Előadások

Sorbarendezés:

2014.11.12. Hogyan maradhatunk meg keresztyénnek napjainkban és miként élhetjük meg hitünket anyagias világunkban

méret: 47.4 MB

Horváth Pál előadása a Gömöri Református Egyházmegye felnőttképző estjén.

2014.10.08. A romamissziós szolgálat és az azzal kapcsolatos lehetőségek

méret: 82.2 MB

Tóth Zsuzsanna, egyházunk romamissziója vezetőjének előadása a Gömöri Református Egyházmegye felnőttképző estjén.

2014.10.21. Az identitás kérdéseinek az egyházjogba való beépítésének kérdése és lehetőségei

méret: 43.0 MB

Dr. Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor előadása a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház magyar egyházmegyéiben szolgáló lelkészek továbbképzésén.

2014.10.20. Az identitás kérdésének teológiai alapvetése

méret: 32.3 MB

Géresi Róbert püspökhelyettes előadása a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház magyar egyházmegyéiben szolgáló lelkészek továbbképzésén.

2014.10.11. I. Regionális presbiterképzés - A presbiteri tisztség viselése és betöltése - felelőssége és helytállása 2014-ben

méret: 60.7 MB

A témával kapcsolatban előadást tartott Fekete Vince, a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség megbízott elnöke.

2014.10.11. I. Regionális presbiterképzés Komáromban - A keresztyén ember lelki depressziója

méret: 50.7 MB

A témával kapcsolatban előadást tartott Dr. Tóth János, a Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés Megyei Területi Szervezetének elnöke.

2014.10.11. I. Regionális presbiterképzés Komáromban - Mit jelent presbiternek lennei a XXI. százaban?

méret: 35.2 MB

A témával kapcsolatban előadást tartott Dr. Tóth János, a Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés Megyei Területi Szervezetének elnöke

2014.10.11. I. Regionális presbiterképzés Komáromban - Megnyitó és áhitat

méret: 37.9 MB

Áhitat - Fazekas László püspök Lk6, 12-19 alapján

2014.10.06. Mi volt október 6-án? - Előadás az aradi vértanúkról

méret: 73.1 MB

Rendhagyó történelemórát tartott az aradi vértanúkról a nagyölvedi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli alalnöke.

2014. 10. 05. Margit István a Délpesti Református Egyházmegye gondnoka - A presbiter tiszte

méret: 47.9 MB

A presbiter tisztéről tartott előadást a komáromi egyházmegye presbiteri konferenciáján Margit István, a Délpesti Református Egyházmegye gondnoka.

A Himnusz teológiai alapjai

méret: 29.8 MB

A Zempléni Református Egyházmegye 2014. június 14-én Örösben megtarott egyházmegyei napján kistermi előadások is elhangzottak, többek között Dr. Fodor Ferenc sárospataki lelkipásztor, teológiai tanár A Himnusz teológiai alapjai címmel tartott előadást. A felvételt Molnár István rögzítette.

Timóteus Szövetség

méret: 59.4 MB

Miért jött létre az 1930-as években a Timóteus Szövetség? Kik hozták létre, milyen céllal, kik voltak a mozgatói a szövetségnek? Milyen terveik voltak, mit szerettek volna elérni? Mi vetett véget a nagy álmoknak, illetve miért szünt meg Timóteus Szövetség? Erről tartott előadást 2014. május 6-án Komáromban Galo Vilmos, a Duna Mente Múzeum munkatársa.

Mészáros János Elek presbiter koncertje - köszöntések

méret: 18.9 MB

A barsi egyházmegye rendezvénysorozatának, a Ceglédi Péter Napoknak a záróalkalma Mészáros János Elek presbiter koncertje volt a lévai református templomban. Kassai Gyula lelkipásztor köszöntőjét, a vendéggyülekezet lelkészének, Kovács Ádámnak, valamint az énekesnek üdvözlő szavait Ambrus Erika rögzítette, 2014. május 3-án, a lévai református templomban.

