Világosság

Sorbarendezés:

2016.04.03. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Jézus és a házasságtörő asszony. A farizeusok egy házasságtörő asszonyt visznek Jézus elé, hogy mondjon itéletet felette. A válasza azonban mindenkit megdöbbentett. Hogy miért? A kérdésre a választ Molnár István királyhelmeci lelkipásztor adja meg igei üzenetében. Gyülekezeti ház épül Felsővályban, de az egyházközség terve csak lassan valósul meg. Az építkezés meggyorsítására szívesen fogadnak adományokat, amelyet csipkelekvárral köszönnek meg. Szarvas László lelkipásztor mondja el a részleteket. Már öt éve havi rendszerességgel szervezik meg a pozsonyi egyházmegyében az egyházmegyei bibliaórákat az érdeklődők számára. Az alkalmak céljáról Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor, missziói előadóval készült beszélgetés. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.03.13. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája Jézus lábmosása. Jézus halála előtt még példát mutat tanítványainak alázatosságból: ő mossa meg a lábukat. Hogy milyen üzenete van ennek a cselekedetének, arról Édes Árpád alistáli lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Dunaszerdahelyen jelentették be hivatalosan a Pozsonyi Református Egyházmegye és a Magyar Karitatív Tanács hosszú távú együttműködését, majd bemutatásra került a Kárpátalja nincs egyedül program. Erről készült beszélgetés Somogyi Alfréd esperessel, György András lelkipásztorral, valamint Szanyi Györggyel a kárpátaljai borzsova lelkipásztorával, ahová az elmúlt évben jelentős mennyiségű adományt érkezett a református egyháztól. Méhes László bizonyságtételében pedig arról beszél, hogy honnan hová juthat az ember, ha a kábítószer fogságába kerül, de arról is, hogy hogyan vált tőle szabaddá. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.02.28. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája továbbra is a böjt. A böjttel kapcsolatos gondolatait Czinke Zsolt bátorkeszi lelkipásztor oszt meg a hallgatókkal. 2016. február 20-án Komáromban egymilliárd forintról szóló támogatási szerződést írt alá a magyar kormány a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal. Ennek részleteiről Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere és Fazekas László püspök nyilatkozik. Elhangzik egy bizonyságtétel az alkohol rabságából való szabadulásról. A műsor megemlékezik Pándy Bertalan nyugalmazott csicseri lelkipásztorról, aki életének kilencvenedik életévében türelemmel viselt hosszú betegség után 2016. február 18-án adta vissza lelkét Teremtőjének. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.02.14. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.6 MB

