Világosság

Sorbarendezés:

2014.11.23. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája a gazdag ifjú példázata, akit nemcsak a gazdagsága érdekli, hanem az is, mit kell tennie, hogy elnyerje az örök életet. Jézus megadja a választ, mégis szomorúan távozik. Hogy miért? Erről szól igehirdetésében Langschadl István kiskövesdi lelkipásztor. Az abaúj-tornai egyházmegyéhez tartozó Tornán már harang is hívogatja a híveket istentiszteletre. Az ellenreformáció óta a reformátusok a településen csak szórványban éltek és csak pár éve váltak újra gyülekezetté. Először megfelelő helyiséget találtak az istentiszteletek számára, majd haranglábat állítottak a híveket hívogató harang számára. A részletekről Porubánné Fülöp Angéla lelkipásztor számol be. A kövecsesi református templomban ünnepi istentisztelet keretében iktatták be a Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközségbe és a hozzá tartozó sajórecskei és sajószentkirályi leányegyházközségekbe Rákos Lóránt megválasztott lelkipásztort. Hogy mit jelent egy lelkipásztor életében a beiktatás? – többek között erre a kérdésre is választ kapunk a Rákos Lóránt lelkipásztorral készült beszélgetés során. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.11.09. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A műsor fő témája a gyermekek megáldása. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tiltsátok el tőlem – mondta Jézus a tanítványainak. De miért fontosak a kisgyermekek és miért kell olyanokká válnunk mint ők? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ igehirdetésében Pogányné Géczi Krisztina csicsói beosztott lelkipásztor.Ünnepi istentisztelet keretében adtak hálát Alistálon az egyházközséghez tartozó Református Egyházi Alapiskola új tantermekkel való bővítésért. Erről Édes Enikő igazgató ad tájékoztatást. Bemutatjuk a kamocsai gyülekezet Laudate kórusát Fügedi Szilvia és Galo Lukács Tímea segítségével. Megemlékezünk A. Kis Béla lelkipásztorról, a Kálvinista Szemle szerkesztőjéről, aki október 21-én rövid lefolyású, súlyos betegség után életének 51. évében hazatért megváltó Urához. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014. 10. 26. Világosság – Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája a válás. Szabad-e elválniuk a házastársaknak? Vannak-e olyan okok, amelyek ezt lehetővé teszik? És hogyan álljunk az elváltak újraházasodásához? Mit mond erről a Biblia? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ Tóth Árpád garamvezekényi lelkipásztor igehirdetésében. Hat évvel ezelőtt kezdődtek el a munkálatok Ipolyságon egy gyülekezeti központ megépítése céljából. A nagyméretű beruházás eddig több, mint 160 ezer eurót emésztett fel. Az ünnepélyes felszentelésére 2014. szeptember 28-án került sor. Erről Izsmán Jónás lelkipásztor ad tájékoztatást. Megalakulása után két évvel első alkalommal szervezett regionális presbiterképzést a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség közösen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal Mit jelent presbiternek lenni a XXI. században? címmel. Ennek keretében a komáromi parókia udvarán elültették a március 15-én Wittenbergben, a Luther Parkban elültetett reformációs birsalmafa ikerpárját, egy hársfát a reformáció közelgő 500. jubileuma alkalmából. Az eseményről összeállításban számolunk be. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.10.12. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája az ízetlenné vált só. Jó a só,  de ha a só ízetlenné válik, akkor hogyan adjátok vissza az izét? – teszi fel a kérdést Jézus. Miért kell a hívő embereknek sóként hatniuk ebben a világban? Többek között erről szól igehirdetésében Karvansky Mónika, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkipásztora. Abarán hálát adtak a megújult templomért, valamint beiktatták az egyházközség megválasztott lelkipásztorát Beňadik Adriánt. Több mint negyven évvel ezelőtt volt ilyen esemény a gyülekezetben. Nagykeszin az egyházközség névjegyzékében 101 személy szerepel, de a népszámlálási adatok szerint a községben 335 református él. Hol vannak a többiek és hogyan lehet őket bevonni a közösségi életbe? Többek között erről is szó lesz a Szabó Sarolta lelkipásztorral készült beszélgetésben. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.09.28. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája a megbotránkoztatás. Jézus arra figyelmeztet, hogy aki akár egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek őbenne, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik. Drasztikus büntetés. De miért is óv Jézus a megbotránkoztatástól? Többek között erről szól igehirdetésében Radácsi Károly pelsőci lelkipásztor. Egy évvel ezelőtt üresedett meg a madari gyülekezet lelkészi állása, amelynek betöltésére végül a presbitérium pályázatot hirdetett meg. Erre jelentkezett a Komáromban beosztott lelkészként szolgáló Csiba Zoltán, majd a presbitériumi meghívást az egyházközségi közgyűlés is megerősítette. A lelkészválasztás lezárásaként szeptember 14-én ünnepi istentiszteletet tartottak a református templomban. A lelkipásztorral és a gyülekezet gondnokával, Fiser Angélával beszélgetünk. Réz László gyülekezetépítő lelkipásztorra emlékeztek halálának kilencvenedik évfordulóján a rozsnyói és a homonnai reformátusok. Erről Buza Zsolt lelkipásztor lelkipásztor tájékoztat Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.09.14. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A Világosság református egyházi műsor fő témája az ismeretlen ördögűző, illetve az ellenségkeresés. A tanítványok megtiltották egy ismeretlennek, hogy Jézus nevében ördögöket űzzön ki, mivel nem tartozott hozzájuk. De ellenség az, aki nincs ellenünk? A témáról bővebben Demes Tibor hardicsai lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Augusztus végén iktatták be a bajánházai egyházközség élére Kondásné Béres Henriettát. A beszélgetésből kiderül az is, hogy miért csak tíz év elteltével került sor erre az eseményre. A teológiai tudományok doktorai közé sorakozott be Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor is, aki a A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház történetét írta meg a 1945-től 1989-es időszakig. A doktori munkájának témájáról kérdezzük őt, valamint arról, hogy miért fontos a tudományos munkavégzés is egy lelkipásztor számára. Kit miért vonz a missziológia, diakónia és szociális munka tanulmányi szak és mit lehet majd vele kezdeni ? Az idén négyen szereztek képesítést a Református Teológiai Karon. Közülük Števár Andrea és Gulyás Hajnalka mondja el, hogy miért jelentkeztek erre a szakra és mit adott nekik a három éves tanulmányi idő. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.09.01. Rögös úton - Pátria rádió

