Merre tart a világ? – Dr. Fekete Károly (ism.)

Merre tart a világ? – Dr. Fekete Károly (ism.)

Míg az emberiség egyötöde jobban él a hajdani királyoknál, egy másik hányada épp a létezés határán vegetál, s puszta fennmaradásáért küzd. A globalizáció mohósága pedig könnyen vezethet globális pusztuláshoz...

Facebook megosztás IWIW megosztás Twitter megosztás A+ A- Nyomtatás Nyomtatás

Furcsa világban élünk, amely Janus-arcú, s ambivalens érzéseket kelt bennünk. Az iszonyatos végletek korává vált ez a nemrégiben kezdődött évszázad. Egyrészt a növekedés igézetében és a telhetetlenség megszállottságában rohanunk, másrészt találékony és vak önpusztítással faljuk fel életterünket és zsigereljük ki önmagunkat, teremtménytársainkat és a Földet.

Az ezredforduló előtt a legkülönfélébb szerzőktől jelentek meg világszerte elemzések arról, hogy merre tart a világ. Már a címek is jelzik, hogy sok mindennel számot kell vetnünk az új évezred mezsgyéjén, s a gazdasági szempontok eluralkodásának nyilvánvaló következményei láttán, divatjamúlttá vált korunk világgazdasági trendjének magasztalása. Így ragadott tollat Viviane Forrester, Medici-díjas francia írónő, és Gazdasági horror címen közölte gondolatait. Hans-Peter Martin és Harald Schumann (német újságíró-páros) "A globalizáció csapdájá"-ról írt könyvet, amely csapda "támadás a demokrácia és a jólét ellen". Soros György, sikeres amerikai üzletember saját életfilozófiáját is belesűrítette a veszélyben lévő nyílt társadalomért síkra szálló művében, "A globális kapitalizmus válsága" címmel. David C. Korten megalapozott monográfiája pedig, a "Tőkés társaságok világuralmá"-t diagnosztizálja.

Általános tendencia mindenfelé a gazdasági növekedés, az életszínvonal javítása, a vagyon gyarapítása. A sikerorientáció valóságos vallássá, ideológiává nőtte ki magát, amely irányítja a társadalmakat. A globális integrációt egy olyan gazdaságpolitikai üdv-tannak az előretörése kíséri, amely gazdasági tanácsadók seregét viszi be a politikába: a neoliberalizmusé. Ennek alaptézise leegyszerűsítve így hangzik: a piac jó, az állami beavatkozások pedig rosszak ...

A keleti tömb pártdiktatúráinak összeomlása révén ez a hit újabb impulzust kapott, és globális átütő erőhöz jutott. S amióta megszabadultak a proletariátus diktatúrájának fenyegetésétől, e hit követői csak még elszántabban munkálkodnak a világpiac diktatúrájának megteremtésén.

Az ún. "turbókapitalizmus" létrehozta a "húsz a nyolcvanhoz" társadalmát. Azaz, míg az emberiség egyötöde jobban él a hajdani királyoknál, egy másik hányada épp a létezés határán vegetál, s puszta fennmaradásáért küzd. A globalizáció mohósága pedig könnyen vezethet globális pusztuláshoz.

Vajon felismerjük-e a világ természetes korlátait, és azokhoz igazítjuk-e gazdaságunkat, vagy tovább növeljük az egy embert eltartó földterületet, az ökológiai lábnyomot addig, amíg már késő lesz visszafordulni?

Olyan világ elé nézünk-e, amelyben a felgyorsuló változás kiszalad a kezünkből, megsemmisíti politikai intézményeinket, és oda vezet, hogy összeomlik az az ökológiai rendszer, amelytől a gazdaság függ...

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Lelkésztovábbképző Berekfürdőn a társadalomszemlélet jegyében

Protestantizmus és társadalomszemlélet címmel szervezte meg 2019. június 11. és 14. között országos lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Berekfürdőn, a Megbékélés házában. A hét ... ...

Tahi csendeshét

A Bősi Református Egyházközség és az alistáli Te Deum Laudamus polgári társulás Kik a boldogok? Testi-lelki egészség címmel 2019. augusztus 19. és 25. között csendeshetet ... ...

Egységnap előtt és után

Tavaly októberben Kassai Gyula esperes arra a nemes feladatra jelölt ki, hogy az Egységnap előkészítésébe bevont valamennyi Kárpát-medencei egyházmegye barsi küldöttjeként vegyek részt Berekfürdőn egy ... ...

25 éves a Calvin János Teológiai Akadémia

A komáromi Calvin János Teológiai Akadémia 25 évvel ezelőtti indulására emlékeznek 2019. június 22-én, szombaton 14.00 órakor volt diákok és tanárok. ...

A spiritualitás újrafelfedezése

A németországi Josefstalban 2019. május 13-22 között ezzel a címmel tartották meg az 52. Ökumenikus Tanulmányi Kurzust. a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Antala Éva nagyölvedi ... ...

Események

Egyházmegyei családi nap

2019.06.22. / Szádalmás / Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye 2019. június 22-én, szombaton családi napot szervez Szádalmáson. ...

Fiatalok találkozója

2019.06.22. / Ipolyság / A Firesz Duna Mente 2019. június 22-én, szombaton 15.00 órakor ifjúsági találkozót szervez az ipolysági református parókián. Áhítatot tart és ... ...

25 éves a Calvin János Teológiai Akadémia

2019.06.22. / Komárom / A komáromi Calvin János Teológiai Akadémia 25 évvel ezelőtti indulására emlékeznek 2019. június 22-én, szombaton 14.00 órakor volt diákok és ... ...

Diplomaosztó és doktoravató közgyűlés

2019.06.23. / Komárom / A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara 2019. június 23-án, vasárnap 15,00 órakor a komáromi református templomban istentisztelettel kezdődő ünnepi ... ...

Koncert

2019.06.25. / Komárom / A Koreai Presbiteriánus Egyház Nőszövetségi Énekkara 2019. június 25-én, kedden 18.00 órakor koncertet ad a komáromi református templomban. ...