Világosság

Sorbarendezés:

2015.10.18. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Jézus és a 38 éve béna férfi meggyógyítása. A Bethesda tavánál fekszik egy a 38 éve béna férfi. Segítségre vár, hogy meggyógyuljon, de nincs embere. Jézus viszont nem hagyja szó nélkül. Hogy miért nem? Erről szól igehirdetésében Kása Melinda nagygéresi beosztott lelkipásztor. Komarócon tizenkét évig tartottak a templom felújítási munkálatai. Október 4-én ünnepi  istentiszteleten adtak hálát a megújult templomért. A részletekről Parti Tibor lelkipásztort kérdezzük. Bemutatjuk a bősi gyülekezetet Oros Csaba beosztott lelkipásztor segítségével. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2015.10.04. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája Jézus és a samáriai asszony találkozása. Jézus Samárián keresztül megy tanítványaival, útközben megállnak Sikárban. Jákób forrásánál Jézus találkozik egy asszonnyal, aki vizet jött meríteni. Beszélgetni kezdenek. Sok minden kiderül a samáriai asszonyról, akinek végül meghatározó lett ez a találkozás. Hogy miért? Ennek üzenetét Szabóné Kozár Éva perbenyiki lelkipásztor tolmácsolja a hallgatóknak. Kisgéresben már hagyományosan minden évben fontosnak tartják a gyülekezeti napközis gyermektáborok szervezését. De hogy miért is vállalják ezt a sok szervezéssel is járó, de szép feladatot a lelkészházaspár, illetve miért fontosak az ilyen több napos alkalmak az alapiskolás korosztályú gyermekek számára, arról Blanárné Pituk Gabriella lelkipásztorát kérdezzük. A református jogteológia különös részének következtetésrendszerével foglalkozott doktori értekezésében Rákos Lóránt zsinati tanácsos, kövecses-naprágyi lelkipásztor. Hogy konkrétan mit is jelent ez, az kiderül a vele készült beszélgetésből. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.09.20. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

Világosság egyházi műsor fő témája Keresztelő János öröme. A tömeg lassan elhagyja Keresztelő Jánost és egyre többen követik Jézust, akiről korábban a Jordánon túl tett bizonyságot. A tanítványainak azt mondja, hogy most lett teljessé az öröme. De miből is fakad ez az öröm? Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Blanár Erik kisgéresi lelkipásztor. Ki a sikeres ember, hogyan válhatunk sikeressé? Mi a siker? – többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a három történelmi egyház szervezésében Hatfán megvalósuló Keresztén Ifjúsági Találkozó résztvevői. A rendezvényről Kiss Miklós örösi lelkipásztorral beszélgetünk. Dávid legyőzte az izraelitákat rettegésben tartó filiszteusok óriását, Góliátot. De mégis minek köszönhette a győzelmét? Saját erejének vagy Istenbe vetett hitének? – ezekre a kérdésekre keressük a választ a hetényi református gyülekezet Tábita Bábcsoportjának a tagjaival, akik két ellenfél történetéből bábos előadást készítettek. Mellesleg játékukért a 40. Duna Menti Tavaszon Dunaszerdahelyen ezüstminősítést kaptak. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.09.06. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája Jézus és Nikodémus találkozása. Nikodémust, a zsidók egyik vezető emberét is foglalkoztatta az üdvösség kérdése. Emiatt keresi fel Jézust, hogy választ kapjon arra, mit kell ezért tennie. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát – mondta válaszul Jézus. De mit is jelent újjászületni? Erről szól igehirdetésében Kiss Miklós örösi lelkipásztor. 1905. augusztus 27-én templomszentelési ünnepségre hívogattak a harangok Rozsnyón az újonnan épült református templom falai közé. 110 év elteltével, augusztus 23-án Isten iránti hálával emlékezett meg a gyülekezett meg a jeles évfordulóról. Hogy milyen körülmények tették lehetővé a templom építését, annak részleteit Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor osztja meg a hallgatókkal. Perbetén az idén is két napközis tábort szerveztek az alapiskolás korú gyermekek számára. A KOEN program alapján a Ragyogj csillag név alatt futó ötnapos táborokban, - a legtöbb gyülekezethez hasonlóan, - itt is Eszter történetével ismerkedtek meg a résztvevők. Az egyik táborba mi is látogatást tettünk, ott készült az összeállításunk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.08.23. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

