Világosság

Sorbarendezés:

2016.08.07. Világosság - Pátria rádió

méret: 33.9 MB

A műsor fő témája Jézus ítélete, hogy a vakokat látókká, a látókat vakokká tegye. Én ítéletre jöttem a világba, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek – mondta Jézus miután meggyógyította a születésétől vak embert. Hogy mire utalnak ezek a kijelentései, arról Kendi Csaba esperes, bacskai lelkipásztoról szól igehirdetésében.  A KOEN – a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány 2016-ra elkészített Vakációs Bibliahét anyagát vették alapul a reggeltől késő délutánig tartó együttléteknek a megyercsi gyülekezet napközis táborában, ahol a fő hangsúly a szeretet megértésére és megélésére irányult. A tábori élményekről, a bibliai történetek üzenetéről a résztvevő gyermekekkel, Végső László lelkipásztorral és a tábort segítői önkéntesekkel beszélgetünk. Öt hallgatót avattak a teológiai tudományok doktorává a tanév végén a Selye János Egyetem Református Teológia Karán. Közéjük tartozik Haris Szilárd is, a Diakóniai Központ intézeti lelkipásztora, aki „Szabad-e az ember? Az emberi akarat a reformáció, a humanizmus és a neurobiológiai determinizmus megítélése szerint” címmel írta meg doktori értekezését. Hogy miért erre a témára esett a választása, az kiderül a vele készült beszélgetésből. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.07.24. Világosság - Pátria rádió

méret: 33.9 MB

A műsor fő témája: Jézus újabb gyógyítása. A vakon született ember meggyógyításának üzenetét Kassai Gyula esperes, lévai lelkipásztor tolmácsolja. Buza-Bodnár Aranka és Buza Zsolt személyében lelkészházaspárt iktattak be a rozsnyói egyházközség élére. Hogy milyen szolgálati területet kell ellátniuk, illetve, hogy miként is tervezik a gyülekezet jövőjét, ez is kiderül a beszélgetésből. Aranysávos minősítést kapott a Bábosok és Színjátszók Országos Seregszemléjén, a 41. Duna Menti Tavaszon Dunaszerdahelyen a hetényi gyülekezet Tábita Színpada a József és testvérei előadásért. A történet üzenetéről vallanak a szereplők és a darab rendezője. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.07.10. Világosság - Pátria rádió

méret: 34.0 MB

A műsor fő témája: Jézus előbb volt, mint Ábrahám. Többek között ez is kiderül a Jézus és a zsidók közötti vitából. Erről szól igehirdetésében Rákos Lóránt zsinati tanácsos, a Kövecses-Naprágyi Társult Anyaegyházközség lelkipásztora.  Az idén 3600 önkéntes kapcsolódott be a Felvidéken a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokba, a Szeretethíd név alatt futó programba. A 87 regisztrált csoport között volt a királyhelmeci, kisgéresi, bacskai és nagyölvedi református közösség is. Hogy milyen munkát végeztek el a két nap folyamán, erről kérdezzük a gyülekezetek lelkipásztorait.  diplomaosztással egybekötött tanévzárót tartott a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara. A végzősök - Vörös Mária, Pospíšil Miklós Miklós és Fazekas István – a teológiai karra való jelentkezésük motivációjukat osztják meg a hallgatókkal, de elmondják jövőbeli terveiket is, valamint kiderül az is, hogy az akkreditációs bizottság hogyan értékelte  a kar tevékenységét. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.06. 26. Világosság – Pátria rádió

méret: 33.9 MB

A műsor fő témája az alázatosság példája.  Máriát Júdás pazarlónak tartja, de Jézus lábának drága nárduskenettel való megkenése mégis végtelen szeretetének, hódolatának a példáját adja. Erről szól igehirdetésében a hallgatókhoz Tarrné Bial Ivett kistárkányi lelkipásztor. Aranysávos minősítést kapott a 41. Duna Menti Tavaszon a kisgéresi Magyar Tannyelvű Alapiskola Mustármag bábcsoportja József, az álomlátó című előadásáért. A történet üzenetét osztják meg a hallgatókkal a bábcsoport tagja és vezetőjük Blanárné Pituk Gabriella lelkipásztor.  A 2016/17-es tanévben mesterképzés indul a komáromi Református Teológiai Kar diakónia-missziológia-szociális gondoskodás szakon. A részleteket Lévai Attila dékán ismerteti. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.06.12. Világosság - Pátria rádió

