Világosság

Sorbarendezés:

2016.05.29. Világosság - Pátria rádió

méret: 33.9 MB

A műsor fő témája a világ világossága. Én vagyok a világ világossága, mondta Jézus, hozzátéve, hogy aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. Erről szól igehirdetésében Molnár Zsolt csicseri lelkipásztor. Több éves szünet után az idén tovább folytatódik a hontvarsányi román stílusban épült Árpád-kori műemléktemplom felújítása. A részleteket Kassai Gyula, a barsi egyházmegye esperese mondja el . Egykor az alkohol rabja volt, most Krisztus követője. Dobiás Lívia vall életének egy szakaszáról, amikor elindult a fejtőn lefelé, de végül mégis voltak olyanok, akik segítették őt abban, hogy élete ismét értelmet nyerjen. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.05.15. Világosság - Pátria rádió

méret: 56.3 MB

Pünkösdi élő istentiszteletet közvetítésére került sor a királyhelmeci református templomból. Igét hirdetett Molnár Elemér tiszteletbeli esperes. Az ige- és a liturgia szolgálatát Molnár István és Molnár Éva lelkipásztorok végezték. Szerkesztő: Iski Ibolya.

2016.05.01. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.6 MB

A műsor fő témája az élő víz. Jézus élő vizet ígér a szomjazónak. Sőt, az is mondta, hogy aki hisz benne az Írás szerint, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Mire utalt ezzel a kijelentéssel és milyen eredménye lehet annak, aki él ezzel a lehetőséggel? A kérdésre a választ Szabóné Hires Erzsébet sókszelőcei lelkipásztor adja meg igehirdetésében. Első alkalommal szerveztek konfirmandus találkozót a pozsonyi egyházmegyében a konfirmáció előtt álló fiataloknak Dunaszerdahelyen, amelyen szó volt az Istenhitről a tudományos világban és a migrációval kapcsolatban a muszlimokról is. Ennek kapcsán beszélgetés hangzik el Vámos Béla missziói előadóval, felsőpatonyi lelkipásztorral, Varga László lakszakállasi lelkipásztorral és a résztvevő fiatalokkal. Tornagörgőn a legutóbbi népszámlálás szerint az 1137 lakosból 939-en magyar nemzetiségűnek, 516-an pedig reformátusnak vallották magukat. A közösséghez azonban nem mindenki ragaszkodik, ami megmutatkozik az istentiszteletek látogatottságán is. Ehhez hozzájárul a gyülekezet létszámának a fokozatos csökkenése is. Van-e kiút ebből a helyzetről? A jelent és a jövőbeli terveket Hranyo Mihály lelkipásztor vázolja fel. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.04.17. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája a látszat szerinti ítélkezés. A zsidók látszatra ítélték meg a jeruzsálemi templomban tanító Jézust. Úgy gondolták, hogy aki nem tanulta az írásokat, az nem is ismerheti azokat. Ezért is mondta nekik Jézus, hogy ne ítéljenek látszat szerint, hanem hozzanak igazságos ítéletet. A témáról Szaszák Malvin gömörhorkai lelkipásztor szól a igehirdetésében a hallgatókhoz. A zselízi gyülekezet még az elmúlt évben döntött arról, hogy kibővíti a templom- és parókia épületegyüttest. Hogy miért van szükség a fejlesztésre és mit jelent majd ez a gyülekezet számára? A beruházás részleteit Révész Tibor lelkipásztor ismerteti. Nő a vádlottak padján. Bűne, hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. De miért csak őt állítják pellengérre, holott a tett elkövetésénél nem egyedül volt a paradicsomban. De mi a helyzet Ádámmal, a tettestárssal? Őt hogyan kell megítélnünk? A kérdésekre Takács Klaudia komáromi segédlelkész adja meg a válaszokat, aki a teológiai szakdolgozatának egyik fejezetében foglalkozott ezzel a témával. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.04.03. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Jézus és a házasságtörő asszony. A farizeusok egy házasságtörő asszonyt visznek Jézus elé, hogy mondjon itéletet felette. A válasza azonban mindenkit megdöbbentett. Hogy miért? A kérdésre a választ Molnár István királyhelmeci lelkipásztor adja meg igei üzenetében. Gyülekezeti ház épül Felsővályban, de az egyházközség terve csak lassan valósul meg. Az építkezés meggyorsítására szívesen fogadnak adományokat, amelyet csipkelekvárral köszönnek meg. Szarvas László lelkipásztor mondja el a részleteket. Már öt éve havi rendszerességgel szervezik meg a pozsonyi egyházmegyében az egyházmegyei bibliaórákat az érdeklődők számára. Az alkalmak céljáról Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor, missziói előadóval készült beszélgetés. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.03.13. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája Jézus lábmosása. Jézus halála előtt még példát mutat tanítványainak alázatosságból: ő mossa meg a lábukat. Hogy milyen üzenete van ennek a cselekedetének, arról Édes Árpád alistáli lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Dunaszerdahelyen jelentették be hivatalosan a Pozsonyi Református Egyházmegye és a Magyar Karitatív Tanács hosszú távú együttműködését, majd bemutatásra került a Kárpátalja nincs egyedül program. Erről készült beszélgetés Somogyi Alfréd esperessel, György András lelkipásztorral, valamint Szanyi Györggyel a kárpátaljai borzsova lelkipásztorával, ahová az elmúlt évben jelentős mennyiségű adományt érkezett a református egyháztól. Méhes László bizonyságtételében pedig arról beszél, hogy honnan hová juthat az ember, ha a kábítószer fogságába kerül, de arról is, hogy hogyan vált tőle szabaddá. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.02.28. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája továbbra is a böjt. A böjttel kapcsolatos gondolatait Czinke Zsolt bátorkeszi lelkipásztor oszt meg a hallgatókkal. 2016. február 20-án Komáromban egymilliárd forintról szóló támogatási szerződést írt alá a magyar kormány a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal. Ennek részleteiről Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere és Fazekas László püspök nyilatkozik. Elhangzik egy bizonyságtétel az alkohol rabságából való szabadulásról. A műsor megemlékezik Pándy Bertalan nyugalmazott csicseri lelkipásztorról, aki életének kilencvenedik életévében türelemmel viselt hosszú betegség után 2016. február 18-án adta vissza lelkét Teremtőjének. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.02.14. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.6 MB

