogadáson, amelyet Ambrus Erika, Ipolypásztói-Garamsallói lelkész igei üzenete és áldása nyitott meg, sokan vettek részt. Köszöntések, szent mise, a korona szabad megtekintése, kultúrműsor következett. Ambrus Erika a falu polgármesterét, Gróf Katalint kérdezte, mit jelent itt, a Felvidék ezen kicsiny falujban a korona látogatása.

2016.10.13. Bibliakiállítás Újlóton

méret: 3.3 MB

A barsi egyházmegyáben található Újlót ad otthont 2016. október 19-ig annak a 200 db Bibliából álló kiállításnak, amely 2 évig járja majd a községeket és gyülekezeteket Szlovákiában. A kiállításról, a legérdekesebb Bibliákról Ambrus Erika az újlóti lelkésznőt, Sándor Veronikát kérdezi.  

2016.10.10. Keresztény Ifjúsági Találkozó - beszélgetés Süveges Gergővel

méret: 4.4 MB

A történelmi egyházak, a református, a római-katolikus és görög-katolikus felekezetek összefogásával, harmadik alkalommal szervezték meg a Keresztény Ifjúsági Találkozót, amelynek ezúttal a királyhelmeci gimnázium adott otthont. Az alkalom főelőadója a televízió képernyőjéről ismert Süveges Gergő volt, akivel Molnár István beszélgetett.

2016.09.20. Életképek a nagykövesdi gyülekezet életéből

méret: 9.5 MB

A zempléni egyházmegyéhez tartozó nagykövesdi gyülekezetbe pár hónappal ezelőtt került új lelkipásztor. Ez idő alatt a parókiafelújítás mellett a lelki építkezéssel is foglalkoztak. De hogy milyen munkálatokat sikerült elvégezni és milyen alkalmakat tudtak szervezni az elmúlt hónapokban Nagykövesden, arról Böszörményi Tamással, a gyülekezet helyben lakó lelkipásztorával Molnár István beszélgetett.

2016.09.19. A Teleki László Alapítvány kiállítása Királyhelmecen

méret: 8.7 MB

A Teleki László Alapítvány neve sok kárpát-medencei település és református gyülekezet előtt ismert, hiszen a közel két évtizedes működés alatt több száz értékes épület, templom felújítását támogatta, vagy éppen az épületek teljes felújítását végezte. A felújított épületek egy részét mutatja be az a kiállítás, amelynek királyhelmeci megnyitójára szeptember derekán került sor. A kiállításról, valamint a Teleki László Alapítvány munkájáról az igazgatót, Diószegi Lászlót Molnár István kérdezte.

2016.09.12. Böjte Csaba gyermekei Csatán

méret: 4.0 MB

Vannak emberek, akiknek a nevét, de magát az ember szót is nagy, arany betűkkel kellene írni. Ilyen ember Okos Csaba. Egy fiatalember, aki évek óta segíti az erdélyi gyermekotthonok és szegénységben élő családok gyermekeit. Eddig magánemberként, most egy barátaival alapított tárdulás, a Sólyom Gyermekei égisze alatt. Csatán szervezett gyermektábort ezeknek a gyerekeknek, ahová a környező református gyülekezetek, mint pl. Ipolypásztó és Garamsalló adományai is megérkeztek. Miért teszi mindezt és hogyan? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Ambrus Erika az Okos Csabval készített beszélgetésben.

2016.08.29. A Musármag bábcsoport kiállítása

méret: 5.7 MB

Kisgéresben működik a Mustármag bábcsoport, amelynek tagjai a helyi általános kisiskola diákjai közül kerülnek ki, vezetőjük pedig a református gyülekezet lelkipásztora Blanár Gabriella. A több éve működő bábcsoport idén nyáron egy másik oldalával is bemutatkozott, hiszen kiállítást szerveztek a csoport előadásainak bábjaiból, díszleteiből. A bábkiállításról, a bábelőadások látványos elemeiről Molnár István felvidéki önkéntes munkatársunk kérdezte a bábcsoport vezetőjét Blanár Gabriellát.

2016.08.24. "Élesztő" - Ha jó a vége - beszélgetés a táborról

méret: 10.6 MB

A Fiatal Reformátusok Szövetsége kétévente szervezi meg országos ifjúsági táborát, amelynek most a helyszíne Magyarországon, Sátoraljaújhelyen volt, de amelyre ezúttal is a felvidéki református gyülekezetek ifjait, vagy fiatal felnőtteit várták elsősorban. A tábor szervezéséről Kiss Miklós főszervezőt, a FIRESZ elnökét, valamint az élményekről, benyomásokról a táborozó fiatalokat kérdeztük. Az összeállítást Molnár István készítette.

2016.08.23. „ÉlesztŐ” - beszélgetés Százvai László lelkipásztorral, a tábor fő előadójával

méret: 10.2 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház ifjúsági szervezete, a Fiatal Reformátusok Szövetsége az egész év folyamán szervez ifjúsági és gyermekalkalmakat, de a nyár a táborok sokasága miatt rendkívüli időszak mind a szervezetnek, mind pedig a szolgáló önkénteseknek. Még több a tennivaló minden második évben, amikor az „ÉlesztŐ” nevet viselő országos ifjúsági tábor szervezésére is sor kerül. Így volt ez idén is, hiszen augusztus derekán egy sátoraljaújhelyi üdülőben gyűltek össze a fiatalok a református ifjúsági nagytáborba. A tábor központi témájának feldolgozásában Százvai László, a kisvárdai gyülekezet vezető lelkésze volt a segítségükre. Az előadóval felvidéki önkéntes munkatársunk, Molnár István beszélgetett.

