Megérzéseink – Kovács József (ism.)

Megérzéseink – Kovács József (ism.)

A mindennapok monotóniájába egyszer csak berobban valami. Egy érzés. Szorongató, szinte fojtogató. Történt valami. Vagy történni fog...

Facebook megosztás IWIW megosztás Twitter megosztás A+ A- Nyomtatás Nyomtatás

A mindennapok monotóniájába egyszer csak berobban valami. Egy érzés. Szorongató, szinte fojtogató. Történt valami. Vagy történni fog. Talán csak egy nyilalló fájdalom. Talán egy hatalmas öröm. Talán egy tragédia. Valami történt. Vagy történni fog. Valakivel, aki közel áll hozzánk. Valakivel, akit szeretünk. Az érzés megmagyarázhatatlan, de nem tudunk tőle szabadulni.

Kényelmesen élni jó. Azt a fajta kényelmet élni, amikor mindennek helye van: minden percnek, minden munkának, minden elképzelésnek. Egész nap teszünk-veszünk, kitöltjük, vagy éppen eltöltjük az időt. De a lelkiismeret „jól dolgozik". Ha csak kitöltünk, és eltöltünk, valami hiányzik. A szeretet figyelmeztet.

Évek, évtizedek távlatából visszanézve sokszor számot vetünk. Mindig van olyan fordulópont, amely számvetésre késztet. Mit nem tettem, amit tehettem volna, mit tettem, amit nem kellett volna. Helyes és helytelen döntések, építő és elpazarolt figyelések. Szorongató és fájó mindaz, amit elmulasztottunk. A napok, hetek végén nehezebb visszanézni. Még túl közel van minden, ami elmúlt. Könnyebb is elhessegetni a kósza gondolatokat.

A szeretet figyelmeztet. Az a szeretet, melyet kaptunk. Nem tőlünk való; több és nagyobb mindennél, amit meg tudnánk fogalmazni, a szeretet, amely alkotott, melytől egész létünk függ, emlékeztet. Emlékeztet valaKire, akivel nem úgy, és nem akkor törődünk, amikor azt kellene. Emlékeztet valaMire, amit nem jól cselekedtünk.

Ha már túl sok az Én, ha már túl sok a Más, egyszer csak berobban valami. Egy érzés. Szorongató, szinte fojtogató.

A szeretet figyelmeztet.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

A Világosság református egyházi műsor 2019. november 17-ei ajánlata

Dániel Gábriel angyal által kijelentést kap a távoli jövendőről, beiktatták a Bogya és Gelléri egyházközség élére Lőrincz Gábor megválasztott lelkipásztort, egy szemeszter cserediákként a prágai ... ...

„Színről színre” - Jövő nyáron Grazban lesz a következő Közép-európai Keresztyén Találkozó

2020 nyarán immár 10. alkalommal rendezik meg a Közép-európai Keresztény Találkozót, ezúttal az ausztriai Grazban. A rendezvényen Egyetemes Egyházunk is képviselteti magát. ...

Pályázat lelkészi állás betöltésére

A Rozsnyói Református Egyházközség presbitériumának 2019. október 10-én megtartott presbiteri gyűlése a 2/2019-es határozat értelmében élni kíván a lelkészválasztás jogával. ...

Gyászjelentés

Papp Dániel egykori perbetei református lelkipásztor életének 82. életévében váratlan hirtelenséggel hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése 2019. november 14-én, csütörtökön 12.30 órától lesz a komáromi református ... ...

A Szentlélek teológusa

Nyolcvan éve hunyt el Sörös Béla, a trianoni döntés utáni felvidéki reformátusság meghatározó személyisége: Losonc lelkipásztora, a Szlovenszkói Dunáninneni Református Egyházkerület második püspöke és a ... ...

Események

Nemzetközi Tudományos Konferencia

2019.11.14. / Komárom / A Selye János Egyetem Református Teológiai Karán 2019. november 14-én, csütörtökön 9.00 órai kezdéssel „A sokoldalú Josephus” címmel nemzetközi tudományos ... ...

Zsinati ülés

2019.11.15. / Rimaszombat / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata IX. ülésszakának 10. ülésére 2019. november 15-én és 16-án kerül sor Rimaszombatban, a Csillagházban. ...

Csendes hétvége

2019.11.15. / Jóka / Az Emmaus polgári társulás 2019. november 15. és 17. között ismét megszervezi a lányok/asszonyok csendes hétvégéjét Jókán, a Betlehem Missziós ... ...

Férfi csendesnap

2019.11.15. / Berzéte / Férfi csendesnapot tartanak 2019. november 15-én, pénteken 15.00 órától Berzétén, a leendő árvaházba, melynek témája a virtus. Meghívott vendég Kopecsni ... ...

Egyházmegyei Bibliaismereti Verseny

2019.11.16. / Martos / A Komáromi Református Egyházmegye 2019. november 16-án, szombaton 9.00 órai kezdéssel 17. alkalommal szervezi meg Bibliaismereti Versenyét Martoson, a Református ... ...