A műsor fő témája a böjt. A böjttel kapcsolatos gondolatait osztja meg a hallgatókkal igehirdetésében Palcsó Attila hetényi lelkipásztor, a Zsinat külügyi tanácsosa. Közel három millió forint támogatást kapott a Simonyi-Feledi Református Egyházközség az életveszélyes állapotban lévő feledi templom tornyának a felújítására. A munkálatokat az elmúlt év végén fejezték be, megmentve így a leomlástól. Erről és a újabb tervekről számol be Dr. Gál László, a simonyi-feledi gyülekezet lelkipásztorával. Tíz évvel ezelőtt alakult meg a Szlovákiában élő és dolgozó koreai reformátusok gyülekezete, hogy otthonuktól távol is gyakorolhassák a hitüket és megélhessék a keresztyénségüket. Erre az évfordulóra emlékeztek az egyik januári ünnepi istentiszteletükön a meghívott vendégekkel. Hogy milyen gyülekezeti életet élnek, azt Park Sung Kon missziós lelkipásztor és fia, James Park mondja el, de megszólal Szabó Csongor, a Firesz Cantate Domino kórus vezetője, aki megtiszteltetésnek tartotta, hogy énekükkel gazdagíthatták az ünnepséget. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.01.31. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája az alkalmas idő. Az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas – mondta Jézus tanítványainak. Hogy miért? Erről szól igehirdetésében Hranyo Mihály tornagörgői lelkipásztor. Raoul Wallenberg-díjat kapott Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor börtönmissziós tevékenységéért. A díjjal kapcsolatban beszélgetünk vele. Milyennek kell lennie egy presbiternek? A kérdésre Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke adja meg a választ. A 2015-ben kezdődött új hat éves választási ciklustól a Zsinati Tanács döntése alapján a Zsinat külügyi tanácsosa Palcsó Attila hetényi lelkipásztor. Új megbízatásába ad betekintést. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.01.17. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája az élet kenyere. Jézus azt mondta magáról, hogy ő az élet kenyere. Aki hozzá jön, nem éhezik meg, és aki benne hisz, nem szomjazik meg soha. A témáról Dócs Szilvia szomotori beosztott lelkipásztor elmélkedik. 230 éves a nagymegyeri református templom. A kilencvenes évek elején külsőleg megújult, a belsejét pár évvel ezelőtt hozták rendbe. Az elmúlt évben viszont ismét szükségessé vált a templom külső részének a teljes felújítása. A munkálatok befejezéséért 2015. december 13-án ünnepi istentiszteleten adták hálát. A templomépítés történetébe és az elvégzett munkák részleteibe Szabó András tiszteletbeli esperes, nagymegyeri lelkipásztor ad betekintést, valamint Madarász Ilona, a gyülekezet főgondnoka. Hogyan alakult ki a presbiteri tisztség és miért fontos a szerepük a gyülekezetben? A presbiteri tisztségről tartott előadást több egyházmegyében Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke. Vele beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.01.03. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája az új év és a mennyei kenyér, amelyet a sokaság kért Jézustól. Jézus az őt követő sokaságnak egy alkalommal azt mondja, azért kerestek, mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok. De ne az ilyen kenyérért fáradozzatok, amely elvész. Hogy miért ez volt a válasza, erről szól igehirdetésében Molnár Éva királyhelmeci beosztott lelkipásztor. Hat éves munkafolyamat lezárásaként ünnepi istentiszteleten adtak hálát Diósgepatonyban a felépült lelkészlakért és a Menedék gyülekezeti házért. Az eltelt hat év munkáiról, az áldásokról, a jövőbeli tervekről vall Tompa Veronika lelkipásztor, Gálfy László gondnok és Fazekas László püspök. Mit mond a más világokról és teremtményekről a Biblia?  Kapunk-e erre útmutatást? Ezt a kérdéskört hozzuk közelebb a hallgatóknak Sasák Attila kamocsai lelkipásztor segítségével, aki  „Van ott kinn valaki?” „Kik azok az idegenek és mit akarnak?” címmel tartott előadást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.12.20. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája az advent. A várakozásról, a közelgő karácsonyról osztja meg gondolatait Parti Tibor komoróci lelkipásztor. Hálaadó istentiszteletet tartottak Somorján az Árpád-kori református templom külső felújításáért, amelyen igét hirdetett Balog Zoltán miniszter. Az ünnepi alkalmon átadták a Templom őre címet is. Az eseményről összeállításban számolunk be. Több mint két évvel ezelőtt alapították meg Madaron a Kicsi Szív szeretetszolgálati ifjúsági csoportot. Hogy milyen céllal, kik számára és milyen tevékenységet fejtetnek ki, arról annak kezdeményezője Kalocsainé Lami Alexandra lelkipásztort kérdezzük. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015. 12. 06. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.7 MB

