Világosság

Sorbarendezés:

2015.01.18. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája Zebedeus fiainak kérése. Különös kéréssel fordul Zebedeus két fia Jézushoz. Jakab és János azt kérte, adja meg nekik, hogy egyikük a jobb, másikunk a bal keze felől üljön majd dicsőséges uralkodása idején. Hogy mi volt erre Jézus válasza? Ez kiderül Nagy Gábor felsőlánci lelkipásztor igehirdetéséből. Tóth Kálmán missziói lelkipásztor születésének 110. évfordulója alkalmából megemlékezést szervezett Komáromban a Diakonia Reformata közösen a helyi egyházközséggel a református templomban. A „Felvidéki Ébredési Mozgalom” meghatározó személyiségének, a Timótheus-palota építőjének, a szlovákiai református belmisszió egyik legkiválóbb képviselője életének számos fejezete sokak előtt még mindig ismeretlen. A megemlékezéssel ezt az űrt próbálták kitölteni a hálaadó alkalom szorgalmazói. Az eseményről összeállításban számolunk be. A magyarországi, Péceli központú Vasárnapi Iskolai Szövetség különböző tanfolyamokat indít a gyerekek között szolgálók számára. Hogy milyen céllal? A részleteket Ferenczi Gábor, a Vasárnapi Iskolai Szövetség főtitkára mondja el. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2015.01.04. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.6 MB

A műsor fő témája a tanítványok jutalma. Mi azoknak a tanítványoknak a jutalma, akik Jézusért mindent elhagytak és követték őt? De ezt a kérdést feltehetik a mai tanítványok, hogy mit kapnak mindezért cserébe. A választ megtudjuk Vargha Balázs szádelői lelkipásztor igehirdetéséből. Az elmúlt év decemberében Rimaszombatban tartotta meg  cikluszáró ülését a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinata. A hat éves választási időszak 12 zsinati ülésének ünnepi istentiszteletén első alkalommal adták át a 2013-ban alapított Pálóczi Czinke István-díjat. A díj megalapításáról Fekete Vince főgondnokot, dr. Csémy Lajosról, a prágai Károly Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárról pedig Erdélyi Géza nyugalmazott püspököt kérdezzük, aki méltatta a kitüntetett életpályáját. Az ünnepi istentiszteleten a börtönmisszió területén végzett munkájának eredményeként oklevelet kapott Antala Éva, nagyölvedi lelkipásztor, a Szlovák Testvéri Börtöntársaság ügyvezető igazgatója. Az egyház vezetésének az elismeréséről kérdeztük őt. A gömöri egyházmegyében az utóbbi években különféle programokkal próbálják fellendíteni a hitéletet. Nemcsak olyanokkal, amelyek más egyházmegyében már beváltak, hanem saját ötlettárukból származó rendezvényekkel is próbálkoznak. A részletekről Szarvas László missziói előadóval beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.12.26. Világosság – karácsonyi műsor – Pátria rádió

méret: 48.4 MB

A műsor fő témája a karácsony üzenete, valamint Fazekas László püspök Koreában tett látogatása. Karácsonykor Isten annak a beteljesedett ígéretére emlékezünk, amikor Jézusban megszületett a Megváltó, a mi üdvösségünkre. Akkor is kevesen fogadták ezt a tényt, de ma vajon hogyan állunk ezzel? Elfogadjuk, hogy értünk született meg? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ igehirdetésében Mártha Géza, az ungi egyházmegye esperese, nagyszelmenci lelkipásztor. A Koreai Köztársaság, hétköznapi nevén Dél-Korea Kelet-Ázsiában, a Koreai-félsziget déli részén fekszik.Egyetlen szárazföldi határa demilitarizált övezet, amely Észak-Koreával közös. A két Korea 1945. augusztus 15-éig egy államot alkotott. A nagy történelmi múltra visszatekintő Dél-Korea ma a világ egyik vezető gazdasági hatalma. A lakosság 49%-a keresztény, 47%-a buddhista, a többi más vallású. Ebbe az országba látogatott el Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke. Az ott szerzett tapasztalatait osztja meg a hallgatókkal. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.12.14. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.7 MB

