Világosság

Sorbarendezés:

2013.09.15. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája a magától növekedő vetés. Mitől növekedik az elvetett mag? Miért hasonlít Isten országa a vetéshez? Ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében Nyéki Miklós szalóci lelkipásztor. Ünnepi istentiszteleten iktatták be hivatalába szeptember 1-én az Örösi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorát, Kiss Miklóst, akit az egyház vezetése a gyülekezet meghívására még 2008-ban helyezett ki mostani  szolgálati helyére.  A tavalyi hivatalos meghívás utáni pozitív visszajelzéssel és az egyházközségi közgyűlés általi megerősítéssel, valamint az ünnepi beiktatással befejeződött a választási folyamat. Az ünnepség kapcsán beszélgetünk Rácz Sándor gondnokkal és a helyettesével Csontos Zoltánnal, valamint Kiss Miklós lelkipásztorral. Negyeden első alkalommal szervezték meg az ifjúság hathatós támogatásával és segítségével az alapiskolás korosztályú gyermekek napközis táborát a KOEN program alapján. Az öt nap alatt különféle programok színesítették a gyermekek együttlétét. Egy egész délelőttöt például kincskereséssel töltötték el. A táborról összeállításban számolunk be. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.09.01. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A református egyházi műsor fő témája a lámpás példázata. Mire jó a lámpás? Mi tudunk-e igazi lámpásként világítani? Milyen mértékkel mérünk? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében Agócsné Galgóczy Tímea balogiványi lelkipásztor. Ünnepi istentiszteleten adtak hálát Ladmócon a 180 éves református templomon végzett felújítási munkálatok befejezéséért. Spišák István lelkipásztor számol be a 90 ezer eurós költséggel járó beruházásról. Már hagyományosan minden évben megrendezik Kulcsodon az ötnapos napközis tábort a gyülekezet alapiskolás korú gyermekei számára. Az idei együttlét témájául a Babiloni fogságban lévő Dánielnek és társainak a története szolgált. A táborról összeállításban számolunk be. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.08.18. Világosság - Pátria rádió

méret: 35.9 MB

A református egyházi műsor fő témája a magvető példázata. Milyen magokat vet magvető? Milyen az a talaj, amelyre hullik a jó mag? Miért nem esik mindegyik a jó földbe? A miértekre keresi a választ igehirdetésében Sándor Veronika újlóti lelkipásztor. Harmadik alkalommal szervezte meg az idei KOEN program alapján a  párkányi református gyülekezet a három napos. A táborról összeállításban számolunk be. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja tervei között szerepel a Hajlék és az Olajág néven futó  szociális program, melyről Ráczné Édes Jolán lelkipásztor, megbízott igazgatóval beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. A műsort a Pátria rádió hétfőn 11.05 órakor megismétli.

2013.08.04. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája a tizenkét tanítvány elhívása. Jézus a gyógyításai után kiválasztotta a hozzá legközelebb álló munkatársait, a tizenkét tanítványát. Hogy kiket és mi alapján döntött, arról Fazekas Ágnes tornaljai lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Hatvanegy gyermek, tíz felnőtt vezető és a  két házigazda lelkipásztor. A hat nap témája Jézus példázatai, kreatív szemléltető eszközök segítségével. Emellett sok ének és közösségi játék is a napi program közé tartozott. Ez jellemezte a Bátorkeszin, a Gyermek-, Ifjúsági- és Konferencia-központban  a 6 és 13 éves korosztályúak számára megrendezett Fireszke gyermektábort, amelyről összeállításban számolunk be. Az idei évre hét szociális programot dolgozott ki a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. Ezek közé tartozik a  Láda név alatt futó szociális program is, amelyet Ráczné Édes Jolán lelkipásztor, megbízott igazgató ismertet. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.07.21. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

