Világosság

Sorbarendezés:

2013.05.12. Világosság

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája továbbra is Jézus gyógyításai, aki többféle betegségből gyógyította ki a hozzá fordulókat. Egy lepráson is segített, megszabadította fertőző betegségétől. Ennek üzenetéről szól igehirdetésében Nátek Sándor érsekújvári lelkipásztor. Április 29-én iktatták be a perbetei egyházközség megválasztott lelkipásztorát Erdélyi Zoltánt, aki szószékfoglaló igehirdetésében azt mondta, tovább folytatódik a több mint öt évvel ezelőtt elkezdett kaland a gyülekezettel. Április  28-án  tartotta tavaszi közgyűlését a csúzi református templomban a komáromi egyházmegye. Az elmúlt évet Dobai Sándor esperes értékeli. A műsorban ezen kívül  kiértékelésre kerül a bibliaismereti verseny is. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.  

2013.04.28. Világosság

méret: 36.4 MB

A Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus gyógyításai. Jézus sokféle betegségből kigyógyította az embereket, ezért mindenki őt kereste, hogy az ő életüket is megváltoztassa. Erről szól igehirdetésében Simon Ilona gútai lelkipásztor. Április második vasárnapján ünnepi istentisztelet keretében iktatta  be hivatalába Nagy Ákos Róbert esperes a gömörhorkai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát, Szaszák Malvint. Ebből az alkalomból beszélgetünk vele.  Már száz éve szolgálja az ógyallai-bagotai reformátusokat a Mórocz Mihály lelkipásztor vezetésével  épült négyszáz személy befogadására alkalmas templom. Április 14-én ebből az alkalomból  hálaadó istentiszteletre került sor, amelyen egy emléktáblát is lelepleztek a három hűséges lelkipásztorra való emlékezésül. A riportban megszólal Erdélyi Flégel Tímea ógyallai lelkipásztor, Erdélyi Géza ny. püspök és Lázárné Nagy Katalin. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.04.14. Világosság

méret: 36.6 MB

A műsor fő témája a tisztátalan lelkek Jézus általi kiűzése és a lélek tisztasága. Mivel Jézusnak hatalma van a tisztátalan lelkek felett is, ezért a kapernaumi zsinagógában egy ilyen megszállott embert szabadit meg  hatalmának erejével. Erről a tettéről  Rácz Elemér marcelházi lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Április 4-én iktatták be hivatalába a kamocsai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát Sasák Attilát.  Az esemény kapcsán beszélgetés hangzik el vele és az egyházközség gondnokával Korpás Elekkel. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban tovább folytatódnak a lelkészbeiktatások. Hogy minek köszönhető ez a folyamat, arról Fazekas László püspök nyilatkozik a műsorban. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.03.31. Világosság - húsvéti istentisztelet Kisújfaluról

méret: 139.0 MB

A Pátria rádió húsvétvasárnap istentiszteletet közvetített a kisújfalui református templomból. Igét hirdetett Tatár István lelkipásztor. A műsor szerkesztője Iski Ibolya.

2013.03.29. Világosság - nagypénteki kiadás

méret: 48.3 MB

A Világosság nagypénteki kiadásának fő témája Jézus kereszthalála. Hogyan viszonyul a mai ember a nagypénteki történésekhez? Meg tudja-e őket szólítani Jézus kereszthalála? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében Virágh Szilvia dunaszerdahelyi beosztott lelkipásztor. Mi a nagypéntek üzenete? Miért kellett Jézusnak szenvednie és kereszthalált halnia? Mi tudnánk-e ilyen áldozatot hozni másokért? Mi volt a legelszomorítóbb a nagypénteki eseményekben? Ezekről a kérdésekről beszélgetnek a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának két hallgatójával – Veselovszky Angelikával és  Takács Klaudiával.  Az ünneppel kapcsolatos gondolatait osztja meg a hallgatókkal Ambrus Erika ipolypásztói lelkipásztor és Pándy Kovács Tímea abaújszínai segédlelkész. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.03.17. Világosság

méret: 35.5 MB

A Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus első tanítványainak az elhívása.  Hogy miként reagáltak erre az általa kiválasztott személyek, arról Csiba Zoltán komáromi beosztott lelkipásztor szól a hallgatókhoz.  A hadnagyi rangot szerző Vargaeštók Dávid református lelkipásztor az idei évtől tábori lelkészként, valamint a Szlovák Köztársaság Fegyveres Testületei és Erői kötelékében működő Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálat Központi Irodájának igazgatójaként folytatja szolgálatát. Hogy miért döntött így és mit jelent számára ez az új lehetőség,  az kiderül a vele készült beszélgetésből. A „Gyülekezeteink“ című rovatban  az abaúj-tornai egyházmegyében lévő szilicei gyülekezet kerül bemutatásra André János lelkipásztor segítségével. A műsorban ezen kívül  kiértékelésre kerül a bibliaismereti verseny is és elhangzanak a legújabb egyházi hírek is. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.03.03. Világosság