2014.03.13. Böjti csendes napok Kistárkányban - Előadás III.

méret: 45.0 MB

Molnár István királyhelmeci lelkipásztor - A testvéri kapcsolatok

2014.03.12. Böjti csendes napok Kistárkányban - Előadás II.

méret: 45.5 MB

Blanárné Pituk Gabriella kisgéresi lelkipásztor - Anyai kapcsolatok

2014.03.11. Böjti csendes napok Kistárkányban - Előadás I.

méret: 38.4 MB

Kiss Miklós örösi lelkipásztor - Az apai kapcsolatok

2014.03.01. Előadás Vasvári Pál történészről, a „márciusi ifjak” egyik vezéralakjáról, honvéd őrnagyról

méret: 57.9 MB

Tudta, hogy 1848. március 15-én a Nemzeti Múzeum lépcsőjén nem Petőfi Sándor szavalta el a Nemzeti dalt? Erről és még sok fontos, alig ismert részletről hallhat abban az előadásban, melyet Ambrus Erika rögzített március 1-én Nagyölveden, a helyi ICS szervezésében - a Kultúrtea elnevezésű rendezvénysorozat keretén belül - megvalósult rendhagyó történelemórán, melyet Kun Ferencz történész, a Rákóczi Szövetség alapító tagja tartott az 1848/49-es forradalomról, a márciusi ifjakról és Vasvári Pálról, életéről, tetteiről, haláláról, szerepéről a forradalomban és azt követően.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Az egységnek megtartó ereje és hatása van

Verőfényes napsütés fogadta május 18-án az Egység napjára a Debrecenbe érkezőket. Az előző napok viharfelhői egy időre máshová költöztek, hogy semmi se zavarja meg a ... ...

Nyugalmasabb év volt a tavalyi - Zsinati ülés II. rész

A számbavétel, határozatképesség megállapítása, a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a tárgysorozati pontok jóváhagyása után a zsinati képviselők elfogadták az előző, 8. ülés jegyzőkönyvét. A zsinati képviselők ... ...

A Világosság református egyházi műsor 2019. május 19-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái Pál hajótörése Máltán, 110 éves a barsbaracskai templom és egyházmegyei majálist tartott a barsi egyházmegye. ...

Átadták az első közösségi kertet

2019. április 27-én, szombaton délelőtt került sor a komáromi református gyülekezet tulajdonában lévő, 2017 óta működő keresztyén szellemiségű nyugdíjas otthon területén megvalósított, ún. permakultúrás kert ... ...

Korokon átívelő egységünk

„Őrizzen meg az Úr Isten, ki legyen néktek is, kedves hittestvér utódaink gondviselő jó Atyátok…” – szól az üzenet nekünk, ma élő reformátusoknak hat évtizeddel korábbról ... ...

Események

Egyházmegyei bibliaóra

2019.05.20. / Alistál / A Pozsonyi Református Egyházmegye 2019. május 20-án, 18.30 órakor az alistáli imaházban tartja következő bibliaóráját. Az alkalom igei magyarázatát Édes ... ...

Szeretethíd 2019

2019.05.24. / Kárpát-medence / A Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében 2019. május 24-én és 25-én kerül sor a Kárpát-medencei Önkéntes Napokra, a Szeretethídra. ...

Szeretethíd megnyitója

2019.05.24. / Nagyölved / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja szervezésében 2019. május 24-én, pénteken 9.00 órakor Nagyölveden kerül sor a Szeretethíd felvidéki ... ...

Egyházmegyei közgyűlés

2019.05.26. / Lenke / A Gömöri Református Egyházmegye tavaszi közgyűlésére 2019. május 26-án, vasárnap 15.00 órakor kerül sor a lenkei református templomban. ...

Felnőttképző est

2019.05.29. / Hanva / A Gömöri Református Egyházmegye felnőttképző estjére 2019. május 29-én, szerdán 18.00 órakor kerül sor Hanván. Előadást tart Bölcskei Gusztáv A ... ...