méret: 49.3 MB

A közel egy órás műsorban először a Perbetén élő Haris Szilárd kerül bemutatásra, aki testi fogyatékossága ellenére sem adta fel a küzdést és a tanulási szándékát. Tudásvágyának kielégítéseként beiratkozott a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara doktori képzésére, ahol szeptembertől harmadéves. De hogy mi vezette őt idáig, az kiderül a vele készült beszélgetésből. Süll Tamás eredetileg balett-táncosnak készült, el is végezte Pozsonyban a tánckonzervatóriumot. A középiskolai tanulmányai végén azonban már tudta, hogy nem a színpadon fogja megvalósítania önmagát. A jelenleg Komáromban élő Süll Tamás ifjúsági lelkipásztorral, a Firesz Duna Mente elnöke életpályájának alakulásáról szól a hallgatókhoz. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.08.31. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A Pátria rádióban augusztus 31-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a kisgyermekek példája. Amikor a tanítványok arról vitatkoztak az úton, hogy ki nagyobb a másiknál, Jézus azzal válaszol, hogy aki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája. Hogy miért? Erről szól igehirdetésében Icso Sándor vámosladányi lelkipásztor.  Perzsa tábor név alatt szervezték meg az idén negyedik alkalommal Alistálon az öt napos gyülekezeti napközis foglalkozást, melynek keretében Eszter történetével ismerkedett meg az alapiskolás korosztályú résztvevők. Hogy mi mindenről volt szó, az kiderül az összeállításból. A Selye János Egyetem Református Teológiai Karon az idén ketten kapták meg a teológiai tudományok doktora címet: Buza Zsolt rozsnyói és Szénási Szilárd martosi lelkipásztor. Szénási Szilárd doktori értekezésében Sigmund Freud és a vallástudomány kapcsolatát boncolgatta. Erről is beszélgetünk, valamint arról is, hogy miért fontos, hogy egy lelkipásztor képezze magát. 2014. augusztus 24-én 62. Életévében adta visszaadta lelkét Teremtőjének id. Kozár Péter, a nagykövesdi gyülekezet lelkipásztora. A gyászistentiszteletre augusztus 29-én került sor a nagykövesdi református templomban. A műsorban felidézzük életpályáját. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.08.29. Isten útjai csodálatosak

méret: 49.5 MB

A közel egy órás műsorban Rákos Lóránt zsinati tanácsos, a naprágyi-kövecsesi gyülekezet lelkipásztora mesél életpályájáról, aki gyermekkorától kezdve egy teljesen más hivatásra készült, végül a körülmények, de inkább Isten gondviselő szeretete úgy irányította az eseményeket az életében, hogy a lelkek pásztora és igehirdetője, de jogásza is lehessen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak. A műsor szerkesztője: Iski Ibolya.