A műsor fő témája az advent. A példázatbeli tíz szűz a vőlegényre várt. Azonban nem mindenki volt megfelelően felkészülve a várakozásra. Hogy miért is nem? Erről szól adventi üzenetében Szabóné Tok Tünde dunaszerdahelyi beosztott lelkipásztor. November 8-án iktatták be a szepsi egyházközség élére Molnár Árpád lelkipásztort. Megválasztására azt követően került sor, miután az előző lelkipásztor Gábor Lajos 70. életévének betöltése után nyugdíjba vonult. Mit jelent a lelkipásztor életében az újabb szolgálati lehetőség egy új helyen? Milyen kihívásokkal kell számolnia, milyen tervei vannak? Többek között erről kérdezzük. Tizennégy református lelkipásztort szenteltek fel november 5-én, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának IX. ülésszaka második ülésének kezdő istentiszteletén a rimaszombati református templomban. Hogy kinek mit jelentett ez az ünnepi alkalom? Ez kiderül az  Abaházi Zsolttal, Pándyné Kovács Tímeával, Vargha Balázzsal és Karvansky Mónikával készített beszélgetésből, de a lelkészszenteléssel kapcsolatban Fazekas László püspök is nyilatkozik. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.11.15. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája a bizonyságtétel és tanúskodás. Jézusról tanúskodnak a cselekedetei, az Atya és az Írás is. Erről szól majd igehirdetésében Blanárné Pituk Gabriella kisgéresi lelkipásztor. A Firesz Duna Mente szervezésében az egyik októberi pénteken este nyolctól reggel nyolcig virrasztottak a fiatalok a dunaszerdahelyi református templomban, ahol az Urat dicsérték énekben, táncban, zenében, szóban és imádságban. Az összeállításban megszólal Kelemen Sándor, a Virrasztás név alatt futó program egyik szervezője, Dr. Görözdi Zsolt lelkipásztor, Oros Jonathán, az alistáli gyülekezet ifjúsági zenekarának tagja és Császár András, a pozsonyi házi zenélőcsoport tagja. Szinte alig találni olyan embert, akit ne foglalkoztatna az Európába egyre nagyobb számban érkező más kultúrájú és vallású embertömeg. Ilyenkor felmerül a kérdés, Honnan és kik menekülnek hozzánk? Mit akarnak? Veszélyben vannak a keresztyének? A témával kapcsolatban Dr. Szénási Szilád esperes, martosi lelkipásztor mondja el meglátását. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.  