A műsor fő témája a böjt. A böjttel kapcsolatos gondolatait osztja meg a hallgatókkal igehirdetésében Palcsó Attila hetényi lelkipásztor, a Zsinat külügyi tanácsosa. Közel három millió forint támogatást kapott a Simonyi-Feledi Református Egyházközség az életveszélyes állapotban lévő feledi templom tornyának a felújítására. A munkálatokat az elmúlt év végén fejezték be, megmentve így a leomlástól. Erről és a újabb tervekről számol be Dr. Gál László, a simonyi-feledi gyülekezet lelkipásztorával. Tíz évvel ezelőtt alakult meg a Szlovákiában élő és dolgozó koreai reformátusok gyülekezete, hogy otthonuktól távol is gyakorolhassák a hitüket és megélhessék a keresztyénségüket. Erre az évfordulóra emlékeztek az egyik januári ünnepi istentiszteletükön a meghívott vendégekkel. Hogy milyen gyülekezeti életet élnek, azt Park Sung Kon missziós lelkipásztor és fia, James Park mondja el, de megszólal Szabó Csongor, a Firesz Cantate Domino kórus vezetője, aki megtiszteltetésnek tartotta, hogy énekükkel gazdagíthatták az ünnepséget. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.01.31. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája az alkalmas idő. Az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas – mondta Jézus tanítványainak. Hogy miért? Erről szól igehirdetésében Hranyo Mihály tornagörgői lelkipásztor. Raoul Wallenberg-díjat kapott Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor börtönmissziós tevékenységéért. A díjjal kapcsolatban beszélgetünk vele. Milyennek kell lennie egy presbiternek? A kérdésre Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke adja meg a választ. A 2015-ben kezdődött új hat éves választási ciklustól a Zsinati Tanács döntése alapján a Zsinat külügyi tanácsosa Palcsó Attila hetényi lelkipásztor. Új megbízatásába ad betekintést. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.01.17. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája az élet kenyere. Jézus azt mondta magáról, hogy ő az élet kenyere. Aki hozzá jön, nem éhezik meg, és aki benne hisz, nem szomjazik meg soha. A témáról Dócs Szilvia szomotori beosztott lelkipásztor elmélkedik. 230 éves a nagymegyeri református templom. A kilencvenes évek elején külsőleg megújult, a belsejét pár évvel ezelőtt hozták rendbe. Az elmúlt évben viszont ismét szükségessé vált a templom külső részének a teljes felújítása. A munkálatok befejezéséért 2015. december 13-án ünnepi istentiszteleten adták hálát. A templomépítés történetébe és az elvégzett munkák részleteibe Szabó András tiszteletbeli esperes, nagymegyeri lelkipásztor ad betekintést, valamint Madarász Ilona, a gyülekezet főgondnoka. Hogyan alakult ki a presbiteri tisztség és miért fontos a szerepük a gyülekezetben? A presbiteri tisztségről tartott előadást több egyházmegyében Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke. Vele beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2016.01.03. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája az új év és a mennyei kenyér, amelyet a sokaság kért Jézustól. Jézus az őt követő sokaságnak egy alkalommal azt mondja, azért kerestek, mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok. De ne az ilyen kenyérért fáradozzatok, amely elvész. Hogy miért ez volt a válasza, erről szól igehirdetésében Molnár Éva királyhelmeci beosztott lelkipásztor. Hat éves munkafolyamat lezárásaként ünnepi istentiszteleten adtak hálát Diósgepatonyban a felépült lelkészlakért és a Menedék gyülekezeti házért. Az eltelt hat év munkáiról, az áldásokról, a jövőbeli tervekről vall Tompa Veronika lelkipásztor, Gálfy László gondnok és Fazekas László püspök. Mit mond a más világokról és teremtményekről a Biblia?  Kapunk-e erre útmutatást? Ezt a kérdéskört hozzuk közelebb a hallgatóknak Sasák Attila kamocsai lelkipásztor segítségével, aki  „Van ott kinn valaki?” „Kik azok az idegenek és mit akarnak?” címmel tartott előadást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.12.20. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája az advent. A várakozásról, a közelgő karácsonyról osztja meg gondolatait Parti Tibor komoróci lelkipásztor. Hálaadó istentiszteletet tartottak Somorján az Árpád-kori református templom külső felújításáért, amelyen igét hirdetett Balog Zoltán miniszter. Az ünnepi alkalmon átadták a Templom őre címet is. Az eseményről összeállításban számolunk be. Több mint két évvel ezelőtt alapították meg Madaron a Kicsi Szív szeretetszolgálati ifjúsági csoportot. Hogy milyen céllal, kik számára és milyen tevékenységet fejtetnek ki, arról annak kezdeményezője Kalocsainé Lami Alexandra lelkipásztort kérdezzük. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015. 12. 06. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.7 MB