méret: 33.9 MB

A műsor fő témája a valódi szabadság. Aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája, de akit a Fiú megszabadít, az valóban szabad lesz. Erről szól igehirdetésében Erdélyiné Kürty Anita vágfarkasdi lelkipásztor. Dunaszerdahelyen tizenegy fiatal május végén tett bizonyságot hitéről. Hogy kinek mit jelent a konfirmáció, mivel gazdagodtak a fiatalok a felkészülési időszakban és hogyan tovább, az kiderül a konfirmandusok válaszaiból, de az is, hogy egy városi gyülekezet hogyan tudja megtalálni a leendő konfirmandusokat, ha azok nem tartják a kapcsolatot a közösséggel. A két héttel ezelőtti műsorban Dobiás Lívia osztotta meg a hallgatókkal életének egy szakaszát, amikor az alkohol egyre jobban a hatalmába kerítette és az élete elindult a fejtőn lefelé. Most arról beszél, hogy hogyan szabadult meg a függőségéből és miként alakult az élete. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.05.29. Világosság - Pátria rádió

méret: 33.9 MB

A műsor fő témája a világ világossága. Én vagyok a világ világossága, mondta Jézus, hozzátéve, hogy aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. Erről szól igehirdetésében Molnár Zsolt csicseri lelkipásztor. Több éves szünet után az idén tovább folytatódik a hontvarsányi román stílusban épült Árpád-kori műemléktemplom felújítása. A részleteket Kassai Gyula, a barsi egyházmegye esperese mondja el . Egykor az alkohol rabja volt, most Krisztus követője. Dobiás Lívia vall életének egy szakaszáról, amikor elindult a fejtőn lefelé, de végül mégis voltak olyanok, akik segítették őt abban, hogy élete ismét értelmet nyerjen. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.05.15. Világosság - Pátria rádió

méret: 56.3 MB

Pünkösdi élő istentiszteletet közvetítésére került sor a királyhelmeci református templomból. Igét hirdetett Molnár Elemér tiszteletbeli esperes. Az ige- és a liturgia szolgálatát Molnár István és Molnár Éva lelkipásztorok végezték. Szerkesztő: Iski Ibolya.

