Tiszta forrás – Viola Judit (ism.)

Tiszta forrás – Viola Judit (ism.)

Manapság annyi forrás kínálja magát életünk hétköznapjaiban és ünnepeiben. Nem biztos, hogy mindegyikbe jó válogatás nélkül beleinni...

Facebook megosztás IWIW megosztás Twitter megosztás A+ A- Nyomtatás Nyomtatás

A természetben nagyon egyszerűnek tűnik eldönteni, hogy egy forrás vize tiszta-e vagy nem. Ha nincs benne semmi, ami megszínezi, nem úszik benne idegen anyag, ha nem rossz a szaga és jó az íze, akkor rámondhatjuk, hogy tiszta. Még a mostani, száz sebből vérző természetben is a legtöbb forrás tisztán bukkan ki a földből, kőből. A szennyező anyagok csak később, a felszínen való futása során kerülnek bele és rontják meg, teszik alkalmatlanná arra, hogy igyunk, főzzünk, vagy éppen fürödjünk benne.

Amikor átvitt értelemben használjuk a kifejezést fogalmakra, szellemi dolgokra, művészeti alkotásokra vagy éppen a pénz világában, akkor már sokkal nehezebb dolgunk van a minőség megállapításával. Ezekben az esetekben nagyon nehéz rájönni, hogy honnan ered a forrás, arra meg, hogy milyen, és mi lehet benne, még nehezebb. Sokszor előfordul, hogy a pénzforrásnál még minden rendben levőnek látszik, csak a sokadik tranzakció és a sokadik kéz után szennyeződik el és válik orrfacsaróan bűzössé. Gyakran a hírforrás is tisztának és világosnak látszik. Lehet, hogy csak néhány hét vagy éppen év múlva jövünk rá, hogy már felszínre törése előtt megmérgezte az önös érdek, a rosszakarat, a rontás vágya és mindez már csak akkor derül ki, amikor sok ember életét és sorsát tönkre tette.

Kodály és Bartók azt vallották, hogy a népdal, a népzene, a néptánc az a tiszta forrás, amire egy ország zenei kultúráját és saját zeneszerzői munkásságukat is rá lehet építeni. A népi kultúra, a népzene érdek nélkül, tiszta szívből, őszinte érzelmekből, örömből és bánatból született. Soha nem akart több lenni, mint ami.

Manapság annyi forrás kínálja magát életünk hétköznapjaiban és ünnepeiben. Nem biztos, hogy mindegyikbe jó válogatás nélkül beleinni. Legyünk egy kicsit tartózkodóbbak és vizsgáljuk meg tiszta-e vagy sem? Az óvatlan kóstolásnak fájdalmas következményei lehetnek.

Inkább kevesebbet, de jót. Ha lehet, csak tiszta forrásból.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

A Világosság református egyházi műsor 2019. november 17-ei ajánlata

Dániel Gábriel angyal által kijelentést kap a távoli jövendőről, beiktatták a Bogya és Gelléri egyházközség élére Lőrincz Gábor megválasztott lelkipásztort, egy szemeszter cserediákként a prágai ... ...

„Színről színre” - Jövő nyáron Grazban lesz a következő Közép-európai Keresztyén Találkozó

2020 nyarán immár 10. alkalommal rendezik meg a Közép-európai Keresztény Találkozót, ezúttal az ausztriai Grazban. A rendezvényen Egyetemes Egyházunk is képviselteti magát. ...

Pályázat lelkészi állás betöltésére

A Rozsnyói Református Egyházközség presbitériumának 2019. október 10-én megtartott presbiteri gyűlése a 2/2019-es határozat értelmében élni kíván a lelkészválasztás jogával. ...

Gyászjelentés

Papp Dániel egykori perbetei református lelkipásztor életének 82. életévében váratlan hirtelenséggel hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése 2019. november 14-én, csütörtökön 12.30 órától lesz a komáromi református ... ...

A Szentlélek teológusa

Nyolcvan éve hunyt el Sörös Béla, a trianoni döntés utáni felvidéki reformátusság meghatározó személyisége: Losonc lelkipásztora, a Szlovenszkói Dunáninneni Református Egyházkerület második püspöke és a ... ...

Események

Nemzetközi Tudományos Konferencia

2019.11.14. / Komárom / A Selye János Egyetem Református Teológiai Karán 2019. november 14-én, csütörtökön 9.00 órai kezdéssel „A sokoldalú Josephus” címmel nemzetközi tudományos ... ...

Zsinati ülés

2019.11.15. / Rimaszombat / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata IX. ülésszakának 10. ülésére 2019. november 15-én és 16-án kerül sor Rimaszombatban, a Csillagházban. ...

Csendes hétvége

2019.11.15. / Jóka / Az Emmaus polgári társulás 2019. november 15. és 17. között ismét megszervezi a lányok/asszonyok csendes hétvégéjét Jókán, a Betlehem Missziós ... ...

Férfi csendesnap

2019.11.15. / Berzéte / Férfi csendesnapot tartanak 2019. november 15-én, pénteken 15.00 órától Berzétén, a leendő árvaházba, melynek témája a virtus. Meghívott vendég Kopecsni ... ...

Egyházmegyei Bibliaismereti Verseny

2019.11.16. / Martos / A Komáromi Református Egyházmegye 2019. november 16-án, szombaton 9.00 órai kezdéssel 17. alkalommal szervezi meg Bibliaismereti Versenyét Martoson, a Református ... ...