Előadások

Sorbarendezés:

2015.06.09. Várszegi Asztrik főapát előadása a berekfürdői lelkésztovábbképzőn

méret: 42.0 MB

Várszegi Asztrik főapát előadása a berekfürdői országos lelkésztovábbképzőn, Reformátusok egy római-katolikus szemével címmel.

2015.06.09. Szabó István püspök előadása a berekfürdői lelkésztovábbképzőn

méret: 79.4 MB

Szabó István püspök előadása a berekfürdői országos lelkésztovábbképzőn, A közelmúlt és jelen teológiai irányzatai a magyar református egyházban címmel.

2015.06.08 Szathmáry Béla előadása a berekfürdői lelkésztovábbképzőn

méret: 48.0 MB

Szathmáry Béla előadása a berekfürdői országos lelkésztovábbképzőn, Reformátusságunk egyházjogi szempontból címmel.

2015.06.08. Tőkéczky László előadása a berekfürdői lelkésztovábbképzőn

méret: 82.7 MB

Tőkéczky László előadása a berekfürdői országos lelkésztovábbképzőn, A református identitás jelenléte a magyar társadalomban címmel.

2015.05.12. Beszélgetés Olasz Tímeával az élménypedagógia módszeréről

méret: 15.9 MB

A KOEN Alapítvány Vakációs Bibliahét programja alapján sok száz gyülekezetben valósulnak meg nyári napközi táborok. Egy pár éve élménypedagógiai foglalkozások is kerülnek a táborvezetői kézikönyvbe, hogy a bibliai történetek feldolgozását, azok elmélyítését e módszerrel is segítsék. Május 11-én, Királyhelmecre látogatott Olasz Tímea, a KOEN alapítvány kárpátaljai munkacsoportjának önkéntese, az idei tábori program élménypedagógiai foglalkozásainak kidolgozója. Látogatásának célja, hogy felvidéki lelkészek, pedagógusok, gyerekmunkások számára bemutassa a tábori program élménypedagógiai foglalkozásait. A következőkben vele beszélgetünk. 

2015.04.30. Dr. Csoma Judit: Az önértékelés művészete 2. rész

méret: 47.5 MB

A barsi egyházmegyei továbbképző előadása, Dr. Csoma Judit: Az önértékelés művészete címmel. 2. rész

2015.04.30. Dr. Csoma Judit: Az önértékelés művészete 1. rész

méret: 62.1 MB

A barsi egyházmegyei továbbképző előadása, Dr. Csoma Judit: Az önértékelés művészete címmel. 1. rész

2015.03.28. Szűcs Sándor előadása a gömöri egyházmegye felnőttképzésén

méret: 109.5 MB

A Gömöri Református Egyházmegye felnőttképzésének második napján elhangzott előadás, amelyben Szűcs Sándor a gyülekezeti élet nyolc dimenziójáról beszél. 

2015.03.27. Szűcs Sándor bizonyságtétele a gömöri egyházmegye presbiterképzésén Mályiban

méret: 24.1 MB

Második alkalommal került megrendezésre a Gömöri Egyházmegyében a Félvezető című felnőttképző hétvége. Tavalyihoz hasonlóan most is élénk érdeklődést váltott ki a képzés, amelynek idén Szűcs Sándor volt az előadója, aki bemutatkozás képpen a saját életén keresztül mutatta be, hogy mennyire fontos az Istennel való személyes kapcsolatunk, főleg olyankor, amikor gyülekezetépítésről, vagy szervezetfejlesztésről beszélünk, ami a két napos képzés témája volt.

2015.03.15. Március 15-i megemlékezés Ipolypásztóról

méret: 37.8 MB

Március 15-i ünnepség Ipolypásztóról, igét hirdet Ambrus Erika lelkipásztor, a forradalmi napok eseményeiről pedig Riedly Krisztián pedagógus tart előadást.

2015.03.01. Oláh Ilona komáromi gondnok bizonyságtétele

méret: 52.3 MB

A Komármi Református Egyházmegye Nőszövetségi tagjai találkoztak 2015 márciusának első napján. A találkozón bizonyságot tett Oláh Ilona, Magyar Örökség- díjas tanár, a komáromi gyülekezet kurátora.

2015.02.14. Férfinak és nőnek teremtette...

méret: 128.4 MB

Uzsalyné Pécsi Rita az örösi házastársi csendesnapon elhangzott előadása.

2015.02.14. A családfő szerepe a családban

méret: 49.9 MB

Az örösi házassági csendesnapon elhangzott első előadás.

2014.12.14. Hálaadó megemlékezés Tóth Kálmán születésének 110. évfordulója alkalmából

méret: 11.3 MB

Galo Vilmos történész előadása után következtek a hozzászólások. Először özv. Keszegh Pálné mondott verset, majd Csernyikné Tóth Magdolna lelkipásztor a hontfüzesgyarmati és a nagypeszeki gyülekezet nevében szólt a megjelentekhez.

2014.12.14. Tóth Kálmán missziói lelkipásztor munkássága

méret: 53.6 MB

2014. december 14-én hálaadó ünnepi alkalmat tartottak Komáromban a felvidéki belmissziói mozgalom egyik jelentős képviselőjének, a komáromi Timótheus-palota építőjének Tóth Kálmán lelkipásztor születésének 110. évfordulója alkalmából, melyen előadást tartott Galo Vilmos történész, a Duna Menti Múzeum munkatársa.