2016.08.18. Fireszke gyermektábor Bátorkeszin

méret: 6.6 MB

A Komáromi Református Egyházmegyében az idén is megrendezésre került a Fireszke - a Fiatal Reformátusok Szövetségének - gyermektábora a hagyományokhoz híven Bátorkeszin, a Gyermek- és ifjúsági Konferencia-központban. Az 54 gyermek részvételével zajló táborról, annak vezetőjével Dr. Erdélyi Zoltánnal és a táborozó gyerekekkel Sasák Attila beszélgetett.

2016.08.08. Takács Klaudia: A Jakab István-díj kötelez

méret: 5.4 MB

Jakab István-díj elnevezéssel Jakab István özvegye Jakabné Lelkes Ilona még 2015-ben alapítványt hozott létre a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói számára, amellyel Jakab István nyelvész emlékének kíván adózni. Az alapítvány célja az volt, hogy évente „az Erős vár a nyelv” feliratú éremmel és díjban részesítse azokat a teológushallgatókat, akik önálló prédikációírásban és a magyar nyelv tiszta, szabatos és stílusos használatában kiemelkedően teljesítenek. A Jakab István-díjat a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának a diplomaosztó és tanévzáró istentisztelettel egybekötött ünnepi alkalmán adták át. A felhívásra érkezett pályázatokat az alapítvány kuratóriuma által megbízott szakértői bizottság bírálta el. Az első helyezett Takács Klaudia doktorandusz hallgató, komáromi segédlelkész lett, akivel Iski Ibolya készített beszélgetést.

2016.08.03. Lelkigondozói központ épül Oroszkán

méret: 8.0 MB

Oroszkán található a Barsi Református Egyházmegye legfiatalabb gyülekezete. Leányegyház. Lelkésze, Tóth Árpád, kemény fába vágta a fejszéjét, mikor nekilátott összeszedni az oroszkai reformátusokat. A gyülekezetépítés mellett ma már templomot is építenek Oroszkán. Ambrus Erika, felvidéki önkéntes munkatársunk ezekről a kezdetekről és a tervekről kérdezi a lelkészt, Tóth Árpádot.

2016. 07. 11. Ünneptől ünnepig - Gyermektábor a barsi egyházmegyében

méret: 7.9 MB

Július 11. és 16. között zajlott a Barsi Református Egyházmegye gyermektábora, Ünneptől ünnepig címmel. A táborban járt felvidéki önkéntes munkatársunk Ambrus Erika, aki Dukon András és Stevko Alica vezetőkkel, a 10 év alatti lányok és fiúk csoportjával, valamint Tóth Árpáddal készített beszélgetést a táborról.

2016.07.07. Verbók Noémi sikeresen pályázott munkájával a felvidéki kitelepítésről

méret: 6.4 MB

Verbók Noémi, 17 éves fiatal lány, a zselízi Coménius Gimnázium diákja, az ipolypásztói református gyülekezet aktív tagja. A Rákóczi Szövetség április 12-hez, a Felvidéki Kitelepítettek Napjához kiírt pályázatára reagálva megírt egy munkát elsősorban falujat érintőleg a kitelepítésről, mellyel az előkelő 2. helyet érte el. Ezt a munkát adta elő Zalabán az Ipolypásztó-Garamsalló-Ipolybél és Zalaba református gyülekezetei számára 4. alkalommal megrendezett családi napon. Ambrus Erika vele beszélget a munka megírásáról, a Parlamentbeli díjátadóról, a kitelepítésről és terveiről.

2016.07.06. Ökumenikus gyermektábor Nagyölveden

méret: 3.8 MB

Indul a nyár, indulnak a táborok! Nagyölveden már folyik az az ökumenikus tábor, amelynek vezetői a református és katolikus hívek pásztorai, de minden szervezési, előkészítési és háttérmunka a katolikus gyülekezet hitoktatója Garai Zita vállán nyugszik. Ambrus Erika beszélget vele a táborról, az ifjú vezetők képzésének és lelki fölkészítésének fontosságáról és sok másról.

2016.07.05. A BORUM 2017 előkészületei

méret: 6.4 MB

A Magyar Református Szeretetszolgálat Egyháztáji Programjának egyik alprogramja a BORUM, azaz a Kárpát-medencei Református Szőlészek és Borászok Fóruma. A 2017. március első hétvégéjén 5. alkalommal megrendezendő találkozót a Barsi Református Egyházmegyében tervezik megrendezni  Vámosladányi helyszínnel, de részben Léva és Garamsalló is otthont ad a rendezvénynek. Ennek előkészítését jött megbeszélni, illetve meglátogatni a kijelölt helyszíneket Kocsis Attila programigazgató. A részletekről Ambrus Erika készített beszélgetést.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Református istentisztelet

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2022. január 23-án, vasárnap 8.05 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Izsmán Jónás ipolysági lelkipásztor. ...

Fogyott a reformátusok száma Szlovákiában

A Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett népszámlálási adatai alapján 2021-ben Szlovákia lakosságának 1,56 százaléka vallotta magát reformátusnak, ami 85 271 főt jelent. A református felekezethez ... ...

2022. január 21., péntek

5Móz 27 és Mt 9,18–26 (ÓSZ) „Ezen a napon lettél Istenednek, az ÚRnak a népe” (9). Mire vagy büszke, testvérem? „Légy csendben” egy ... ...

2022. január 20., csütörtök

5Móz 26 és Mt 9,9–17 (ÓSZ) „Kivittem házamból a szent tizedet, oda is adtam a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek ... ...

2022. január 19., szerda

5Móz 25 és Mt 9,1–8 (ÓSZ) „Ha a bűnös verést érdemel...” (2). A mai napig fel tudom idézni azt, hogy gyerekkoromban egy-egy magyar ... ...