Az egyházi műsor fő témája továbbra is  Jézus gyógyításai. Jézus a tenger mellett is sok beteget meggyógyított. Mivel sokan hallottak róla, ezért még a távolabbi vidékről is hozzá igyekeztek. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Bihary László Richárd rimajánosi lelkipásztor. Az elmúlt héten vasárnap hálaadó istentisztelet keretén belül szentelték fel a leleszi gyülekezet négy éven át újuló templomát. Ennek apropója kapcsán beszélgetés hangzik el Kendi Csaba lelkipásztorral és Karosi Erzsébet gondnokkal. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeteiben az idén nyáron is voltak, illetve lesznek még  napközis táborok. Ilyen alkalmat tartottak többek között július első hetén Dunamocson is, ahol már hetedik alkalommal szervezték meg az öt napos foglalkozást az alapiskolások számára. A táborról összeállítás készült. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.07.07. Világosság - Pátria rádió

méret: 35.9 MB

Az egyházi műsor fő témája továbbra is Jézus gyógyításai. Szabad-e szombaton, a nyugalom napján gyógyítani? Mi fontosabb, a törvények betartása vagy jót tenni valakivel? Ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében Bodnár Noémi kassai beosztott lelkipásztor. A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara június 23-án  istentisztelet keretében diplomaosztó és doktoravató közgyűlést tartott a református templomban. Az ünnepségről készült összeállításban megszólal Škrovan Boglárka, Egyeg Kamilla, Ráczné Édes Jolán és Kisné Búcsi Jolán. Hetényen több mint nyolcszáz református él. A gyülekezetben 2002 óta ketten végeznek szolgálatot: Palcsó Attila és felesége, Palcsóné Écsi Gyöngyi.  A gyülekezet mindennapjairól Palcsó Attila lelkipásztor számol be. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.06.23. Világosság - Pátria rádió

méret: 35.9 MB

Az egyházi műsor fő témája a szombati kalásztépés üzenete. Szabad-e dolgozni a nyugalom napján vagy nem? Meg lehet-e szegni a szombat törvényét, ha a szükség úgy hozza? Ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében  Gál László rimasimonyi lelkipásztor. Június 14. és 16. között került megrendezésre KASSA-ÉRT Északkeleti Református Találkozó. A három napos rendezvényt  Géresi Róbert püspökhelyettes,  a fesztivál  főszervezője értékeli.  A barsi egyházmegyében első alkalommal szervezték meg a református nagycsaládosok találkozóját. Az Oroszkán megvalósuló rendezvényről Tóth Árpád lelkipásztorral beszélgetünk. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja az idén a Megrepedt nádszál egészségügyi programot is szeretné megvalósítani, amelyet  Rácz Jolán megbízott igazgató ismertet. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.06.09. Világosság

méret: 36.1 MB

A református egyházi műsor fő témája ezúttal a vámszedő Lévi elhívása. Az elhívás üzenetéről szól a hallgatókhoz Nagy Zsolt negyedi lelkipásztor. Szentháromság vasárnapján zenés istentiszteleten adott hálát a sárói  református gyülekezet a részben megújult parókiájáért és a templom tornyának a megújulásáért. Az ünnepség keretén belül emléktábla avatására is sor került. Az eddig megtett útról, amely az ünnepség nevét is viselte Révészné Bellai Csilla lelkipásztorral beszélgetünk. Tizenhat  évvel ezelőtt kezdte el a szilicei gyülekezet a 13. században épült templomának a felújítását. A hosszú időszak annak is tudható, hogy a munkálatok menetét főleg az anyagiak befolyásolták, de még mindig van mit tenni.  André János lelkipásztor az eddig elvégzett munkálatokról ad tájékoztatást. Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja Mindennapi kenyér programját Ráczné Édes Jolán megbízott igazgató segítségével. A műsorhoz jó vételt és áldott elcsendesedét kiván a szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.05.26. Világosság