2016.05.01. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.6 MB

A műsor fő témája az élő víz. Jézus élő vizet ígér a szomjazónak. Sőt, az is mondta, hogy aki hisz benne az Írás szerint, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Mire utalt ezzel a kijelentéssel és milyen eredménye lehet annak, aki él ezzel a lehetőséggel? A kérdésre a választ Szabóné Hires Erzsébet sókszelőcei lelkipásztor adja meg igehirdetésében. Első alkalommal szerveztek konfirmandus találkozót a pozsonyi egyházmegyében a konfirmáció előtt álló fiataloknak Dunaszerdahelyen, amelyen szó volt az Istenhitről a tudományos világban és a migrációval kapcsolatban a muszlimokról is. Ennek kapcsán beszélgetés hangzik el Vámos Béla missziói előadóval, felsőpatonyi lelkipásztorral, Varga László lakszakállasi lelkipásztorral és a résztvevő fiatalokkal. Tornagörgőn a legutóbbi népszámlálás szerint az 1137 lakosból 939-en magyar nemzetiségűnek, 516-an pedig reformátusnak vallották magukat. A közösséghez azonban nem mindenki ragaszkodik, ami megmutatkozik az istentiszteletek látogatottságán is. Ehhez hozzájárul a gyülekezet létszámának a fokozatos csökkenése is. Van-e kiút ebből a helyzetről? A jelent és a jövőbeli terveket Hranyo Mihály lelkipásztor vázolja fel. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.04.17. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája a látszat szerinti ítélkezés. A zsidók látszatra ítélték meg a jeruzsálemi templomban tanító Jézust. Úgy gondolták, hogy aki nem tanulta az írásokat, az nem is ismerheti azokat. Ezért is mondta nekik Jézus, hogy ne ítéljenek látszat szerint, hanem hozzanak igazságos ítéletet. A témáról Szaszák Malvin gömörhorkai lelkipásztor szól a igehirdetésében a hallgatókhoz. A zselízi gyülekezet még az elmúlt évben döntött arról, hogy kibővíti a templom- és parókia épületegyüttest. Hogy miért van szükség a fejlesztésre és mit jelent majd ez a gyülekezet számára? A beruházás részleteit Révész Tibor lelkipásztor ismerteti. Nő a vádlottak padján. Bűne, hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. De miért csak őt állítják pellengérre, holott a tett elkövetésénél nem egyedül volt a paradicsomban. De mi a helyzet Ádámmal, a tettestárssal? Őt hogyan kell megítélnünk? A kérdésekre Takács Klaudia komáromi segédlelkész adja meg a válaszokat, aki a teológiai szakdolgozatának egyik fejezetében foglalkozott ezzel a témával. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.04.03. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Jézus és a házasságtörő asszony. A farizeusok egy házasságtörő asszonyt visznek Jézus elé, hogy mondjon itéletet felette. A válasza azonban mindenkit megdöbbentett. Hogy miért? A kérdésre a választ Molnár István királyhelmeci lelkipásztor adja meg igei üzenetében. Gyülekezeti ház épül Felsővályban, de az egyházközség terve csak lassan valósul meg. Az építkezés meggyorsítására szívesen fogadnak adományokat, amelyet csipkelekvárral köszönnek meg. Szarvas László lelkipásztor mondja el a részleteket. Már öt éve havi rendszerességgel szervezik meg a pozsonyi egyházmegyében az egyházmegyei bibliaórákat az érdeklődők számára. Az alkalmak céljáról Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor, missziói előadóval készült beszélgetés. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.03.13. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája Jézus lábmosása. Jézus halála előtt még példát mutat tanítványainak alázatosságból: ő mossa meg a lábukat. Hogy milyen üzenete van ennek a cselekedetének, arról Édes Árpád alistáli lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Dunaszerdahelyen jelentették be hivatalosan a Pozsonyi Református Egyházmegye és a Magyar Karitatív Tanács hosszú távú együttműködését, majd bemutatásra került a Kárpátalja nincs egyedül program. Erről készült beszélgetés Somogyi Alfréd esperessel, György András lelkipásztorral, valamint Szanyi Györggyel a kárpátaljai borzsova lelkipásztorával, ahová az elmúlt évben jelentős mennyiségű adományt érkezett a református egyháztól. Méhes László bizonyságtételében pedig arról beszél, hogy honnan hová juthat az ember, ha a kábítószer fogságába kerül, de arról is, hogy hogyan vált tőle szabaddá. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.02.28. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája továbbra is a böjt. A böjttel kapcsolatos gondolatait Czinke Zsolt bátorkeszi lelkipásztor oszt meg a hallgatókkal. 2016. február 20-án Komáromban egymilliárd forintról szóló támogatási szerződést írt alá a magyar kormány a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal. Ennek részleteiről Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere és Fazekas László püspök nyilatkozik. Elhangzik egy bizonyságtétel az alkohol rabságából való szabadulásról. A műsor megemlékezik Pándy Bertalan nyugalmazott csicseri lelkipásztorról, aki életének kilencvenedik életévében türelemmel viselt hosszú betegség után 2016. február 18-án adta vissza lelkét Teremtőjének. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.02.14. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.6 MB

