Világosság

Sorbarendezés:

2014. 05. 25. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája a farizeusok jelkívánása. Jézus azonban visszautasítja a kérésüket. A tanítványok viszont, akik követték őt, látták ugyan a jeleket, de mégsem értettek azokat. Hogy miért nem? Erről szól igei üzenetében Édesné Szénási Réka deáki beosztott lelkipásztor. Dr. Csémy Lajos lelkipásztor, ny. egyetemi professzor kapja meg elsőként a Pálóczi Czinke István-díjat, amelyről május 10-én döntött a Rimaszombatban ülésező Zsinat. A díjról és a díjazottról Fazekas László püspököt kérdezzük. A Marcelházán megtartott kórustalálkozón részt vett a csúzi gyülekezet kórusa is. A már több éve együtt éneklő csoportot Kocsis Mónika mutatja be. A Gyülekezeteink című rovatban a balogiványi gyülekezet mindennapjaiba ad betekintést Agócsné Galgóczy Tímea lelkipásztor. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.05.11. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája a négyezer ember megvendégelése. Jézus szánakozik az őt hallgató sokaságon, mivel nincs mit enniük. A tanítványok a tényekből indulnak ki: csupán hét kenyerük és néhány haluk van. De Jézus hálát ad azért, amijük van és mindenki jóllakik. Erről szól a hallgatókhoz Batta István lelkész, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szóvivője, külügyi tanácsos. A marcelházi református templom adott otthont a komáromi egyházmegye idei évi kórustalálkozójának. Az ilyen jellegű alkalmak fontosságáról  Süllné Rácz Kingával, az Egyházzenei Osztály igazgatójával készült beszélgetés, valamint bemutatásra kerül a búcsi hagyományőrző népdalkör.  „...jó reménységgel ajándékozott meg.” Pál apostolnak a Thesszalonikaiakhoz írt második leveléből, a 2,16-17 versekből vett igei üzenet köré gyűltek egybe május elsején a barsi egyházmegye gyülekezetei, hogy immár második éven közösségépítő alkalmon vegyenek részt. Az idei majálisnak, amelynek közel ötszáz résztvevője volt, a vámosladányi református gyülekezet adott otthont. A rendezvényről Kassai Gyula lévai lelkipásztor ad tájékoztatást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.04.27. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája a pogány asszony hite. Jézus elutasítja a pogány asszony kérését, de végül a hite meggyőzi őt. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor. Húsvétvasárnap, április 20-án Tanyon ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének kilenc év munkájának eredményét, a református egyházközség gyülekezeti házát. Az épületet – hálaként a holland segítségnyújtásért – de Ruyter admirálisról nevezték el. A gyülekezeti ház első része idősek napközi otthonaként szolgálna, a hátsó részében pedig egy munkaterápiás napközis műhelyt terveznek az egészségkárosodottak számára, a tetőtérben pedig vendégszobákat alakítottak ki. A gyülekezeti ház kapcsán kérdezzük Csík György lelkipásztort és Fazekas László püspököt. Megújult a 11. században épült felsővályi erődtemplom tetőszerkezete. A munkálatokkal járó költségeket és a szakembereket is a Teleki László Alapítvány biztosította. A részletekről Szarvas László lelkipásztor ad tájékoztatást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.04.18. Világosság - Nagypénteki különműsor

