Normáink – Turcsik Ferenc (ism.)

Normáink – Turcsik Ferenc (ism.)

A jó élet elképzelhetetlen anélkül, hogy - az ad hoc jelleggel meghozott döntések helyett - valamilyen normarendszert ne követnénk...

Facebook megosztás IWIW megosztás Twitter megosztás A+ A- Nyomtatás Nyomtatás

Amikor azt halljuk, hogy normák, szabályok, akkor ezek a fogalmak a béklyókba kötött rabszolgaságot idézik fel bennünk. Jó azonban tudnunk, hogy ennek nem kell szükségszerűen így lennie. Normák... szabályok... - nem mindig voltak ezek pejoratív, s egyben nemkívánatos fogalmak. Korábban a norma-rendszer pozitív töltettel bírt és az élet nagyon fontos, rendszerezője és összetevője volt. Az erkölcs olyasvalami volt, mint egy biztonságot adó, bekerített hely, amelyen belül tudjuk, mi hol van, ill. hol a helye és amikor valami nehézség adódik, akkor azt hogyan kell megoldani.

Ez mára - sok tekintetben megváltozott. Persze nem teljes egészében, hiszen a mindennapokban azért megfigyelhető (és magunkba nézve tudjuk mi is), hogy még mindig szeretünk bizonyos szabályokat – még az olyan lázadók is, mint a magamfajta. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy a szabályok és normák „kettős életet" élnek, hiszen a pozitív, megtartó mivoltuk mellett, azért jelen van a negatív, sötét és nemkívánatos oldal is.

Mitől lettek nemkívánatosak? Mitől lettek kétesek? És mitől lett másállapotú a mai ember? Attól, mert úgy vagyunk, mint az igazi tudós, aki minél többet tud, annál jobban megérti, vagy inkább megérzi, hogy mily' kevés is az, aminek a birtokában van, és visszahúzódunk? Vagy azért, mert a liberális eszmék annyira beköltöztek otthonainkba, hogy ezzel minden relatívvá vált? Vagy azért, mert a XXI. század embere már nemcsak gondolkodni, de még az ésszerű életelvek követésére is lusta és ehelyett, - inkább egyhelyben megülve, mintegy lelki-narkózisban közönnyel és szarkazmussal szemléli a végzetébe rohanó világot? Még sok ilyen kérdést lehetne feltenni, melyekre éppúgy nem tudnánk megnyugtató válaszokat adni, mint az előbbiekre. Az azonban elég nagy bizonyossággal elmondható, hogy a filozófia és a politikai elméletek sokszor hermetikusan zártnak érzett világa, a média és a közélet nem mindig késztetnek gondolkodásra. Nem az tehát a baj – szerintem, hogy nem tudnánk a régi értékeinket újraértelmezni, vagy új értékeket találni, csak hát ehhez energia-befektetésre volna szükség. És... ebből nincs sok... csak azt nem vesszük figyelembe, hogy a jó élet elképzelhetetlen anélkül, hogy - azad hoc jelleggel meghozott döntések helyett - valamilyen normarendszert ne követnénk.

Szeretjük, ha mások konzekvensek tetteikben és gondolatainkban. Bosszantó, ha ez: indokolatlanul nem így van. Elvárható-e ez tőlünk is? Azt gondolom, hogy igen. Ehhez azonban túl kell látnunk az anyagiakon és a láthatókon: túl egy olyan dimenzió felé, amelyben helye van nem csak az emberinek, hanem az isteninek is...

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Fáradozásunk nem volt hiábavaló! - Lelkészbeiktatás és gyülekezeti ház szentelése Gútán

Mérföldkőnek számított a Gútai Református Egyházközség életében 2019. szeptember 22., amikor a gyülekezeti ház szentelésére és lelkipásztoruk, Simon Ilona beiktatására került sor. ...

Legyen jövője a magyarságnak - Szepsiben átadták a református bölcsődét

Ünnepi alkalom keretében adták át szeptember 15-én rendeltetésének Szepsiben, az egyházközség által alapított, mintegy tizenöt gyermek számára kialakított református bölcsődét. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak ... ...

Felüdítő szavak és finomságok a Családi Pikniken

Kemény padok, fehérre festett templomfalak, orgonaszó, ájtatos csönd, vagy puha pokróc, millió színben pompázó természet, gitárzene, zsibongás? A felsoroltak közül minden bizonnyal többen az utóbbiakat ... ...

Menedék, otthon és védelem - átadták a Mózeskosár református bölcsődét Zselízen

Ünnepi istentisztelet keretében adták át a zselízi magyar tanítási nyelvű gimnázium volt épületében a tizenkét gyermek számára kialakított Mózeskosár bölcsődét, valamint az önkormányzati Cimbora óvodát ... ...

A Világosság református egyházi műsor 2019. szeptember 8-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Belsazár lakomája és a falon megjelent írás, református óvodát adtak át Tornalján, az érsekújvári gyülekezet ... ...

Események

Családi nap

2019.09.28. / Megyercs / Családi napot szerveznek 2019. szeptember 28-án, szombaton 10.00 órától Megyercsen. Meghívott vendégként az eseményen részt vesz a koreai gyülekezet Park ... ...

Zenés istentisztelet

2019.09.29. / Dunaszerdahely / A Sacra folk - ökumenikus népi dicsőítő zenekar közreműködésével népzenés istentisztelet lesz 2019. szeptember 29-én, 9.00 órakor vasárnap a dunaszerdahelyi református ... ...

Zenés istentisztelet

2019.09.29. / Bős / A Sacra folk - ökumenikus népi dicsőítő zenekar közreműködésével népzenés istentiszteletre kerül sor 2019. szeptember 29-én, 10.30 órakor vasárnap a bősi ... ...

Református Ízek Találkozója

2019.10.04. / Hajdúnánás / Református Ízek Találkozójára 2019. október 4-e és 6-a között, Hajdúnánáson kerül sor. Fő témája a bioélelmiszerek és az ökológiai gazdálkodás. ...

Templomszentelés

2019.10.05. / Oroszka / Hálaadó istentisztelet keretében szentelik fel 2019. október 6-án, vasárnap 14.00 órakor Oroszkán, az új református templomot. Igét hirdet Fazekas László ... ...