Jézus Kánában egy menyegzőn borrá változtatta a vizet. Ez volt Jézus első csodatétele, amelynek üzenetéről Virág Szilvia dunaszerdahelyi beosztott lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Tizenharmadik alkalommal szervezte meg kézműves-bibliai napközis hittantáborát a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség. A négy nap alatt a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány kárpátaljai gyermekmissziós csoportja által készített program alapján négy napon keresztül Eszter királyné történetével ismerkedtek meg a résztvevő gyermekek. A táborról összeállításban számolunk be. Milyen nehézségekkel kell megküzdenie a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Cigánymissziójának és milyen lehetőségek vannak ezen a területen? Ezeket a kérdéseket boncolgatta doktori értekezésében Tóth Zsuzsanna, a misszió vezetője, amelyet a vele készített beszélgetésben közelebb hozunk a hallgatók számára is. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.08.09. Világosság – Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája Jézus első követői. Kövess engem! – mondta Jézus a Betsaidából származó Fülöpnek, aki miután találkozott Nátánáellel, azonnal elmondta, hogy megtalálták azt, akiről a próféták is írtak, majd kérte, hogy menjen és nézze meg. Erről a találkozásról és annak üzenetéről szól a hallgatókhoz Molnár Árpád zsinati tanácsos, szepsi lelkipásztor. Júliusban lelkészbeiktatás volt a szűrnyegi református templomban, valamint hálát adtak a megújult lelkészlakért is. A műsorban ennek apropója kapcsán beszélgetünk Kozár Péter megválasztott lelkipásztorral. Ellátogattunk az örösi gyülekezet napközis táborába, ahol Ragyogj csillag név alatt Eszter történetével ismerkedtek meg a résztvevők. Megszólal a gyülekezet lelkipásztora Kiss Miklós, Járosi Stella önkéntes segítő, valamint a gyermekek, akik elmondják, hogyan csapódott le bennük a zsidó nép megmentésének a története. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.07.28. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája Keresztelő János bizonyságtétele, aki a pusztában a kiáltó hangjaként jellemezte magát, de tömegeket vonzott magához. De ki is volt ő valójában és miről szólt az ő bizonyságtétele? Erről szól a hallgatókhoz Oros Csaba, a bősi gyülekezet beosztott lelkipásztora. Első alkalommal szerveztek gyülekezeti napközis tábort Pólyánban. A kilenc résztvevővel és három napon át zajló tábor részleteibe Molnár István lelkipásztor avat be. Az idén végzett a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán a Negyedről származó Takács Klaudia. Hogy miért választotta a teológiát és milyen tervei vannak, az kiderül a vele készült beszélgetésből. Szintén a Teológiai Karon végzett Kovács Brigitta, aki a három éves képzést nyújtó missziológia-diakónia-szociális munka szakot végezte el. Hogy milyen indíttatásból jelentkezett erre a szakra és milyen tervei vannak a jövőre nézve, erről beszélgetünk vele.  Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.07.12. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája az Emberfiának eljövetele. Mi várható az Emberfia eljövetelének az idején? Mivel kell számolnunk és milyen jelenségekre kell figyelni? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében Kisné Búcsi Jolán lelkipásztor, zsinati levéltáros. A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karon végzett az idén a bodrogszerdahelyi Marci Márió is, aki elmondja, hogy miért választotta öt évvel ezelőtt a teológiát és milyen tervei vannak a diplomaosztás után. Süllné Rácz Kinga lelkipásztor, egyházzenészt pedig arról kérdezzük, hogy milyen témával foglalkozott doktori értekezésében és milyen összegzést lehet levonni a kutatásának eredményéből. Sókszelőcének a legutóbbi népszámlálási adatok szerint több mint 2800 lakosa volt és csak valamivel több, mint a fele vallotta magát magyar nemzetiségűnek. A reformátusok száma 219 volt, a gyülekezeti közösség pedig egyre fogy. Többek között ennek okairól is beszélgetünk Szabóné Híres Erzsébet lelkipásztorral. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.06.28. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája a nagy megpróbáltatás ideje. Milyen is lesz ez Jézus szavai szerint? A bibliai üzenet alapján Végső László megyercsi lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Hetedik alkalommal szervezte meg a Magyarországi Szeretetszolgálat a kárpát-medencei református önkéntes napokat, a Szeretethidat. A részleteket Csiffáry Ildikó, a Diakóniai Központ munkatársa mondja el. A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara június 21-én ünnepi diplomaosztó és doktoravató közgyűlést tartott a református templomban. Az idei akadémiai évben heten vehették át a missziológia-diakónia-szociális munka szakon a diplomájukat, kilencen pedig a református teológia tanulmányi szakon szereztek diplomát. Kisdoktori címet egy hallgató kapott, a teológiai tudományok doktora címet pedig hatan jogosultak. A végzősök közül megszólal Veszelovszky Angelika, Vida Andrea és Erdélyi Zoltán perbetei lelkipásztor. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.06.14. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A műsor fő témája az özvegyasszony két fillére. Jézus egy özvegyasszonyt vesz észre a jeruzsálemi templomban, aki ugyan csak két fillért dobott be a perselybe, de az volt az egész vagyona is. Hogy miért volt mégis jelentős ez az adomány? Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Kalocsainé Lami Alexandra komáromi beosztott lelkipásztor. A komáromi egyházmegye missziói bizottsága első alkalommal szervezete meg a lelkészcsaládok találkozóját. Erről kérdezzük annak egyik szervezőjét Simon Ilona gútai lelkipásztort. Dunaszerdahelyen a 40. Gyermek Bábosok és Színjátszók Országos Fesztiválján a kisgéresi alapiskola hét évvel ezelőtt alakult Mustármag bábcsoportja a Dávid és Góliát bábjátékáért a zsűri döntése alapján az idén megkapta a legmagasabb, gyémántminősítést. A bibliai történetet a gyerekek hozzák közelebb a hallgatók számára, a kulisszatitkokba pedig Blanár Gabriella lelkipásztor, a bábcsoport vezetője avatja be a hallgatókat. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.05.31. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A műsor fő témája a nagy parancsolat. Szeresd az Istent és a felebarátodat, válaszolt Jézus az egyik írástudónak a nagy parancsolattal kapcsolatos kérdésére. De miért is fontos ez? Erről szól igehirdetésében Ambrus Erika, az Ipolypásztó-Garamsalló Társult Anyaegyházközségek lelkipásztora. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata február végén hirdetett gyűjtést a Kárpátalján élő reformátusok megsegítésére, amelynek lebonyolítására a Diakóniai Központot kérte fel. A gyűjtés eredményébe és a további tervekbe Ibos Henriettával, a Diakóniai Központ igazgatója nyújt betekintést. Pár évvel ezelőtt alakult meg Megyercsen a gyülekezet kórusa. Tagjai szívesen járnak az egyházmegyei kórustalálkozókra, egyrészt, hogy megmérettessék énektudásukat, másrészt, hogy másoktól is tanuljanak, tapasztalatokat szerezzenek. Legutóbb Kamocsán mutatták be énektudásukat. A kórus vezetőjével Végső Lászlóval, a gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.05.10. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A műsor fő témája az adófizetés. Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem? Meg kell-e adnunk a császárnak, ami a császáré és az Istennek, ami az Istené? – kérdezték Jézustól a farizeusok. Hogy mit felelt erre Jézus és miért? Erről szólt igehirdetésében az adópénz fizetése kapcsán Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor. Május elsején szervezték meg a Czeglédi Péter Napok keretében közösségteremtés céljából harmadik alkalommal a barsi egyházmegye majálisát, amelynek ezúttal Nagyölved adott otthont. Az eseményről Kassai Gyula esperes számol be. Nagyidán a gyülekezet lelkipásztora Szabó Krisztián, akit a teológiai tanulmányainak befejezése után 2001. október elsején helyeztek ki az egyházközségbe és azóta is ott szolgál. A közösség létszáma sajnos itt is apad, de reménységre mutató jelek is tapasztalhatóak. Szabó Krisztián lelkipásztorral beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.04.26. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.6 MB

