Világosság

Sorbarendezés:

2015.06.14. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A műsor fő témája az özvegyasszony két fillére. Jézus egy özvegyasszonyt vesz észre a jeruzsálemi templomban, aki ugyan csak két fillért dobott be a perselybe, de az volt az egész vagyona is. Hogy miért volt mégis jelentős ez az adomány? Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Kalocsainé Lami Alexandra komáromi beosztott lelkipásztor. A komáromi egyházmegye missziói bizottsága első alkalommal szervezete meg a lelkészcsaládok találkozóját. Erről kérdezzük annak egyik szervezőjét Simon Ilona gútai lelkipásztort. Dunaszerdahelyen a 40. Gyermek Bábosok és Színjátszók Országos Fesztiválján a kisgéresi alapiskola hét évvel ezelőtt alakult Mustármag bábcsoportja a Dávid és Góliát bábjátékáért a zsűri döntése alapján az idén megkapta a legmagasabb, gyémántminősítést. A bibliai történetet a gyerekek hozzák közelebb a hallgatók számára, a kulisszatitkokba pedig Blanár Gabriella lelkipásztor, a bábcsoport vezetője avatja be a hallgatókat. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.05.31. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A műsor fő témája a nagy parancsolat. Szeresd az Istent és a felebarátodat, válaszolt Jézus az egyik írástudónak a nagy parancsolattal kapcsolatos kérdésére. De miért is fontos ez? Erről szól igehirdetésében Ambrus Erika, az Ipolypásztó-Garamsalló Társult Anyaegyházközségek lelkipásztora. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata február végén hirdetett gyűjtést a Kárpátalján élő reformátusok megsegítésére, amelynek lebonyolítására a Diakóniai Központot kérte fel. A gyűjtés eredményébe és a további tervekbe Ibos Henriettával, a Diakóniai Központ igazgatója nyújt betekintést. Pár évvel ezelőtt alakult meg Megyercsen a gyülekezet kórusa. Tagjai szívesen járnak az egyházmegyei kórustalálkozókra, egyrészt, hogy megmérettessék énektudásukat, másrészt, hogy másoktól is tanuljanak, tapasztalatokat szerezzenek. Legutóbb Kamocsán mutatták be énektudásukat. A kórus vezetőjével Végső Lászlóval, a gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.05.10. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A műsor fő témája az adófizetés. Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem? Meg kell-e adnunk a császárnak, ami a császáré és az Istennek, ami az Istené? – kérdezték Jézustól a farizeusok. Hogy mit felelt erre Jézus és miért? Erről szólt igehirdetésében az adópénz fizetése kapcsán Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor. Május elsején szervezték meg a Czeglédi Péter Napok keretében közösségteremtés céljából harmadik alkalommal a barsi egyházmegye majálisát, amelynek ezúttal Nagyölved adott otthont. Az eseményről Kassai Gyula esperes számol be. Nagyidán a gyülekezet lelkipásztora Szabó Krisztián, akit a teológiai tanulmányainak befejezése után 2001. október elsején helyeztek ki az egyházközségbe és azóta is ott szolgál. A közösség létszáma sajnos itt is apad, de reménységre mutató jelek is tapasztalhatóak. Szabó Krisztián lelkipásztorral beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.04.26. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.6 MB

