Tiszta forrás – Viola Judit (ism.)

Tiszta forrás – Viola Judit (ism.)

Manapság annyi forrás kínálja magát életünk hétköznapjaiban és ünnepeiben. Nem biztos, hogy mindegyikbe jó válogatás nélkül beleinni...

Facebook megosztás IWIW megosztás Twitter megosztás A+ A- Nyomtatás Nyomtatás

A természetben nagyon egyszerűnek tűnik eldönteni, hogy egy forrás vize tiszta-e vagy nem. Ha nincs benne semmi, ami megszínezi, nem úszik benne idegen anyag, ha nem rossz a szaga és jó az íze, akkor rámondhatjuk, hogy tiszta. Még a mostani, száz sebből vérző természetben is a legtöbb forrás tisztán bukkan ki a földből, kőből. A szennyező anyagok csak később, a felszínen való futása során kerülnek bele és rontják meg, teszik alkalmatlanná arra, hogy igyunk, főzzünk, vagy éppen fürödjünk benne.

Amikor átvitt értelemben használjuk a kifejezést fogalmakra, szellemi dolgokra, művészeti alkotásokra vagy éppen a pénz világában, akkor már sokkal nehezebb dolgunk van a minőség megállapításával. Ezekben az esetekben nagyon nehéz rájönni, hogy honnan ered a forrás, arra meg, hogy milyen, és mi lehet benne, még nehezebb. Sokszor előfordul, hogy a pénzforrásnál még minden rendben levőnek látszik, csak a sokadik tranzakció és a sokadik kéz után szennyeződik el és válik orrfacsaróan bűzössé. Gyakran a hírforrás is tisztának és világosnak látszik. Lehet, hogy csak néhány hét vagy éppen év múlva jövünk rá, hogy már felszínre törése előtt megmérgezte az önös érdek, a rosszakarat, a rontás vágya és mindez már csak akkor derül ki, amikor sok ember életét és sorsát tönkre tette.

Kodály és Bartók azt vallották, hogy a népdal, a népzene, a néptánc az a tiszta forrás, amire egy ország zenei kultúráját és saját zeneszerzői munkásságukat is rá lehet építeni. A népi kultúra, a népzene érdek nélkül, tiszta szívből, őszinte érzelmekből, örömből és bánatból született. Soha nem akart több lenni, mint ami.

Manapság annyi forrás kínálja magát életünk hétköznapjaiban és ünnepeiben. Nem biztos, hogy mindegyikbe jó válogatás nélkül beleinni. Legyünk egy kicsit tartózkodóbbak és vizsgáljuk meg tiszta-e vagy sem? Az óvatlan kóstolásnak fájdalmas következményei lehetnek.

Inkább kevesebbet, de jót. Ha lehet, csak tiszta forrásból.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Borzován megújul a Firesz központ tetőzete

A magyar kormány Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül érkező támogatásának köszönhetően az idén megújulhat Borzován az egykori református iskola tetőzete. A Firesz-központként működő épületben nyaranta tinitábort ... ...

Magyar Református Egyház pünkösdi körlevele

A Szentlélek átformálja életünket, gondolatainkat, megerősítve hitünket. Azok, akik nem ismerik meg a Megváltót, reménység nélkül élnek. Mikor elfogadtuk Jézust, Ő akkor hozta szívünkbe a ... ...

Szájmaszkokat varrtunk érted! Érted?

Egy pályázatnak köszönhetően a Református Cigánymisszió szervezésében mintegy 250 szájmaszk készült, amelyeket hat településen osztottak szét a romák számára. ...

Két millió euró a beruházásokra és felújításokra

Magyarország Kormánya a 2020-as évben is támogatta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat. A Bethlen Gábor Alapon keresztül érkező pénzcsomag egy részét az illetékesek 129 egyházközségi ... ...

Nem győzök mindezekért hálát adni az Úrnak!

Özv. Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke lelkészgyermek és lelkészfeleség, az idén tölti be 90. életévét. Mély kapcsolatot ápol a Rozsnyói Református Egyházközséggel, hiszen édesapja családját ... ...

Események

Pünkösdi istentisztelet

2020.05.31. / Dunaszerdahely / A Pátria rádió pünkösdvasárnap 9.00 órakor istentiszteletet közvetít a dunaszerdahelyi református templomból. Igét hirdet Dr. Görözdi Zsolt lelkipásztor, a Selye ... ...

Nemzetközi homiletikai konferencia Magyarországon

2020.08.07. / Budapest / A Magyarországi Református Egyház és a Károli Gáspár Református Egyetem ad otthont a Societas Homiletica 14. nemzetközi konferenciájának 2020. augusztus 7 ... ...

Lelkésztovábbképzés

2020.11.17. / Berekfürdő / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2020. november 17. és 20. között országos lelkésztovábbképzőt tart Berekfürdőn. ...