méret: 49.7 MB

A műsor fő témája kereszthalála. Ennek üzenetéről Sebők János madi lelkipásztor, a Református Mentő Misszió vezetője szól a hallgatókhoz. A nagyhét eseményeit - Jézus jeruzsálemi bevonulástól, az utolsó vacsorától kezdődően Júdás árulásán és Péter tagadásán keresztül, majd Pilátus és a nép döntése után egészen a keresztre feszítésig - hozzák közelebb a hallgatók számára a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium diákjai - Horváth Tamás, Kiss Norbert, Öllős Péter, Patai Rebeka, Németh Friderika - hitoktatójukkal, Tok Tünde lelkipásztorral. Miként látják ők a két ezer évvel ezelőtti történéseket, ki milyen hibát követett el, megismétlődne-e ugyanaz, mit tettek volna a tanítványok és a döntéshozók helyett, valamint választ adnak  arra a kérdésre is, hogy mit jelent számukra Jézus kereszthalála. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.04.13. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája Jézus jeruzsálemi bevonulása. Jézus szamárháton teszi meg az utat. Pálmaágakat  tesznek le eléje és áldottnak mondják őt az örvendezők. Hogy miért ez a fogadtatás és mi az üzenete a virágvasárnapi történetnek, erről szól igehirdetésében Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor. Hamarosan tovább folytatódik a zalabai református templom felújítása. Hogy milyen munkálatokat végeztek el eddig és mi minden nehezíti a terv megvalósítását, arról Ambrus Erika lelkipásztor ad tájékoztatást. Hogyan vonjuk be a gyermekeket az oktatásba és mit kell tennünk, hogy a figyelmüket fenntartsuk? Mindig elő kell rukkolnunk valamilyen újdonsággal? Milyen eszközöket használhatunk fel a vasárnapi iskolai oktatásban? Többek között ezekről a kérdésekről is szó lesz az Istenes Ritával, a magyarországi Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársával készített beszélgetésben. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.03.30. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája a süketnéma meggyógyítása. Jézus a kezét a beteg fülébe dugta, ujjára köpött és megérintette a nyelvét, majd az égre tekintve fohászkodott. Csak ennyit kellett tennie és a süketnéma beszélt és hallott. Jézus gyógyításának az üzenetéről szól a hallgatókhoz Sasákné Koczkás Ilonka kamocsai beosztott lelkipásztor. Mit tegyünk, ha a gyermekek nem figyelnek ránk a vasárnapi iskolában? Hogyan fegyelmezzük őket? A választ Ferenci Gábortól, a magyarországi Vasárnap Iskolai Szövetség országos vezetőjétől kapjuk meg. A körülményektől függetlenül boldogan címmel első alkalommal szerveztek böjti evangelizációs napokat Nagybalogon A hitmélyítő estékről Gebe László lelkipásztor számol be. Ugyancsak hitmélyítő alkalmakat tartottak a böjti időszakban Ipolyságon. Ennek hozadékáról Izsmán Jónás lelkipásztor mondja el a tapasztalatát. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.03.16. Világosság - református egyházi műsor

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája a böjt. János tanítványi és a farizeusok megtartották a böjtöt, de Jézus tanítványai nem. Megkérdezték tőle, hogy ők miért nem böjtölnek? Jézus válasza kiderül Szabó Sarolta nagykeszi lelkipásztor idehirdetéséből, de az is, hogy miért kell böjtölnünk, mi a böjt célja és haszna. A Gyermekmisszió és a Vasárnapi Iskolai Szövetség közös szervezésében gyermekekkel foglalkozó tanítók találkozójára kerül sor február 22-én a dunaszerdahelyi református templomban. Előadás hangzott el többek között a gyermekek közötti szolgálatra való elhívatottságról. Ennek kapcsán kérdezzük Csikós Mihályt, a magyarországi Vasárnapi Iskolai Szövetség területi munkatársát. Közigazgatásilag Tornaljához tartozik Beje, Sajókirályi és Sajószárnya. A 2011-es adatok szerint 7509 lakosából 1054-en vallották magukat reformátusnak. Beje bár része Tornalja városának, de egyházilag nem ehhez a gyülekezethez tartozik. De kikből is áll így a tornaljai gyülekezet, amely szórványaival együtt 750 református tart számon. Ez kiderül a Fazekas Ágnes lelkipásztorral készült beszélgetésből.