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája továbbra is Jézus csodatettei.  Ezúttal kiderül, hogy Jézus nemcsak a beteg kérésére gyógyít, hanem mások hite miatt is. Ennek üzenetéről szól igehirdetésében Fazekasné Tamás Zsuzsanna komáromi lelkipásztor.  Május 12-én iktatták be tisztségébe a megyercsi egyházközség megválasztott lelkipásztorát  Végső Lászlót. Az ünnepségen készült összeállításban megszólal ifj. Zsemlye Károly és a özv. Králik Mihályné a gyülekezet gondnokai, valamint a beiktatott lelkipásztor.  A legtöbb gyülekezetben pünkösd előtt egy héttel tartják a konfirmációt. Dunamocson és Madaron viszont hagyományosan áldozócsütörtökön tesznek vallást hitükről a 15 éves fiatalok. Hogy miért? Erről  Nagy Lajos madari és Dobai Sándor esperes, dunamocsi lelkipásztorok beszélnek a műsorban.  Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.05.12. Világosság

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája továbbra is Jézus gyógyításai, aki többféle betegségből gyógyította ki a hozzá fordulókat. Egy lepráson is segített, megszabadította fertőző betegségétől. Ennek üzenetéről szól igehirdetésében Nátek Sándor érsekújvári lelkipásztor. Április 29-én iktatták be a perbetei egyházközség megválasztott lelkipásztorát Erdélyi Zoltánt, aki szószékfoglaló igehirdetésében azt mondta, tovább folytatódik a több mint öt évvel ezelőtt elkezdett kaland a gyülekezettel. Április  28-án  tartotta tavaszi közgyűlését a csúzi református templomban a komáromi egyházmegye. Az elmúlt évet Dobai Sándor esperes értékeli. A műsorban ezen kívül  kiértékelésre kerül a bibliaismereti verseny is. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.  

2013.04.28. Világosság

méret: 36.4 MB

A Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus gyógyításai. Jézus sokféle betegségből kigyógyította az embereket, ezért mindenki őt kereste, hogy az ő életüket is megváltoztassa. Erről szól igehirdetésében Simon Ilona gútai lelkipásztor. Április második vasárnapján ünnepi istentisztelet keretében iktatta  be hivatalába Nagy Ákos Róbert esperes a gömörhorkai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát, Szaszák Malvint. Ebből az alkalomból beszélgetünk vele.  Már száz éve szolgálja az ógyallai-bagotai reformátusokat a Mórocz Mihály lelkipásztor vezetésével  épült négyszáz személy befogadására alkalmas templom. Április 14-én ebből az alkalomból  hálaadó istentiszteletre került sor, amelyen egy emléktáblát is lelepleztek a három hűséges lelkipásztorra való emlékezésül. A riportban megszólal Erdélyi Flégel Tímea ógyallai lelkipásztor, Erdélyi Géza ny. püspök és Lázárné Nagy Katalin. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.04.14. Világosság

méret: 36.6 MB

A műsor fő témája a tisztátalan lelkek Jézus általi kiűzése és a lélek tisztasága. Mivel Jézusnak hatalma van a tisztátalan lelkek felett is, ezért a kapernaumi zsinagógában egy ilyen megszállott embert szabadit meg  hatalmának erejével. Erről a tettéről  Rácz Elemér marcelházi lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Április 4-én iktatták be hivatalába a kamocsai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát Sasák Attilát.  Az esemény kapcsán beszélgetés hangzik el vele és az egyházközség gondnokával Korpás Elekkel. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban tovább folytatódnak a lelkészbeiktatások. Hogy minek köszönhető ez a folyamat, arról Fazekas László püspök nyilatkozik a műsorban. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.03.31. Világosság - húsvéti istentisztelet Kisújfaluról

méret: 139.0 MB

A Pátria rádió húsvétvasárnap istentiszteletet közvetített a kisújfalui református templomból. Igét hirdetett Tatár István lelkipásztor. A műsor szerkesztője Iski Ibolya.