A műsor fő témája Jézus hatalmának kérdése. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? – kérdezték Jézustól Jeruzsálemben a főpapok, az írástudók és a vének. Jézus azonban különös módon válaszolt. Hogy miért? Ez kiderül Tirpák István bési lelkipásztor igehirdetéséből. Boldogok lehetnek a szegények is? Ha igen, mégis milyen értelemben? A témáról Dr. Bácskay Károllyal, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékének a tanárával beszélgetünk. Több, mint három évvel ezelőtt költözött Oroszkára Tóth Árpád lelkipásztor, aki két anyaegyházközség mellett az ottani leányegyházat is beszolgálja. Ez utóbbira azonban inkább a missziói gyülekezet megnevezés a jellemző, ugyanis nemrég alakult közösségről van szó. Hogy milyen is ez a közösség és milyen terveik vannak, az kiderül a Tóth Árpád lelkipásztorral készült beszélgetésből. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.04.15. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája a szőlőmunkások példázata. A munkára felfogadott szőlőmunkások tiltakozás nélkül beleegyeznek az előre meghatározott bérükbe. A nap végén azonban elégedetlenek a fizetséget illetően. Vajon miért tartják igazságtalannak a szőlősgazdát? A példázat üzenetét Szénási Szilárd, a komáromi egyházmegye esperese, martosi lelkipásztor hozza közelebb a hallgatók számára. Magyar nyelvű mentálhigiénés felnőttképzés beindításáról írt alá megállapodást a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara, a Lévai Református Egyházközség és a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség. A képzés szeptembertől indul el a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium helyiségeiben. A részleteket Szatmáry Zsuzsanna nagykálnai lelkipásztor, a képzés szervező-koordinátora osztja meg a hallgatókkal. Csilizpatason a legutóbbi népszámláláskor ugyanannyian vallották magukat reformátusnak, mint amennyien az egyházközség jegyzékében is szerepelnek. Ez pedig azt jelenti, hogy mindenki fontosnak tartja a gyülekezethez való kötődést és nem csak névlegesen vallják magukat reformátusnak. A gyülekezet lelkipásztora már húsz éve Misák Alica, aki már a szolgálata kezdetén megtapasztalta, hogy a csilizpatasi reformátusok mennyire magukénak vallják egyházközségüket. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.04.05. Húsvéti istentisztelet - Pátria rádió

méret: 53.9 MB

Húsvétvasárnap a Pátria rádió istentiszteletet közvetített a dunaszerdahelyi református templomból. Igét hirdetett Dr. Görözdi Zsolt lelkipásztor. Imádsággal és igeolvasással Virág Szilvia és Tok Tünde beosztott lelkészek szolgáltak. A műsor szerkesztője Iski Ibolya.

2015.04.03. A kiteljesedett élet - Pátria rádió

méret: 48.5 MB

A műsor a száztíz évvel ezelőtt született Tóth Kálmán lelkipásztornak, a „Felvidéki Ébredési Mozgalom” meghatározó személyiségének, a Timóteus-palota építőjének, a szlovákiai református belmisszió legkiválóbb képviselőjének állít emléket. A Kiteljesedett élet című műsor szerkesztője Iski Ibolya Galo Vilmossal, a Duna Menti Múzeum történészével beszélget Tóth Kálmán lelkipásztor munkásságáról. A közel egy órás műsorban megszólal Kelemen Kálmán, akit Izsapról telepítettek ki Csehországba kényszermunkára, valamit a Dunaszerdahelyen élő Zalaba Ilona Tóth Kálmán lánya is.