2014. 08. 17. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája a néma lélek kiűzése. Ismét egy apa jön Jézushoz, aki szeretné, ha a fiából kiűzné a néma lelket, amelyik megragadja és  leteperi őt, úgy, hogy tajtékzik, majd megmerevedik. A tanítványok nem tudták teljesíteni a kérést, de Jézus szavára azonnal kimegy belőle. Hogy miért? Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Izsmán Jónás ipolysági lelkipásztor. 12. alkalommal szervezte meg a hetényi református gyülekezet a napközis gyermektáborát Tiszta szív címmel. A bibliai történetek alapját a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány programja képezte, de ezen kívül kézműves-foglalkozás és rengeteg játék is várta a több mint hatvan résztvevőt. Tizenöt évvel ezelőtt alakult meg Érsekújvárott a Hálaadás vegyes kórus, amelynek tagjai csak egyházi jellegű énekeket énekelnek. A kórus vezetőjével Petes Emesével beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.08.03. Pátria rádió - Világosság

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Jézus megdicsőülése. Jézus megdicsőülésének tanúi - Péter, Jakab és János - jól érzik magukat fenn a hegyen, de mégis le kell onnan jönniük. Hogy miért? Többek között erre a kérdésre keresi a választ igehirdetésében Zsámbok Piroska gicei lelkipásztor. Gyülekezeti napközis tábort szerveztek az idén is a szünidő első hetében az alapiskolás korú gyermekek számára Madaron. Az öt napos táborozásról mondják el véleményüket a szervezők, a segítők és a résztvevő gyermekek. Június végén a komáromi református templomban négyen vehették át az öt éves református teológia tanulmányi szakon szerezett diplomájukat. Köztük volt az Apácaszakállasról származó Lőrinc Gábor is, akivel elhivatottságáról beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.07.20. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Jézus követése. Jézus elmondja a tanítványainak és a sokaságnak, hogy mit vár el azoktól, akik követni akarják őt. A döntés az emberen múlik. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Éles György, a prágai magyar református missziói gyülekezet lelkipásztora. Ünnepi istentiszteleten iktatták be az Ipolypásztó-Garamsallói Társult Anyaegyházközségek, valamint a hozzájuk tartozó ipolybéli és zalabai leányegyházközségek élére Ambrus Erika megválasztott lelkipásztort. Először történt ilyen esemény a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház életében. Az ünnepségről összeállításban számolunk be. Nagy örömben volt része a mindössze 25 lelket számláló legenyei református közösségnek, hiszen június 29-én ünnepélyes keretek között szentelték fel a teljesen megújított templomukat. A részletekről Györkyné Tóth Szilvia lelkipásztor számol be. Július 4-én 59 éves korában autóbalesetben elhunyt Batta István református lelkipásztor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati tanácsosa, szóvivője. Rá való emlékezésül a műsorban a május 11-én elhangzott igehirdetéséből idézünk fel egy rövid részletet. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.07.06. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Péter vallástétele. Te vagy a Krisztus – mondta Péter a tanítványok nevében Jézusnak arra a kérdésre válaszolva, hogy “Ti kinek mondotok engem“. Péter vallástételének üzenetéről szól a hallgatókhoz Édes Ákos deáki lelkipásztor.  Öt évvel ezelőtt Debrecenben, a Nagytemplomban írták alá a Magyar Református Egyház létrejöttét deklaráló alkotmányt. Erre az évfordulóra emlékeztek május 24-én a kárpát-medence reformátusai. Az összeállításban a felvidéki résztvevők szólalnak meg. A Heidelbergi Káté 450. évfordulóján és a hitvallás szövege új magyar fordításának megjelenése alkalmából a Generális Konvent  Magyar Református Kátéismereti Vetélkedőt szervezett a református iskolák és konfirmandusok számára. A debreceni kárpárt-medencei döntőben szép eredményt értek el a verseny szlovákiai résztvevői, akik tapasztalataikat osztják meg a hallgatókkal. Bemutatásra kerül a bátorkeszi gyülekezet több mint tíz éves kórusa, amelynek az elmúlt évtől Szabó Csongor személyében új kórus vezetője van. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.06.22. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája a bétsaidai vak meggyógyítása. Bétsaidában egy vakot visznek Jézus elé, hogy ismét csodát tegyen. És, azok, akik így hitték, jól is tették, hogy a csoda nem marad el, nem csalódtak. Hogy miért nem? Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Misák Alica csilizpatasi lelkipásztor. A legutóbbi zsinati ülésen hagyták jóvá, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház keretén belül a koreai missziói gyülekezet alakuljon pozsonyi székhellyel. Így az egyetemes egyházban már nemcsak magyar és szlovák nyelvű közösségek vannak, hanem koreai is. A témával kapcsolatban Fazekas László püspök nyilatkozik. Az idén hatodik alkalommal került sor a Szeretethíd név alatt futó kárpát–medencei önkéntes napokra, amelybe Szlovákiában ötven csoport jelentkezett be. Közéjük tartozott a berzétei, a zselízi és a rozsnyói gyülekezet is. Hogy mit vállaltak, az kiderül a velük készült összeállításból. A komáromi egyházmegye kórustalálkozóján első alkalommal mutatkozott be a kisújfalui gyülekezet tavaly novemberben alakult kórusa. Hogy milyen indíttatásból és miért jó együtt énekelniük, erről Gulyás Éva kórusvezetőt kérdezzük. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.06.08. Világosság - élő közvetítés Bodrogszentesről - Pátria rádió

