Normáink – Turcsik Ferenc (ism.)

Normáink – Turcsik Ferenc (ism.)

A jó élet elképzelhetetlen anélkül, hogy - az ad hoc jelleggel meghozott döntések helyett - valamilyen normarendszert ne követnénk...

Facebook megosztás IWIW megosztás Twitter megosztás A+ A- Nyomtatás Nyomtatás

Amikor azt halljuk, hogy normák, szabályok, akkor ezek a fogalmak a béklyókba kötött rabszolgaságot idézik fel bennünk. Jó azonban tudnunk, hogy ennek nem kell szükségszerűen így lennie. Normák... szabályok... - nem mindig voltak ezek pejoratív, s egyben nemkívánatos fogalmak. Korábban a norma-rendszer pozitív töltettel bírt és az élet nagyon fontos, rendszerezője és összetevője volt. Az erkölcs olyasvalami volt, mint egy biztonságot adó, bekerített hely, amelyen belül tudjuk, mi hol van, ill. hol a helye és amikor valami nehézség adódik, akkor azt hogyan kell megoldani.

Ez mára - sok tekintetben megváltozott. Persze nem teljes egészében, hiszen a mindennapokban azért megfigyelhető (és magunkba nézve tudjuk mi is), hogy még mindig szeretünk bizonyos szabályokat – még az olyan lázadók is, mint a magamfajta. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy a szabályok és normák „kettős életet" élnek, hiszen a pozitív, megtartó mivoltuk mellett, azért jelen van a negatív, sötét és nemkívánatos oldal is.

Mitől lettek nemkívánatosak? Mitől lettek kétesek? És mitől lett másállapotú a mai ember? Attól, mert úgy vagyunk, mint az igazi tudós, aki minél többet tud, annál jobban megérti, vagy inkább megérzi, hogy mily' kevés is az, aminek a birtokában van, és visszahúzódunk? Vagy azért, mert a liberális eszmék annyira beköltöztek otthonainkba, hogy ezzel minden relatívvá vált? Vagy azért, mert a XXI. század embere már nemcsak gondolkodni, de még az ésszerű életelvek követésére is lusta és ehelyett, - inkább egyhelyben megülve, mintegy lelki-narkózisban közönnyel és szarkazmussal szemléli a végzetébe rohanó világot? Még sok ilyen kérdést lehetne feltenni, melyekre éppúgy nem tudnánk megnyugtató válaszokat adni, mint az előbbiekre. Az azonban elég nagy bizonyossággal elmondható, hogy a filozófia és a politikai elméletek sokszor hermetikusan zártnak érzett világa, a média és a közélet nem mindig késztetnek gondolkodásra. Nem az tehát a baj – szerintem, hogy nem tudnánk a régi értékeinket újraértelmezni, vagy új értékeket találni, csak hát ehhez energia-befektetésre volna szükség. És... ebből nincs sok... csak azt nem vesszük figyelembe, hogy a jó élet elképzelhetetlen anélkül, hogy - azad hoc jelleggel meghozott döntések helyett - valamilyen normarendszert ne követnénk.

Szeretjük, ha mások konzekvensek tetteikben és gondolatainkban. Bosszantó, ha ez: indokolatlanul nem így van. Elvárható-e ez tőlünk is? Azt gondolom, hogy igen. Ehhez azonban túl kell látnunk az anyagiakon és a láthatókon: túl egy olyan dimenzió felé, amelyben helye van nem csak az emberinek, hanem az isteninek is...

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Lelkésztovábbképző Berekfürdőn a társadalomszemlélet jegyében

Protestantizmus és társadalomszemlélet címmel szervezte meg 2019. június 11. és 14. között országos lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Berekfürdőn, a Megbékélés házában. A hét ... ...

Tahi csendeshét

A Bősi Református Egyházközség és az alistáli Te Deum Laudamus polgári társulás Kik a boldogok? Testi-lelki egészség címmel 2019. augusztus 19. és 25. között csendeshetet ... ...

Egységnap előtt és után

Tavaly októberben Kassai Gyula esperes arra a nemes feladatra jelölt ki, hogy az Egységnap előkészítésébe bevont valamennyi Kárpát-medencei egyházmegye barsi küldöttjeként vegyek részt Berekfürdőn egy ... ...

25 éves a Calvin János Teológiai Akadémia

A komáromi Calvin János Teológiai Akadémia 25 évvel ezelőtti indulására emlékeznek 2019. június 22-én, szombaton 14.00 órakor volt diákok és tanárok. ...

A spiritualitás újrafelfedezése

A németországi Josefstalban 2019. május 13-22 között ezzel a címmel tartották meg az 52. Ökumenikus Tanulmányi Kurzust. a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Antala Éva nagyölvedi ... ...

Események

Egyházmegyei családi nap

2019.06.22. / Szádalmás / Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye 2019. június 22-én, szombaton családi napot szervez Szádalmáson. ...

Fiatalok találkozója

2019.06.22. / Ipolyság / A Firesz Duna Mente 2019. június 22-én, szombaton 15.00 órakor ifjúsági találkozót szervez az ipolysági református parókián. Áhítatot tart és ... ...

25 éves a Calvin János Teológiai Akadémia

2019.06.22. / Komárom / A komáromi Calvin János Teológiai Akadémia 25 évvel ezelőtti indulására emlékeznek 2019. június 22-én, szombaton 14.00 órakor volt diákok és ... ...

Diplomaosztó és doktoravató közgyűlés

2019.06.23. / Komárom / A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara 2019. június 23-án, vasárnap 15,00 órakor a komáromi református templomban istentisztelettel kezdődő ünnepi ... ...

Koncert

2019.06.25. / Komárom / A Koreai Presbiteriánus Egyház Nőszövetségi Énekkara 2019. június 25-én, kedden 18.00 órakor koncertet ad a komáromi református templomban. ...