2015.03.15. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája: Jézus már harmadszor szól tanítványainak haláláról és feltámadásáról. Hogy miért is teszi ezt? Ennek az üzenetéről szól a hallgatókhoz Nagyné Komáromy Zsuzsanna felsőlánci lelkipásztor.  Lehet a keresztyén ember is depressziós? Az okokról és a megoldási lehetőségekről Tóth Jánost, a Magyarországi Presbiteri Szövetség Békés megyei Területi Szervezetének elnökével beszélgetünk. A választások előtt a politikusokat mindig foglalkoztatja az állam és az egyház szétválásának a kérdése. Kell-e ettől tartani és mi várható ebben a kérdésben. Erről Fazekas László püspök mondja el meglátását. Gicén a 2011-es népszámláláskor 877 lakosából 167-en jelölték meg magukat magyar nemzetiségűnek, reformátusnak 149-en vallották magukat. A számok ellenére mégis milyen nagy a református gyülekezet és milyen alkalmakkal próbálja a lelkipásztor gazdagítani a hitéletüket? Zsámbok Piroska lelkipásztorral beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.03.01. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témái a böjt és a feltámadás. A szadduceusok nem hittek a feltámadásban, de mégis erről kérdezik Jézust. Hogy miért és mit akartak ezzel elérni, arról Orémus Zoltán esperes, a kassai magyar gyülekezet lelkipásztora szól a hallgatókhoz. Új stratégiát dolgozott ki a fiatalok számára a Fiatal Reformátusok Szövetségének Duna Mente Területi Egysége. A váltásról és annak lényegéről Süll Tamás ifjúsági lelkész, a szervezet elnöke mondja el a részleteket. Kisölvednek száz évvel ezelőtt még 440 lakosa volt, ma már csak 183-an élnek a faluban. A legutóbbi népszámláláskor 129-en vallották magukat reformátusnak. A gyülekezetet több, mint három éve Tóth Árpád lelkipásztor szolgálja be, akivel a közösségformálásról, szokásokról és a jövőképről beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.02.15. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája a terméketlen fügefa. Jézus útközben Jeruzsálem felé megátkoz egy zöldellő fügefát, mivel nem talált rajta termést, csak leveleket. Hogy mit akart ezzel közölni a tanítványaival, illetve milyen következtetést lehet ebből levonni, arról Szénásiné Szabó Lilla martosi lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Mit jelent presbiternek lenni a XXI. században és milyen feltételeknek kellene megfelelnie egy gyülekezeti előjárónak? A kérdésre a választ Tóth Jánostól, a Magyarországi Presbiteri Szövetség Békés megyei Területi Szervezetének elnökétől kapjuk meg. A 2011-es népszámláláskor Újlóton az 1955 lakos közül csupán 182 vallotta magát reformátusnak, magyarnak pedig 175. A még magyar nyelvűnek tartott gyülekezetben viszont egyre több a szlovák nyelvű szolgálat. Hogy miként lehet ennek ellenére egy ilyen közösségben szolgálni és összekovácsolni a híveket, arról a több, mint négy éve ott szolgáló Sándor Veronika lelkipásztor mondja el a részleteket. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.02.01. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A műsor fő témája a vak Bartimeus meggyógyítása. A jerikói vak koldus, Bartimeus, Timeus fia látni szeretett volna. Jézus, a hite miatt eleget tett a kérésének és meggyógyult. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Szabó Krisztián nagyidai lelkipásztor. Január 17-én Rimaszombatban iktatták be az újabb hat évre megválasztott Fazekas László püspököt. Többek között arról kérdezzük, hogy milyen kihívásoknak kell majd szembenéznie az egyháznak az új ciklusban és mely missziói területet kell majd bővíteni. Tíz évvel ezelőtt még csak szórványban éltek a reformátusok Gútán. Azóta egyházközséggé váltak és már van saját épületük is, ahol kialakíthatják a központjukat. Az elért eredményekről Simonné Szekeres Ilona lelkipásztort kérdezzük. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.01.18. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája Zebedeus fiainak kérése. Különös kéréssel fordul Zebedeus két fia Jézushoz. Jakab és János azt kérte, adja meg nekik, hogy egyikük a jobb, másikunk a bal keze felől üljön majd dicsőséges uralkodása idején. Hogy mi volt erre Jézus válasza? Ez kiderül Nagy Gábor felsőlánci lelkipásztor igehirdetéséből. Tóth Kálmán missziói lelkipásztor születésének 110. évfordulója alkalmából megemlékezést szervezett Komáromban a Diakonia Reformata közösen a helyi egyházközséggel a református templomban. A „Felvidéki Ébredési Mozgalom” meghatározó személyiségének, a Timótheus-palota építőjének, a szlovákiai református belmisszió egyik legkiválóbb képviselője életének számos fejezete sokak előtt még mindig ismeretlen. A megemlékezéssel ezt az űrt próbálták kitölteni a hálaadó alkalom szorgalmazói. Az eseményről összeállításban számolunk be. A magyarországi, Péceli központú Vasárnapi Iskolai Szövetség különböző tanfolyamokat indít a gyerekek között szolgálók számára. Hogy milyen céllal? A részleteket Ferenczi Gábor, a Vasárnapi Iskolai Szövetség főtitkára mondja el. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.01.04. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.6 MB

A műsor fő témája a tanítványok jutalma. Mi azoknak a tanítványoknak a jutalma, akik Jézusért mindent elhagytak és követték őt? De ezt a kérdést feltehetik a mai tanítványok, hogy mit kapnak mindezért cserébe. A választ megtudjuk Vargha Balázs szádelői lelkipásztor igehirdetéséből. Az elmúlt év decemberében Rimaszombatban tartotta meg  cikluszáró ülését a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinata. A hat éves választási időszak 12 zsinati ülésének ünnepi istentiszteletén első alkalommal adták át a 2013-ban alapított Pálóczi Czinke István-díjat. A díj megalapításáról Fekete Vince főgondnokot, dr. Csémy Lajosról, a prágai Károly Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárról pedig Erdélyi Géza nyugalmazott püspököt kérdezzük, aki méltatta a kitüntetett életpályáját. Az ünnepi istentiszteleten a börtönmisszió területén végzett munkájának eredményeként oklevelet kapott Antala Éva, nagyölvedi lelkipásztor, a Szlovák Testvéri Börtöntársaság ügyvezető igazgatója. Az egyház vezetésének az elismeréséről kérdeztük őt. A gömöri egyházmegyében az utóbbi években különféle programokkal próbálják fellendíteni a hitéletet. Nemcsak olyanokkal, amelyek más egyházmegyében már beváltak, hanem saját ötlettárukból származó rendezvényekkel is próbálkoznak. A részletekről Szarvas László missziói előadóval beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.12.26. Világosság – karácsonyi műsor – Pátria rádió