méret: 54.7 MB

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe. Hogy mi történt akkor és mit jelent a számunkra az a Vigasztaló, amelyet Jézus elküldött maga helyett miután felment a mennybe? Mi az ünnep üzenete? Mindez kiderül Szopó Ferenc lelkipásztor igehirdetéséből. közreműködik a gyülekezet ifjúsági csoportjának énekkara is. A műsor szerkesztője Iski Ibolya.

2014. 05. 25. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája a farizeusok jelkívánása. Jézus azonban visszautasítja a kérésüket. A tanítványok viszont, akik követték őt, látták ugyan a jeleket, de mégsem értettek azokat. Hogy miért nem? Erről szól igei üzenetében Édesné Szénási Réka deáki beosztott lelkipásztor. Dr. Csémy Lajos lelkipásztor, ny. egyetemi professzor kapja meg elsőként a Pálóczi Czinke István-díjat, amelyről május 10-én döntött a Rimaszombatban ülésező Zsinat. A díjról és a díjazottról Fazekas László püspököt kérdezzük. A Marcelházán megtartott kórustalálkozón részt vett a csúzi gyülekezet kórusa is. A már több éve együtt éneklő csoportot Kocsis Mónika mutatja be. A Gyülekezeteink című rovatban a balogiványi gyülekezet mindennapjaiba ad betekintést Agócsné Galgóczy Tímea lelkipásztor. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.05.11. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája a négyezer ember megvendégelése. Jézus szánakozik az őt hallgató sokaságon, mivel nincs mit enniük. A tanítványok a tényekből indulnak ki: csupán hét kenyerük és néhány haluk van. De Jézus hálát ad azért, amijük van és mindenki jóllakik. Erről szól a hallgatókhoz Batta István lelkész, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szóvivője, külügyi tanácsos. A marcelházi református templom adott otthont a komáromi egyházmegye idei évi kórustalálkozójának. Az ilyen jellegű alkalmak fontosságáról  Süllné Rácz Kingával, az Egyházzenei Osztály igazgatójával készült beszélgetés, valamint bemutatásra kerül a búcsi hagyományőrző népdalkör.  „...jó reménységgel ajándékozott meg.” Pál apostolnak a Thesszalonikaiakhoz írt második leveléből, a 2,16-17 versekből vett igei üzenet köré gyűltek egybe május elsején a barsi egyházmegye gyülekezetei, hogy immár második éven közösségépítő alkalmon vegyenek részt. Az idei majálisnak, amelynek közel ötszáz résztvevője volt, a vámosladányi református gyülekezet adott otthont. A rendezvényről Kassai Gyula lévai lelkipásztor ad tájékoztatást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.04.27. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája a pogány asszony hite. Jézus elutasítja a pogány asszony kérését, de végül a hite meggyőzi őt. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor. Húsvétvasárnap, április 20-án Tanyon ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének kilenc év munkájának eredményét, a református egyházközség gyülekezeti házát. Az épületet – hálaként a holland segítségnyújtásért – de Ruyter admirálisról nevezték el. A gyülekezeti ház első része idősek napközi otthonaként szolgálna, a hátsó részében pedig egy munkaterápiás napközis műhelyt terveznek az egészségkárosodottak számára, a tetőtérben pedig vendégszobákat alakítottak ki. A gyülekezeti ház kapcsán kérdezzük Csík György lelkipásztort és Fazekas László püspököt. Megújult a 11. században épült felsővályi erődtemplom tetőszerkezete. A munkálatokkal járó költségeket és a szakembereket is a Teleki László Alapítvány biztosította. A részletekről Szarvas László lelkipásztor ad tájékoztatást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.04.18. Világosság - Nagypénteki különműsor

