Igehirdetések

Sorbarendezés:

2017.04.30. Lelkészszentelési istentisztelet Érsekújvárott

méret: 80.7 MB

Ünnepi istentiszteleten iktatták be 2017. április 30-án az Érsekújvári Református Egyházközség megüresedett lelkészi állásába Sasák Attilát. Igét hirdetett Fazekas László püspök, Szénási Szilárd esperes a beiktatás kapcsán szólt a megjelentekhez, bizonyságtételt mondott Sasák Attila lelkipásztor, köszöntőt mondott többek között Nátek Sándor ny. lelkipásztor és Sasákné Koczkás Ilonka lelkipásztor.

2017.05.20. Géresi Róbert püspökhelyettes - Mt 14, 13-21.

méret: 75.7 MB

Hálaadó ünnepi istentiszteletet tartottak 2017. május 20-án Alistálon a Református Egyházi Alapiskola fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Igét hridetett Géresi Róbert püspökhelyettes.

2017.04.09. Hálaadó ünnepi istentisztelet Vágfarkasdon II. rész

méret: 37.6 MB

Ötvenöt ezer euróból újult meg a nyolcvan évvel ezelőtt épült, de korábban különféle célokra használt, a helyiek által csak „dalárda teremnek“ nevezett épület, amelyben mára már a gyülekezeti alkalmak is helyet kapnak. Az elmúlt évben elvégzett munkákért 2017. április 9-én, virágvasárnap ünnepi istentiszteleten adták hálát.

2017.05.01. Barsi Egyházmegyei Majális Zselízen

méret: 68.7 MB

A reformációi jubileumi év kiemelkedő egyházmegyei eseménye volt a Zselízen megrendezésre került Egyházmegyei Majális, melyen kb 700 ember vett részt. A helyszín a magyar alapiskola területe, tornacsarnoka volt. Az ünnepnap istentisztelettel kezdődött. A helyi lelkész, Révész Tibor üdvözlő szavai, Kassai Gyula, a barsi egyházmegye esperese köszöntése, Dr. Nagy Géza, Zselíz Város alpolgármestere üdvözlő szavai, helyi gyermekek énekszolgálata, Gyurgyanovics Kinga szavalata (Sándor Károly:Jerémiással mondva), a Double Twins zenés szolgálata (Kormányos Sándor: A mi csendünk), az igehirdetés előtt a barsi egyházmegyei összkórus szolgálat, majd Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke szólt a megjelentekhez az 1Sám7:12 alapján, Bellai Zoltán, a Dunántúli Református Egyházkerület főtanácsosa imája,  a Reménység fájnak átadása, Himnusz, Áldás követték egymást. A felvételt Ambrus Erika készítette. Iski Ibolya szerkesztette.

2017.04.23. Barsi Református Egyházmegye tavaszi közgyűlése

méret: 34.1 MB

2017. április 23-án tartotta meg tavaszi közgyűlését a Barsi Református Egyházmegye. A tanácskozásnak Léva adott otthont. Az igehirdetés szolgálatát Kiss Pál tiszteletbeli esperes, nagysallói lelkipásztor végezte a 1Kir 21, 1-8 alapján. Az igehirdetést követően Kiss Pálné Tóth Ilona farnadi lelkipásztor adta át igei köszöntését az ApCsel 2, 41-42 alapján.

2017.04.14. Nagypénteki gondolatok - Görözdi Zsolt lelkipásztor

méret: 7.6 MB

Görözdi Zsolt adjunktus, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának Alkalmazott Tudományok Tanszékének vezetője, dunaszerdahelyi lelkipásztor nagypénteki gondolatai.

2017. 04. 09. Istentisztelet - Fazekas László püspök - Mk 11, 11-19

méret: 30.9 MB

Fazekas László püspök igehirdetése Vágfarkasdon a gyülekezeti ház felújításáért tartott hálaadó istentiszteleten hangzott el.

2017.03.19. Istentisztelet - Szénási Szilárd esperes beiktatási beszéde

méret: 8.3 MB

Szénási Szilárd esperes beszéde 2017. március 19-én a sókszelőcei református templomban hangzott el Dobai Egyeg Kamilla beiktatásán.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Reformáció 500 Emléknap – Csillagház átadása

A Csillagházat Molnár Sándor zsinati főtanácsos, rimaszombati lelkipásztor mutatta be. Beszéde itt hallgatható meg. ...

Reformáció 500 Emléknap – gályarab-emlékmű leleplezése

A gályarab-emlékmű leleplezése előtt Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet. Itt hallgatható meg. ...

Reformáció 500 Emléknap – istentisztelet

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház november 17-én, pénteken központi megemlékezést tartott Rimaszombatban a reformáció 500. évfordulója alkalmából. ...

Reformáció 500 Emléknap – élő közvetítés

A Reformáció 500 Emléknap hálaadó istentiszteletének élő közvetítése… ...

Méltó megemlékezésre készül az egyetemes egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház november 17-én, pénteken 10.00 órai kezdéssel központi megemlékezést tart Rimaszombatban a reformáció 500. évfordulója alkalmából. ...

Események

Mentő Misszió találkozója

2017.11.18. / Mad / A Református Mentő Misszió 2017. november 18-án, szombaton 14.00 órai kezdettel tartja meg következő találkozóját a madi gyülekezeti házban. ...

Hálaadó istentisztelet

2017.11.19. / Királyi / 2017. november 19-én, 14.00 órakor hálaadó istentiszteletre kerül sor a királyi református templom külső és belső felújítási munkálataiért, a reformáció ... ...

Lelkésztovábbképző

2017.11.20. / Mályi / A gömöri, abaúj-tornai, zempléni és ungi egyházmegyék lelkipásztorainak az őszi továbbképzőjére 2017. november 20. és 22. között kerül sor Mályiban, a ... ...

Lelkésztovábbképző

2017.11.22. / Nagybörzsöny / A pozsonyi, komáromi és barsi egyházmegyék lelkipásztorainak az őszi továbbképzőjére 2017. november 22. és 24. között kerül sor Nagybörzsönyben a Malomkert ... ...

Evangelizáció

2017.11.22. / Örös / Evangelizációs alkalmat tartanak 2017. november 22. és 24. között 18.00 órai kezdéssel az örösi kultúrházban Nyilvánvaló csodák - Igazi csodák - Gyógyulások ... ...