méret: 35.2 MB

A  Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus működésének megkezdése. Jézus megkeresztelése és a Sátántól való megkísértése után megkezdi működését megtérésre hívó szavával rámutatva Isten országának eljövetelére. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Palcsó Attila hetényi lelkipásztor. Első alkalommal szervezeték meg Bátorkeszin a komáromi egyházmegye pedagógusainak bibliaismereti versenyét, erről a verseny kiötlője Czinke Zsolt lelkipásztor ad tájékoztatást. A gyülekezeteink című rovatban  a gömöri egyházmegyében lévő  alig száz lelkes harmaci gyülekezet kerül bemutatásra Szőkéné Orémus Zsuzsanna lelkipásztor segítségével. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.02.17. Világosság

méret: 36.8 MB

A Világosság református egyházi műsor fő témája böjt első vasárnapján a kísértés.  Jézust is megkísértette a Sátán, de ellen tudott állni. És velünk mi a helyzet? A témáról   Kalocsainé Lami Alexandra a komáromi egyházmegye diakónus lelkipásztora szól a hallgatókhoz.  Vetélkedővel emlékezik a  Diakóniai Központ a 70 évvel ezelőtt mártírhalált halt misszionáriusra, Molnár Máriára.  Rácz Jolán megbízott igazgató mondja el a részleteket, valamint a vele készült beszélgetésből kiderült milyen munkát végzett Molnár Mária Mánusz szigetén. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési kerete is hozzájárult az örösi gyülekezet parókiájának a megújulásához.  Erről Kiss Miklós lelkipásztor ad tájékoztatást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.02.03. Világosság

méret: 36.7 MB

A műsor fő témája Jézus megkeresztelése. Harminc éves korában  Keresztelő János kereszteli meg őt a Jordán folyóban. Ennek üzenetéről Erdélyiné Szuh Adél perbetei beosztott lelkipásztor szól a hallgatókhoz. A Szlovákiai Református Keresztyén egyház legfelsőbb törvényhozó szerve a Zsinat az elmúlt év novemberében hagyta jóvá a lelkészek választásáról szóló törvényt. A január elsejétől hatályos törvény újdonságairól  Rákos Lóránt zsinati tanácsos ad bővebb tájékoztatást. Az egyre fogyó gömörszkárosi gyülekezet mindennapjaiba ad betekintést a 35 éve ott szolgáló Tóth László lelkipásztor. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.01.20. Világosság

méret: 37.1 MB

A református műsor fő témája Keresztelő János, Jézus Krisztus előhírnöke, útjának előkészítője. akiről Bernáthné Holop Krisztina szentpéteri lelkipásztor szól a hallgatókhoz. A legutóbbi Zsinaton szó volt a  választási törvény esetleges megnyitásának kérdéséről és a  Szlovákiai Református Keresztyénség Megújulásának Konventjéről is, melyről Fazekas László püspök nyilatkozik. Az elmúlt év végén ünnepélyes keretek között iktatták be tisztségébe a réte-boldogfai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát, Bohony Beátát. Ennek apropója kapcsán kérdezzük őt. Bemutatjuk az ungi egyházmegyéhez tartozó mokcsamogyorósi gyülekezetet Kraus Viktor lelkipásztor segitségével. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
 

2013.01.06. Világosság

méret: 36.7 MB

Istennek gondja van rátok, ezért minden terheteket őreá vessétek. Péter apostol levele alapján az alázatról és a isteni gondoskodásról André János szilicei lelkipásztor szól a hallgatókhoz. A műsor további témái: a  lelkészek választását szabályozó törvény, egy Koreában megrendezett nemzetközi konferencia és a rozsnyói templom megújult orgonája. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2012.12.24. Karácsonyi üzenetek

méret: 48.5 MB

A műsorban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hat  egyházmegyéjének esperese - Dobai Sándor, Mártha Géza, Molnár Elemér, Nagy Ákos Róbert, Orémus Zoltán és Szabó András - mondja el a karácsony esti istentiszteletre megfogalmazott üzeneteit, hogy mi az, amivel  vigasztalást, reménységet és bátorítást tudnak adni a híveknek Jézus születésének a napján. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2012.12.23. Világosság

méret: 36.6 MB

A műsor témája az advent. Igét hirdet Szabóné Híres Erzsébet. Összeállítás hallható a Martoson megrendezett komáromi egyházmegye bibliaismereti versenyéről és bemutatásra kerül a sárói gyülekezet. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2012.12.02. Világosság

méret: 54.7 MB

Adventi istentisztelet a kisgéresi református templomból. Igehirdető Blanár Erik lelkipásztor. Az ima- és liturgiaszolgálat Blanárné Pituk Gabriella. Közreműködik a kisgéresi gyülekezet énekkara. Szerkesztő: Iski Ibolya.