A műsor fő témája a böjt. A böjttel kapcsolatos gondolatait osztja meg a hallgatókkal igehirdetésében Palcsó Attila hetényi lelkipásztor, a Zsinat külügyi tanácsosa. Közel három millió forint támogatást kapott a Simonyi-Feledi Református Egyházközség az életveszélyes állapotban lévő feledi templom tornyának a felújítására. A munkálatokat az elmúlt év végén fejezték be, megmentve így a leomlástól. Erről és a újabb tervekről számol be Dr. Gál László, a simonyi-feledi gyülekezet lelkipásztorával. Tíz évvel ezelőtt alakult meg a Szlovákiában élő és dolgozó koreai reformátusok gyülekezete, hogy otthonuktól távol is gyakorolhassák a hitüket és megélhessék a keresztyénségüket. Erre az évfordulóra emlékeztek az egyik januári ünnepi istentiszteletükön a meghívott vendégekkel. Hogy milyen gyülekezeti életet élnek, azt Park Sung Kon missziós lelkipásztor és fia, James Park mondja el, de megszólal Szabó Csongor, a Firesz Cantate Domino kórus vezetője, aki megtiszteltetésnek tartotta, hogy énekükkel gazdagíthatták az ünnepséget. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.01.31. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája az alkalmas idő. Az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas – mondta Jézus tanítványainak. Hogy miért? Erről szól igehirdetésében Hranyo Mihály tornagörgői lelkipásztor. Raoul Wallenberg-díjat kapott Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor börtönmissziós tevékenységéért. A díjjal kapcsolatban beszélgetünk vele. Milyennek kell lennie egy presbiternek? A kérdésre Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke adja meg a választ. A 2015-ben kezdődött új hat éves választási ciklustól a Zsinati Tanács döntése alapján a Zsinat külügyi tanácsosa Palcsó Attila hetényi lelkipásztor. Új megbízatásába ad betekintést. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.01.17. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája az élet kenyere. Jézus azt mondta magáról, hogy ő az élet kenyere. Aki hozzá jön, nem éhezik meg, és aki benne hisz, nem szomjazik meg soha. A témáról Dócs Szilvia szomotori beosztott lelkipásztor elmélkedik. 230 éves a nagymegyeri református templom. A kilencvenes évek elején külsőleg megújult, a belsejét pár évvel ezelőtt hozták rendbe. Az elmúlt évben viszont ismét szükségessé vált a templom külső részének a teljes felújítása. A munkálatok befejezéséért 2015. december 13-án ünnepi istentiszteleten adták hálát. A templomépítés történetébe és az elvégzett munkák részleteibe Szabó András tiszteletbeli esperes, nagymegyeri lelkipásztor ad betekintést, valamint Madarász Ilona, a gyülekezet főgondnoka. Hogyan alakult ki a presbiteri tisztség és miért fontos a szerepük a gyülekezetben? A presbiteri tisztségről tartott előadást több egyházmegyében Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke. Vele beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.01.03. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája az új év és a mennyei kenyér, amelyet a sokaság kért Jézustól. Jézus az őt követő sokaságnak egy alkalommal azt mondja, azért kerestek, mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok. De ne az ilyen kenyérért fáradozzatok, amely elvész. Hogy miért ez volt a válasza, erről szól igehirdetésében Molnár Éva királyhelmeci beosztott lelkipásztor. Hat éves munkafolyamat lezárásaként ünnepi istentiszteleten adtak hálát Diósgepatonyban a felépült lelkészlakért és a Menedék gyülekezeti házért. Az eltelt hat év munkáiról, az áldásokról, a jövőbeli tervekről vall Tompa Veronika lelkipásztor, Gálfy László gondnok és Fazekas László püspök. Mit mond a más világokról és teremtményekről a Biblia?  Kapunk-e erre útmutatást? Ezt a kérdéskört hozzuk közelebb a hallgatóknak Sasák Attila kamocsai lelkipásztor segítségével, aki  „Van ott kinn valaki?” „Kik azok az idegenek és mit akarnak?” címmel tartott előadást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.12.20. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája az advent. A várakozásról, a közelgő karácsonyról osztja meg gondolatait Parti Tibor komoróci lelkipásztor. Hálaadó istentiszteletet tartottak Somorján az Árpád-kori református templom külső felújításáért, amelyen igét hirdetett Balog Zoltán miniszter. Az ünnepi alkalmon átadták a Templom őre címet is. Az eseményről összeállításban számolunk be. Több mint két évvel ezelőtt alapították meg Madaron a Kicsi Szív szeretetszolgálati ifjúsági csoportot. Hogy milyen céllal, kik számára és milyen tevékenységet fejtetnek ki, arról annak kezdeményezője Kalocsainé Lami Alexandra lelkipásztort kérdezzük. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015. 12. 06. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.7 MB

A műsor fő témája az advent. A példázatbeli tíz szűz a vőlegényre várt. Azonban nem mindenki volt megfelelően felkészülve a várakozásra. Hogy miért is nem? Erről szól adventi üzenetében Szabóné Tok Tünde dunaszerdahelyi beosztott lelkipásztor. November 8-án iktatták be a szepsi egyházközség élére Molnár Árpád lelkipásztort. Megválasztására azt követően került sor, miután az előző lelkipásztor Gábor Lajos 70. életévének betöltése után nyugdíjba vonult. Mit jelent a lelkipásztor életében az újabb szolgálati lehetőség egy új helyen? Milyen kihívásokkal kell számolnia, milyen tervei vannak? Többek között erről kérdezzük. Tizennégy református lelkipásztort szenteltek fel november 5-én, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának IX. ülésszaka második ülésének kezdő istentiszteletén a rimaszombati református templomban. Hogy kinek mit jelentett ez az ünnepi alkalom? Ez kiderül az  Abaházi Zsolttal, Pándyné Kovács Tímeával, Vargha Balázzsal és Karvansky Mónikával készített beszélgetésből, de a lelkészszenteléssel kapcsolatban Fazekas László püspök is nyilatkozik. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.11.15. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája a bizonyságtétel és tanúskodás. Jézusról tanúskodnak a cselekedetei, az Atya és az Írás is. Erről szól majd igehirdetésében Blanárné Pituk Gabriella kisgéresi lelkipásztor. A Firesz Duna Mente szervezésében az egyik októberi pénteken este nyolctól reggel nyolcig virrasztottak a fiatalok a dunaszerdahelyi református templomban, ahol az Urat dicsérték énekben, táncban, zenében, szóban és imádságban. Az összeállításban megszólal Kelemen Sándor, a Virrasztás név alatt futó program egyik szervezője, Dr. Görözdi Zsolt lelkipásztor, Oros Jonathán, az alistáli gyülekezet ifjúsági zenekarának tagja és Császár András, a pozsonyi házi zenélőcsoport tagja. Szinte alig találni olyan embert, akit ne foglalkoztatna az Európába egyre nagyobb számban érkező más kultúrájú és vallású embertömeg. Ilyenkor felmerül a kérdés, Honnan és kik menekülnek hozzánk? Mit akarnak? Veszélyben vannak a keresztyének? A témával kapcsolatban Dr. Szénási Szilád esperes, martosi lelkipásztor mondja el meglátását. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.  

