Felelősség másokért – Turcsik Ferenc (ism.)

Felelősség másokért – Turcsik Ferenc (ism.)

Nem csak az a fontos, hogy azt tudjam: mi a teendőm, hanem az is, hogy tudjam: mi nem...

Facebook megosztás IWIW megosztás Twitter megosztás A+ A- Nyomtatás Nyomtatás

Amikor eljutok oda, hogy valamelyest rendben tudhatom önmagam dolgait - akkor tudok oda fordulni mások felé. Azért mondom, hogy valamelyest, hiszen ez a rendrakás olyan folyamatos cselekvés, melynek során újra és újra megtalálom és elfogadom önmagamat.

Természetes a mások érdekében vállalt felelősség. De vajon, tényleg természetes-e a mások érdekében vállalt felelősség? Az ember természetéhez alapvetően hozzátartozik, hogy társas lény, ám egyúttal az is, hogy csak akkor szereti vállalni másokért a felelősséget, ha az neki tetszik, ill. érdekében áll. Amikor kényelmetlenné válik számára valami, akkor inkább kihúzódik abból a körből, amelyért felelősséggel tartozik.

Felelősséggel tartozom magamért. Felelősséggel tartozom a családomért. Felelősséggel tartozom a barátaimért, szeretteimért. A kisebb és nagyobb közösségekért, amelyekhez tartozom. Azért a másikért, akinek éppen szüksége van rám – akinek éppen rám van szüksége. Nem csak azért, mert hasonló helyzetben nekem is jól jönne a segítség, hanem azért is, mert ott és akkor, a pillanatnak abban a töredékében nincs más, aki a kezét nyújthatná. A felebarát, az embertárs várakozik... és az ő várakozásának zenitjén találkozunk – persze csak akkor, ha felismerem és vállalom az adott pillanat rám rótt felelősségét.

És ez milyen nehéz... milyen nehéz odaállni valaki mellé, aki mellé talán senki más nem állna oda – és éppen ezért a mi felelősségünk ezt megtenni. Megtesszük-e? Válaszadás előtt azonban egy másik kérdésre kell hallható választ adnom. Meglátom-e, hogy van felelősségem? Meglátom-e, hogy hol vannak a határaim? Hol van a felelősségem határa? Hiszen nem csak az a fontos, hogy azt tudjam: mi a teendőm, hanem az is, hogy tudjam: mi nem.

Határok... amelyek előre: nem kimondottan meghatározhatóak. Határok, amelyek meghatározása folyton-folyvást fontos. Azért, hogy nyugodt lehessen a lelkiismeretem és az álmom. Mi határozza meg a felelősségvállalásomat? Annyi bizonyos, hogy nem a lustaságom vagy a kényelemszeretetem. Sokkal inkább a másik szüksége. A helyzet helyes felméréséből fakadó átgondolt döntés mindig áldozattal jár. A felelősség áldozatot követel. Egy éppen csak elégséges helytállású életben nem sok helye van az embertársnak, hiszen elsősorban (és majdnem kizárólag) magammal foglalkozom. A minőségre törekvő életben, még ha ez áldozatot is követel, mindig van helye a másiknak.

Milyen életet szeretnék és ehhez mérten milyen a mi jelenlegi életünk? – erre a kérdésre adja meg ki-ki maga a saját válaszát...

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Borzován megújul a Firesz központ tetőzete

A magyar kormány Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül érkező támogatásának köszönhetően az idén megújulhat Borzován az egykori református iskola tetőzete. A Firesz-központként működő épületben nyaranta tinitábort ... ...

Magyar Református Egyház pünkösdi körlevele

A Szentlélek átformálja életünket, gondolatainkat, megerősítve hitünket. Azok, akik nem ismerik meg a Megváltót, reménység nélkül élnek. Mikor elfogadtuk Jézust, Ő akkor hozta szívünkbe a ... ...

Szájmaszkokat varrtunk érted! Érted?

Egy pályázatnak köszönhetően a Református Cigánymisszió szervezésében mintegy 250 szájmaszk készült, amelyeket hat településen osztottak szét a romák számára. ...

Két millió euró a beruházásokra és felújításokra

Magyarország Kormánya a 2020-as évben is támogatta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat. A Bethlen Gábor Alapon keresztül érkező pénzcsomag egy részét az illetékesek 129 egyházközségi ... ...

Nem győzök mindezekért hálát adni az Úrnak!

Özv. Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke lelkészgyermek és lelkészfeleség, az idén tölti be 90. életévét. Mély kapcsolatot ápol a Rozsnyói Református Egyházközséggel, hiszen édesapja családját ... ...

Események

Pünkösdi istentisztelet

2020.05.31. / Dunaszerdahely / A Pátria rádió pünkösdvasárnap 9.00 órakor istentiszteletet közvetít a dunaszerdahelyi református templomból. Igét hirdet Dr. Görözdi Zsolt lelkipásztor, a Selye ... ...

Nemzetközi homiletikai konferencia Magyarországon

2020.08.07. / Budapest / A Magyarországi Református Egyház és a Károli Gáspár Református Egyetem ad otthont a Societas Homiletica 14. nemzetközi konferenciájának 2020. augusztus 7 ... ...

Lelkésztovábbképzés

2020.11.17. / Berekfürdő / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2020. november 17. és 20. között országos lelkésztovábbképzőt tart Berekfürdőn. ...