A műsor fő témája az advent. A példázatbeli tíz szűz a vőlegényre várt. Azonban nem mindenki volt megfelelően felkészülve a várakozásra. Hogy miért is nem? Erről szól adventi üzenetében Szabóné Tok Tünde dunaszerdahelyi beosztott lelkipásztor. November 8-án iktatták be a szepsi egyházközség élére Molnár Árpád lelkipásztort. Megválasztására azt követően került sor, miután az előző lelkipásztor Gábor Lajos 70. életévének betöltése után nyugdíjba vonult. Mit jelent a lelkipásztor életében az újabb szolgálati lehetőség egy új helyen? Milyen kihívásokkal kell számolnia, milyen tervei vannak? Többek között erről kérdezzük. Tizennégy református lelkipásztort szenteltek fel november 5-én, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának IX. ülésszaka második ülésének kezdő istentiszteletén a rimaszombati református templomban. Hogy kinek mit jelentett ez az ünnepi alkalom? Ez kiderül az  Abaházi Zsolttal, Pándyné Kovács Tímeával, Vargha Balázzsal és Karvansky Mónikával készített beszélgetésből, de a lelkészszenteléssel kapcsolatban Fazekas László püspök is nyilatkozik. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.11.15. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája a bizonyságtétel és tanúskodás. Jézusról tanúskodnak a cselekedetei, az Atya és az Írás is. Erről szól majd igehirdetésében Blanárné Pituk Gabriella kisgéresi lelkipásztor. A Firesz Duna Mente szervezésében az egyik októberi pénteken este nyolctól reggel nyolcig virrasztottak a fiatalok a dunaszerdahelyi református templomban, ahol az Urat dicsérték énekben, táncban, zenében, szóban és imádságban. Az összeállításban megszólal Kelemen Sándor, a Virrasztás név alatt futó program egyik szervezője, Dr. Görözdi Zsolt lelkipásztor, Oros Jonathán, az alistáli gyülekezet ifjúsági zenekarának tagja és Császár András, a pozsonyi házi zenélőcsoport tagja. Szinte alig találni olyan embert, akit ne foglalkoztatna az Európába egyre nagyobb számban érkező más kultúrájú és vallású embertömeg. Ilyenkor felmerül a kérdés, Honnan és kik menekülnek hozzánk? Mit akarnak? Veszélyben vannak a keresztyének? A témával kapcsolatban Dr. Szénási Szilád esperes, martosi lelkipásztor mondja el meglátását. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.  

2015.11.01. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája az elmúlás, halál, feltámadás, örök élet, az élet értelme. Jézus azt mondja, hogy örök élete lehet annak, aki hisz az ő igéjében, és az őt küldőben. De a Fiú feltámaszt és ítél is, ugyanakkor semmit sem tehet önmagától. Hogyan is kell értelmezünk ezeket a kijelentéseket? Erről szól igehirdetésében Molnár Elemér királyhelmeci lelkipásztor. Vannak, akik csak akkor teszik fel a kérdést, hogy mi végre is vagyunk, amikor már érzik, nincs sok hátra az életükből. De miért csak ekkor és nem korábban? Erről beszélgetünk Dr. Kisida Elek sebésszel, egyetemi magántanárral. Október 18-án istentisztelet keretében adtak hálát Abaújszínán az új parókia megépítéséért. A részletekről Géresi Róbert püspökhelyettes, a gyülekezet lelkipásztora ad tájékoztatást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.10.18. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Jézus és a 38 éve béna férfi meggyógyítása. A Bethesda tavánál fekszik egy a 38 éve béna férfi. Segítségre vár, hogy meggyógyuljon, de nincs embere. Jézus viszont nem hagyja szó nélkül. Hogy miért nem? Erről szól igehirdetésében Kása Melinda nagygéresi beosztott lelkipásztor. Komarócon tizenkét évig tartottak a templom felújítási munkálatai. Október 4-én ünnepi  istentiszteleten adtak hálát a megújult templomért. A részletekről Parti Tibor lelkipásztort kérdezzük. Bemutatjuk a bősi gyülekezetet Oros Csaba beosztott lelkipásztor segítségével. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2015.10.04. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája Jézus és a samáriai asszony találkozása. Jézus Samárián keresztül megy tanítványaival, útközben megállnak Sikárban. Jákób forrásánál Jézus találkozik egy asszonnyal, aki vizet jött meríteni. Beszélgetni kezdenek. Sok minden kiderül a samáriai asszonyról, akinek végül meghatározó lett ez a találkozás. Hogy miért? Ennek üzenetét Szabóné Kozár Éva perbenyiki lelkipásztor tolmácsolja a hallgatóknak. Kisgéresben már hagyományosan minden évben fontosnak tartják a gyülekezeti napközis gyermektáborok szervezését. De hogy miért is vállalják ezt a sok szervezéssel is járó, de szép feladatot a lelkészházaspár, illetve miért fontosak az ilyen több napos alkalmak az alapiskolás korosztályú gyermekek számára, arról Blanárné Pituk Gabriella lelkipásztorát kérdezzük. A református jogteológia különös részének következtetésrendszerével foglalkozott doktori értekezésében Rákos Lóránt zsinati tanácsos, kövecses-naprágyi lelkipásztor. Hogy konkrétan mit is jelent ez, az kiderül a vele készült beszélgetésből. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.09.20. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