2014. 03. 02. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája a tisztátalanság. Jézus a tisztaságról tanítja a tanítványait, amely szerint az embert tisztátalanná valójában az teszi, ami a szájából kijön. Hogy miért is van ez így, erről szól igehirdetésében Czinkéné Szabó Tímea bátorkeszi lelkipásztor. Ünnepi istentisztelet keretében adtak hálát a dunaszerdahelyi reformátusok, hogy már tizenöt éve saját templomukban szól hozzájuk Isten Igéje. Honnan hová jutottak el és mik a távlati célok - erről szól az az összeállítás, amelyben megszólal Görözdi Zsolt lelkipásztor, Pázmány Péter volt polgármester és Fazekas László püspök. A Házasság hete programsorozat keretében házastársi csendes napot szervezett az örösi gyülekezet. Az első alkalommal megszervezett nap üzenetéről és jelentőségéről Kiss Miklós lelkipásztor számol be. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.02.16. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája a megszállottság. De mi a megszállottság? Kiben hogyan mutatkozik ez meg, milyen jelei vannak? Miért félt az ifjúban lakozó idegen lélek Jézustól? Mindezekre választ ad a gadarai megszállott meggyógyításának történet kapcsán Écsi Gyöngyi hetényi lelkipásztor. Várhatóan tavasszal már működőképes lesz a nagymegyeri református templom toronyórája. A negyed és egész órákat is ütő szerkezetet az illetékesek ötven évvel ezelőtt egy bejelentésnek eleget téve állíttatták le. Szabó András esperes, az egyházközség lelkipásztora egyéb érdekességeket is megoszt a ma már komoly érteket jelentő toronyóráról. Aki nincs itt - ez volt a témája annak a zenés ifjúsági istentiszteletnek, amelyet első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal szerveztek meg az apácaszakállasi református templomban. A rendhagyó istentiszteletre a fiatalokon kívül az idősek is kíváncsiak voltak. Az összeállításban megszólal Somogyi Alfréd, a gyülekezet lelkipásztora, a Vámos Béla lelkipásztor, a felsőpatonyi Felső Hangok együttes tagja, valamint Lőricz Olívia, a rendezvény kezdeményezője. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.02.02. Pátria rádió - Világosság református egyházi műsor

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája a bizalom. A tanítványok megíjednek a vízen feléjük közeledő Jézustól. De ő azt mondja nekik: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. A jézusi bizalomról szól igehirdetésében Sasák Attila kamocsai lelkipásztor. A Firesz Duna Mente új víziója, a kisközösségek hálójának a kiépítése a tini hétvégék és ifjúsági alkalmak által. Ezt a koncepciót szeretné a vezetőség megvalósítani a tervezett programokkal. Süll Tamás ifjúsági lelkész, a Firesz Duna Mente elnöke és Gyurcsis Júlia Firesz-munkatárs mondja el meglátását. A Rimaszombattól 15 km-re lévő reformátust számláló Rimasimonyiba 2011-ben kapott kihelyezést Gál László lelkipásztor, aki azonnal hozzá is fogott egy missziós központ kiépítéséhez. Egy évvel később meg is megválasztották az egyházközség lelkipásztorául. Az eltelt időszak alatt megélénkült a gyülekezet. Hogy miként sikerült ezt elérnie, az kiderül a vele készült beszélgetésből. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.01.19. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A Világosság református egyházi műsor fő témája Heródes megszólaló lelkiismerete Keresztelő János halála kapcsán.  Heródes lefejezteti Keresztelő Jánost, aki rámutat bűnére, de mégis nyugtalanítja őt a lelkiismerete az elhamarkodott döntése miatt. Erről szól igehirdetésében Szabóné Köblös Valéria nagymegyeri lelkipásztor. A Kőrösi Református Egyházközség 2009-ben saját tulajdonba egy parasztházat vásárolt  tájház kialakítására, ahol a közösségi alkalmak is teret kapnának. Az épület a hívek önkéntes munkájával és az adakozásoknak köszönhetően fokozatosan újul meg. Két helyről is érkezett támogatás erre a célra. Mudi Róbert lelkipásztor számol be az eddigi eredményekről. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjába három évig nem emelkednek a befizetések, maradnak a 2013-as év szintjén. A Calvin János Teológiai Akadémia új szervezeti és működési szabályzatának megtárgyalása azonban lekerült a legutóbbi zsinat napirendi pontjáról. Minderről Fazekas László püspök a mondja el a véleményét.  Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.09.29. Pátria rádió Világosság református műsora