A műsor fő témája az advent, a várakozás ideje. Mindenki vár valamire vagy valakire. De várjuk-e az Úr visszajövetelét vagy csak a személyes életünkben várjuk a fordulatokat? Adnak-e számunkra vigasztalást az adventi napok? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ Varga Zoltán szádalmási lelkipásztor adventi igehirdetésében. Az 1944. december 23-án találat ért nagykálnai református templom 70 év után nyerhette vissza eredeti formáját. A sok vihart megélt 126 éves templom felújítására fokozatosan, az utóbbi 14 évben került sor. Az ünnepélyes felszentelésére advent első vasárnapján került sor. A munkálatok részleteibe Tóth Zoltán lelkipásztor avatja be a hallgatókat. Több mint 10 éves a madari gyülekezet vegyes kórusa, amelynek jelenleg 15 tagja van. A hagyományos énekeskönyvi énekeken kívül szeretnek feldolgozást is énekelni, ami kihívást jelent ugyan a számukra, de igyekeznek azzal megbirkózni, hogy minél szélesebb és érdekesebb legyen a repertoárjuk. A kórus vezetőjük, Turányi Anikó segítségével kerül bemutatásra. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.11.30. Világosság - Pátria rádió adventi istentisztelet

méret: 58.4 MB

November 30-án, advent első vasárnapján 10.30 órai kezdettel istentiszteletet közvetítésére került sor a perbetei református templomból. Igét hirdetett Erdélyi Zoltán lelkipásztor. Az istentiszteleten az ima- és a liturgia szolgálatát Erdélyiné Szuh Adél lelkipásztor végezte. A műsor szerkesztője Iski Ibolya.