A műsor fő témája Jézus hatalmának kérdése. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? – kérdezték Jézustól Jeruzsálemben a főpapok, az írástudók és a vének. Jézus azonban különös módon válaszolt. Hogy miért? Ez kiderül Tirpák István bési lelkipásztor igehirdetéséből. Boldogok lehetnek a szegények is? Ha igen, mégis milyen értelemben? A témáról Dr. Bácskay Károllyal, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékének a tanárával beszélgetünk. Több, mint három évvel ezelőtt költözött Oroszkára Tóth Árpád lelkipásztor, aki két anyaegyházközség mellett az ottani leányegyházat is beszolgálja. Ez utóbbira azonban inkább a missziói gyülekezet megnevezés a jellemző, ugyanis nemrég alakult közösségről van szó. Hogy milyen is ez a közösség és milyen terveik vannak, az kiderül a Tóth Árpád lelkipásztorral készült beszélgetésből. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.04.15. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája a szőlőmunkások példázata. A munkára felfogadott szőlőmunkások tiltakozás nélkül beleegyeznek az előre meghatározott bérükbe. A nap végén azonban elégedetlenek a fizetséget illetően. Vajon miért tartják igazságtalannak a szőlősgazdát? A példázat üzenetét Szénási Szilárd, a komáromi egyházmegye esperese, martosi lelkipásztor hozza közelebb a hallgatók számára. Magyar nyelvű mentálhigiénés felnőttképzés beindításáról írt alá megállapodást a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara, a Lévai Református Egyházközség és a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség. A képzés szeptembertől indul el a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium helyiségeiben. A részleteket Szatmáry Zsuzsanna nagykálnai lelkipásztor, a képzés szervező-koordinátora osztja meg a hallgatókkal. Csilizpatason a legutóbbi népszámláláskor ugyanannyian vallották magukat reformátusnak, mint amennyien az egyházközség jegyzékében is szerepelnek. Ez pedig azt jelenti, hogy mindenki fontosnak tartja a gyülekezethez való kötődést és nem csak névlegesen vallják magukat reformátusnak. A gyülekezet lelkipásztora már húsz éve Misák Alica, aki már a szolgálata kezdetén megtapasztalta, hogy a csilizpatasi reformátusok mennyire magukénak vallják egyházközségüket. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.04.05. Húsvéti istentisztelet - Pátria rádió

