Beszélgetések

Sorbarendezés:

2016.07.05. Kórustalálkozó nyolcadik alkalommal a barsi egyházmegyében

méret: 5.8 MB

A barsi egyházmegye 8. alkalommal megrendezett kórustalálkozójának Garamsalló volt a házigazdája. Kicsi gyülekezet, nagy templom, nagy szeretet, s a nap, amely az Úré volt. Hét gyülekezeti énekkar és kórus és egy világi, a zselízi Franz Schubert vegyes kar dícsőítette az Istent ezen a délutánon. Ambrus Erika felvidéki önkéntes munkatársunk a találkozóról, az Istent dícsérő énekek fontosságáról kérdezte Kassai Gyulát, az egyházmegye esperesét és Édes Árpád alistáli lelkipásztort, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztályának vezetőjét.

2016.07.04. Kiskövesdi események

méret: 9.6 MB

A nyári időszakban több gyülekezet egy-egy rendszeres alkalma szünetel, de több helyen rendkívüli alkalmakat szerveznek. Így van ez a kiskövesdi gyülekezetben is, mármint a rendkívüli alkalmak szervezését illetőleg, hiszen alig kezdődött el a nyár, és az egyházmegyei gyermek focikupát szervezte az egyházközség. De a rendkívüli alkalmak sorában lehet említeni a gyülekezeti családi napot is, amit ugyancsak a közelmúltban rendeztek, s amire már a bodrogközi település kicsinyjeit és nagyjait várták. Ezekről az alkalmakról a helyi lelkipásztort, Langschadl Istvánt kérdezte Molnár István.

2016.06.23. Együttműködés a közösségért

méret: 6.3 MB

A zselízi Révész lelkészházaspár sokat munkálkodik gyülekezeti, egyházmegyei szinten is, valamint a város magyar szervezeteivel együttműködve is sok mindenben vesznek részt. Ambrus Erika Révészné Bellai Csilla tiszteletes asszonyt kérdezi az utóbbi napok eményeiről, a cigánymisszióról, népművészetről, együttműködésről.

2016.06.18. Rómer Flóris Terv keretében újult meg a hontvarsányi református templom

méret: 3.9 MB

A Barsi Református Egyházmegye kicsi gyülekezetében, Hontvarsányban jelentette be a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára Puskás Imre és Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója a Rómer Flóris Terv egyedi támogatási döntéseit. A támogatott műemlékek között nyolc felvidéki templom is szerepel, köztük a hontvarsányi reformtus templom is. Az alkalmon megszólaló Kassai Gyula esperessel a sajtótájékoztató után Ambrus Erika beszélget a támogatásról, a már elvégzett munkákról, s arról, mit jelent mindez a gyülekezet számára.

2016.06.16. Kibővült a zselízi református templom és parókia épületegyüttese

méret: 5.3 MB

Még az elmúlt évben döntött a zselízi református gyülekezet a templom és parókia épületegyüttesének a kibővítéséről. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától pályázat révén 950 ezer forintot nyertek tetőbeépítésre, az Egyetemes Egyháztól pedig 10 ezer euró kölcsönt igényeltek a tervezett munkálatok elvégzésére. A tervek szerint a fejlesztés a következő évben fejeződne be. Iski Ibolya beszélgetett a gyülekezet lelkipásztorával, Révész Tiborral.

2016.05.24. Mentálhigiénés műhely-konferencia

méret: 4.3 MB

A Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpont és a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség közös szervezésében április végén egy műhely-konferencia tartatott Léván. A konferenciáról, annak programjáról, előadókról és hallgatókról Ambrus Erika kérdezte Szathmáry Zsuzsannát, a Nagykálnai Református Egyházközség lelkipásztorát, mentálhigiénés szakembert.

2016.05.23. Szeretethíd 2016

méret: 7.5 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezetei is csatlakoznak a kárpát-medencei református önkéntes naphoz, a Szeretethídhoz. Így a program két napja során Felvidéken is több ezren indultak a „Mozdulj! Segíts! Szeress!” jelszavak ütemére, és végeztek önkéntes munkát akár a gyülekezet területén, de több esetben a templom falai közül és a gyülekezet területéről kilépve a települések, községek, vagy oktatási intézmények szépítésén fáradoztak. A felvidéki Szeretethíd ünnepélyes megnyitójára Királyhelmecen került sor május 19-én. Ezt követően kérdezte Molnár István a programot koordináló Diakóniai Központ intézeti lelkészét Haris Szilárdot a Szeretethídról, a felvidéki szervezéséről, illetve az önkéntes programmal kapcsolatos gondolatairól. 

