Világosság

Sorbarendezés:

2013.07.07. Világosság - Pátria rádió

méret: 35.9 MB

Az egyházi műsor fő témája továbbra is Jézus gyógyításai. Szabad-e szombaton, a nyugalom napján gyógyítani? Mi fontosabb, a törvények betartása vagy jót tenni valakivel? Ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében Bodnár Noémi kassai beosztott lelkipásztor. A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara június 23-án  istentisztelet keretében diplomaosztó és doktoravató közgyűlést tartott a református templomban. Az ünnepségről készült összeállításban megszólal Škrovan Boglárka, Egyeg Kamilla, Ráczné Édes Jolán és Kisné Búcsi Jolán. Hetényen több mint nyolcszáz református él. A gyülekezetben 2002 óta ketten végeznek szolgálatot: Palcsó Attila és felesége, Palcsóné Écsi Gyöngyi.  A gyülekezet mindennapjairól Palcsó Attila lelkipásztor számol be. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.06.23. Világosság - Pátria rádió

méret: 35.9 MB

Az egyházi műsor fő témája a szombati kalásztépés üzenete. Szabad-e dolgozni a nyugalom napján vagy nem? Meg lehet-e szegni a szombat törvényét, ha a szükség úgy hozza? Ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében  Gál László rimasimonyi lelkipásztor. Június 14. és 16. között került megrendezésre KASSA-ÉRT Északkeleti Református Találkozó. A három napos rendezvényt  Géresi Róbert püspökhelyettes,  a fesztivál  főszervezője értékeli.  A barsi egyházmegyében első alkalommal szervezték meg a református nagycsaládosok találkozóját. Az Oroszkán megvalósuló rendezvényről Tóth Árpád lelkipásztorral beszélgetünk. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja az idén a Megrepedt nádszál egészségügyi programot is szeretné megvalósítani, amelyet  Rácz Jolán megbízott igazgató ismertet. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.06.09. Világosság

méret: 36.1 MB

A református egyházi műsor fő témája ezúttal a vámszedő Lévi elhívása. Az elhívás üzenetéről szól a hallgatókhoz Nagy Zsolt negyedi lelkipásztor. Szentháromság vasárnapján zenés istentiszteleten adott hálát a sárói  református gyülekezet a részben megújult parókiájáért és a templom tornyának a megújulásáért. Az ünnepség keretén belül emléktábla avatására is sor került. Az eddig megtett útról, amely az ünnepség nevét is viselte Révészné Bellai Csilla lelkipásztorral beszélgetünk. Tizenhat  évvel ezelőtt kezdte el a szilicei gyülekezet a 13. században épült templomának a felújítását. A hosszú időszak annak is tudható, hogy a munkálatok menetét főleg az anyagiak befolyásolták, de még mindig van mit tenni.  André János lelkipásztor az eddig elvégzett munkálatokról ad tájékoztatást. Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja Mindennapi kenyér programját Ráczné Édes Jolán megbízott igazgató segítségével. A műsorhoz jó vételt és áldott elcsendesedét kiván a szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.05.26. Világosság

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája továbbra is Jézus csodatettei.  Ezúttal kiderül, hogy Jézus nemcsak a beteg kérésére gyógyít, hanem mások hite miatt is. Ennek üzenetéről szól igehirdetésében Fazekasné Tamás Zsuzsanna komáromi lelkipásztor.  Május 12-én iktatták be tisztségébe a megyercsi egyházközség megválasztott lelkipásztorát  Végső Lászlót. Az ünnepségen készült összeállításban megszólal ifj. Zsemlye Károly és a özv. Králik Mihályné a gyülekezet gondnokai, valamint a beiktatott lelkipásztor.  A legtöbb gyülekezetben pünkösd előtt egy héttel tartják a konfirmációt. Dunamocson és Madaron viszont hagyományosan áldozócsütörtökön tesznek vallást hitükről a 15 éves fiatalok. Hogy miért? Erről  Nagy Lajos madari és Dobai Sándor esperes, dunamocsi lelkipásztorok beszélnek a műsorban.  Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.05.12. Világosság