Világosság egyházi műsor fő témája Keresztelő János öröme. A tömeg lassan elhagyja Keresztelő Jánost és egyre többen követik Jézust, akiről korábban a Jordánon túl tett bizonyságot. A tanítványainak azt mondja, hogy most lett teljessé az öröme. De miből is fakad ez az öröm? Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Blanár Erik kisgéresi lelkipásztor. Ki a sikeres ember, hogyan válhatunk sikeressé? Mi a siker? – többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a három történelmi egyház szervezésében Hatfán megvalósuló Keresztén Ifjúsági Találkozó résztvevői. A rendezvényről Kiss Miklós örösi lelkipásztorral beszélgetünk. Dávid legyőzte az izraelitákat rettegésben tartó filiszteusok óriását, Góliátot. De mégis minek köszönhette a győzelmét? Saját erejének vagy Istenbe vetett hitének? – ezekre a kérdésekre keressük a választ a hetényi református gyülekezet Tábita Bábcsoportjának a tagjaival, akik két ellenfél történetéből bábos előadást készítettek. Mellesleg játékukért a 40. Duna Menti Tavaszon Dunaszerdahelyen ezüstminősítést kaptak. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.09.06. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája Jézus és Nikodémus találkozása. Nikodémust, a zsidók egyik vezető emberét is foglalkoztatta az üdvösség kérdése. Emiatt keresi fel Jézust, hogy választ kapjon arra, mit kell ezért tennie. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát – mondta válaszul Jézus. De mit is jelent újjászületni? Erről szól igehirdetésében Kiss Miklós örösi lelkipásztor. 1905. augusztus 27-én templomszentelési ünnepségre hívogattak a harangok Rozsnyón az újonnan épült református templom falai közé. 110 év elteltével, augusztus 23-án Isten iránti hálával emlékezett meg a gyülekezett meg a jeles évfordulóról. Hogy milyen körülmények tették lehetővé a templom építését, annak részleteit Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor osztja meg a hallgatókkal. Perbetén az idén is két napközis tábort szerveztek az alapiskolás korú gyermekek számára. A KOEN program alapján a Ragyogj csillag név alatt futó ötnapos táborokban, - a legtöbb gyülekezethez hasonlóan, - itt is Eszter történetével ismerkedtek meg a résztvevők. Az egyik táborba mi is látogatást tettünk, ott készült az összeállításunk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.08.23. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