méret: 53.9 MB

Húsvétvasárnap a Pátria rádió istentiszteletet közvetített a dunaszerdahelyi református templomból. Igét hirdetett Dr. Görözdi Zsolt lelkipásztor. Imádsággal és igeolvasással Virág Szilvia és Tok Tünde beosztott lelkészek szolgáltak. A műsor szerkesztője Iski Ibolya.

2015.04.03. A kiteljesedett élet - Pátria rádió

méret: 48.5 MB

A műsor a száztíz évvel ezelőtt született Tóth Kálmán lelkipásztornak, a „Felvidéki Ébredési Mozgalom” meghatározó személyiségének, a Timóteus-palota építőjének, a szlovákiai református belmisszió legkiválóbb képviselőjének állít emléket. A Kiteljesedett élet című műsor szerkesztője Iski Ibolya Galo Vilmossal, a Duna Menti Múzeum történészével beszélget Tóth Kálmán lelkipásztor munkásságáról. A közel egy órás műsorban megszólal Kelemen Kálmán, akit Izsapról telepítettek ki Csehországba kényszermunkára, valamit a Dunaszerdahelyen élő Zalaba Ilona Tóth Kálmán lánya is.

2015.03.15. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája: Jézus már harmadszor szól tanítványainak haláláról és feltámadásáról. Hogy miért is teszi ezt? Ennek az üzenetéről szól a hallgatókhoz Nagyné Komáromy Zsuzsanna felsőlánci lelkipásztor.  Lehet a keresztyén ember is depressziós? Az okokról és a megoldási lehetőségekről Tóth Jánost, a Magyarországi Presbiteri Szövetség Békés megyei Területi Szervezetének elnökével beszélgetünk. A választások előtt a politikusokat mindig foglalkoztatja az állam és az egyház szétválásának a kérdése. Kell-e ettől tartani és mi várható ebben a kérdésben. Erről Fazekas László püspök mondja el meglátását. Gicén a 2011-es népszámláláskor 877 lakosából 167-en jelölték meg magukat magyar nemzetiségűnek, reformátusnak 149-en vallották magukat. A számok ellenére mégis milyen nagy a református gyülekezet és milyen alkalmakkal próbálja a lelkipásztor gazdagítani a hitéletüket? Zsámbok Piroska lelkipásztorral beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.03.01. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témái a böjt és a feltámadás. A szadduceusok nem hittek a feltámadásban, de mégis erről kérdezik Jézust. Hogy miért és mit akartak ezzel elérni, arról Orémus Zoltán esperes, a kassai magyar gyülekezet lelkipásztora szól a hallgatókhoz. Új stratégiát dolgozott ki a fiatalok számára a Fiatal Reformátusok Szövetségének Duna Mente Területi Egysége. A váltásról és annak lényegéről Süll Tamás ifjúsági lelkész, a szervezet elnöke mondja el a részleteket. Kisölvednek száz évvel ezelőtt még 440 lakosa volt, ma már csak 183-an élnek a faluban. A legutóbbi népszámláláskor 129-en vallották magukat reformátusnak. A gyülekezetet több, mint három éve Tóth Árpád lelkipásztor szolgálja be, akivel a közösségformálásról, szokásokról és a jövőképről beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.02.15. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája a terméketlen fügefa. Jézus útközben Jeruzsálem felé megátkoz egy zöldellő fügefát, mivel nem talált rajta termést, csak leveleket. Hogy mit akart ezzel közölni a tanítványaival, illetve milyen következtetést lehet ebből levonni, arról Szénásiné Szabó Lilla martosi lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Mit jelent presbiternek lenni a XXI. században és milyen feltételeknek kellene megfelelnie egy gyülekezeti előjárónak? A kérdésre a választ Tóth Jánostól, a Magyarországi Presbiteri Szövetség Békés megyei Területi Szervezetének elnökétől kapjuk meg. A 2011-es népszámláláskor Újlóton az 1955 lakos közül csupán 182 vallotta magát reformátusnak, magyarnak pedig 175. A még magyar nyelvűnek tartott gyülekezetben viszont egyre több a szlovák nyelvű szolgálat. Hogy miként lehet ennek ellenére egy ilyen közösségben szolgálni és összekovácsolni a híveket, arról a több, mint négy éve ott szolgáló Sándor Veronika lelkipásztor mondja el a részleteket. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.02.01. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A műsor fő témája a vak Bartimeus meggyógyítása. A jerikói vak koldus, Bartimeus, Timeus fia látni szeretett volna. Jézus, a hite miatt eleget tett a kérésének és meggyógyult. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Szabó Krisztián nagyidai lelkipásztor. Január 17-én Rimaszombatban iktatták be az újabb hat évre megválasztott Fazekas László püspököt. Többek között arról kérdezzük, hogy milyen kihívásoknak kell majd szembenéznie az egyháznak az új ciklusban és mely missziói területet kell majd bővíteni. Tíz évvel ezelőtt még csak szórványban éltek a reformátusok Gútán. Azóta egyházközséggé váltak és már van saját épületük is, ahol kialakíthatják a központjukat. Az elért eredményekről Simonné Szekeres Ilona lelkipásztort kérdezzük. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Eltörlik az egyházi esküvőért fizetendő illetéket