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája továbbra is Jézus gyógyításai, aki többféle betegségből gyógyította ki a hozzá fordulókat. Egy lepráson is segített, megszabadította fertőző betegségétől. Ennek üzenetéről szól igehirdetésében Nátek Sándor érsekújvári lelkipásztor. Április 29-én iktatták be a perbetei egyházközség megválasztott lelkipásztorát Erdélyi Zoltánt, aki szószékfoglaló igehirdetésében azt mondta, tovább folytatódik a több mint öt évvel ezelőtt elkezdett kaland a gyülekezettel. Április  28-án  tartotta tavaszi közgyűlését a csúzi református templomban a komáromi egyházmegye. Az elmúlt évet Dobai Sándor esperes értékeli. A műsorban ezen kívül  kiértékelésre kerül a bibliaismereti verseny is. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.  

2013.04.28. Világosság

méret: 36.4 MB

A Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus gyógyításai. Jézus sokféle betegségből kigyógyította az embereket, ezért mindenki őt kereste, hogy az ő életüket is megváltoztassa. Erről szól igehirdetésében Simon Ilona gútai lelkipásztor. Április második vasárnapján ünnepi istentisztelet keretében iktatta  be hivatalába Nagy Ákos Róbert esperes a gömörhorkai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát, Szaszák Malvint. Ebből az alkalomból beszélgetünk vele.  Már száz éve szolgálja az ógyallai-bagotai reformátusokat a Mórocz Mihály lelkipásztor vezetésével  épült négyszáz személy befogadására alkalmas templom. Április 14-én ebből az alkalomból  hálaadó istentiszteletre került sor, amelyen egy emléktáblát is lelepleztek a három hűséges lelkipásztorra való emlékezésül. A riportban megszólal Erdélyi Flégel Tímea ógyallai lelkipásztor, Erdélyi Géza ny. püspök és Lázárné Nagy Katalin. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.04.14. Világosság

méret: 36.6 MB

A műsor fő témája a tisztátalan lelkek Jézus általi kiűzése és a lélek tisztasága. Mivel Jézusnak hatalma van a tisztátalan lelkek felett is, ezért a kapernaumi zsinagógában egy ilyen megszállott embert szabadit meg  hatalmának erejével. Erről a tettéről  Rácz Elemér marcelházi lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Április 4-én iktatták be hivatalába a kamocsai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát Sasák Attilát.  Az esemény kapcsán beszélgetés hangzik el vele és az egyházközség gondnokával Korpás Elekkel. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban tovább folytatódnak a lelkészbeiktatások. Hogy minek köszönhető ez a folyamat, arról Fazekas László püspök nyilatkozik a műsorban. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.03.31. Világosság - húsvéti istentisztelet Kisújfaluról

méret: 139.0 MB

A Pátria rádió húsvétvasárnap istentiszteletet közvetített a kisújfalui református templomból. Igét hirdetett Tatár István lelkipásztor. A műsor szerkesztője Iski Ibolya.

2013.03.29. Világosság - nagypénteki kiadás

méret: 48.3 MB

A Világosság nagypénteki kiadásának fő témája Jézus kereszthalála. Hogyan viszonyul a mai ember a nagypénteki történésekhez? Meg tudja-e őket szólítani Jézus kereszthalála? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében Virágh Szilvia dunaszerdahelyi beosztott lelkipásztor. Mi a nagypéntek üzenete? Miért kellett Jézusnak szenvednie és kereszthalált halnia? Mi tudnánk-e ilyen áldozatot hozni másokért? Mi volt a legelszomorítóbb a nagypénteki eseményekben? Ezekről a kérdésekről beszélgetnek a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának két hallgatójával – Veselovszky Angelikával és  Takács Klaudiával.  Az ünneppel kapcsolatos gondolatait osztja meg a hallgatókkal Ambrus Erika ipolypásztói lelkipásztor és Pándy Kovács Tímea abaújszínai segédlelkész. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.03.17. Világosság

