Igehirdetések

Sorbarendezés:

2013.11.15. Héder János lelkészi főjegyző - Zsid 4, 15-16

méret: 50.7 MB

Csendes találkozások – Őszi evangelizációs hét Deregnyőn. A Zsid 4, 15-16 alapján Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője szolgált igehirdetéssel. A felvételt Györky Szilvia készítette.

2013.11.15. Héder János lelkészi főjegyző - Róm 8, 38-39

méret: 53.2 MB

Csendes találkozások – Őszi evangelizációs hét Deregnyőn. A Róm 8, 38-39 alapján Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője szolgált igehirdetéssel. A felvételt Györky Szilvia készítette.

2013. 11. 15. Héder János lelkészi főjegyző - Zsid 10, 12

méret: 58.0 MB

Csendes találkozások – Őszi evangelizációs hét Deregnyőn.  Hol keresed a megoldásokat? - témáról a  Róm 12:2 alapján Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője szolgált igehirdetéssel. A felvételt Györky Szilvia készítette.

2013.11.14. Héder János lelkészi főjegyző - Róm 12,2

méret: 60.3 MB

Csendes találkozások – Őszi evangelizációs hét Deregnyőn.  Hol keresed a megoldásokat? - témáról a  Róm 12:2 alapján Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője szolgált igehirdetéssel. A felvételt Györky Szilvia készítette.

2013.11.04. Héder János lelkészi főjegyző - Róm 12,2

méret: 60.4 MB

Csendes találkozások a kegyelmes Istennel címmel őszi evangelizációs hétre kerül sor a deregnyői Református Tanulmányi Központban. Igét hirdetett Héder János, a Kárpátaljai Református Egyház lelkészi főjegyzője. Az első nap Róm 12,2 alapján  Hol keresed a megoldásokat? kérdésre kereste a választ az igehirdető. A felvételt Győrky Szilvia készítette.

2013. 11. 10. Édes Ákos - templomfelújítás

méret: 11.1 MB

November 10-én Deákin az ünnepi istentisztelet keretében hálát adtak a templomon végzett külső felújítási munkálatokért is.

2013. 11. 10. Édes Ákos Gal 1, 10 - 1 Kor 2, 1-2

méret: 18.6 MB

Ünnepélyes keretek között iktatták be hivatalába a deáki gyülekezet megválasztott lelkipásztorát Édes Ákost. Szószékfoglaló igehirdetésében a Krisztusba vetett hitről tett bizonyságot.

2013.11.10. Édes Ákos beiktatása a deáki gyülekezet élére

méret: 9.2 MB

2013. november 10-én Dobai Sándor, a komáromi egyházmegye esperese iktatta be hivatalába Édes Ákost, a deáki egyházközség megválasztott lelkipásztorát.

2013. 11. 10. Fazekas László püspök - 2 Móz 3, 7-17, 2 Móz 4, 10-12

méret: 33.7 MB

Fazekas László püspök igehirdetése Deákiban hangzott el Édes Ákos lelkipásztor beiktatásán és a templomszentelései ünnepségen.

2013.11.05. Evangelizáció - Héder János lelkészi főjegyző - Ef 1,3

méret: 56.4 MB

Csendes találkozások a kegyelmes Istennel címmel őszi evangelizációs hetet tartanak Deregnyőn, a Református Tanulmányi Központban. Igét hirdet Héder János, a Kárpátaljai Református Egyház lelkészi főjegyzője. Hétfőn Ajándékod van! téma  alapján szólt a megjelentekhez az Ef 1,3 alapján. A hanganyagot Molnár István rögzítette.

2013.10.29. Molnár Árpád Mk 6, 7-13.

méret: 13.6 MB

Molnár Árpád lelkipásztor zsinati tanácsos igehirdetése a Pátria rádió Világosság egyházi műsorban hangzott el.

2013.10.08. Dr. Fekete Károly - Heidelbergi Káté

méret: 40.3 MB

Dr. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorának előadása a Heidelbergi Kátéról Zsigárdon hangzott el a Komáromi Református Egyházmegye presbiteri konferenciáján.

2013.10.07. Az Emmanuel nappali foglalkoztató megnyitója Nagyölveden

méret: 21.3 MB

Nagyölved község önkormányzata Emmanuel néven nappali foglalkoztatót nyitott az idős és egészségkárosodott emberek számára. A megnyitón Cseri Zita polgármester, Balogh Ildikó, az intézmény vezetője mondja el gondolatait, majd az egyházak képviselői, Antala Éva református és Sárai Attila katolikus lelkipásztorok ökumenikus áhítat keretében áldották és  szentelték meg az intézményt, imáikban Isten jelenlétét kérve az intézményre.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Egyre kevesebben vagyunk, de reménykedünk – Tanévzáró istentisztelet a Református Teológiai Karon

A diplomaosztó és tanévzáró istentiszteletnek adott otthont 2018. június 17-én a komáromi református templom, amelyen huszonheten vehették át a bakkalaureusi, magiszteri vagy doktori tanulmányaik befejezését ... ...

Család, házasság, gyermekek – Lelkésztovábbképző Berekfürdőn

A család, mint az életfolytonosság biztosítéka címmel szervezte meg 2018. június 11. és 14. között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – közösen a Kulturális és Közművelődési ... ...

A Világosság református egyházi műsor 2018. június 17-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz arról, hogy mivel bátorította a sokaságot Pál apostol a pizidiai Antiókhia zsinagógájában, majd beszámolunk a ... ...

Megjelent a Kálvinista Szemle júniusi száma

Csiba Zoltán madari lelkipásztor vezércikkével indul a lap, amelyben többek közt olvasható egy tudósítás a Zsinat április 28-ai üléséről, egy, az igehirdetés és igehallgatás kérdésével ... ...

A szeretet hídja

Ami nem azonos a velencei Sóhajok hídjával. Már csak azért sem, mert az utóbbi helyhez kötött, míg a szeretet hídja ott van, ahol szeretet van ... ...

Események

Hangverseny

2018.06.27. / Zselíz / 2018. június 27-én,szerdán 10. 00 órakor a zselízi református templomban kerül sor az alapiskola diákjainak évzáró hangversenyére. ...

Egyházmegyei családi nap

2018.06.30. / Tornalja / A Gömöri Református Egyházmegye 2018. június 30-án, szombaton 9.00 órai kezdéssel családi napot tart Tornalján. ...

Barsi gyermektábor

2018.07.02. / Nagysalló / A Barsi Református Egyházmegye 2018. július 2-tól 6-ig „Állati küldetés“ címmel (KOEN program alapján) Nagysallón szervezi meg a 7-től 12 éves ... ...

Vakációs Bibliahét

2018.07.02. / Rozsnyó / A Rozsnyói Református Egyházközség 2018. július 2. és 6. között Állati küldetés címmel szervezi meg a Vakációs Bibliahetét az egyházközség alapiskolájában. ...

Gyermektábor

2018.07.05. / Nagykeszi / A Nagykeszi Református Egyházközség 2018. július 5-7. között - /szerda, csütörtök, péntek/ 9.00 órai kezdéssel szervezi meg a Vakációs Bibliahetét, Állati ... ...