2014.11.23. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája a gazdag ifjú példázata, akit nemcsak a gazdagsága érdekli, hanem az is, mit kell tennie, hogy elnyerje az örök életet. Jézus megadja a választ, mégis szomorúan távozik. Hogy miért? Erről szól igehirdetésében Langschadl István kiskövesdi lelkipásztor. Az abaúj-tornai egyházmegyéhez tartozó Tornán már harang is hívogatja a híveket istentiszteletre. Az ellenreformáció óta a reformátusok a településen csak szórványban éltek és csak pár éve váltak újra gyülekezetté. Először megfelelő helyiséget találtak az istentiszteletek számára, majd haranglábat állítottak a híveket hívogató harang számára. A részletekről Porubánné Fülöp Angéla lelkipásztor számol be. A kövecsesi református templomban ünnepi istentisztelet keretében iktatták be a Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközségbe és a hozzá tartozó sajórecskei és sajószentkirályi leányegyházközségekbe Rákos Lóránt megválasztott lelkipásztort. Hogy mit jelent egy lelkipásztor életében a beiktatás? – többek között erre a kérdésre is választ kapunk a Rákos Lóránt lelkipásztorral készült beszélgetés során. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.11.09. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A műsor fő témája a gyermekek megáldása. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tiltsátok el tőlem – mondta Jézus a tanítványainak. De miért fontosak a kisgyermekek és miért kell olyanokká válnunk mint ők? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ igehirdetésében Pogányné Géczi Krisztina csicsói beosztott lelkipásztor.Ünnepi istentisztelet keretében adtak hálát Alistálon az egyházközséghez tartozó Református Egyházi Alapiskola új tantermekkel való bővítésért. Erről Édes Enikő igazgató ad tájékoztatást. Bemutatjuk a kamocsai gyülekezet Laudate kórusát Fügedi Szilvia és Galo Lukács Tímea segítségével. Megemlékezünk A. Kis Béla lelkipásztorról, a Kálvinista Szemle szerkesztőjéről, aki október 21-én rövid lefolyású, súlyos betegség után életének 51. évében hazatért megváltó Urához. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014. 10. 26. Világosság – Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája a válás. Szabad-e elválniuk a házastársaknak? Vannak-e olyan okok, amelyek ezt lehetővé teszik? És hogyan álljunk az elváltak újraházasodásához? Mit mond erről a Biblia? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ Tóth Árpád garamvezekényi lelkipásztor igehirdetésében. Hat évvel ezelőtt kezdődtek el a munkálatok Ipolyságon egy gyülekezeti központ megépítése céljából. A nagyméretű beruházás eddig több, mint 160 ezer eurót emésztett fel. Az ünnepélyes felszentelésére 2014. szeptember 28-án került sor. Erről Izsmán Jónás lelkipásztor ad tájékoztatást. Megalakulása után két évvel első alkalommal szervezett regionális presbiterképzést a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség közösen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal Mit jelent presbiternek lenni a XXI. században? címmel. Ennek keretében a komáromi parókia udvarán elültették a március 15-én Wittenbergben, a Luther Parkban elültetett reformációs birsalmafa ikerpárját, egy hársfát a reformáció közelgő 500. jubileuma alkalmából. Az eseményről összeállításban számolunk be. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.10.12. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája az ízetlenné vált só. Jó a só,  de ha a só ízetlenné válik, akkor hogyan adjátok vissza az izét? – teszi fel a kérdést Jézus. Miért kell a hívő embereknek sóként hatniuk ebben a világban? Többek között erről szól igehirdetésében Karvansky Mónika, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkipásztora. Abarán hálát adtak a megújult templomért, valamint beiktatták az egyházközség megválasztott lelkipásztorát Beňadik Adriánt. Több mint negyven évvel ezelőtt volt ilyen esemény a gyülekezetben. Nagykeszin az egyházközség névjegyzékében 101 személy szerepel, de a népszámlálási adatok szerint a községben 335 református él. Hol vannak a többiek és hogyan lehet őket bevonni a közösségi életbe? Többek között erről is szó lesz a Szabó Sarolta lelkipásztorral készült beszélgetésben. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.09.28. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája a megbotránkoztatás. Jézus arra figyelmeztet, hogy aki akár egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek őbenne, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik. Drasztikus büntetés. De miért is óv Jézus a megbotránkoztatástól? Többek között erről szól igehirdetésében Radácsi Károly pelsőci lelkipásztor. Egy évvel ezelőtt üresedett meg a madari gyülekezet lelkészi állása, amelynek betöltésére végül a presbitérium pályázatot hirdetett meg. Erre jelentkezett a Komáromban beosztott lelkészként szolgáló Csiba Zoltán, majd a presbitériumi meghívást az egyházközségi közgyűlés is megerősítette. A lelkészválasztás lezárásaként szeptember 14-én ünnepi istentiszteletet tartottak a református templomban. A lelkipásztorral és a gyülekezet gondnokával, Fiser Angélával beszélgetünk. Réz László gyülekezetépítő lelkipásztorra emlékeztek halálának kilencvenedik évfordulóján a rozsnyói és a homonnai reformátusok. Erről Buza Zsolt lelkipásztor lelkipásztor tájékoztat Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.09.14. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A Világosság református egyházi műsor fő témája az ismeretlen ördögűző, illetve az ellenségkeresés. A tanítványok megtiltották egy ismeretlennek, hogy Jézus nevében ördögöket űzzön ki, mivel nem tartozott hozzájuk. De ellenség az, aki nincs ellenünk? A témáról bővebben Demes Tibor hardicsai lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Augusztus végén iktatták be a bajánházai egyházközség élére Kondásné Béres Henriettát. A beszélgetésből kiderül az is, hogy miért csak tíz év elteltével került sor erre az eseményre. A teológiai tudományok doktorai közé sorakozott be Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor is, aki a A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház történetét írta meg a 1945-től 1989-es időszakig. A doktori munkájának témájáról kérdezzük őt, valamint arról, hogy miért fontos a tudományos munkavégzés is egy lelkipásztor számára. Kit miért vonz a missziológia, diakónia és szociális munka tanulmányi szak és mit lehet majd vele kezdeni ? Az idén négyen szereztek képesítést a Református Teológiai Karon. Közülük Števár Andrea és Gulyás Hajnalka mondja el, hogy miért jelentkeztek erre a szakra és mit adott nekik a három éves tanulmányi idő. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.09.01. Rögös úton - Pátria rádió