méret: 35.5 MB

A Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus első tanítványainak az elhívása.  Hogy miként reagáltak erre az általa kiválasztott személyek, arról Csiba Zoltán komáromi beosztott lelkipásztor szól a hallgatókhoz.  A hadnagyi rangot szerző Vargaeštók Dávid református lelkipásztor az idei évtől tábori lelkészként, valamint a Szlovák Köztársaság Fegyveres Testületei és Erői kötelékében működő Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálat Központi Irodájának igazgatójaként folytatja szolgálatát. Hogy miért döntött így és mit jelent számára ez az új lehetőség,  az kiderül a vele készült beszélgetésből. A „Gyülekezeteink“ című rovatban  az abaúj-tornai egyházmegyében lévő szilicei gyülekezet kerül bemutatásra André János lelkipásztor segítségével. A műsorban ezen kívül  kiértékelésre kerül a bibliaismereti verseny is és elhangzanak a legújabb egyházi hírek is. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.03.03. Világosság

méret: 35.2 MB

A  Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus működésének megkezdése. Jézus megkeresztelése és a Sátántól való megkísértése után megkezdi működését megtérésre hívó szavával rámutatva Isten országának eljövetelére. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Palcsó Attila hetényi lelkipásztor. Első alkalommal szervezeték meg Bátorkeszin a komáromi egyházmegye pedagógusainak bibliaismereti versenyét, erről a verseny kiötlője Czinke Zsolt lelkipásztor ad tájékoztatást. A gyülekezeteink című rovatban  a gömöri egyházmegyében lévő  alig száz lelkes harmaci gyülekezet kerül bemutatásra Szőkéné Orémus Zsuzsanna lelkipásztor segítségével. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.02.17. Világosság

méret: 36.8 MB

A Világosság református egyházi műsor fő témája böjt első vasárnapján a kísértés.  Jézust is megkísértette a Sátán, de ellen tudott állni. És velünk mi a helyzet? A témáról   Kalocsainé Lami Alexandra a komáromi egyházmegye diakónus lelkipásztora szól a hallgatókhoz.  Vetélkedővel emlékezik a  Diakóniai Központ a 70 évvel ezelőtt mártírhalált halt misszionáriusra, Molnár Máriára.  Rácz Jolán megbízott igazgató mondja el a részleteket, valamint a vele készült beszélgetésből kiderült milyen munkát végzett Molnár Mária Mánusz szigetén. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési kerete is hozzájárult az örösi gyülekezet parókiájának a megújulásához.  Erről Kiss Miklós lelkipásztor ad tájékoztatást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.02.03. Világosság

méret: 36.7 MB

A műsor fő témája Jézus megkeresztelése. Harminc éves korában  Keresztelő János kereszteli meg őt a Jordán folyóban. Ennek üzenetéről Erdélyiné Szuh Adél perbetei beosztott lelkipásztor szól a hallgatókhoz. A Szlovákiai Református Keresztyén egyház legfelsőbb törvényhozó szerve a Zsinat az elmúlt év novemberében hagyta jóvá a lelkészek választásáról szóló törvényt. A január elsejétől hatályos törvény újdonságairól  Rákos Lóránt zsinati tanácsos ad bővebb tájékoztatást. Az egyre fogyó gömörszkárosi gyülekezet mindennapjaiba ad betekintést a 35 éve ott szolgáló Tóth László lelkipásztor. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.01.20. Világosság

méret: 37.1 MB

A református műsor fő témája Keresztelő János, Jézus Krisztus előhírnöke, útjának előkészítője. akiről Bernáthné Holop Krisztina szentpéteri lelkipásztor szól a hallgatókhoz. A legutóbbi Zsinaton szó volt a  választási törvény esetleges megnyitásának kérdéséről és a  Szlovákiai Református Keresztyénség Megújulásának Konventjéről is, melyről Fazekas László püspök nyilatkozik. Az elmúlt év végén ünnepélyes keretek között iktatták be tisztségébe a réte-boldogfai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát, Bohony Beátát. Ennek apropója kapcsán kérdezzük őt. Bemutatjuk az ungi egyházmegyéhez tartozó mokcsamogyorósi gyülekezetet Kraus Viktor lelkipásztor segitségével. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
 