2016.05.20. Barsi egyházmegyei majális

méret: 10.5 MB

Az idei egyházmegyei majálist a barsi egyházmegye legnagyobb rendezvényét, amely egyben a Czeglédi Péter Napok főrendezvénye is, az idei évben Léván szervezték meg. Az alkalomról a lévai gyülekezet lelkészével, Kassainé Mártha Tímeával Ambrus Erika beszélget.

2016.05.17. Zselízen evangelizált Fodor Gusztáv és Fodor-Csipes Anikó lelkipásztor

méret: 8.7 MB

Fodor Gusztáv és felesége, Fodor-Csipes Anikó lelkipásztorok tartottak evangelizációs alkalmat Zselízen a barsi egyházmegyében. A szolgálat után Ambrus Erika beszélgetett velük a gyülekezeteikről, az evangelizációról és más egyébről.

2016.04.28. Őshonos magyar gyümölcsfák Nagyölveden

méret: 3.7 MB

A Magyar Református Szeretetszolglat őshonos magyar gyümölcsfái kerültek Nagyölvedre a parókia és az iskola udvarára. Hogy hogyan és miért, arról beszél Ambrus Erika mikrofonja előtt Antala Éva nagyölvedi lelkész.

2016.04.27. Bibliaismereti verseny a barsi egyházmegyében Mózes életéből

méret: 5.8 MB

Az idén is megrendezésre került a barsi egyházmegye bibliaismereti versenye a nagyölvedi gyülekezet szervezésében, amelynek a helyi alapiskola épülete adott otthont. A verseny témája Mózes élete volt. Az 1-4 osztályosok versenye előkészítője Izsmán Jónás ipolysági lelkipásztor, az 5-8 osztályosok versenyének előkészítője Ficzere Tamás nyitrai lelkipásztor és Antala Éva a házigazda nagyölvedi gyülekezet lelkésze mondják el tapasztalataikat Ambrus Erika mikrofonja előtt.

2016.04.05. A hiszékenység csapdái

méret: 3.9 MB

2016. április 1-én és 2-án került megrendezésre Mályiban a Mécses üdülőközpontban a gömöri egyházmegye harmadik presbiteri felnőttképzésre, amelynek témája az alternatív gyógymódok, és a homeopátia volt a témája. A képzés előadója Dr. Erdélyi Judit volt, aki nagy jártasságról tett tanúbizonyságot, alaposan felkavarva az ezek körüli látszólagos állóvizet. A két nap során rengeteg hiedelmet és mítoszt sikerül ledöntenie. A következő beszélgetésből, amelyet Mikos Tamás készített az is kiderül, hogy miért foglalkoztatja őt ennyire ez a téma.

2016.04.04. Nincs akadálya annak, hogy a 2016/17-es tanévben első osztály nyíljon a lévai református gimnáziumban

méret: 5.3 MB

Nagy öröme van a Czeglédi Péter Református Gimnáziumnak Léván, hiszen kiharcolta, hogy mégis nyithasson az intézmény első osztályt a 2016/17-es tanévben. Ambrus Erika mikrofonja előtt erről beszél Kassai Gyula az intézményt alapító és fönntartó gyülekezet lelkipásztora, barsi esperes.  

2016. 03. 29. Bibliaismereti verseny

méret: 7.2 MB

Az egyre több helyen megszervezésre kerülő bibliaismereti vetélkedők elsődleges célja más versenyekkel ellentétben nem az, hogy ki hányadik helyen végez, vagy a nem létező dobogó melyik fokára áll, hanem hogy a Biblia egy-egy szakaszát, egy-egy személyének életét még jobban megismerjék. Ez volt a cél 2016. március 12-én Királyhelmecen is, ahol a zempléni egyházmegye egyházmegyei bibliaismereti vetélkedőjét tartották a gyermekeknek. A vetélkedőről Molnár István kérdezte a vetélkedőn szereplő bodrogszentesi gyerekeket, valamint felkészítőjüket Szopó Ferenc lelkipásztort. 

2016. 03. 24. Kórustalálkozó Alsómihalyiban

méret: 6.1 MB

Virágvasárnap ötödik alkalommal került sor a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeti kórusainak találkozójára, amelyen a kórusok bemutatkozhattak énekeikkel és közösen is magasztalhatták Urunkat. Az V. Zempléni Református Egyházmegyei Kórustalálkozó megszervezését ezúttal a legenyei gyülekezet vállalta magára, de az alkalom megszervezésére az alsómihályi templomban került sor. A megvalósult alkalomról Györky Szilviát, a vendéglátó gyülekezet lelkipásztorát Molnár István kérdezte.