2015.11.01. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája az elmúlás, halál, feltámadás, örök élet, az élet értelme. Jézus azt mondja, hogy örök élete lehet annak, aki hisz az ő igéjében, és az őt küldőben. De a Fiú feltámaszt és ítél is, ugyanakkor semmit sem tehet önmagától. Hogyan is kell értelmezünk ezeket a kijelentéseket? Erről szól igehirdetésében Molnár Elemér királyhelmeci lelkipásztor. Vannak, akik csak akkor teszik fel a kérdést, hogy mi végre is vagyunk, amikor már érzik, nincs sok hátra az életükből. De miért csak ekkor és nem korábban? Erről beszélgetünk Dr. Kisida Elek sebésszel, egyetemi magántanárral. Október 18-án istentisztelet keretében adtak hálát Abaújszínán az új parókia megépítéséért. A részletekről Géresi Róbert püspökhelyettes, a gyülekezet lelkipásztora ad tájékoztatást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Eltörlik az egyházi esküvőért fizetendő illetéket

Az egyházi esküvőért fizetendő tíz eurós illeték eltörlése mellett döntött Robert Kaliňák belügyminiszter a petíciót indító Keresztény Intézmények Fóruma (FKI) tagjaival való találkozás után. ...

Istentől kapott hatalom

Feloldozni és gyógyítani – e kettőt együtt nevezte a tisztségébe január 19-én beiktatott horvátországi református püspök, Szenn Péter legfőbb feladatának dunamelléki szolgatársa, Bogárdi Szabó István. Az ... ...

Búcsú a harangoktól

Vegyes érzések… Ez volt a leggyakrabban elhangzó szókapcsolat január 21-én, a Szútorban tartott istentiszteleten, amelyet követően a mára romossá vált templom két harangját leengedték a ... ...

„Reformáció AKKOR és MOST” - Adventi csendes esték Felsőláncon

Negyedik alkalommal rendezték meg 2017. december 13-14 között a felsőlánci csendes estéket, amellyel egyrészt az Úr eljövetelére való készülést közös elcsendesedéssel, valamint a lelki-szellemi növekedéssel ... ...

Közös istentisztelettel kezdődött az ökumenikus imahét

2018. január 14-én, vasárnap a pozsonyi református templomban tartották meg az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács által meghirdetett ökumenikus világimahetet megnyitó ... ...

Események

Médiamissziós műhely

2018.01.25. / Rimaszombat / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2018. január 25-é, 10.00 órai kezdéssel médiamissziós műhelyt szervez a rimaszombati Csillagházban. A szervezők a ... ...

Előadás a családról és a házasságról

2018.01.27. / Marcelháza / A Komáromi Református Egyházmegye Missziós Bizottsága szervezésében 2018. január 27-én, szombaton 16.30 órakor "Nem jó az embernek egyedül" címmel előadásra ... ...

Nyitott nap

2018.02.14. / Komárom / A komáromi Selye János Egyetem 2018. február 14-én nyilt napot tart. A rendezvény keretében látogatók részletes és pontos tájékoztatást kapnak az ... ...

Pedagógusok VI. Bibliaismereti Versenye

2018.02.17. / Bátorkeszi / A Komáromi Református Egyházmegye hatodik alkalommal szervezi meg 2018. február 17-én, szombaton 9.00 órai kezdéssel a Pedagógusok Bibliaismereti Versenyét Bátorkeszin ... ...

Tavaszi tábor

2018.03.05. / Jóka / Az Emmaus polgári társulás 2018. március 5. és 9. között tavaszi tábort szervez Jókán, a Betlehem Missziós Központban a 8 és ... ...