Az egyházi esküvőért fizetendő tíz eurós illeték eltörlése mellett döntött Robert Kaliňák belügyminiszter a petíciót indító Keresztény Intézmények Fóruma (FKI) tagjaival való találkozás után. ...

Istentől kapott hatalom

Feloldozni és gyógyítani – e kettőt együtt nevezte a tisztségébe január 19-én beiktatott horvátországi református püspök, Szenn Péter legfőbb feladatának dunamelléki szolgatársa, Bogárdi Szabó István. Az ... ...

Búcsú a harangoktól

Vegyes érzések… Ez volt a leggyakrabban elhangzó szókapcsolat január 21-én, a Szútorban tartott istentiszteleten, amelyet követően a mára romossá vált templom két harangját leengedték a ... ...

„Reformáció AKKOR és MOST” - Adventi csendes esték Felsőláncon

Negyedik alkalommal rendezték meg 2017. december 13-14 között a felsőlánci csendes estéket, amellyel egyrészt az Úr eljövetelére való készülést közös elcsendesedéssel, valamint a lelki-szellemi növekedéssel ... ...

Közös istentisztelettel kezdődött az ökumenikus imahét

2018. január 14-én, vasárnap a pozsonyi református templomban tartották meg az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács által meghirdetett ökumenikus világimahetet megnyitó ... ...

Események

Médiamissziós műhely

2018.01.25. / Rimaszombat / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2018. január 25-é, 10.00 órai kezdéssel médiamissziós műhelyt szervez a rimaszombati Csillagházban. A szervezők a ... ...

Előadás a családról és a házasságról

2018.01.27. / Marcelháza / A Komáromi Református Egyházmegye Missziós Bizottsága szervezésében 2018. január 27-én, szombaton 16.30 órakor "Nem jó az embernek egyedül" címmel előadásra ... ...

Nyitott nap

2018.02.14. / Komárom / A komáromi Selye János Egyetem 2018. február 14-én nyilt napot tart. A rendezvény keretében látogatók részletes és pontos tájékoztatást kapnak az ... ...

Pedagógusok VI. Bibliaismereti Versenye

2018.02.17. / Bátorkeszi / A Komáromi Református Egyházmegye hatodik alkalommal szervezi meg 2018. február 17-én, szombaton 9.00 órai kezdéssel a Pedagógusok Bibliaismereti Versenyét Bátorkeszin ... ...

Tavaszi tábor

2018.03.05. / Jóka / Az Emmaus polgári társulás 2018. március 5. és 9. között tavaszi tábort szervez Jókán, a Betlehem Missziós Központban a 8 és ... ...