2014.12.22. Kisóváron is koncertet adott Mészáros János Elek

méret: 15.3 MB

Kisóváron a nemrég felújitott templomban adott koncertet Mészáros János Elek, a 2012-es Csillag születik győztese,  Előadásának első része itt hallgatható meg.

2014.11.29. „Hit és Haza” - A barsi egyházmegye szavalóversenye

méret: 14.7 MB

A barsi egyházmegye „Hit és Haza” címmel szavalóversenyt szervezett 2014. november 29-én Pozbán, a helyi kultúrházban.    

2014.11.29. Megemlékezés Hetényen a kitelepítettekről

méret: 52.7 MB

2014. november 29-én Hetényen tartott kitelepítettekről való megemlékezésről készített összeállításban Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke mond köszöntőt, Dr. Molnár Attila Komárom város polgármesterének üdvözlő szavait Turi Bálint alpolgármester tolmácsolja, majd Lucza Sára helyi polgármesterasszony köszöntője következik. Ezt követően Nagy László Táncbéli tánc-szók cimű versét Gál Tamás színművész adja elő. Gál Zoltánné Baranyai Irén és unokatestvérének Péczi Lajosné Gál Ilona visszaemlékezését Péczi Lajosné dédunokája Turi Adrienn olvassa fel, ezt követően az alkalmon szolgálatot tett hetényi gyermek- és gyülekezeti kórus hallgatható, majd végezetül Tolcsvai Béla zenés előadása következik. Az összeállítást Sasák Attila készítette.

2014.11.09. Emlékezés a hősökre Ipolybélen

méret: 23.1 MB

A kicsiny Ipoly menti faluban, Ipolybélen 2014. november 9-én megemlékezést tartottak a hősök emlékművénél. Beszédet mondott Križan Marian plébános, Ambrus Erika ige és rövid igemagyarázattal szolgált. Kun Ferencz történész a harcokról, azok jelentőségéről, hatásáról és az emlékezés fontosságáról beszélt.

2014. 11. 27. Kálvin-szobrot avattak Ipolybélen

méret: 19.7 MB

Pásztor László ipolybéli születésű orvos kezdeményezésére testvéreivel közösen édesapjuk emlékére egy fából faragott Kálvin-szobrot adományoztak az ipolybéli gyülekezetnek, melyet Nagy Géza által vezetett művésztelepen Csicsón készítette Steinbach Sándor veszprémi fafaragó. A szobrot az ipolybéli református templom udvarán állították föl ünnepi istentisztelet és szoboravató ünnepség keretében. A szobornál Lévai Attia dékán Kálvin jelentőségéről beszélt, valamint Nagy Géza csicsói fafaragó.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Az egységnek megtartó ereje és hatása van

Verőfényes napsütés fogadta május 18-án az Egység napjára a Debrecenbe érkezőket. Az előző napok viharfelhői egy időre máshová költöztek, hogy semmi se zavarja meg a ... ...

Nyugalmasabb év volt a tavalyi - Zsinati ülés II. rész

A számbavétel, határozatképesség megállapítása, a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a tárgysorozati pontok jóváhagyása után a zsinati képviselők elfogadták az előző, 8. ülés jegyzőkönyvét. A zsinati képviselők ... ...

A Világosság református egyházi műsor 2019. május 19-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái Pál hajótörése Máltán, 110 éves a barsbaracskai templom és egyházmegyei majálist tartott a barsi egyházmegye. ...

Átadták az első közösségi kertet

2019. április 27-én, szombaton délelőtt került sor a komáromi református gyülekezet tulajdonában lévő, 2017 óta működő keresztyén szellemiségű nyugdíjas otthon területén megvalósított, ún. permakultúrás kert ... ...

Korokon átívelő egységünk

„Őrizzen meg az Úr Isten, ki legyen néktek is, kedves hittestvér utódaink gondviselő jó Atyátok…” – szól az üzenet nekünk, ma élő reformátusoknak hat évtizeddel korábbról ... ...

Események

Egyházmegyei bibliaóra

2019.05.20. / Alistál / A Pozsonyi Református Egyházmegye 2019. május 20-án, 18.30 órakor az alistáli imaházban tartja következő bibliaóráját. Az alkalom igei magyarázatát Édes ... ...

Szeretethíd 2019

2019.05.24. / Kárpát-medence / A Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében 2019. május 24-én és 25-én kerül sor a Kárpát-medencei Önkéntes Napokra, a Szeretethídra. ...

Szeretethíd megnyitója

2019.05.24. / Nagyölved / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja szervezésében 2019. május 24-én, pénteken 9.00 órakor Nagyölveden kerül sor a Szeretethíd felvidéki ... ...

Egyházmegyei közgyűlés

2019.05.26. / Lenke / A Gömöri Református Egyházmegye tavaszi közgyűlésére 2019. május 26-án, vasárnap 15.00 órakor kerül sor a lenkei református templomban. ...

Felnőttképző est

2019.05.29. / Hanva / A Gömöri Református Egyházmegye felnőttképző estjére 2019. május 29-én, szerdán 18.00 órakor kerül sor Hanván. Előadást tart Bölcskei Gusztáv A ... ...