2015.11.01. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája az elmúlás, halál, feltámadás, örök élet, az élet értelme. Jézus azt mondja, hogy örök élete lehet annak, aki hisz az ő igéjében, és az őt küldőben. De a Fiú feltámaszt és ítél is, ugyanakkor semmit sem tehet önmagától. Hogyan is kell értelmezünk ezeket a kijelentéseket? Erről szól igehirdetésében Molnár Elemér királyhelmeci lelkipásztor. Vannak, akik csak akkor teszik fel a kérdést, hogy mi végre is vagyunk, amikor már érzik, nincs sok hátra az életükből. De miért csak ekkor és nem korábban? Erről beszélgetünk Dr. Kisida Elek sebésszel, egyetemi magántanárral. Október 18-án istentisztelet keretében adtak hálát Abaújszínán az új parókia megépítéséért. A részletekről Géresi Róbert püspökhelyettes, a gyülekezet lelkipásztora ad tájékoztatást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.10.18. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Jézus és a 38 éve béna férfi meggyógyítása. A Bethesda tavánál fekszik egy a 38 éve béna férfi. Segítségre vár, hogy meggyógyuljon, de nincs embere. Jézus viszont nem hagyja szó nélkül. Hogy miért nem? Erről szól igehirdetésében Kása Melinda nagygéresi beosztott lelkipásztor. Komarócon tizenkét évig tartottak a templom felújítási munkálatai. Október 4-én ünnepi  istentiszteleten adtak hálát a megújult templomért. A részletekről Parti Tibor lelkipásztort kérdezzük. Bemutatjuk a bősi gyülekezetet Oros Csaba beosztott lelkipásztor segítségével. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2015.10.04. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája Jézus és a samáriai asszony találkozása. Jézus Samárián keresztül megy tanítványaival, útközben megállnak Sikárban. Jákób forrásánál Jézus találkozik egy asszonnyal, aki vizet jött meríteni. Beszélgetni kezdenek. Sok minden kiderül a samáriai asszonyról, akinek végül meghatározó lett ez a találkozás. Hogy miért? Ennek üzenetét Szabóné Kozár Éva perbenyiki lelkipásztor tolmácsolja a hallgatóknak. Kisgéresben már hagyományosan minden évben fontosnak tartják a gyülekezeti napközis gyermektáborok szervezését. De hogy miért is vállalják ezt a sok szervezéssel is járó, de szép feladatot a lelkészházaspár, illetve miért fontosak az ilyen több napos alkalmak az alapiskolás korosztályú gyermekek számára, arról Blanárné Pituk Gabriella lelkipásztorát kérdezzük. A református jogteológia különös részének következtetésrendszerével foglalkozott doktori értekezésében Rákos Lóránt zsinati tanácsos, kövecses-naprágyi lelkipásztor. Hogy konkrétan mit is jelent ez, az kiderül a vele készült beszélgetésből. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.09.20. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