méret: 48.4 MB

A műsor fő témája a karácsony üzenete, valamint Fazekas László püspök Koreában tett látogatása. Karácsonykor Isten annak a beteljesedett ígéretére emlékezünk, amikor Jézusban megszületett a Megváltó, a mi üdvösségünkre. Akkor is kevesen fogadták ezt a tényt, de ma vajon hogyan állunk ezzel? Elfogadjuk, hogy értünk született meg? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ igehirdetésében Mártha Géza, az ungi egyházmegye esperese, nagyszelmenci lelkipásztor. A Koreai Köztársaság, hétköznapi nevén Dél-Korea Kelet-Ázsiában, a Koreai-félsziget déli részén fekszik.Egyetlen szárazföldi határa demilitarizált övezet, amely Észak-Koreával közös. A két Korea 1945. augusztus 15-éig egy államot alkotott. A nagy történelmi múltra visszatekintő Dél-Korea ma a világ egyik vezető gazdasági hatalma. A lakosság 49%-a keresztény, 47%-a buddhista, a többi más vallású. Ebbe az országba látogatott el Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke. Az ott szerzett tapasztalatait osztja meg a hallgatókkal. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.12.14. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.7 MB

A műsor fő témája az advent, a várakozás ideje. Mindenki vár valamire vagy valakire. De várjuk-e az Úr visszajövetelét vagy csak a személyes életünkben várjuk a fordulatokat? Adnak-e számunkra vigasztalást az adventi napok? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ Varga Zoltán szádalmási lelkipásztor adventi igehirdetésében. Az 1944. december 23-án találat ért nagykálnai református templom 70 év után nyerhette vissza eredeti formáját. A sok vihart megélt 126 éves templom felújítására fokozatosan, az utóbbi 14 évben került sor. Az ünnepélyes felszentelésére advent első vasárnapján került sor. A munkálatok részleteibe Tóth Zoltán lelkipásztor avatja be a hallgatókat. Több mint 10 éves a madari gyülekezet vegyes kórusa, amelynek jelenleg 15 tagja van. A hagyományos énekeskönyvi énekeken kívül szeretnek feldolgozást is énekelni, ami kihívást jelent ugyan a számukra, de igyekeznek azzal megbirkózni, hogy minél szélesebb és érdekesebb legyen a repertoárjuk. A kórus vezetőjük, Turányi Anikó segítségével kerül bemutatásra. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.11.30. Világosság - Pátria rádió adventi istentisztelet

méret: 58.4 MB

November 30-án, advent első vasárnapján 10.30 órai kezdettel istentiszteletet közvetítésére került sor a perbetei református templomból. Igét hirdetett Erdélyi Zoltán lelkipásztor. Az istentiszteleten az ima- és a liturgia szolgálatát Erdélyiné Szuh Adél lelkipásztor végezte. A műsor szerkesztője Iski Ibolya.