Jézus Kánában egy menyegzőn borrá változtatta a vizet. Ez volt Jézus első csodatétele, amelynek üzenetéről Virág Szilvia dunaszerdahelyi beosztott lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Tizenharmadik alkalommal szervezte meg kézműves-bibliai napközis hittantáborát a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség. A négy nap alatt a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány kárpátaljai gyermekmissziós csoportja által készített program alapján négy napon keresztül Eszter királyné történetével ismerkedtek meg a résztvevő gyermekek. A táborról összeállításban számolunk be. Milyen nehézségekkel kell megküzdenie a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Cigánymissziójának és milyen lehetőségek vannak ezen a területen? Ezeket a kérdéseket boncolgatta doktori értekezésében Tóth Zsuzsanna, a misszió vezetője, amelyet a vele készített beszélgetésben közelebb hozunk a hallgatók számára is. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.08.09. Világosság – Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája Jézus első követői. Kövess engem! – mondta Jézus a Betsaidából származó Fülöpnek, aki miután találkozott Nátánáellel, azonnal elmondta, hogy megtalálták azt, akiről a próféták is írtak, majd kérte, hogy menjen és nézze meg. Erről a találkozásról és annak üzenetéről szól a hallgatókhoz Molnár Árpád zsinati tanácsos, szepsi lelkipásztor. Júliusban lelkészbeiktatás volt a szűrnyegi református templomban, valamint hálát adtak a megújult lelkészlakért is. A műsorban ennek apropója kapcsán beszélgetünk Kozár Péter megválasztott lelkipásztorral. Ellátogattunk az örösi gyülekezet napközis táborába, ahol Ragyogj csillag név alatt Eszter történetével ismerkedtek meg a résztvevők. Megszólal a gyülekezet lelkipásztora Kiss Miklós, Járosi Stella önkéntes segítő, valamint a gyermekek, akik elmondják, hogyan csapódott le bennük a zsidó nép megmentésének a története. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.07.28. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája Keresztelő János bizonyságtétele, aki a pusztában a kiáltó hangjaként jellemezte magát, de tömegeket vonzott magához. De ki is volt ő valójában és miről szólt az ő bizonyságtétele? Erről szól a hallgatókhoz Oros Csaba, a bősi gyülekezet beosztott lelkipásztora. Első alkalommal szerveztek gyülekezeti napközis tábort Pólyánban. A kilenc résztvevővel és három napon át zajló tábor részleteibe Molnár István lelkipásztor avat be. Az idén végzett a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán a Negyedről származó Takács Klaudia. Hogy miért választotta a teológiát és milyen tervei vannak, az kiderül a vele készült beszélgetésből. Szintén a Teológiai Karon végzett Kovács Brigitta, aki a három éves képzést nyújtó missziológia-diakónia-szociális munka szakot végezte el. Hogy milyen indíttatásból jelentkezett erre a szakra és milyen tervei vannak a jövőre nézve, erről beszélgetünk vele.  Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.07.12. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája az Emberfiának eljövetele. Mi várható az Emberfia eljövetelének az idején? Mivel kell számolnunk és milyen jelenségekre kell figyelni? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében Kisné Búcsi Jolán lelkipásztor, zsinati levéltáros. A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karon végzett az idén a bodrogszerdahelyi Marci Márió is, aki elmondja, hogy miért választotta öt évvel ezelőtt a teológiát és milyen tervei vannak a diplomaosztás után. Süllné Rácz Kinga lelkipásztor, egyházzenészt pedig arról kérdezzük, hogy milyen témával foglalkozott doktori értekezésében és milyen összegzést lehet levonni a kutatásának eredményéből. Sókszelőcének a legutóbbi népszámlálási adatok szerint több mint 2800 lakosa volt és csak valamivel több, mint a fele vallotta magát magyar nemzetiségűnek. A reformátusok száma 219 volt, a gyülekezeti közösség pedig egyre fogy. Többek között ennek okairól is beszélgetünk Szabóné Híres Erzsébet lelkipásztorral. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.06.28. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája a nagy megpróbáltatás ideje. Milyen is lesz ez Jézus szavai szerint? A bibliai üzenet alapján Végső László megyercsi lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Hetedik alkalommal szervezte meg a Magyarországi Szeretetszolgálat a kárpát-medencei református önkéntes napokat, a Szeretethidat. A részleteket Csiffáry Ildikó, a Diakóniai Központ munkatársa mondja el. A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara június 21-én ünnepi diplomaosztó és doktoravató közgyűlést tartott a református templomban. Az idei akadémiai évben heten vehették át a missziológia-diakónia-szociális munka szakon a diplomájukat, kilencen pedig a református teológia tanulmányi szakon szereztek diplomát. Kisdoktori címet egy hallgató kapott, a teológiai tudományok doktora címet pedig hatan jogosultak. A végzősök közül megszólal Veszelovszky Angelika, Vida Andrea és Erdélyi Zoltán perbetei lelkipásztor. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Állásajánlat

A rimaszombati Református Oktatási Központba magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos tanárt keresnek azonnali belépéssel. ...

Tájékoztatás

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége tisztelettel tájékoztatja az egyházmegyéket és egyházközségeket, hogy a járványkezelés kapcsán hozott hatályos állami rendelkezések ellehetetlenítették egyházunkban a templomi ... ...

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. november 28-án, advent első vasárnapján 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Sasák Attila érsekújvári ... ...

Mindig meg kell tenni, amit lehet

Házasság és válás a lelkészi szolgálatában címmel szervezte meg egy év kihagyás után lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A pozsonyi, komáromi és a barsi ... ...

Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szőke Noémi, a Budapest-Zuglói Református Egyházközség lelkipásztora, aki korábban férjével Bodrogszentest és a hozzá tartozó gyülekezeteket is beszolgálta, 2021. november 23-án ... ...