2013.03.29. Világosság - nagypénteki kiadás

méret: 48.3 MB

A Világosság nagypénteki kiadásának fő témája Jézus kereszthalála. Hogyan viszonyul a mai ember a nagypénteki történésekhez? Meg tudja-e őket szólítani Jézus kereszthalála? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében Virágh Szilvia dunaszerdahelyi beosztott lelkipásztor. Mi a nagypéntek üzenete? Miért kellett Jézusnak szenvednie és kereszthalált halnia? Mi tudnánk-e ilyen áldozatot hozni másokért? Mi volt a legelszomorítóbb a nagypénteki eseményekben? Ezekről a kérdésekről beszélgetnek a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának két hallgatójával – Veselovszky Angelikával és  Takács Klaudiával.  Az ünneppel kapcsolatos gondolatait osztja meg a hallgatókkal Ambrus Erika ipolypásztói lelkipásztor és Pándy Kovács Tímea abaújszínai segédlelkész. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.03.17. Világosság

méret: 35.5 MB

A Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus első tanítványainak az elhívása.  Hogy miként reagáltak erre az általa kiválasztott személyek, arról Csiba Zoltán komáromi beosztott lelkipásztor szól a hallgatókhoz.  A hadnagyi rangot szerző Vargaeštók Dávid református lelkipásztor az idei évtől tábori lelkészként, valamint a Szlovák Köztársaság Fegyveres Testületei és Erői kötelékében működő Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálat Központi Irodájának igazgatójaként folytatja szolgálatát. Hogy miért döntött így és mit jelent számára ez az új lehetőség,  az kiderül a vele készült beszélgetésből. A „Gyülekezeteink“ című rovatban  az abaúj-tornai egyházmegyében lévő szilicei gyülekezet kerül bemutatásra André János lelkipásztor segítségével. A műsorban ezen kívül  kiértékelésre kerül a bibliaismereti verseny is és elhangzanak a legújabb egyházi hírek is. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.03.03. Világosság

méret: 35.2 MB

A  Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus működésének megkezdése. Jézus megkeresztelése és a Sátántól való megkísértése után megkezdi működését megtérésre hívó szavával rámutatva Isten országának eljövetelére. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Palcsó Attila hetényi lelkipásztor. Első alkalommal szervezeték meg Bátorkeszin a komáromi egyházmegye pedagógusainak bibliaismereti versenyét, erről a verseny kiötlője Czinke Zsolt lelkipásztor ad tájékoztatást. A gyülekezeteink című rovatban  a gömöri egyházmegyében lévő  alig száz lelkes harmaci gyülekezet kerül bemutatásra Szőkéné Orémus Zsuzsanna lelkipásztor segítségével. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.02.17. Világosság

méret: 36.8 MB

A Világosság református egyházi műsor fő témája böjt első vasárnapján a kísértés.  Jézust is megkísértette a Sátán, de ellen tudott állni. És velünk mi a helyzet? A témáról   Kalocsainé Lami Alexandra a komáromi egyházmegye diakónus lelkipásztora szól a hallgatókhoz.  Vetélkedővel emlékezik a  Diakóniai Központ a 70 évvel ezelőtt mártírhalált halt misszionáriusra, Molnár Máriára.  Rácz Jolán megbízott igazgató mondja el a részleteket, valamint a vele készült beszélgetésből kiderült milyen munkát végzett Molnár Mária Mánusz szigetén. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési kerete is hozzájárult az örösi gyülekezet parókiájának a megújulásához.  Erről Kiss Miklós lelkipásztor ad tájékoztatást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.02.03. Világosság

méret: 36.7 MB

A műsor fő témája Jézus megkeresztelése. Harminc éves korában  Keresztelő János kereszteli meg őt a Jordán folyóban. Ennek üzenetéről Erdélyiné Szuh Adél perbetei beosztott lelkipásztor szól a hallgatókhoz. A Szlovákiai Református Keresztyén egyház legfelsőbb törvényhozó szerve a Zsinat az elmúlt év novemberében hagyta jóvá a lelkészek választásáról szóló törvényt. A január elsejétől hatályos törvény újdonságairól  Rákos Lóránt zsinati tanácsos ad bővebb tájékoztatást. Az egyre fogyó gömörszkárosi gyülekezet mindennapjaiba ad betekintést a 35 éve ott szolgáló Tóth László lelkipásztor. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.01.20. Világosság

