Határaink megtalálása – Miskolczy József (ism.)

Határaink megtalálása – Miskolczy József (ism.)

Igényeink mindig is életünk határait tágító próbálkozásként jelentkeztek és működtek – s igaz az is, hogy az igénytelenség felülkerekedtekor mindig vert seregként vonultunk vissza, korábban meghódított határainkat elveszítve...

Facebook megosztás IWIW megosztás Twitter megosztás A+ A- Nyomtatás Nyomtatás

Határaink és igényeink képe, elgondolkodtató szójátékban hozható egymással kapcsolatba – a határozott igényektől a behatárolt igényekig – majd a határtalan igénytelenségigvezető útvonal ironikus felvázolásában. Igényeink mindig is életünk határait tágító próbálkozásként jelentkeztek és működtek – s igaz az is, hogy az igénytelenség felülkerekedtekor mindig vert seregként vonultunk vissza, korábban meghódított határainkat elveszítve.

Az emberség(!) határait keresve nem az egységesülő Európa ellen-mozgását, a feléledő nacionalizmust, az amúgy ledőlő nemzeti határok mindenfajta más eszközzel történő, rejtett fenntartását akarom megtalálni. Hiszen a humánum határait nem tágítom, hanem igencsak tiltott módon lépem át, ha saját igényeim mentén a másik embert leértékelem, lebecsülő módon bánok vele, s az ő igényeit elutasítom.

Azonban, ha a „terrorizmus" ellen küzdő, hős amerikai tengerészgyalogos, ország-világ előtt úgy nyilatkozik, hogy ez a háború „egy jó buli, csak úgy szaladgál bennem az adrenalin" - akkor már meg kell gondolni, hogy lehet-e még emberségről beszélni? Itt már nem újrarajzolandó uniós határokról, átformálódó értékrendekről és igényekről fog szó esni, hanem a vasökölről. Amely sujtásának irányát olyan emberek határozzák meg, akik csak saját igényeiket követik, s közben (mivel van hatalmuk hozzá) minden határt készek letaposni és legázolni.

Félő, hogy ha ez az irányvonal (ezek az igények és ezek a határvonalak) rajzolódnak mintaként a ma embere elé, előbb-utóbb, nem csupán néhány őrült nézete lesz az, hogymindent megtehet, mert elég erős-erőszakos hozzá...! Bár Darwin és követői szerint ez az elv: az erősebb győzelme, s az ezen keresztül vezető szelekció formálta ki belőlünk az„embert" – mégis, inkább azt látjuk, hogy az erőszak igényei olyan irányban mozdítják el a közfelfogás, az elfogadott életmód határait, amelyek éppen ellenkezőleg hatnak, azaz újra állatot formálnak az emberből. Olyan állatot, akinek a szemében a tömeggyilkosság pusztán adrenalinmozgató buli, akit pusztán saját önértékelése vezérel, s tv-kamera elé állított hajléktalanként, vagy országelső politikusként csak egyre képes: tökéletesnek hinni a saját produkcióját. Miközben képtelen önmagát a vele szemben állók szemszögéből látni, elvakultságában csak annyira jut, hogy akinek nem tetszik, amit ő csinál, az pusztuljon bele!

Attól tartok, hogy ez már régen túlhaladta az igényesség-igénytelenség általunk még ismert és ember-léptékűnek gondolt határait. Itt már szó nincs a jó ízlésről, az értéket képviselő és hordozó megnyilvánulásról, az ember józanságáról, önbecsüléséről és segíteni akarásáról. Itt már – éppúgy, mint jó néhány most felkapott tv-műsorban – szószerint a túlélésre megy ki a játék! S a vesztes nemcsak a divatból szorul ki, nem pusztán szégyellheti magát – hanem éppen az a vesztes, aki az életlehetőségeit veszti el, aki az általa képviselt értékeket és emberséget nem adhatja tovább, mert életével együtt – veszíti el azt.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Nincs nagyobb áldás, mint az Urat szolgálni

A rimaszombati református templomban november 15-én ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata IX. ülésszakának 10. ülése. Öt lelkészt szenteltek fel, átadták ... ...

Aki az eke szarvára teszi kezét …..

A Komáromi Református Egyházmegye 2019. november 10-én vasárnap, a hetényi református templomban tartotta meg szokásos őszi közgyűlését és egyházmegyei presbiteri konferenciáját. A kitűzött időpontra lelkipásztoraik ... ...

A Világosság református egyházi műsor 2019. november 17-ei ajánlata

Dániel Gábriel angyal által kijelentést kap a távoli jövendőről, beiktatták a Bogya és Gelléri egyházközség élére Lőrincz Gábor megválasztott lelkipásztort, egy szemeszter cserediákként a prágai ... ...

„Színről színre” - Jövő nyáron Grazban lesz a következő Közép-európai Keresztyén Találkozó

2020 nyarán immár 10. alkalommal rendezik meg a Közép-európai Keresztény Találkozót, ezúttal az ausztriai Grazban. A rendezvényen Egyetemes Egyházunk is képviselteti magát. ...

Pályázat lelkészi állás betöltésére

A Rozsnyói Református Egyházközség presbitériumának 2019. október 10-én megtartott presbiteri gyűlése a 2/2019-es határozat értelmében élni kíván a lelkészválasztás jogával. ...

Események

XXVII. Besnyei György Napok - Koncert

2019.11.17. / Nagymegyer / A Nagymegyeri Református Egyházközség 2019. november 17-én, vasárnap 16.00 órakor a XXVII. Besnyei György napok keretében a református templomban koncertet ... ...

II. Cigánymissziós konferencia

2019.11.20. / Rimaszombat / Egy vérből valók vagyunk?! címmel cigánymissziós konferenciát tartanak 2019. november 20-án, szerdán Rimaszombatban, a Csillagházban. ...

Élő reménység - előadássorozat

2019.11.21. / Királyhelmec / Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja előadássorozatot szervez lelkészek és gondozók részére gyászfeldolgozás, veszteségfeldolgozás témakörben november 21. és 23. között 9 ... ...

Keresztyén Szavaló- és Prózamondó verseny

2019.11.23. / Jóka / Az Emmaus polgári társulás 2019. november 23-án, szombaton 10.00 órai kezdettel Keresztyén Szavaló és Prózamondó Versenyt szervez a gyermekek és ... ...

Nyugdíjas lelkészek találkozója

2019.11.23. / Dunamocs / A Komáromi Református Egyházmegye szervezésében 2019. november 23-án, szombaton nyudíjas lelkészek találkozójára kerül sor Dunamocson. ...