Felelősség másokért – Turcsik Ferenc (ism.)

Felelősség másokért – Turcsik Ferenc (ism.)

Nem csak az a fontos, hogy azt tudjam: mi a teendőm, hanem az is, hogy tudjam: mi nem...

Facebook megosztás IWIW megosztás Twitter megosztás A+ A- Nyomtatás Nyomtatás

Amikor eljutok oda, hogy valamelyest rendben tudhatom önmagam dolgait - akkor tudok oda fordulni mások felé. Azért mondom, hogy valamelyest, hiszen ez a rendrakás olyan folyamatos cselekvés, melynek során újra és újra megtalálom és elfogadom önmagamat.

Természetes a mások érdekében vállalt felelősség. De vajon, tényleg természetes-e a mások érdekében vállalt felelősség? Az ember természetéhez alapvetően hozzátartozik, hogy társas lény, ám egyúttal az is, hogy csak akkor szereti vállalni másokért a felelősséget, ha az neki tetszik, ill. érdekében áll. Amikor kényelmetlenné válik számára valami, akkor inkább kihúzódik abból a körből, amelyért felelősséggel tartozik.

Felelősséggel tartozom magamért. Felelősséggel tartozom a családomért. Felelősséggel tartozom a barátaimért, szeretteimért. A kisebb és nagyobb közösségekért, amelyekhez tartozom. Azért a másikért, akinek éppen szüksége van rám – akinek éppen rám van szüksége. Nem csak azért, mert hasonló helyzetben nekem is jól jönne a segítség, hanem azért is, mert ott és akkor, a pillanatnak abban a töredékében nincs más, aki a kezét nyújthatná. A felebarát, az embertárs várakozik... és az ő várakozásának zenitjén találkozunk – persze csak akkor, ha felismerem és vállalom az adott pillanat rám rótt felelősségét.

És ez milyen nehéz... milyen nehéz odaállni valaki mellé, aki mellé talán senki más nem állna oda – és éppen ezért a mi felelősségünk ezt megtenni. Megtesszük-e? Válaszadás előtt azonban egy másik kérdésre kell hallható választ adnom. Meglátom-e, hogy van felelősségem? Meglátom-e, hogy hol vannak a határaim? Hol van a felelősségem határa? Hiszen nem csak az a fontos, hogy azt tudjam: mi a teendőm, hanem az is, hogy tudjam: mi nem.

Határok... amelyek előre: nem kimondottan meghatározhatóak. Határok, amelyek meghatározása folyton-folyvást fontos. Azért, hogy nyugodt lehessen a lelkiismeretem és az álmom. Mi határozza meg a felelősségvállalásomat? Annyi bizonyos, hogy nem a lustaságom vagy a kényelemszeretetem. Sokkal inkább a másik szüksége. A helyzet helyes felméréséből fakadó átgondolt döntés mindig áldozattal jár. A felelősség áldozatot követel. Egy éppen csak elégséges helytállású életben nem sok helye van az embertársnak, hiszen elsősorban (és majdnem kizárólag) magammal foglalkozom. A minőségre törekvő életben, még ha ez áldozatot is követel, mindig van helye a másiknak.

Milyen életet szeretnék és ehhez mérten milyen a mi jelenlegi életünk? – erre a kérdésre adja meg ki-ki maga a saját válaszát...

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

A Világosság református egyházi műsor 2019. november 17-ei ajánlata

Dániel Gábriel angyal által kijelentést kap a távoli jövendőről, beiktatták a Bogya és Gelléri egyházközség élére Lőrincz Gábor megválasztott lelkipásztort, egy szemeszter cserediákként a prágai ... ...

„Színről színre” - Jövő nyáron Grazban lesz a következő Közép-európai Keresztyén Találkozó

2020 nyarán immár 10. alkalommal rendezik meg a Közép-európai Keresztény Találkozót, ezúttal az ausztriai Grazban. A rendezvényen Egyetemes Egyházunk is képviselteti magát. ...

Pályázat lelkészi állás betöltésére

A Rozsnyói Református Egyházközség presbitériumának 2019. október 10-én megtartott presbiteri gyűlése a 2/2019-es határozat értelmében élni kíván a lelkészválasztás jogával. ...

Gyászjelentés

Papp Dániel egykori perbetei református lelkipásztor életének 82. életévében váratlan hirtelenséggel hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése 2019. november 14-én, csütörtökön 12.30 órától lesz a komáromi református ... ...

A Szentlélek teológusa

Nyolcvan éve hunyt el Sörös Béla, a trianoni döntés utáni felvidéki reformátusság meghatározó személyisége: Losonc lelkipásztora, a Szlovenszkói Dunáninneni Református Egyházkerület második püspöke és a ... ...

Események

Nemzetközi Tudományos Konferencia

2019.11.14. / Komárom / A Selye János Egyetem Református Teológiai Karán 2019. november 14-én, csütörtökön 9.00 órai kezdéssel „A sokoldalú Josephus” címmel nemzetközi tudományos ... ...

Zsinati ülés

2019.11.15. / Rimaszombat / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata IX. ülésszakának 10. ülésére 2019. november 15-én és 16-án kerül sor Rimaszombatban, a Csillagházban. ...

Csendes hétvége

2019.11.15. / Jóka / Az Emmaus polgári társulás 2019. november 15. és 17. között ismét megszervezi a lányok/asszonyok csendes hétvégéjét Jókán, a Betlehem Missziós ... ...

Férfi csendesnap

2019.11.15. / Berzéte / Férfi csendesnapot tartanak 2019. november 15-én, pénteken 15.00 órától Berzétén, a leendő árvaházba, melynek témája a virtus. Meghívott vendég Kopecsni ... ...

Egyházmegyei Bibliaismereti Verseny

2019.11.16. / Martos / A Komáromi Református Egyházmegye 2019. november 16-án, szombaton 9.00 órai kezdéssel 17. alkalommal szervezi meg Bibliaismereti Versenyét Martoson, a Református ... ...