2016. 03. 23. Orgonafelújítás Királyhelmecen

méret: 5.9 MB

Sok református templomot díszít orgona és sajnos valóban már egyre több templomban csak díszként van jelen a hangszerek királyának is nevezett orgona, mivel a meghibásodásuk miatt már nem töltik be eredeti rendeltetésüket, nem kísérik a gyülekezeti éneklést. Így volt ez már közel három éve a Királyhelmeci Református Egyházközség templomában is, ahol három éve nem szólt az orgona annak meghibásodása miatt. Bár átmenetileg elektromos hangszerrel pótolták az orgonát, de a gyülekezet érezte a hangszer hiányát, és ezért is döntött az egyházközség presbitérium az orgona javításán, felújításán. Az orgonafelújításról a gyülekezet lelkipásztorát Molnár Elemért és a felújítást elvégző Pozsár Róbertet Molnár István kérdezte.

2016.03.22. Bibliaismereti verseny a gömöri egyházmegyében

méret: 3.4 MB

A Gömöri Református Egyházmegyében egy kicsit fellélegzett mindenki a szombati /március 19/ napot követően, ugyanis ekkor zajlott a már szokásosnak nevezhető bibliaismereti verseny. A versenyt megelőzően a felkészítő lelkészek és a csapatok is, időt és fáradságot nem sajnálva készülnek az adott év témájából, hogy aztán egy többfordulós megmérettetésben vegyenek részt. Szarvas Lászlót, a verseny egyik szervezőjével Mikos Tamás beszélget.

2016. 03. 21. Néprajzi kiállítás és kopjafaavatás Zalabán

méret: 4.5 MB

Zalabán a falu és a gyülekezet közös szervezésében minden évben megemlékeznek az 1848-49-es magyar szabadságharcra gazdag műsorral a kultúrházban. Az idei megemlékezésen is volt polgármesteri köszöntő, igei bevezető, az Érsekkétyi Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda diákjainak színvonalas műsora, Kun Ferencz történelmi visszatekintése. Az idén azonban két színfolttal gyarapodott az ünnep, egy néprajzi kiállítással és a temetőben álló kopjafánál való koszorúzással. Erről beszélget Ambrus Erika Urbán Zoltánnal, a kopjafa állíttatójával és Urbán Zoltánnéval, a néprajzi kiállítás szervezőjével.

2016. 03. 10. Börtönlelkészek konferenciája Rómában a kisebbségekről

méret: 2.7 MB

Az Olasz Valdens Egyház adott otthont a Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezete Rómában megtartott európai konferenciájának, melyről Ambrus Erika Dr. Antala Éva nagyölvedi lelkésszel, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Börtönmissziójának vezetőjével beszélget.  

2016. 03. 07. Kisautót kapott négy falu lelkésze

méret: 3.8 MB

Ipolypásztó, Garamsalló, Ipolybél és Zalaba négy kicsi falu a Lévai járásban, egyházilag a barsi egyházmegyében. Nemcsak a gyülekezetek kicsik, de a falvak is. Azonban hatalmas szeretet van az itt élő emberek szívében, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az összefogásnak és megbecsülésnek az a példája, amelyről Zalaba Község polgármesterével Bögi Pathó Melindával Ambrus Erika beszélget.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Református istentisztelet

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2022. január 23-án, vasárnap 8.05 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Izsmán Jónás ipolysági lelkipásztor. ...

Fogyott a reformátusok száma Szlovákiában

A Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett népszámlálási adatai alapján 2021-ben Szlovákia lakosságának 1,56 százaléka vallotta magát reformátusnak, ami 85 271 főt jelent. A református felekezethez ... ...

2022. január 21., péntek

5Móz 27 és Mt 9,18–26 (ÓSZ) „Ezen a napon lettél Istenednek, az ÚRnak a népe” (9). Mire vagy büszke, testvérem? „Légy csendben” egy ... ...

2022. január 20., csütörtök

5Móz 26 és Mt 9,9–17 (ÓSZ) „Kivittem házamból a szent tizedet, oda is adtam a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek ... ...

2022. január 19., szerda

5Móz 25 és Mt 9,1–8 (ÓSZ) „Ha a bűnös verést érdemel...” (2). A mai napig fel tudom idézni azt, hogy gyerekkoromban egy-egy magyar ... ...