2012.11.25. Világosság

méret: 36.6 MB

A műsor témái: Boldogság Krisztusért szenvedni - Erdélyi Zoltán perbetei lelkipásztor igehirdetése, beszélgetés Gál Lászlóval a rimasimonyi gyülekezetbe való beiktatása alkalmából és Kiss Gyula megbízott gondnokkal a kisóvári templom felújításáról.

2012.09.30. Világosság

méret: 36.7 MB

A műsor témái: cselekedni a jót, hontfüzesgyarmati gyülekezet, konferencia-központot terveznek a rimasimonyiak, emlékezés Nagy Menyhért volt kisgéresi lelkipásztorra.

2012.09.16. Világosság

méret: 36.6 MB

A műsor témái: a házastársak egymás iránti megbecsülése, beiktatták a bacskai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát Kendi Csabát,bemutatjuk az örösi gyülekezetet.

2012.09.02. Világosság

méret: 36.6 MB

A műsor témái: az emberi rendnek való engedelmesség, templomot épít a zétényi gyülekezet, bemutatkozik a Reforgó keresztyén zenekar.

2012.10.14. Világosság

méret: 36.7 MB

A műsor témái: hogyan éljünk Isten akarata szerint, pedagógusok találkoztak Martoson, emlékezés id. Görözdi Miklós nyugalmazott esperesre, dunaszerdahelyi lelkipásztorra.

2012.11.11. Világosság

méret: 36.6 MB

A műsor témái: Isten kegyelmének jó sáfárai, árvaházi mozgalom és Nehézy Károly lelkipásztor, diakóniai szolgálat a komáromi egyházmegyében, presbiteri konferencia Dunamocson.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Az egységnek megtartó ereje és hatása van

Verőfényes napsütés fogadta május 18-án az Egység napjára a Debrecenbe érkezőket. Az előző napok viharfelhői egy időre máshová költöztek, hogy semmi se zavarja meg a ... ...

Nyugalmasabb év volt a tavalyi - Zsinati ülés II. rész

A számbavétel, határozatképesség megállapítása, a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a tárgysorozati pontok jóváhagyása után a zsinati képviselők elfogadták az előző, 8. ülés jegyzőkönyvét. A zsinati képviselők ... ...

A Világosság református egyházi műsor 2019. május 19-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái Pál hajótörése Máltán, 110 éves a barsbaracskai templom és egyházmegyei majálist tartott a barsi egyházmegye. ...

Átadták az első közösségi kertet

2019. április 27-én, szombaton délelőtt került sor a komáromi református gyülekezet tulajdonában lévő, 2017 óta működő keresztyén szellemiségű nyugdíjas otthon területén megvalósított, ún. permakultúrás kert ... ...

Korokon átívelő egységünk

„Őrizzen meg az Úr Isten, ki legyen néktek is, kedves hittestvér utódaink gondviselő jó Atyátok…” – szól az üzenet nekünk, ma élő reformátusoknak hat évtizeddel korábbról ... ...

Események

Egyházmegyei bibliaóra

2019.05.20. / Alistál / A Pozsonyi Református Egyházmegye 2019. május 20-án, 18.30 órakor az alistáli imaházban tartja következő bibliaóráját. Az alkalom igei magyarázatát Édes ... ...

Szeretethíd 2019

2019.05.24. / Kárpát-medence / A Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében 2019. május 24-én és 25-én kerül sor a Kárpát-medencei Önkéntes Napokra, a Szeretethídra. ...

Szeretethíd megnyitója

2019.05.24. / Nagyölved / A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja szervezésében 2019. május 24-én, pénteken 9.00 órakor Nagyölveden kerül sor a Szeretethíd felvidéki ... ...

Egyházmegyei közgyűlés

2019.05.26. / Lenke / A Gömöri Református Egyházmegye tavaszi közgyűlésére 2019. május 26-án, vasárnap 15.00 órakor kerül sor a lenkei református templomban. ...

Felnőttképző est

2019.05.29. / Hanva / A Gömöri Református Egyházmegye felnőttképző estjére 2019. május 29-én, szerdán 18.00 órakor kerül sor Hanván. Előadást tart Bölcskei Gusztáv A ... ...