méret: 37.1 MB

A református műsor fő témája Keresztelő János, Jézus Krisztus előhírnöke, útjának előkészítője. akiről Bernáthné Holop Krisztina szentpéteri lelkipásztor szól a hallgatókhoz. A legutóbbi Zsinaton szó volt a  választási törvény esetleges megnyitásának kérdéséről és a  Szlovákiai Református Keresztyénség Megújulásának Konventjéről is, melyről Fazekas László püspök nyilatkozik. Az elmúlt év végén ünnepélyes keretek között iktatták be tisztségébe a réte-boldogfai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát, Bohony Beátát. Ennek apropója kapcsán kérdezzük őt. Bemutatjuk az ungi egyházmegyéhez tartozó mokcsamogyorósi gyülekezetet Kraus Viktor lelkipásztor segitségével. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
 

2013.01.06. Világosság

méret: 36.7 MB

Istennek gondja van rátok, ezért minden terheteket őreá vessétek. Péter apostol levele alapján az alázatról és a isteni gondoskodásról André János szilicei lelkipásztor szól a hallgatókhoz. A műsor további témái: a  lelkészek választását szabályozó törvény, egy Koreában megrendezett nemzetközi konferencia és a rozsnyói templom megújult orgonája. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Eltörlik az egyházi esküvőért fizetendő illetéket

Az egyházi esküvőért fizetendő tíz eurós illeték eltörlése mellett döntött Robert Kaliňák belügyminiszter a petíciót indító Keresztény Intézmények Fóruma (FKI) tagjaival való találkozás után. ...

Istentől kapott hatalom

Feloldozni és gyógyítani – e kettőt együtt nevezte a tisztségébe január 19-én beiktatott horvátországi református püspök, Szenn Péter legfőbb feladatának dunamelléki szolgatársa, Bogárdi Szabó István. Az ... ...

Búcsú a harangoktól

Vegyes érzések… Ez volt a leggyakrabban elhangzó szókapcsolat január 21-én, a Szútorban tartott istentiszteleten, amelyet követően a mára romossá vált templom két harangját leengedték a ... ...

„Reformáció AKKOR és MOST” - Adventi csendes esték Felsőláncon

Negyedik alkalommal rendezték meg 2017. december 13-14 között a felsőlánci csendes estéket, amellyel egyrészt az Úr eljövetelére való készülést közös elcsendesedéssel, valamint a lelki-szellemi növekedéssel ... ...

Közös istentisztelettel kezdődött az ökumenikus imahét

2018. január 14-én, vasárnap a pozsonyi református templomban tartották meg az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács által meghirdetett ökumenikus világimahetet megnyitó ... ...

Események

Médiamissziós műhely

2018.01.25. / Rimaszombat / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2018. január 25-é, 10.00 órai kezdéssel médiamissziós műhelyt szervez a rimaszombati Csillagházban. A szervezők a ... ...

Előadás a családról és a házasságról

2018.01.27. / Marcelháza / A Komáromi Református Egyházmegye Missziós Bizottsága szervezésében 2018. január 27-én, szombaton 16.30 órakor "Nem jó az embernek egyedül" címmel előadásra ... ...

Nyitott nap

2018.02.14. / Komárom / A komáromi Selye János Egyetem 2018. február 14-én nyilt napot tart. A rendezvény keretében látogatók részletes és pontos tájékoztatást kapnak az ... ...

Pedagógusok VI. Bibliaismereti Versenye

2018.02.17. / Bátorkeszi / A Komáromi Református Egyházmegye hatodik alkalommal szervezi meg 2018. február 17-én, szombaton 9.00 órai kezdéssel a Pedagógusok Bibliaismereti Versenyét Bátorkeszin ... ...

Tavaszi tábor

2018.03.05. / Jóka / Az Emmaus polgári társulás 2018. március 5. és 9. között tavaszi tábort szervez Jókán, a Betlehem Missziós Központban a 8 és ... ...