méret: 49.3 MB

A közel egy órás műsorban először a Perbetén élő Haris Szilárd kerül bemutatásra, aki testi fogyatékossága ellenére sem adta fel a küzdést és a tanulási szándékát. Tudásvágyának kielégítéseként beiratkozott a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara doktori képzésére, ahol szeptembertől harmadéves. De hogy mi vezette őt idáig, az kiderül a vele készült beszélgetésből. Süll Tamás eredetileg balett-táncosnak készült, el is végezte Pozsonyban a tánckonzervatóriumot. A középiskolai tanulmányai végén azonban már tudta, hogy nem a színpadon fogja megvalósítania önmagát. A jelenleg Komáromban élő Süll Tamás ifjúsági lelkipásztorral, a Firesz Duna Mente elnöke életpályájának alakulásáról szól a hallgatókhoz. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.08.31. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A Pátria rádióban augusztus 31-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a kisgyermekek példája. Amikor a tanítványok arról vitatkoztak az úton, hogy ki nagyobb a másiknál, Jézus azzal válaszol, hogy aki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája. Hogy miért? Erről szól igehirdetésében Icso Sándor vámosladányi lelkipásztor.  Perzsa tábor név alatt szervezték meg az idén negyedik alkalommal Alistálon az öt napos gyülekezeti napközis foglalkozást, melynek keretében Eszter történetével ismerkedett meg az alapiskolás korosztályú résztvevők. Hogy mi mindenről volt szó, az kiderül az összeállításból. A Selye János Egyetem Református Teológiai Karon az idén ketten kapták meg a teológiai tudományok doktora címet: Buza Zsolt rozsnyói és Szénási Szilárd martosi lelkipásztor. Szénási Szilárd doktori értekezésében Sigmund Freud és a vallástudomány kapcsolatát boncolgatta. Erről is beszélgetünk, valamint arról is, hogy miért fontos, hogy egy lelkipásztor képezze magát. 2014. augusztus 24-én 62. Életévében adta visszaadta lelkét Teremtőjének id. Kozár Péter, a nagykövesdi gyülekezet lelkipásztora. A gyászistentiszteletre augusztus 29-én került sor a nagykövesdi református templomban. A műsorban felidézzük életpályáját. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.08.29. Isten útjai csodálatosak

méret: 49.5 MB

A közel egy órás műsorban Rákos Lóránt zsinati tanácsos, a naprágyi-kövecsesi gyülekezet lelkipásztora mesél életpályájáról, aki gyermekkorától kezdve egy teljesen más hivatásra készült, végül a körülmények, de inkább Isten gondviselő szeretete úgy irányította az eseményeket az életében, hogy a lelkek pásztora és igehirdetője, de jogásza is lehessen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak. A műsor szerkesztője: Iski Ibolya.

2014. 08. 17. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája a néma lélek kiűzése. Ismét egy apa jön Jézushoz, aki szeretné, ha a fiából kiűzné a néma lelket, amelyik megragadja és  leteperi őt, úgy, hogy tajtékzik, majd megmerevedik. A tanítványok nem tudták teljesíteni a kérést, de Jézus szavára azonnal kimegy belőle. Hogy miért? Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Izsmán Jónás ipolysági lelkipásztor. 12. alkalommal szervezte meg a hetényi református gyülekezet a napközis gyermektáborát Tiszta szív címmel. A bibliai történetek alapját a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány programja képezte, de ezen kívül kézműves-foglalkozás és rengeteg játék is várta a több mint hatvan résztvevőt. Tizenöt évvel ezelőtt alakult meg Érsekújvárott a Hálaadás vegyes kórus, amelynek tagjai csak egyházi jellegű énekeket énekelnek. A kórus vezetőjével Petes Emesével beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.08.03. Pátria rádió - Világosság