méret: 35.7 MB

A műsor fő témája a mustármag példázata. A mustármag kicsi mikor elvetik, de hatalmas fa lesz belőle – így terjed az Isten országa. A példázat üzenetéről Siposné Várady Klára jabloncai lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Ünnepi istentiszteleten iktatták be hivatalába a nagybalogi egyházközség megválasztott lelkipásztorát Gebe Lászlót, aki 2008-tól szolgál a hívek között. A beiktatott lelkipásztorral beszélgetünk arról, hogy mit jelent számára ez az ünnepi aktus. Háromszáz évvel ezelőtt, 1713-ban építettek először templomot Nagykeszin, de még kétszer kellett hozzáfognia a gyülekezetnek, hogy méltó helyen tarthassák meg az istentiszteleti alkalmakat.  Erre az eseményre emlékeztek szeptember 15-én hálaadó ünnepi istentisztelet keretében. Az alkalom kapcsán Szabó Sarolta lelkipásztor és Fitos András gondnok mondja el gondolatait. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.01.05. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

Az egyházi műsor fő témája az új évi gondolatok mellett, Jézus názáreti tartózkodása, aki visszatér szülőföldjére, Názáretbe és tanít az ottani zsinagógában. A helyiek körében azonban megbotránkozást váltott ki. Hogy miért? Erről szól igehirdetésében Erdélyi Pál vágfarkasdi lelkipásztor. Az idén első alkalommal osztják ki a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata által az elmúlt évben alapított Pálóczi Czinke István-díjat. A Rimaszombatban megtartott ülésen szó volt az egyházközségi, egyházmegyei és egyetemes egyházi szintű gazdálkodást szabályozó törvénytervezetről is. Mindezekről Fazekas László püspök ad tájékoztatást. Az alig kétszáz lakosú, szinte magyarok lakta Jabloncán a legutóbbi népszámláláskor 175-en vallották magukat reformátusnak. A száz évvel ezelőtt még több mint ötszáz lelkes gyülekezetet mára már csak az idősek alkotják. A hívek adakozása azonban ennek ellenére is példaértékű, vallja Siposné Várady Klára lelkipásztor, aki többek között az apadás okait is boncolgatja a vele készített beszélgetésben. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.12.25. Világosság - Pátria rádió - karácsonyi istentisztelet

méret: 54.0 MB

Karácsony első napján istentisztelet közvitétésére került sor a csilizradványi református templomból. Igét hirdetett Bothné Bereczky Ágota lelkipásztor. Közreműködött a község éneklő csoportja. A műsort Iski Ibolya szerkesztette.

2013.12. 22. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A Világosság fő témája ezúttal is az advent és az előttünk álló karácsonyi ünnep. Advent negyedik vasárnapján Szabó András esperes, nagymegyeri lelkipásztor osztja meg a várakozással kapcsolatos gondolatait.  33 év telt el Varga Imre püspök halálától, aki 1953 és 1980 között állt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház élén.  A püspökké választásának 60. évfordulója apropót adott arra, hogy a rimaszombati református templomban egy emléktábla leleplezésével és az életútját bemutató kiállítás keretén belül a megpróbálják értékelni a nehéz, emberpróbáló időszakban történő küzdelmes életpályáját.  Varga Imre életét  a Tudományos Gyűjtemények igazgatója  B. Kovács István hozza közelebb a hallgatók számára. Rimajánosi Rimaszombattól hat, Rimapálfalva nyolc kilométerre. Az előbbiben 135 református él, jelenleg a parókiát javítják. Az utóbbiban negyven reformátust jegyeznek és aktív szolgálat van a romák között között . A két gyülekezetet lelkipásztoruk, Bihari László Richárd mutatja be. Szerkesztő-műsorvezető:  Iski Ibolya.