Világosság egyházi műsor fő témája Keresztelő János öröme. A tömeg lassan elhagyja Keresztelő Jánost és egyre többen követik Jézust, akiről korábban a Jordánon túl tett bizonyságot. A tanítványainak azt mondja, hogy most lett teljessé az öröme. De miből is fakad ez az öröm? Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Blanár Erik kisgéresi lelkipásztor. Ki a sikeres ember, hogyan válhatunk sikeressé? Mi a siker? – többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a három történelmi egyház szervezésében Hatfán megvalósuló Keresztén Ifjúsági Találkozó résztvevői. A rendezvényről Kiss Miklós örösi lelkipásztorral beszélgetünk. Dávid legyőzte az izraelitákat rettegésben tartó filiszteusok óriását, Góliátot. De mégis minek köszönhette a győzelmét? Saját erejének vagy Istenbe vetett hitének? – ezekre a kérdésekre keressük a választ a hetényi református gyülekezet Tábita Bábcsoportjának a tagjaival, akik két ellenfél történetéből bábos előadást készítettek. Mellesleg játékukért a 40. Duna Menti Tavaszon Dunaszerdahelyen ezüstminősítést kaptak. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.09.06. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája Jézus és Nikodémus találkozása. Nikodémust, a zsidók egyik vezető emberét is foglalkoztatta az üdvösség kérdése. Emiatt keresi fel Jézust, hogy választ kapjon arra, mit kell ezért tennie. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát – mondta válaszul Jézus. De mit is jelent újjászületni? Erről szól igehirdetésében Kiss Miklós örösi lelkipásztor. 1905. augusztus 27-én templomszentelési ünnepségre hívogattak a harangok Rozsnyón az újonnan épült református templom falai közé. 110 év elteltével, augusztus 23-án Isten iránti hálával emlékezett meg a gyülekezett meg a jeles évfordulóról. Hogy milyen körülmények tették lehetővé a templom építését, annak részleteit Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor osztja meg a hallgatókkal. Perbetén az idén is két napközis tábort szerveztek az alapiskolás korú gyermekek számára. A KOEN program alapján a Ragyogj csillag név alatt futó ötnapos táborokban, - a legtöbb gyülekezethez hasonlóan, - itt is Eszter történetével ismerkedtek meg a résztvevők. Az egyik táborba mi is látogatást tettünk, ott készült az összeállításunk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.08.23. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

Jézus Kánában egy menyegzőn borrá változtatta a vizet. Ez volt Jézus első csodatétele, amelynek üzenetéről Virág Szilvia dunaszerdahelyi beosztott lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Tizenharmadik alkalommal szervezte meg kézműves-bibliai napközis hittantáborát a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség. A négy nap alatt a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány kárpátaljai gyermekmissziós csoportja által készített program alapján négy napon keresztül Eszter királyné történetével ismerkedtek meg a résztvevő gyermekek. A táborról összeállításban számolunk be. Milyen nehézségekkel kell megküzdenie a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Cigánymissziójának és milyen lehetőségek vannak ezen a területen? Ezeket a kérdéseket boncolgatta doktori értekezésében Tóth Zsuzsanna, a misszió vezetője, amelyet a vele készített beszélgetésben közelebb hozunk a hallgatók számára is. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Reformáció 500 Emléknap – Csillagház átadása

A Csillagházat Molnár Sándor zsinati főtanácsos, rimaszombati lelkipásztor mutatta be. Beszéde itt hallgatható meg. ...

Reformáció 500 Emléknap – gályarab-emlékmű leleplezése

A gályarab-emlékmű leleplezése előtt Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet. Itt hallgatható meg. ...

Reformáció 500 Emléknap – istentisztelet

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház november 17-én, pénteken központi megemlékezést tartott Rimaszombatban a reformáció 500. évfordulója alkalmából. ...

Reformáció 500 Emléknap – élő közvetítés

A Reformáció 500 Emléknap hálaadó istentiszteletének élő közvetítése… ...

Méltó megemlékezésre készül az egyetemes egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház november 17-én, pénteken 10.00 órai kezdéssel központi megemlékezést tart Rimaszombatban a reformáció 500. évfordulója alkalmából. ...

Események

Mentő Misszió találkozója

2017.11.18. / Mad / A Református Mentő Misszió 2017. november 18-án, szombaton 14.00 órai kezdettel tartja meg következő találkozóját a madi gyülekezeti házban. ...

Hálaadó istentisztelet

2017.11.19. / Királyi / 2017. november 19-én, 14.00 órakor hálaadó istentiszteletre kerül sor a királyi református templom külső és belső felújítási munkálataiért, a reformáció ... ...

Lelkésztovábbképző

2017.11.20. / Mályi / A gömöri, abaúj-tornai, zempléni és ungi egyházmegyék lelkipásztorainak az őszi továbbképzőjére 2017. november 20. és 22. között kerül sor Mályiban, a ... ...

Lelkésztovábbképző

2017.11.22. / Nagybörzsöny / A pozsonyi, komáromi és barsi egyházmegyék lelkipásztorainak az őszi továbbképzőjére 2017. november 22. és 24. között kerül sor Nagybörzsönyben a Malomkert ... ...

Evangelizáció

2017.11.22. / Örös / Evangelizációs alkalmat tartanak 2017. november 22. és 24. között 18.00 órai kezdéssel az örösi kultúrházban Nyilvánvaló csodák - Igazi csodák - Gyógyulások ... ...