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Jézus megdicsőülése. Jézus megdicsőülésének tanúi - Péter, Jakab és János - jól érzik magukat fenn a hegyen, de mégis le kell onnan jönniük. Hogy miért? Többek között erre a kérdésre keresi a választ igehirdetésében Zsámbok Piroska gicei lelkipásztor. Gyülekezeti napközis tábort szerveztek az idén is a szünidő első hetében az alapiskolás korú gyermekek számára Madaron. Az öt napos táborozásról mondják el véleményüket a szervezők, a segítők és a résztvevő gyermekek. Június végén a komáromi református templomban négyen vehették át az öt éves református teológia tanulmányi szakon szerezett diplomájukat. Köztük volt az Apácaszakállasról származó Lőrinc Gábor is, akivel elhivatottságáról beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.07.20. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Jézus követése. Jézus elmondja a tanítványainak és a sokaságnak, hogy mit vár el azoktól, akik követni akarják őt. A döntés az emberen múlik. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Éles György, a prágai magyar református missziói gyülekezet lelkipásztora. Ünnepi istentiszteleten iktatták be az Ipolypásztó-Garamsallói Társult Anyaegyházközségek, valamint a hozzájuk tartozó ipolybéli és zalabai leányegyházközségek élére Ambrus Erika megválasztott lelkipásztort. Először történt ilyen esemény a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház életében. Az ünnepségről összeállításban számolunk be. Nagy örömben volt része a mindössze 25 lelket számláló legenyei református közösségnek, hiszen június 29-én ünnepélyes keretek között szentelték fel a teljesen megújított templomukat. A részletekről Györkyné Tóth Szilvia lelkipásztor számol be. Július 4-én 59 éves korában autóbalesetben elhunyt Batta István református lelkipásztor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati tanácsosa, szóvivője. Rá való emlékezésül a műsorban a május 11-én elhangzott igehirdetéséből idézünk fel egy rövid részletet. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.07.06. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Péter vallástétele. Te vagy a Krisztus – mondta Péter a tanítványok nevében Jézusnak arra a kérdésre válaszolva, hogy “Ti kinek mondotok engem“. Péter vallástételének üzenetéről szól a hallgatókhoz Édes Ákos deáki lelkipásztor.  Öt évvel ezelőtt Debrecenben, a Nagytemplomban írták alá a Magyar Református Egyház létrejöttét deklaráló alkotmányt. Erre az évfordulóra emlékeztek május 24-én a kárpát-medence reformátusai. Az összeállításban a felvidéki résztvevők szólalnak meg. A Heidelbergi Káté 450. évfordulóján és a hitvallás szövege új magyar fordításának megjelenése alkalmából a Generális Konvent  Magyar Református Kátéismereti Vetélkedőt szervezett a református iskolák és konfirmandusok számára. A debreceni kárpárt-medencei döntőben szép eredményt értek el a verseny szlovákiai résztvevői, akik tapasztalataikat osztják meg a hallgatókkal. Bemutatásra kerül a bátorkeszi gyülekezet több mint tíz éves kórusa, amelynek az elmúlt évtől Szabó Csongor személyében új kórus vezetője van. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.06.22. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája a bétsaidai vak meggyógyítása. Bétsaidában egy vakot visznek Jézus elé, hogy ismét csodát tegyen. És, azok, akik így hitték, jól is tették, hogy a csoda nem marad el, nem csalódtak. Hogy miért nem? Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Misák Alica csilizpatasi lelkipásztor. A legutóbbi zsinati ülésen hagyták jóvá, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház keretén belül a koreai missziói gyülekezet alakuljon pozsonyi székhellyel. Így az egyetemes egyházban már nemcsak magyar és szlovák nyelvű közösségek vannak, hanem koreai is. A témával kapcsolatban Fazekas László püspök nyilatkozik. Az idén hatodik alkalommal került sor a Szeretethíd név alatt futó kárpát–medencei önkéntes napokra, amelybe Szlovákiában ötven csoport jelentkezett be. Közéjük tartozott a berzétei, a zselízi és a rozsnyói gyülekezet is. Hogy mit vállaltak, az kiderül a velük készült összeállításból. A komáromi egyházmegye kórustalálkozóján első alkalommal mutatkozott be a kisújfalui gyülekezet tavaly novemberben alakult kórusa. Hogy milyen indíttatásból és miért jó együtt énekelniük, erről Gulyás Éva kórusvezetőt kérdezzük. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.06.08. Világosság - élő közvetítés Bodrogszentesről - Pátria rádió