2013.12.08. Világosság - Pátria rádió

méret: 35.9 MB

A műsor fő témája az advent. Advent második vasárnapján Kiss Tibor jókai lelkipásztor osztja meg gondolatait a várakozással és a Krisztus eljövetelével kapcsolatban.  November 28-án, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. ciklusának 10. ülésének nyitó istentiszteletén a rimaszombati református templomban kilenc lelkész tett esküt- és fogadalmat. Hogy kinek mit jelent ez az esemény, erről a műsorban mondják el gondolataikat.  A rimaszombati híveknek tizenhárom évet kellett várniuk arra, hogy 1784-ben megkezdjék templomuk építését. Újabb tizenhárom évnek kellett eltelni ahhoz, hogy a 2000 augusztusában megkezdett templomfelújításra pont kerüljön. A hálaadó ünnepség kapcsán Molnár Sándor lelkipásztorral készült beszélgetés.  Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013. 11. 24. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája Jézus újabb csodatette. Öt kenyér és két hal - ennyi is elég volt ahhoz, hogy Jézus ismét csodát tegyen és egy elhagyatott helyen ötezer ember jóllakhasson.  Erről szól elmélkedésében Ráczné Édes Jolán marcelházai beosztott lelkipásztor, a Diakóniai Központ megbízott igazgatója. Ünnepi istentiszteleten iktatták be hivatalába november 10-én a Deáki  Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorát, Édes Ákost.  Az ünnepségen hálát adtak a 222. éves templom külsejének  a megújulásáért is, valamint leleplezték az 56-os mártír-lelkipásztor, Gulyás Lajos emlékére elhelyezett emléktáblát is. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013. 11. 10. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája továbbra is Jézus gyógyításai. Tizenkét évig tartó betegségből való szabadulás  és egy tizenkét éves lány feltámasztása Jézus újabb csodatettének az  eredménye. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Pólyáné Dobai Katalin párkányi beosztott lelkipásztor. Örömteli alkalomra hívogatta a híveket a miglécnémeti leányegyházközség  október 27-én. Tíz évnyi építkezés után került sor az új gyülekezeti ház átadására. A költségek, melynek jelentős részét a hívek adták össze vagy gazdálkodta ki az egyházközség, 53 ezer eurót tettek  ki. Az építkezésről és a hálaadó ünnepségről Géresi Róbert püspökhelyettes, a gyülekezet lelkipásztora számol be.  A Heidelbergi Káté a református egyház alapvető hittételeit tartalmazza. Szerzői Zacharias Ursinus és Gaspar Olevianus, református hittudósok, akiket III. Frigyes pfalzi választófejedelem azzal bízott meg, hogy a Biblia alapján írjanak olyan népkönyvet, amelyből minden református hívő tisztán és igazán megismerheti a keresztyén vallást.  A 450 éves Heidelbergi Káté megalkotásának szükségességéről és mai gyakorlati használatáról Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora ad tájékoztatást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.10.27. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája Jézus tizenkét tanítványának a kiküldetése.  Elérkezettnek látta az időt arra, hogy kiküldje őket az emberek közé hirdetni a megtérés evangéliumát,  kiűzni a gonosz lelkeket és  meggyógyítani a betegeket. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Molnár Árpád lelkipásztor, zsinati tanácsos. Vágfarkasdon a község első református templomát az 1724-es árvíz semmisítette meg. Csak hatvan év elteltével építettek újat helyette, amelynek az alapkövét 1783. június 6-án helyezték el. A kőből és téglából épült templomot 1785 advent első vasárnapján szentelték fel. Harangja 230 esztendeje hívogatja a megfáradt embereket istentiszteletre.  A templomot – a megromlott állaga miatt - a kilencvenes években kezdték el felújítani. A 85 ezer eurót felemésztő munkálatok  15 évig tartottak. Ezért adtak hálát október 13-án ünnepi istentisztelet keretében. Az eseményről Erdélyi Pál lelkipásztor számol be. A közel 40 ezer lakosú Érsekújvárott a legutóbbi népszámlálási adatok  szerint 8863 magyar él. Reformátusnak 880 vallották magukat. Az egyházközség élén mintegy harminc éve Nátek Sándor lelkipásztort áll.  A vele való beszélgetésből kiderül, hogy milyen gyülekezeti élet zajlik Érsekújvárott. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.10.13. Világosság - Pátria rádió