2014.11.23. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája a gazdag ifjú példázata, akit nemcsak a gazdagsága érdekli, hanem az is, mit kell tennie, hogy elnyerje az örök életet. Jézus megadja a választ, mégis szomorúan távozik. Hogy miért? Erről szól igehirdetésében Langschadl István kiskövesdi lelkipásztor. Az abaúj-tornai egyházmegyéhez tartozó Tornán már harang is hívogatja a híveket istentiszteletre. Az ellenreformáció óta a reformátusok a településen csak szórványban éltek és csak pár éve váltak újra gyülekezetté. Először megfelelő helyiséget találtak az istentiszteletek számára, majd haranglábat állítottak a híveket hívogató harang számára. A részletekről Porubánné Fülöp Angéla lelkipásztor számol be. A kövecsesi református templomban ünnepi istentisztelet keretében iktatták be a Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközségbe és a hozzá tartozó sajórecskei és sajószentkirályi leányegyházközségekbe Rákos Lóránt megválasztott lelkipásztort. Hogy mit jelent egy lelkipásztor életében a beiktatás? – többek között erre a kérdésre is választ kapunk a Rákos Lóránt lelkipásztorral készült beszélgetés során. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.11.09. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A műsor fő témája a gyermekek megáldása. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tiltsátok el tőlem – mondta Jézus a tanítványainak. De miért fontosak a kisgyermekek és miért kell olyanokká válnunk mint ők? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ igehirdetésében Pogányné Géczi Krisztina csicsói beosztott lelkipásztor.Ünnepi istentisztelet keretében adtak hálát Alistálon az egyházközséghez tartozó Református Egyházi Alapiskola új tantermekkel való bővítésért. Erről Édes Enikő igazgató ad tájékoztatást. Bemutatjuk a kamocsai gyülekezet Laudate kórusát Fügedi Szilvia és Galo Lukács Tímea segítségével. Megemlékezünk A. Kis Béla lelkipásztorról, a Kálvinista Szemle szerkesztőjéről, aki október 21-én rövid lefolyású, súlyos betegség után életének 51. évében hazatért megváltó Urához. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014. 10. 26. Világosság – Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája a válás. Szabad-e elválniuk a házastársaknak? Vannak-e olyan okok, amelyek ezt lehetővé teszik? És hogyan álljunk az elváltak újraházasodásához? Mit mond erről a Biblia? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ Tóth Árpád garamvezekényi lelkipásztor igehirdetésében. Hat évvel ezelőtt kezdődtek el a munkálatok Ipolyságon egy gyülekezeti központ megépítése céljából. A nagyméretű beruházás eddig több, mint 160 ezer eurót emésztett fel. Az ünnepélyes felszentelésére 2014. szeptember 28-án került sor. Erről Izsmán Jónás lelkipásztor ad tájékoztatást. Megalakulása után két évvel első alkalommal szervezett regionális presbiterképzést a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség közösen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal Mit jelent presbiternek lenni a XXI. században? címmel. Ennek keretében a komáromi parókia udvarán elültették a március 15-én Wittenbergben, a Luther Parkban elültetett reformációs birsalmafa ikerpárját, egy hársfát a reformáció közelgő 500. jubileuma alkalmából. Az eseményről összeállításban számolunk be. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.10.12. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája az ízetlenné vált só. Jó a só,  de ha a só ízetlenné válik, akkor hogyan adjátok vissza az izét? – teszi fel a kérdést Jézus. Miért kell a hívő embereknek sóként hatniuk ebben a világban? Többek között erről szól igehirdetésében Karvansky Mónika, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkipásztora. Abarán hálát adtak a megújult templomért, valamint beiktatták az egyházközség megválasztott lelkipásztorát Beňadik Adriánt. Több mint negyven évvel ezelőtt volt ilyen esemény a gyülekezetben. Nagykeszin az egyházközség névjegyzékében 101 személy szerepel, de a népszámlálási adatok szerint a községben 335 református él. Hol vannak a többiek és hogyan lehet őket bevonni a közösségi életbe? Többek között erről is szó lesz a Szabó Sarolta lelkipásztorral készült beszélgetésben. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Isten az életünkbe való nagy belépésre vár

Isten meghallgat, mert ha Ő nem figyelne ránk, akkor nem szolgálná az idő sem az Ő velünk való kapcsolattartásának a lehetőségeit, márpedig még az idő ... ...

Állásajánlat

A rimaszombati Református Oktatási Központba magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos tanárt keresnek azonnali belépéssel. ...

Tájékoztatás

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége tisztelettel tájékoztatja az egyházmegyéket és egyházközségeket, hogy a járványkezelés kapcsán hozott hatályos állami rendelkezések ellehetetlenítették egyházunkban a templomi ... ...

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. november 28-án, advent első vasárnapján 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Sasák Attila érsekújvári ... ...

Mindig meg kell tenni, amit lehet

Házasság és válás a lelkészi szolgálatában címmel szervezte meg egy év kihagyás után lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A pozsonyi, komáromi és a barsi ... ...