méret: 54.7 MB

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe. Hogy mi történt akkor és mit jelent a számunkra az a Vigasztaló, amelyet Jézus elküldött maga helyett miután felment a mennybe? Mi az ünnep üzenete? Mindez kiderül Szopó Ferenc lelkipásztor igehirdetéséből. közreműködik a gyülekezet ifjúsági csoportjának énekkara is. A műsor szerkesztője Iski Ibolya.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Eltörlik az egyházi esküvőért fizetendő illetéket

Az egyházi esküvőért fizetendő tíz eurós illeték eltörlése mellett döntött Robert Kaliňák belügyminiszter a petíciót indító Keresztény Intézmények Fóruma (FKI) tagjaival való találkozás után. ...

Istentől kapott hatalom

Feloldozni és gyógyítani – e kettőt együtt nevezte a tisztségébe január 19-én beiktatott horvátországi református püspök, Szenn Péter legfőbb feladatának dunamelléki szolgatársa, Bogárdi Szabó István. Az ... ...

Búcsú a harangoktól

Vegyes érzések… Ez volt a leggyakrabban elhangzó szókapcsolat január 21-én, a Szútorban tartott istentiszteleten, amelyet követően a mára romossá vált templom két harangját leengedték a ... ...

„Reformáció AKKOR és MOST” - Adventi csendes esték Felsőláncon

Negyedik alkalommal rendezték meg 2017. december 13-14 között a felsőlánci csendes estéket, amellyel egyrészt az Úr eljövetelére való készülést közös elcsendesedéssel, valamint a lelki-szellemi növekedéssel ... ...

Közös istentisztelettel kezdődött az ökumenikus imahét

2018. január 14-én, vasárnap a pozsonyi református templomban tartották meg az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács által meghirdetett ökumenikus világimahetet megnyitó ... ...

Események

Médiamissziós műhely

2018.01.25. / Rimaszombat / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2018. január 25-é, 10.00 órai kezdéssel médiamissziós műhelyt szervez a rimaszombati Csillagházban. A szervezők a ... ...

Előadás a családról és a házasságról

2018.01.27. / Marcelháza / A Komáromi Református Egyházmegye Missziós Bizottsága szervezésében 2018. január 27-én, szombaton 16.30 órakor "Nem jó az embernek egyedül" címmel előadásra ... ...

Nyitott nap

2018.02.14. / Komárom / A komáromi Selye János Egyetem 2018. február 14-én nyilt napot tart. A rendezvény keretében látogatók részletes és pontos tájékoztatást kapnak az ... ...

Pedagógusok VI. Bibliaismereti Versenye

2018.02.17. / Bátorkeszi / A Komáromi Református Egyházmegye hatodik alkalommal szervezi meg 2018. február 17-én, szombaton 9.00 órai kezdéssel a Pedagógusok Bibliaismereti Versenyét Bátorkeszin ... ...

Tavaszi tábor

2018.03.05. / Jóka / Az Emmaus polgári társulás 2018. március 5. és 9. között tavaszi tábort szervez Jókán, a Betlehem Missziós Központban a 8 és ... ...