2013.01.06. Világosság

méret: 36.7 MB

Istennek gondja van rátok, ezért minden terheteket őreá vessétek. Péter apostol levele alapján az alázatról és a isteni gondoskodásról André János szilicei lelkipásztor szól a hallgatókhoz. A műsor további témái: a  lelkészek választását szabályozó törvény, egy Koreában megrendezett nemzetközi konferencia és a rozsnyói templom megújult orgonája. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2012.12.24. Karácsonyi üzenetek

méret: 48.5 MB

A műsorban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hat  egyházmegyéjének esperese - Dobai Sándor, Mártha Géza, Molnár Elemér, Nagy Ákos Róbert, Orémus Zoltán és Szabó András - mondja el a karácsony esti istentiszteletre megfogalmazott üzeneteit, hogy mi az, amivel  vigasztalást, reménységet és bátorítást tudnak adni a híveknek Jézus születésének a napján. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2012.12.23. Világosság

méret: 36.6 MB

A műsor témája az advent. Igét hirdet Szabóné Híres Erzsébet. Összeállítás hallható a Martoson megrendezett komáromi egyházmegye bibliaismereti versenyéről és bemutatásra kerül a sárói gyülekezet. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2012.12.02. Világosság

méret: 54.7 MB

Adventi istentisztelet a kisgéresi református templomból. Igehirdető Blanár Erik lelkipásztor. Az ima- és liturgiaszolgálat Blanárné Pituk Gabriella. Közreműködik a kisgéresi gyülekezet énekkara. Szerkesztő: Iski Ibolya.

2012.11.25. Világosság

méret: 36.6 MB

A műsor témái: Boldogság Krisztusért szenvedni - Erdélyi Zoltán perbetei lelkipásztor igehirdetése, beszélgetés Gál Lászlóval a rimasimonyi gyülekezetbe való beiktatása alkalmából és Kiss Gyula megbízott gondnokkal a kisóvári templom felújításáról.

2012.09.30. Világosság

méret: 36.7 MB

A műsor témái: cselekedni a jót, hontfüzesgyarmati gyülekezet, konferencia-központot terveznek a rimasimonyiak, emlékezés Nagy Menyhért volt kisgéresi lelkipásztorra.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Reformáció 500 Emléknap – Csillagház átadása

A Csillagházat Molnár Sándor zsinati főtanácsos, rimaszombati lelkipásztor mutatta be. Beszéde itt hallgatható meg. ...

Reformáció 500 Emléknap – gályarab-emlékmű leleplezése

A gályarab-emlékmű leleplezése előtt Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet. Itt hallgatható meg. ...

Reformáció 500 Emléknap – istentisztelet

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház november 17-én, pénteken központi megemlékezést tartott Rimaszombatban a reformáció 500. évfordulója alkalmából. ...

Reformáció 500 Emléknap – élő közvetítés

A Reformáció 500 Emléknap hálaadó istentiszteletének élő közvetítése… ...

Méltó megemlékezésre készül az egyetemes egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház november 17-én, pénteken 10.00 órai kezdéssel központi megemlékezést tart Rimaszombatban a reformáció 500. évfordulója alkalmából. ...

Események

Mentő Misszió találkozója

2017.11.18. / Mad / A Református Mentő Misszió 2017. november 18-án, szombaton 14.00 órai kezdettel tartja meg következő találkozóját a madi gyülekezeti házban. ...

Hálaadó istentisztelet

2017.11.19. / Királyi / 2017. november 19-én, 14.00 órakor hálaadó istentiszteletre kerül sor a királyi református templom külső és belső felújítási munkálataiért, a reformáció ... ...

Lelkésztovábbképző

2017.11.20. / Mályi / A gömöri, abaúj-tornai, zempléni és ungi egyházmegyék lelkipásztorainak az őszi továbbképzőjére 2017. november 20. és 22. között kerül sor Mályiban, a ... ...

Lelkésztovábbképző

2017.11.22. / Nagybörzsöny / A pozsonyi, komáromi és barsi egyházmegyék lelkipásztorainak az őszi továbbképzőjére 2017. november 22. és 24. között kerül sor Nagybörzsönyben a Malomkert ... ...

Evangelizáció

2017.11.22. / Örös / Evangelizációs alkalmat tartanak 2017. november 22. és 24. között 18.00 órai kezdéssel az örösi kultúrházban Nyilvánvaló csodák - Igazi csodák - Gyógyulások ... ...