méret: 49.7 MB

A műsor fő témája kereszthalála. Ennek üzenetéről Sebők János madi lelkipásztor, a Református Mentő Misszió vezetője szól a hallgatókhoz. A nagyhét eseményeit - Jézus jeruzsálemi bevonulástól, az utolsó vacsorától kezdődően Júdás árulásán és Péter tagadásán keresztül, majd Pilátus és a nép döntése után egészen a keresztre feszítésig - hozzák közelebb a hallgatók számára a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium diákjai - Horváth Tamás, Kiss Norbert, Öllős Péter, Patai Rebeka, Németh Friderika - hitoktatójukkal, Tok Tünde lelkipásztorral. Miként látják ők a két ezer évvel ezelőtti történéseket, ki milyen hibát követett el, megismétlődne-e ugyanaz, mit tettek volna a tanítványok és a döntéshozók helyett, valamint választ adnak  arra a kérdésre is, hogy mit jelent számukra Jézus kereszthalála. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.04.13. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája Jézus jeruzsálemi bevonulása. Jézus szamárháton teszi meg az utat. Pálmaágakat  tesznek le eléje és áldottnak mondják őt az örvendezők. Hogy miért ez a fogadtatás és mi az üzenete a virágvasárnapi történetnek, erről szól igehirdetésében Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor. Hamarosan tovább folytatódik a zalabai református templom felújítása. Hogy milyen munkálatokat végeztek el eddig és mi minden nehezíti a terv megvalósítását, arról Ambrus Erika lelkipásztor ad tájékoztatást. Hogyan vonjuk be a gyermekeket az oktatásba és mit kell tennünk, hogy a figyelmüket fenntartsuk? Mindig elő kell rukkolnunk valamilyen újdonsággal? Milyen eszközöket használhatunk fel a vasárnapi iskolai oktatásban? Többek között ezekről a kérdésekről is szó lesz az Istenes Ritával, a magyarországi Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársával készített beszélgetésben. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Reformáció 500 Emléknap – Csillagház átadása

A Csillagházat Molnár Sándor zsinati főtanácsos, rimaszombati lelkipásztor mutatta be. Beszéde itt hallgatható meg. ...

Reformáció 500 Emléknap – gályarab-emlékmű leleplezése

A gályarab-emlékmű leleplezése előtt Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet. Itt hallgatható meg. ...

Reformáció 500 Emléknap – istentisztelet

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház november 17-én, pénteken központi megemlékezést tartott Rimaszombatban a reformáció 500. évfordulója alkalmából. ...

Reformáció 500 Emléknap – élő közvetítés

A Reformáció 500 Emléknap hálaadó istentiszteletének élő közvetítése… ...

Méltó megemlékezésre készül az egyetemes egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház november 17-én, pénteken 10.00 órai kezdéssel központi megemlékezést tart Rimaszombatban a reformáció 500. évfordulója alkalmából. ...

Események

Mentő Misszió találkozója

2017.11.18. / Mad / A Református Mentő Misszió 2017. november 18-án, szombaton 14.00 órai kezdettel tartja meg következő találkozóját a madi gyülekezeti házban. ...

Hálaadó istentisztelet

2017.11.19. / Királyi / 2017. november 19-én, 14.00 órakor hálaadó istentiszteletre kerül sor a királyi református templom külső és belső felújítási munkálataiért, a reformáció ... ...

Lelkésztovábbképző

2017.11.20. / Mályi / A gömöri, abaúj-tornai, zempléni és ungi egyházmegyék lelkipásztorainak az őszi továbbképzőjére 2017. november 20. és 22. között kerül sor Mályiban, a ... ...

Lelkésztovábbképző

2017.11.22. / Nagybörzsöny / A pozsonyi, komáromi és barsi egyházmegyék lelkipásztorainak az őszi továbbképzőjére 2017. november 22. és 24. között kerül sor Nagybörzsönyben a Malomkert ... ...

Evangelizáció

2017.11.22. / Örös / Evangelizációs alkalmat tartanak 2017. november 22. és 24. között 18.00 órai kezdéssel az örösi kultúrházban Nyilvánvaló csodák - Igazi csodák - Gyógyulások ... ...