Keresés űrlap

Adatvédelmi tájékoztató

Garanciát vállalunk arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeljük
  • címlap
  • /
  • Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (3530 Miskolc, Toronyalja utca 13., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.europaradio.hu/adatvedelem címen. 

Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

A „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunka 30/8498372 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 

A „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt az <xy> személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb <xy> év elteltével töröl.

Név: „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 3530 Miskolc, Toronyalja utca 13.

Cégjegyzékszám:  05 09 017832

A bejegyző bíróság megnevezése: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 20590194205

Telefonszám:  E-mail: 46/509-908 / info@europaradio.hu

Adatvédelmi tisztviselő 

Név: Misik Attila

Telefonszám: 30/8498372

Kezelt személyes adatok köre

 

Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Tételesen sorolja fel, melyek azok a személyes adatok, melyeket a regisztráció során elkérnek. Jelölje,

melyek a kötelezően kitöltendő mezők és ellenőrizze a bekért adatok szükségességének mértékét.

Technikai adatok

Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  változatlansága igazolható (adatintegritás);  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az adatkezelés során megőrzi  a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;  a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik)

 

A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;  megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát;  minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Európa Rádió weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Európa Rádió weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az

Európa Rádió információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Tételesen sorolja fel, melyek azok a személyes adatok, melyeket az online rendelés során elkérnek. Jelölje, melyek a kötelezően kitöltendő mezők és ellenőrizze a bekért adatok szükségességének mértékét.

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Tételesen sorolja fel, melyek azok a személyes adatok, melyeket az online ügyintézés során elkérnek. Jelölje, melyek a kötelezően kitöltendő mezők és ellenőrizze a bekért adatok szükségességének mértékét.

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Adja meg, melyek a hírlevélre való fel- és leiratkozás lehetőségei. Biztosítsa, hogy minden ezzel

kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van az opt-out-ra!

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés Neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Visszajelzés Visszajelzés PTK. Legfeljebb 1 hónap
       
       
       

 

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat

Általános adatkezelési irányelvek

Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok 4 teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. 

Felhívjuk az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 

 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.). 

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság fér hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Tételesen írja le azokat a cégeket, melyek a továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe esnek. Adja meg cégekkel kapcsolatos alapadatokat (cégismertető), valamint azoknak a munkatársaknak a körét, akik az adatokat megismerik. Biztosítsa, hogy a parneterekkel kötött szerződések titoktartási záradéka kiterjed-e erre a körre!

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

Tájékoztatáshoz való jog

Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyesadatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa. 

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu  

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Alt
Sola
Alt
Alt
Alt