méret: 35.8 MB

A műsor fő témája, hogy miként csendesítette le Jézus a tengert a tanítványok kérésére. Ennek üzenetéről szól igehirdetésében Erdélyi Flégel Tímea ógyallai lelkipásztor.  Szeptember 29-én iktatták be az alsómihalyi egyházközség élére Györkyné Tóth Szilviát, akit a gyülekezet presbitériuma egy éves szolgálata után még 2005-ben választott meg lelkipásztorául.  Az ünnepélyes aktussal viszont csak most zárult le a választási folyamat. Hogy miért kellett ennyi ideig várni és mit jelent a beiktatás a lelkipásztor számára, az kiderül a vele készített beszélgetésből.  Csicsón a legutóbbi népszámlálási adatok szerint 1292 lakosából  471 vallották magukat reformátusnak, de sok a felekezeten kívüli és a semelyik valláshoz sem tartozó is. Mégis jó közösségnek tartja a csicsóiakat Lévay Attila lelkipásztor, aki már 13 éve pásztorolja a gyülekezetet. A vele készített beszélgetésből kiderül, hogy miért. Ötvenkét éves korában  szeptember 27-én adta át lelkét Teremtőjének Megyesi László, a magyarbődi gyülekezet lelkipásztora, aki a teológiai tanulmányai bejezésétől kezdve itt szolgált két nyelven – magyarul és szlovákul - 27 éven keresztül. Rá való emlékezésül a műsorunkban  három évvel ezelőtt elhangzott prédikációjából idézünk fel egy részletet. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Eltörlik az egyházi esküvőért fizetendő illetéket

Az egyházi esküvőért fizetendő tíz eurós illeték eltörlése mellett döntött Robert Kaliňák belügyminiszter a petíciót indító Keresztény Intézmények Fóruma (FKI) tagjaival való találkozás után. ...

Istentől kapott hatalom

Feloldozni és gyógyítani – e kettőt együtt nevezte a tisztségébe január 19-én beiktatott horvátországi református püspök, Szenn Péter legfőbb feladatának dunamelléki szolgatársa, Bogárdi Szabó István. Az ... ...

Búcsú a harangoktól

Vegyes érzések… Ez volt a leggyakrabban elhangzó szókapcsolat január 21-én, a Szútorban tartott istentiszteleten, amelyet követően a mára romossá vált templom két harangját leengedték a ... ...

„Reformáció AKKOR és MOST” - Adventi csendes esték Felsőláncon

Negyedik alkalommal rendezték meg 2017. december 13-14 között a felsőlánci csendes estéket, amellyel egyrészt az Úr eljövetelére való készülést közös elcsendesedéssel, valamint a lelki-szellemi növekedéssel ... ...

Közös istentisztelettel kezdődött az ökumenikus imahét

2018. január 14-én, vasárnap a pozsonyi református templomban tartották meg az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács által meghirdetett ökumenikus világimahetet megnyitó ... ...

Események

Médiamissziós műhely

2018.01.25. / Rimaszombat / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2018. január 25-é, 10.00 órai kezdéssel médiamissziós műhelyt szervez a rimaszombati Csillagházban. A szervezők a ... ...

Előadás a családról és a házasságról

2018.01.27. / Marcelháza / A Komáromi Református Egyházmegye Missziós Bizottsága szervezésében 2018. január 27-én, szombaton 16.30 órakor "Nem jó az embernek egyedül" címmel előadásra ... ...

Nyitott nap

2018.02.14. / Komárom / A komáromi Selye János Egyetem 2018. február 14-én nyilt napot tart. A rendezvény keretében látogatók részletes és pontos tájékoztatást kapnak az ... ...

Pedagógusok VI. Bibliaismereti Versenye

2018.02.17. / Bátorkeszi / A Komáromi Református Egyházmegye hatodik alkalommal szervezi meg 2018. február 17-én, szombaton 9.00 órai kezdéssel a Pedagógusok Bibliaismereti Versenyét Bátorkeszin ... ...

Tavaszi tábor

2018.03.05. / Jóka / Az Emmaus polgári társulás 2018. március 5. és 9. között tavaszi tábort szervez Jókán, a Betlehem Missziós Központban a 8 és ... ...